Combinatie osimertinib plus savolitinib mogelijk zinvol bij resistentie via MET-pathway

Delen via:
WCLC 2021

Het combineren van de MET-remmer savolitinib met de EGFR-TKI osimertinib leidt tot antitumoractiviteit bij NSCLC-patiënten met MET-geassocieerde behandelresistentie. Ook patiënten die eerder progressie vertoonden onder behandeling met een EGFR-TKI lijken hier baat bij te hebben, suggereert de fase Ib TATTON-studie.

Tijdens WCLC 2020 presenteerden onderzoekers data uit deel B en deel D van de studie, met patiënten met lokaal gevorderd of gemetastaseerd MET-positief NSCLC (MET-overexpressie of MET-amplificatie). In deel B waren er drie cohorten; één cohort met de patiënten die eerder behandeld waren met een EGFR-TKI van de derde generatie (cohort B1, n = 69) en twee cohorten met patiënten bij wie dit niet het geval was en die wel (cohort B3, n = 18) of niet de T790-mutatie hadden (cohort B2, n = 51). Deel D van de studie bestond net als cohort B2 uit patiënten die niet met een EGFR-TKI van de derde generatie waren behandeld en T790M-negatief waren (n = 42). Alle patiënten werden behandeld met de combinatie osimertinib en savolitinib.

De onderzoekers toonden dat de objectieve responspercentages hoger lagen wanneer patiënten niet eerder met een EGFR-TKI waren behandeld. In cohort B1 was de ORR 33% en in cohort B2, B3 en cohort D respectievelijk 65, 67 en 62%. De mediane progressievrije overleving in cohort B1, B2 en B3 was respectievelijk 5,5, 9,1 en 11,1 maanden. In cohort D was de mediane PFS 9 maanden.

De resultaten doen vermoeden dat osimertinib plus savolitinib mogelijk MET-gerelateerde therapieresistentie kan tegengaan, stelden de onderzoekers. De combinatie wordt momenteel verder onderzocht in twee fase II-studies; de SAVANNAH-studie en de ORCHARD-studie.

Misschien ook interessant voor u: Korte en heterogene respons van crizotinib

Bron:
Han JY, et al. Osimertinib + savolitinib in patients with EGFRm MET-amplified/overexpressed NSCLC: phase IbTATTON parts B and D final analysis. 2020 World Conference on Lung Cancer, abstract FP14.03.

 

TRK-remmers voorwaardelijk toegelaten tot verzekerde pakket

sep 2021 | Longkanker, Oncologie

Lees meer over TRK-remmers voorwaardelijk toegelaten tot verzekerde pakket

PATTERN-studie voor therapie op maat bij stadium II coloncarcinoom

sep 2021 | Maag-darm-lever, Oncologie

Lees meer over PATTERN-studie voor therapie op maat bij stadium II coloncarcinoom

Rijnstate en Erasmus MC verlengen samenwerking neuro-endocriene tumoren

sep 2021 | Endocrinologie, Longkanker, Maag-darm-lever, Neuro-oncologie

Lees meer over Rijnstate en Erasmus MC verlengen samenwerking neuro-endocriene tumoren

Mechanismen van verworven resistentie tegen KRASG12C-remmers

sep 2021 | Longkanker, Maag-darm-lever

Lees meer over Mechanismen van verworven resistentie tegen KRASG12C-remmers

Late immuungerelateerde bijwerkingen van PD-1-remmers bij melanoom

sep 2021 | Dermatologie, Immunotherapie, Oncologie

Lees meer over Late immuungerelateerde bijwerkingen van PD-1-remmers bij melanoom

Openheid heelt meer dan u denkt

sep 2021

Lees meer over Openheid heelt meer dan u denkt

Live webcast Long covid: wat weten we, wat kunt u verwachten, wat kunt u doen?

10 nov 2021 om 20:30

Lees meer over Live webcast Long covid: wat weten we, wat kunt u verwachten, wat kunt u doen?

