Combinatie osimertinib plus savolitinib mogelijk zinvol bij resistentie via MET-pathway

Delen via:

Het combineren van de MET-remmer savolitinib met de EGFR-TKI osimertinib leidt tot antitumoractiviteit bij NSCLC-patiënten met MET-geassocieerde behandelresistentie. Ook patiënten die eerder progressie vertoonden onder behandeling met een EGFR-TKI lijken hier baat bij te hebben, suggereert de fase Ib TATTON-studie.

Tijdens WCLC 2020 presenteerden onderzoekers data uit deel B en deel D van de studie, met patiënten met lokaal gevorderd of gemetastaseerd MET-positief NSCLC (MET-overexpressie of MET-amplificatie). In deel B waren er drie cohorten; één cohort met de patiënten die eerder behandeld waren met een EGFR-TKI van de derde generatie (cohort B1, n = 69) en twee cohorten met patiënten bij wie dit niet het geval was en die wel (cohort B3, n = 18) of niet de T790-mutatie hadden (cohort B2, n = 51). Deel D van de studie bestond net als cohort B2 uit patiënten die niet met een EGFR-TKI van de derde generatie waren behandeld en T790M-negatief waren (n = 42). Alle patiënten werden behandeld met de combinatie osimertinib en savolitinib.

De onderzoekers toonden dat de objectieve responspercentages hoger lagen wanneer patiënten niet eerder met een EGFR-TKI waren behandeld. In cohort B1 was de ORR 33% en in cohort B2, B3 en cohort D respectievelijk 65, 67 en 62%. De mediane progressievrije overleving in cohort B1, B2 en B3 was respectievelijk 5,5, 9,1 en 11,1 maanden. In cohort D was de mediane PFS 9 maanden.

De resultaten doen vermoeden dat osimertinib plus savolitinib mogelijk MET-gerelateerde therapieresistentie kan tegengaan, stelden de onderzoekers. De combinatie wordt momenteel verder onderzocht in twee fase II-studies; de SAVANNAH-studie en de ORCHARD-studie.

Misschien ook interessant voor u: Korte en heterogene respons van crizotinib

Bron:
Han JY, et al. Osimertinib + savolitinib in patients with EGFRm MET-amplified/overexpressed NSCLC: phase IbTATTON parts B and D final analysis. 2020 World Conference on Lung Cancer, abstract FP14.03.

 

Opkomstpercentage bevolkingsonderzoek darmkanker in Nederland hoger dan in andere Europese landen

jun 2021 |

Lees meer over Opkomstpercentage bevolkingsonderzoek darmkanker in Nederland hoger dan in andere Europese landen

Promotie: Postoperatieve uitkomsten bij slokdarmkanker geïnventariseerd

jun 2021 |

Lees meer over Promotie: Postoperatieve uitkomsten bij slokdarmkanker geïnventariseerd

FIT nuttig voor triage darmkanker in de eerste lijn

jun 2021 |

Lees meer over FIT nuttig voor triage darmkanker in de eerste lijn

NK-1-remming vermindert hoesten bij longkanker

jun 2021 |

Lees meer over NK-1-remming vermindert hoesten bij longkanker

Oncolytische immunovirotherapie bij kinderen met hooggradig glioom

jun 2021 |

Lees meer over Oncolytische immunovirotherapie bij kinderen met hooggradig glioom

Beperkte invloed coronacrisis op totaal aantal kankerbehandelingen in 2020

jun 2021 |

Lees meer over Beperkte invloed coronacrisis op totaal aantal kankerbehandelingen in 2020

Masterclass vergevorderd cutaan plaveiselcelcarcinoom #2

27 mei 2021 om 20:00 | Dermatologie

Lees meer over Masterclass vergevorderd cutaan plaveiselcelcarcinoom #2

Treatment with DOACs - optimal balance between prevention of thrombosis and bleeding

25 mei 2021 om 20:30 | Cardiologie

Lees meer over Treatment with DOACs - optimal balance between prevention of thrombosis and bleeding

Webcast: Update aanpak RET-gedreven tumoren; diagnostiek en behandelopties

10 mrt 2021 | Longziekten

Lees meer over Webcast: Update aanpak RET-gedreven tumoren; diagnostiek en behandelopties

Kanker en trombose, hoe kiest u het juiste antistollingsmiddel?   

