Betere overleving met sacituzumab govitecan bij eerder behandeld gemetastaseerd TNBC

Delen via:

Bij patiënten met eerder behandeld gemetastaseerd triple negatief mammacarcinoom (TNBC) leidt behandeling met sacituzumab govitecan tot een bijna twee keer langere overleving ten opzichte van behandeling naar keuze van de arts. Dat tonen de resultaten van de ASCENT-studie, gepresenteerd tijdens de late-breaking sessie op het ESMO Virtual Congress 2020.

In een eerdere fase I/II-studie met het antibody-drug conjugate sacituzumab govitecan bij patiënten met TNBC werd een objectieve response rate van 33% gezien en een mediane progressievrije overleving van 5,5 maanden. De fase III ASCENT-studie was opgezet om deze bevindingen te bevestigen.

Vrouwen met gemetastaseerd TNBC die minimaal twee eerdere behandelingen hadden gehad voor gevorderde ziekte, konden deelnemen aan de studie. Uiteindelijk werden 529 deelnemers gerandomiseerd en behandeld met sacituzumab govitecan of een behandeling naar keuze van de behandelend arts. De behandeling werd voortgezet tot er progressie optrad of tot er wegens bijwerkingen gestopt moest worden.

Door ingrijpen van het datamonitoringcomité is de ASCENT-studie voortijdig gestopt wegens sterke aanwijzingen voor effectiviteit. De progressievrije overleving, het primaire eindpunt van de studie, was significant langer in de groep behandeld met sacituzumab govitecan (5,6 vs. 1,7 maanden, HR 0,41, 95%-BI 0,32-0,52, p < 0,0001).

Ook de totale overleving was beter bij behandeling met sacituzumab govitecan, met een mediane overleving van 12,1 maanden in deze groep, ten opzichte van 6,7 maanden in de groep behandeld met een niet-experimentele behandeling (HR 0,48, 95%-BI 0,38-0,59, p < 0,0001). Verder respondeerden aanzienlijk meer patiënten uit de sacituzumab govitecan-groep op de behandeling, met een objectieve respons bij 35 versus 5%. De aantallen complete en partiële responsen waren respectievelijk 4 versus 1% en 31 versus 4%.

De resultaten bevestigen volgens de onderzoekers dat sacituzumab govitecan beschouwd moet worden als een nieuwe standaardbehandeling bij patiënten met gemetastaseerd TNBC.

Nieuwe hoogleraar wil met real-world data oncologische behandelprocessen verbeteren

jan 2021 |

Lees meer over Nieuwe hoogleraar wil met real-world data oncologische behandelprocessen verbeteren

Virtueel San Antonio Breast Cancer Symposium 2020

jan 2021 |

Lees meer over Virtueel San Antonio Breast Cancer Symposium 2020

Preoperatieve behandeling met combinatie checkpointimmunotherapie mogelijk effectief in gevorderde blaaskanker

jan 2021 |

Lees meer over Preoperatieve behandeling met combinatie checkpointimmunotherapie mogelijk effectief in gevorderde blaaskanker

Grote studies vinden geen nadelig effect van salvageradiotherapie

jan 2021 |

Lees meer over Grote studies vinden geen nadelig effect van salvageradiotherapie

Behandeling op maat met neoadjuvante immuuntherapie bij melanoom

jan 2021 |

Lees meer over Behandeling op maat met neoadjuvante immuuntherapie bij melanoom

Kerncijfers over palliatieve zorg op één plek verzameld

jan 2021 |

Lees meer over Kerncijfers over palliatieve zorg op één plek verzameld

Masterclass vergevorderd cutaan plaveiselcelcarcinoom

27 jan 2021 om 20:30 | Dermatologie

Lees meer over Masterclass vergevorderd cutaan plaveiselcelcarcinoom

Hematologie in beeld

3 nov 2020 | Hematologie

Lees meer over Hematologie in beeld

Trombocytopenie - differentiaaldiagnostiek en morfologie

3 nov 2020 om 19:30 | Hematologie

Lees meer over Trombocytopenie - differentiaaldiagnostiek en morfologie

Anemie – differentiaaldiagnostiek en morfologie

3 nov 2020 om 21:00 | Hematologie

Lees meer over Anemie – differentiaaldiagnostiek en morfologie

Precisiezorg dichterbij dan we denken

2 nov 2020 | Cardiologie

Lees meer over Precisiezorg dichterbij dan we denken

Kanker en trombose, hoe kiest u het juiste antistollingsmiddel?   

