Lisocabtagene maraleucel bij gerecidiveerd of refractair B-cellymfoom

sep 2020 | DLBCL

Lees meer over Lisocabtagene maraleucel bij gerecidiveerd of refractair B-cellymfoom

Selinexor bij gerecidiveerd of refractair DLBCL

aug 2020 | DLBCL

Lees meer over Selinexor bij gerecidiveerd of refractair DLBCL

Real-life data axicabtagene ciloleucel voor gerecidiveerd of refractair grootcellig B-cellymfoom

jul 2020 | DLBCL

Lees meer over Real-life data axicabtagene ciloleucel voor gerecidiveerd of refractair grootcellig B-cellymfoom

Laagrisicopatiënten met agressief B-cellymfoom: twee CHOP-kuren minder

apr 2020 | DLBCL

Lees meer over Laagrisicopatiënten met agressief B-cellymfoom: twee CHOP-kuren minder

CAR T-celbehandelingen in Nederland in het nauw

apr 2020 | DLBCL

Lees meer over CAR T-celbehandelingen in Nederland in het nauw

Axicabtagene ciloleucel vanaf 1 mei vergoed

apr 2020 | DLBCL

Lees meer over Axicabtagene ciloleucel vanaf 1 mei vergoed
Er zijn geen webcasts gevonden.
Er zijn geen e-learnings gevonden.
Er zijn geen bijeenkomsten gevonden.

Populatiestudie NKR toont 5 jaar na diagnose oversterfte bij DLBCL

Lees meer
Lees meer over Populatiestudie NKR toont 5 jaar na diagnose oversterfte bij DLBCL

Geen voordeel onderhoud met rituximab na R-CHOP bij DLBCL

Lees meer
Lees meer over Geen voordeel onderhoud met rituximab na R-CHOP bij DLBCL

Geen voordeel maintenance met rituximab na R-CHOP bij DLBCL

Lees meer
Lees meer over Geen voordeel maintenance met rituximab na R-CHOP bij DLBCL

Vier cycli R-CHOP bij laag-risico DLBCL even effectief als zes cycli

Lees meer
Lees meer over Vier cycli R-CHOP bij laag-risico DLBCL even effectief als zes cycli

Duurzame responsen tisagenlecleucel bij recidiverend/refractair DLBCL

Lees meer
Lees meer over Duurzame responsen tisagenlecleucel bij recidiverend/refractair DLBCL

Polatuzumab vedotin bij DLBCL

Lees meer
Lees meer over Polatuzumab vedotin bij DLBCL

Eerste resultaten HOVON900- en HOVON130-studie

Lees meer
Lees meer over Eerste resultaten HOVON900- en HOVON130-studie

HemoBase: Nederlandse realworld-uitkomsten DLBCL-patiënten

Lees meer
Lees meer over HemoBase: Nederlandse realworld-uitkomsten DLBCL-patiënten

CD47-antilichaam bij zwaar voorbehandeld DLBCL en FL

Lees meer
Lees meer over CD47-antilichaam bij zwaar voorbehandeld DLBCL en FL
Er zijn geen podcasts gevonden.