Betere overleving met sacituzumab govitecan bij eerder behandeld gemetastaseerd TNBC

Delen via:

Bij patiënten met eerder behandeld gemetastaseerd triple negatief mammacarcinoom (TNBC) leidt behandeling met sacituzumab govitecan tot een bijna twee keer langere overleving ten opzichte van behandeling naar keuze van de arts. Dat tonen de resultaten van de ASCENT-studie, gepresenteerd tijdens de late-breaking sessie op het ESMO Virtual Congress 2020.

In een eerdere fase I/II-studie met het antibody-drug conjugate sacituzumab govitecan bij patiënten met TNBC werd een objectieve response rate van 33% gezien en een mediane progressievrije overleving van 5,5 maanden. De fase III ASCENT-studie was opgezet om deze bevindingen te bevestigen.

Vrouwen met gemetastaseerd TNBC die minimaal twee eerdere behandelingen hadden gehad voor gevorderde ziekte, konden deelnemen aan de studie. Uiteindelijk werden 529 deelnemers gerandomiseerd en behandeld met sacituzumab govitecan of een behandeling naar keuze van de behandelend arts. De behandeling werd voortgezet tot er progressie optrad of tot er wegens bijwerkingen gestopt moest worden.

Door ingrijpen van het datamonitoringcomité is de ASCENT-studie voortijdig gestopt wegens sterke aanwijzingen voor effectiviteit. De progressievrije overleving, het primaire eindpunt van de studie, was significant langer in de groep behandeld met sacituzumab govitecan (5,6 vs. 1,7 maanden, HR 0,41, 95%-BI 0,32-0,52, p < 0,0001).

Ook de totale overleving was beter bij behandeling met sacituzumab govitecan, met een mediane overleving van 12,1 maanden in deze groep, ten opzichte van 6,7 maanden in de groep behandeld met een niet-experimentele behandeling (HR 0,48, 95%-BI 0,38-0,59, p < 0,0001). Verder respondeerden aanzienlijk meer patiënten uit de sacituzumab govitecan-groep op de behandeling, met een objectieve respons bij 35 versus 5%. De aantallen complete en partiële responsen waren respectievelijk 4 versus 1% en 31 versus 4%.

De resultaten bevestigen volgens de onderzoekers dat sacituzumab govitecan beschouwd moet worden als een nieuwe standaardbehandeling bij patiënten met gemetastaseerd TNBC.

Kankerpatiënt informeren over neuropathie loont

apr 2021 |

Lees meer over Kankerpatiënt informeren over neuropathie loont

TPEx versus EXTREME bij gerecidiveerd of gemetastaseerd hoofd-halscarcinoom

apr 2021 |

Lees meer over TPEx versus EXTREME bij gerecidiveerd of gemetastaseerd hoofd-halscarcinoom

Minder Europeanen overlijden binnen drie jaar na de diagnose melanoom

apr 2021 |

Lees meer over Minder Europeanen overlijden binnen drie jaar na de diagnose melanoom

Toxiciteit bij stereotactische bestraling van levermetastasen verrassend gering

apr 2021 |

Lees meer over Toxiciteit bij stereotactische bestraling van levermetastasen verrassend gering

Eerste studie naar neoadjuvante immuuntherapie bij PCC van start

apr 2021 |

Lees meer over Eerste studie naar neoadjuvante immuuntherapie bij PCC van start

Frank Jansman benoemd tot bijzonder hoogleraar

apr 2021 |

Lees meer over Frank Jansman benoemd tot bijzonder hoogleraar

Treatment with DOACs - optimal balance between prevention of thrombosis and bleeding

25 mei 2021 om 20:30 | Cardiologie

Lees meer over Treatment with DOACs - optimal balance between prevention of thrombosis and bleeding

Webcast: Update aanpak RET-gedreven tumoren; diagnostiek en behandelopties

10 mrt 2021 | Longziekten

Lees meer over Webcast: Update aanpak RET-gedreven tumoren; diagnostiek en behandelopties

Kanker en trombose, hoe kiest u het juiste antistollingsmiddel?   