6 okt 2020 | Hematologie

Lees meer over Kanker en trombose, hoe kiest u het juiste antistollingsmiddel?   

Webcast Masterclass oncologie: Neuropathische pijn een erkend probleem?

28 sep 2020 om 20:30 | Oncologie

Lees meer over Webcast Masterclass oncologie: Neuropathische pijn een erkend probleem?

Een mCRPC patiënt aan het woord

14 aug 2020 | Oncologie

Lees meer over Een mCRPC patiënt aan het woord

Antistolling bij patiënten met kankergeassocieerde trombose

18 jun 2020 om 20:30 | Huisartsgeneeskunde

Lees meer over Antistolling bij patiënten met kankergeassocieerde trombose

Immuno-oncologie module 1: immunologie en immuuntherapie

Huisartsgeneeskunde

Lees meer over Immuno-oncologie module 1: immunologie en immuuntherapie

Immuno-oncologie module 2: Bijwerkingenmanagement checkpoint inhibitors

Farmacie

Lees meer over Immuno-oncologie module 2: Bijwerkingenmanagement checkpoint inhibitors

Immuno-oncologie module 3: Verpleegkundige casuïstiek

Oncologie

Lees meer over Immuno-oncologie module 3: Verpleegkundige casuïstiek

The role of targeted therapy in advanced gastric cancer

Oncologie

Lees meer over The role of targeted therapy in advanced gastric cancer
Er zijn geen bijeenkomsten gevonden.

Vitamine B3 beschermt mogelijk tegen UV-schade en huidkanker

Lees meer
Lees meer over Vitamine B3 beschermt mogelijk tegen UV-schade en huidkanker

Totaal lichaamsonderzoek huidkanker alleen zinvol bij verdachte laesie

Lees meer
Lees meer over Totaal lichaamsonderzoek huidkanker alleen zinvol bij verdachte laesie

Niet-invasieve methode voorspelt veilig de noodzaak tot schildwachtklierprocedure bij melanoom

Lees meer
Lees meer over Niet-invasieve methode voorspelt veilig de noodzaak tot schildwachtklierprocedure bij melanoom

Niet meer maligniteiten bij behandeling van colitis ulcerosa met tofacitinib

Lees meer
Lees meer over Niet meer maligniteiten bij behandeling van colitis ulcerosa met tofacitinib

Recidieven na lokale endoscopische resectie van T1 colorectaal carcinoom

Lees meer
Lees meer over Recidieven na lokale endoscopische resectie van T1 colorectaal carcinoom

MicroRNA’s in pancreassap blijken nuttig voor vroegdetectie van pancreaskanker

Lees meer
Lees meer over MicroRNA’s in pancreassap blijken nuttig voor vroegdetectie van pancreaskanker

Betere overleving na minimaal invasieve slokdarmresectie dan na oesofagectomie

Lees meer
Lees meer over Betere overleving na minimaal invasieve slokdarmresectie dan na oesofagectomie

Meer kans op niet-aids-gerelateerde vormen van kanker bij hiv

Lees meer
Lees meer over Meer kans op niet-aids-gerelateerde vormen van kanker bij hiv

Olaparib verbetert overleving bij subgroep patiënten met gemetastaseerd prostaatcarcinoom

Lees meer
Lees meer over Olaparib verbetert overleving bij subgroep patiënten met gemetastaseerd prostaatcarcinoom

Neuropathische pijn na chemotherapie

feb 2020 |

Lees meer over Neuropathische pijn na chemotherapie