8 feb 2021 | Farmacie

Lees meer over Kanker en trombose, hoe kiest u het juiste antistollingsmiddel?   

Masterclass vergevorderd cutaan plaveiselcelcarcinoom

27 jan 2021 om 20:30 | Dermatologie

Lees meer over Masterclass vergevorderd cutaan plaveiselcelcarcinoom

Hematologie in beeld

3 nov 2020 | Hematologie

Lees meer over Hematologie in beeld

Trombocytopenie - differentiaaldiagnostiek en morfologie

3 nov 2020 om 19:30 | Hematologie

Lees meer over Trombocytopenie - differentiaaldiagnostiek en morfologie

Anemie – differentiaaldiagnostiek en morfologie

3 nov 2020 om 21:00 | Hematologie

Lees meer over Anemie – differentiaaldiagnostiek en morfologie

Precisiezorg dichterbij dan we denken

2 nov 2020 | Cardiologie

Lees meer over Precisiezorg dichterbij dan we denken

Immuno-oncologie module 1: immunologie en immuuntherapie

Huisartsgeneeskunde

Lees meer over Immuno-oncologie module 1: immunologie en immuuntherapie

Immuno-oncologie module 3: Verpleegkundige casuïstiek

Oncologie

Lees meer over Immuno-oncologie module 3: Verpleegkundige casuïstiek
Er zijn geen bijeenkomsten gevonden.

ctDNA mogelijk bruikbaar als prognostische factor voor effect lorlatinib

Lees meer
Lees meer over ctDNA mogelijk bruikbaar als prognostische factor voor effect lorlatinib

Vergelijkbare uitkomsten SABR en chirurgie bij stadium IA NSCLC

Lees meer
Lees meer over Vergelijkbare uitkomsten SABR en chirurgie bij stadium IA NSCLC

Hoge responsen bij RR-B-ALL met CAR-T-therapie

Lees meer
Lees meer over Hoge responsen bij RR-B-ALL met CAR-T-therapie

Toevoegen relatlimab aan nivolumab verbetert PFS bij gevorderd melanoom

Lees meer
Lees meer over Toevoegen relatlimab aan nivolumab verbetert PFS bij gevorderd melanoom

Geen voordeel adjuvante chemotherapie na chemoradiatie bij cervixcarcinoom

Lees meer
Lees meer over Geen voordeel adjuvante chemotherapie na chemoradiatie bij cervixcarcinoom

Mogelijk nieuwe behandelopties voor EGFR-TKI-resistent NSCLC

Lees meer
Lees meer over Mogelijk nieuwe behandelopties voor EGFR-TKI-resistent NSCLC

Video: Nieuwe data sotorasib bevestigen effectiviteit KRAS-remmer

Lees meer
Lees meer over Video: Nieuwe data sotorasib bevestigen effectiviteit KRAS-remmer

MammaPrint identificeert borstkankerpatiënten met indolente ziekte

Lees meer
Lees meer over MammaPrint identificeert borstkankerpatiënten met indolente ziekte

Toripalimab verbetert overleving bij nasofarynxcarcinoom

Lees meer
Lees meer over Toripalimab verbetert overleving bij nasofarynxcarcinoom

Impact van COVID-19 op bevolkingsonderzoek darmkanker in Nederland

feb 2021 |

Lees meer over Impact van COVID-19 op bevolkingsonderzoek darmkanker in Nederland

Neuropathische pijn na chemotherapie

feb 2020 |

Lees meer over Neuropathische pijn na chemotherapie