Combinatie osimertinib plus savolitinib mogelijk zinvol bij resistentie via MET-pathway

Delen via:

Het combineren van de MET-remmer savolitinib met de EGFR-TKI osimertinib leidt tot antitumoractiviteit bij NSCLC-patiënten met MET-geassocieerde behandelresistentie. Ook patiënten die eerder progressie vertoonden onder behandeling met een EGFR-TKI lijken hier baat bij te hebben, suggereert de fase Ib TATTON-studie.

Tijdens WCLC 2020 presenteerden onderzoekers data uit deel B en deel D van de studie, met patiënten met lokaal gevorderd of gemetastaseerd MET-positief NSCLC (MET-overexpressie of MET-amplificatie). In deel B waren er drie cohorten; één cohort met de patiënten die eerder behandeld waren met een EGFR-TKI van de derde generatie (cohort B1, n = 69) en twee cohorten met patiënten bij wie dit niet het geval was en die wel (cohort B3, n = 18) of niet de T790-mutatie hadden (cohort B2, n = 51). Deel D van de studie bestond net als cohort B2 uit patiënten die niet met een EGFR-TKI van de derde generatie waren behandeld en T790M-negatief waren (n = 42). Alle patiënten werden behandeld met de combinatie osimertinib en savolitinib.

De onderzoekers toonden dat de objectieve responspercentages hoger lagen wanneer patiënten niet eerder met een EGFR-TKI waren behandeld. In cohort B1 was de ORR 33% en in cohort B2, B3 en cohort D respectievelijk 65, 67 en 62%. De mediane progressievrije overleving in cohort B1, B2 en B3 was respectievelijk 5,5, 9,1 en 11,1 maanden. In cohort D was de mediane PFS 9 maanden.

De resultaten doen vermoeden dat osimertinib plus savolitinib mogelijk MET-gerelateerde therapieresistentie kan tegengaan, stelden de onderzoekers. De combinatie wordt momenteel verder onderzocht in twee fase II-studies; de SAVANNAH-studie en de ORCHARD-studie.

Misschien ook interessant voor u: Korte en heterogene respons van crizotinib

Bron:
Han JY, et al. Osimertinib + savolitinib in patients with EGFRm MET-amplified/overexpressed NSCLC: phase IbTATTON parts B and D final analysis. 2020 World Conference on Lung Cancer, abstract FP14.03.

 

Preventie van huidkanker op de politieke agenda

mrt 2021 |

Lees meer over Preventie van huidkanker op de politieke agenda

Verhoogd risico op MDS en AML bij gebruik PARP-remmers

mrt 2021 |

Lees meer over Verhoogd risico op MDS en AML bij gebruik PARP-remmers

Positief BOM-advies voor pembrolizumab bij gemetastaseerd colorectaal carcinoom

feb 2021 |

Lees meer over Positief BOM-advies voor pembrolizumab bij gemetastaseerd colorectaal carcinoom

Innovaties sneller naar de klinische praktijk brengen

feb 2021 |

Lees meer over Innovaties sneller naar de klinische praktijk brengen

Coronacrisis heeft grote impact op melanoomzorg

feb 2021 |

Lees meer over Coronacrisis heeft grote impact op melanoomzorg

Kosten dure geneesmiddelen stijgen

feb 2021 |

Lees meer over Kosten dure geneesmiddelen stijgen

Webcast: Update aanpak RET-gedreven tumoren; diagnostiek en behandelopties

10 mrt 2021 om 19:30 | Longziekten

Lees meer over Webcast: Update aanpak RET-gedreven tumoren; diagnostiek en behandelopties

Kanker en trombose, hoe kiest u het juiste antistollingsmiddel?   

8 feb 2021 | Hematologie

Lees meer over Kanker en trombose, hoe kiest u het juiste antistollingsmiddel?   

Masterclass vergevorderd cutaan plaveiselcelcarcinoom

27 jan 2021 om 20:30 | Dermatologie

Lees meer over Masterclass vergevorderd cutaan plaveiselcelcarcinoom

Hematologie in beeld

3 nov 2020 | Hematologie

Lees meer over Hematologie in beeld

Trombocytopenie - differentiaaldiagnostiek en morfologie

3 nov 2020 om 19:30 | Hematologie

Lees meer over Trombocytopenie - differentiaaldiagnostiek en morfologie

Anemie – differentiaaldiagnostiek en morfologie

3 nov 2020 om 21:00 | Hematologie

Lees meer over Anemie – differentiaaldiagnostiek en morfologie

Precisiezorg dichterbij dan we denken

2 nov 2020 | Cardiologie

Lees meer over Precisiezorg dichterbij dan we denken

Webcast Masterclass oncologie: Neuropathische pijn een erkend probleem?

28 sep 2020 om 20:30 | Oncologie

Lees meer over Webcast Masterclass oncologie: Neuropathische pijn een erkend probleem?

Een mCRPC patiënt aan het woord

14 aug 2020 | Oncologie

Lees meer over Een mCRPC patiënt aan het woord

Immuno-oncologie module 1: immunologie en immuuntherapie

Huisartsgeneeskunde

Lees meer over Immuno-oncologie module 1: immunologie en immuuntherapie

Immuno-oncologie module 2: Bijwerkingenmanagement checkpoint inhibitors

Farmacie

Lees meer over Immuno-oncologie module 2: Bijwerkingenmanagement checkpoint inhibitors

Immuno-oncologie module 3: Verpleegkundige casuïstiek

Oncologie

Lees meer over Immuno-oncologie module 3: Verpleegkundige casuïstiek

The role of targeted therapy in advanced gastric cancer

Oncologie

Lees meer over The role of targeted therapy in advanced gastric cancer
Er zijn geen bijeenkomsten gevonden.

Overlevingswinst met darolutamide blijft behouden

Lees meer
Lees meer over Overlevingswinst met darolutamide blijft behouden

Moleculaire determinanten voorspellend voor langdurige respons op apalutamide

Lees meer
Lees meer over Moleculaire determinanten voorspellend voor langdurige respons op apalutamide

Veelbelovende antitumoractiviteit van HIF-2α-remmer bij heldercellig RCC

Lees meer
Lees meer over Veelbelovende antitumoractiviteit van HIF-2α-remmer bij heldercellig RCC

Geïntensiveerde niet beter dan conventionele radiotherapie voor recidiefprostaatkanker

Lees meer
Lees meer over Geïntensiveerde niet beter dan conventionele radiotherapie voor recidiefprostaatkanker

Eerstelijns lenvatinib-combinaties beter dan sunitinib bij RCC

Lees meer
Lees meer over Eerstelijns lenvatinib-combinaties beter dan sunitinib bij RCC

Toevoeging van apalutamide aan abirateronacetaat/prednison verbetert rPFS bij mCRPC

Lees meer
Lees meer over Toevoeging van apalutamide aan abirateronacetaat/prednison verbetert rPFS bij mCRPC

Lymfeklierdissectie nuttig bij vroeg gemetastaseerd seminoom

Lees meer
Lees meer over Lymfeklierdissectie nuttig bij vroeg gemetastaseerd seminoom

Eerstelijns combinatie-immuuntherapieën bij gemetastaseerd RCC

Lees meer
Lees meer over Eerstelijns combinatie-immuuntherapieën bij gemetastaseerd RCC

Risicoscore voorspellend voor metastasering na radiotherapie

Lees meer
Lees meer over Risicoscore voorspellend voor metastasering na radiotherapie

Neuropathische pijn na chemotherapie

feb 2020 |

Lees meer over Neuropathische pijn na chemotherapie