Masterclass niet-melanoom huidkanker #3

2 nov 2021 om 20:00

Lees meer over Masterclass niet-melanoom huidkanker #3

Video’s: Update aanpak RET-gedreven tumoren; diagnostiek en behandelopties

22 sep 2021 | Longkanker, Oncologie

Lees meer over Video’s: Update aanpak RET-gedreven tumoren; diagnostiek en behandelopties

Masterclass vergevorderd cutaan plaveiselcelcarcinoom #2

21 sep 2021

Lees meer over Masterclass vergevorderd cutaan plaveiselcelcarcinoom #2

Treatment with DOACs - optimal balance between prevention of thrombosis and bleeding

25 mei 2021 om 20:30 | Vasculaire geneeskunde

Lees meer over Treatment with DOACs - optimal balance between prevention of thrombosis and bleeding

Kanker en trombose, hoe kiest u het juiste antistollingsmiddel?   

8 feb 2021

Lees meer over Kanker en trombose, hoe kiest u het juiste antistollingsmiddel?   

Masterclass vergevorderd cutaan plaveiselcelcarcinoom

27 jan 2021 om 20:30

Lees meer over Masterclass vergevorderd cutaan plaveiselcelcarcinoom

Hematologie in beeld

3 nov 2020

Lees meer over Hematologie in beeld

Trombocytopenie - differentiaaldiagnostiek en morfologie

3 nov 2020 om 19:30

Lees meer over Trombocytopenie - differentiaaldiagnostiek en morfologie

Immuno-oncologie module 1: immunologie en immuuntherapie

Lees meer over Immuno-oncologie module 1: immunologie en immuuntherapie

Immuno-oncologie module 3: Verpleegkundige casuïstiek

Lees meer over Immuno-oncologie module 3: Verpleegkundige casuïstiek
Er zijn geen bijeenkomsten gevonden.

Kwaliteit van leven verbetert of blijft behouden met niraparib bij gevorderd mCRPC

Lees meer
Lees meer over Kwaliteit van leven verbetert of blijft behouden met niraparib bij gevorderd mCRPC

Meer data over werkzaamheid larotrectinib

Lees meer
Lees meer over Meer data over werkzaamheid larotrectinib

Aanwijzingen voor effectiviteit van nieuw type medicijn bij HPV-gerelateerde tumoren

Lees meer
Lees meer over Aanwijzingen voor effectiviteit van nieuw type medicijn bij HPV-gerelateerde tumoren

Adjuvant atezolizumab verbetert ziektevrije overleving bij PD-L1-positief NSCLC

Lees meer
Lees meer over Adjuvant atezolizumab verbetert ziektevrije overleving bij PD-L1-positief NSCLC

Long-COVID heeft nadelige impact op overleving kankerpatiënten

Lees meer
Lees meer over Long-COVID heeft nadelige impact op overleving kankerpatiënten

Neoadjuvant dd-MVAC verbetert de overleving bij spierinvasief urotheelcelcarcinoom

Lees meer
Lees meer over Neoadjuvant dd-MVAC verbetert de overleving bij spierinvasief urotheelcelcarcinoom

KRAS-remmers effectief bij gevorderd KRAS G12C-positief colorectaal carcinoom

Lees meer
Lees meer over KRAS-remmers effectief bij gevorderd KRAS G12C-positief colorectaal carcinoom

Trastuzumab-deruxtecan gaat gepaard met duurzame respons bij HER2+ NSCLC

Lees meer
Lees meer over Trastuzumab-deruxtecan gaat gepaard met duurzame respons bij HER2+ NSCLC

Pembrolizumab verbetert overleving bij gemetastaseerd tripelnegatief mammacarcinoom

Lees meer
Lees meer over Pembrolizumab verbetert overleving bij gemetastaseerd tripelnegatief mammacarcinoom

Impact van COVID-19 op bevolkingsonderzoek darmkanker in Nederland

feb 2021 | Maag-darm-lever, Oncologie

Lees meer over Impact van COVID-19 op bevolkingsonderzoek darmkanker in Nederland

Neuropathische pijn na chemotherapie

feb 2020 | Oncologie

Lees meer over Neuropathische pijn na chemotherapie