Betere overleving bij MYC-R-DLBCL door toevoeging lenalidomide aan R-CHOP

aug 2023 | Lymfoom

Lees meer over Betere overleving bij MYC-R-DLBCL door toevoeging lenalidomide aan R-CHOP

Lenalidomide effectief tegen DLBCL met MYC-translocatie

feb 2023 | Lymfoom

Lees meer over Lenalidomide effectief tegen DLBCL met MYC-translocatie

Promotie: Belang van population-based studies bij non-hodgkinlymfoom

apr 2022 | Lymfoom

Lees meer over Promotie: Belang van population-based studies bij non-hodgkinlymfoom

Interimanalyse HOVON-152: Nivolumab goed verdragen door patiënten met hooggradig lymfoom en translocaties

feb 2022 | Lymfoom

Lees meer over Interimanalyse HOVON-152: Nivolumab goed verdragen door patiënten met hooggradig lymfoom en translocaties

HOVON84: intensivering rituximab bij DLBCL niet effectief

nov 2020 | Lymfoom

Lees meer over HOVON84: intensivering rituximab bij DLBCL niet effectief

Detectie, predictie en preventie van cardiotoxiciteit gewenst

jun 2020 | Borstkanker, Lymfoom, Ouderen

Lees meer over Detectie, predictie en preventie van cardiotoxiciteit gewenst
Er zijn geen webcasts gevonden.
Er zijn geen e-learnings gevonden.
Er zijn geen bijeenkomsten gevonden.

POLARIX: pola-R-CHP versus R-CHOP bij nieuw gediagnosticeerd DLBCL

dec 2021 | Lymfoom

Lees meer over POLARIX: pola-R-CHP versus R-CHOP bij nieuw gediagnosticeerd DLBCL

Vier cycli R-CHOP bij laag-risico DLBCL even effectief als zes cycli

dec 2018 | Lymfoom

Lees meer over Vier cycli R-CHOP bij laag-risico DLBCL even effectief als zes cycli
Er zijn geen podcasts gevonden.
Geen digitale kranten gevonden.