8 feb 2021 | Farmacie

Lees meer over Kanker en trombose, hoe kiest u het juiste antistollingsmiddel?   

Masterclass vergevorderd cutaan plaveiselcelcarcinoom

27 jan 2021 om 20:30 | Dermatologie

Lees meer over Masterclass vergevorderd cutaan plaveiselcelcarcinoom

Hematologie in beeld

3 nov 2020 | Hematologie

Lees meer over Hematologie in beeld

Trombocytopenie - differentiaaldiagnostiek en morfologie

3 nov 2020 om 19:30 | Hematologie

Lees meer over Trombocytopenie - differentiaaldiagnostiek en morfologie

Anemie – differentiaaldiagnostiek en morfologie

3 nov 2020 om 21:00 | Hematologie

Lees meer over Anemie – differentiaaldiagnostiek en morfologie

Precisiezorg dichterbij dan we denken

2 nov 2020 | Cardiologie

Lees meer over Precisiezorg dichterbij dan we denken

Webcast Masterclass oncologie: Neuropathische pijn een erkend probleem?

28 sep 2020 om 20:30 | Oncologie

Lees meer over Webcast Masterclass oncologie: Neuropathische pijn een erkend probleem?

Immuno-oncologie module 1: immunologie en immuuntherapie

Huisartsgeneeskunde

Lees meer over Immuno-oncologie module 1: immunologie en immuuntherapie

Immuno-oncologie module 3: Verpleegkundige casuïstiek

Oncologie

Lees meer over Immuno-oncologie module 3: Verpleegkundige casuïstiek

The role of targeted therapy in advanced gastric cancer

Oncologie

Lees meer over The role of targeted therapy in advanced gastric cancer
Er zijn geen bijeenkomsten gevonden.

Overlevingswinst met darolutamide blijft behouden

Lees meer
Lees meer over Overlevingswinst met darolutamide blijft behouden

Moleculaire determinanten voorspellend voor langdurige respons op apalutamide

Lees meer
Lees meer over Moleculaire determinanten voorspellend voor langdurige respons op apalutamide

Veelbelovende antitumoractiviteit van HIF-2α-remmer bij heldercellig RCC

Lees meer
Lees meer over Veelbelovende antitumoractiviteit van HIF-2α-remmer bij heldercellig RCC

Geïntensiveerde niet beter dan conventionele radiotherapie voor recidiefprostaatkanker

Lees meer
Lees meer over Geïntensiveerde niet beter dan conventionele radiotherapie voor recidiefprostaatkanker

Eerstelijns lenvatinib-combinaties beter dan sunitinib bij RCC

Lees meer
Lees meer over Eerstelijns lenvatinib-combinaties beter dan sunitinib bij RCC

Toevoeging van apalutamide aan abirateronacetaat/prednison verbetert rPFS bij mCRPC

Lees meer
Lees meer over Toevoeging van apalutamide aan abirateronacetaat/prednison verbetert rPFS bij mCRPC

Lymfeklierdissectie nuttig bij vroeg gemetastaseerd seminoom

Lees meer
Lees meer over Lymfeklierdissectie nuttig bij vroeg gemetastaseerd seminoom

Eerstelijns combinatie-immuuntherapieën bij gemetastaseerd RCC

Lees meer
Lees meer over Eerstelijns combinatie-immuuntherapieën bij gemetastaseerd RCC

Risicoscore voorspellend voor metastasering na radiotherapie

Lees meer
Lees meer over Risicoscore voorspellend voor metastasering na radiotherapie

Impact van COVID-19 op bevolkingsonderzoek darmkanker in Nederland

feb 2021 |

Lees meer over Impact van COVID-19 op bevolkingsonderzoek darmkanker in Nederland

Neuropathische pijn na chemotherapie

feb 2020 |

Lees meer over Neuropathische pijn na chemotherapie