Durvalumab met of zonder tremelimumab bij uitgezaaid urotheelcarcinoom

Delen via:
EAU 2021

In een post-hocanalyse1 is gekeken naar de effectiviteit van durvalumab met of zonder tremelimumab bij uitgezaaid urotheelcarcinoom, waarbij onderscheid is gemaakt tussen patiënten die wel of niet in aanmerking kwamen voor cisplatine en patiënten met een hoge of lage PD-L1-expressie.

De uitkomsten van de DANUBE-trial waren al eerder gepresenteerd tijdens het ESMO-congres van 2020 en gepubliceerd in The Lancet Oncology.2 In DANUBE werden behandelnaïeve patiënten met niet-reseceerbaar, plaatselijk gevorderd of uitgezaaid urotheelcarcinoom gerandomiseerd naar durvalumab, durvalumab + tremelimumab, of chemotherapie (gemcitabine + cisplatine of carboplatine). De trial was negatief: durvalumab monotherapie verlengde de totale overleving (OS) niet versus chemotherapie bij patiënten met hoge PD-L1-expressie; hetzelfde gold voor de combinatietherapie versus chemotherapie bij de totale studiepopulatie.

De tijdens het EAU-congres gepresenteerde analyses waren daarom exploratief. In de eerste analyse werden de resultaten van gemcitabine + cisplatine vergeleken met gemcitabine + carboplatine. Het grootste verschil in beide groepen was de nierfunctie, die de toepasbaarheid van cisplatine beperkte. Er was geen verschil in mediane PFS: 7,0 maanden voor cisplatine en 5,7 maanden voor carboplatine (p = 0,31). De mediane OS was gunstiger bij cisplatine, namelijk 14,2 versus 10,6 maanden (p = 0,0889); dit verschil was statistisch niet significant.

De tweede analyse betrof de vergelijking tussen immunotherapie met chemotherapie. Durvalumab alleen resulteerde niet in een significant hogere OS, of patiënten in aanmerking kwamen voor cisplatine (HR 1,02; 95%-BI 0,81-1,28) of niet (HR 0,93; 95%-BI 0,72-1,20). Durvalumab liet activiteit zien in de populatie met een hoge PD-L1 die niet voor cisplatine in aanmerking kwam (HR 0,87; 95%-BI 0,62-1,21). Toevoeging van tremelimumab aan durvalumab leek de activiteit te verhogen, ongeacht de PD-L1-status.

Bronnen:

  1. Powles T, et al. DANUBE post-hoc analysis: Outcomes for durvalumab with or without tremelimumab by cisplatin eligibility and PD-L1 biomarker status in metastatic urothelial carcinoma. EAU 2021 virtual, game changing session 3.
  2. Powles T, et al. Durvalumab alone and durvalumab plus tremelimumab versus chemotherapy in previously untreated patients with unresectable, locally advanced or metastatic urothelial carcinoma (DANUBE): a randomised, open-label, multicentre, phase 3 trial. Lancet Oncol. 2020;21:1574-88.

'KRAS': veelvoorkomende mutatie is eindelijk aan te pakken

jul 2021 | Longkanker, Oncologie

Lees meer over 'KRAS': veelvoorkomende mutatie is eindelijk aan te pakken

Pembrolizumab toont werkzaamheid bij gevorderd cutaan plaveiselcelcarcinoom

jul 2021 | Dermatologie, Immunotherapie, Oncologie

Lees meer over Pembrolizumab toont werkzaamheid bij gevorderd cutaan plaveiselcelcarcinoom

Financiering voor ontwikkeling nieuwe behandeling TNBC

jul 2021 | Borst

Lees meer over Financiering voor ontwikkeling nieuwe behandeling TNBC

18F-fluciclovine-PET/CT als leidraad voor radiotherapie na prostatectomie

jul 2021 | Oncologie, Urologie

Lees meer over 18F-fluciclovine-PET/CT als leidraad voor radiotherapie na prostatectomie

Overlevingskans slokdarmkanker moet 15% omhoog

jul 2021 | Maag-darm-lever, Oncologie

Lees meer over Overlevingskans slokdarmkanker moet 15% omhoog

Klinische impact van immuuntherapie bij merkelcelcarcinoom

jul 2021 | Dermatologie, Immunotherapie, Oncologie

Lees meer over Klinische impact van immuuntherapie bij merkelcelcarcinoom

Masterclass vergevorderd cutaan plaveiselcelcarcinoom #2

27 mei 2021 om 20:00

Lees meer over Masterclass vergevorderd cutaan plaveiselcelcarcinoom #2

Treatment with DOACs - optimal balance between prevention of thrombosis and bleeding

25 mei 2021 om 20:30 | Vasculaire geneeskunde

Lees meer over Treatment with DOACs - optimal balance between prevention of thrombosis and bleeding

Webcast: Update aanpak RET-gedreven tumoren; diagnostiek en behandelopties

10 mrt 2021 | Longkanker, Oncologie

Lees meer over Webcast: Update aanpak RET-gedreven tumoren; diagnostiek en behandelopties

Kanker en trombose, hoe kiest u het juiste antistollingsmiddel?   

8 feb 2021

Lees meer over Kanker en trombose, hoe kiest u het juiste antistollingsmiddel?   

Masterclass vergevorderd cutaan plaveiselcelcarcinoom

27 jan 2021 om 20:30

Lees meer over Masterclass vergevorderd cutaan plaveiselcelcarcinoom

Hematologie in beeld

3 nov 2020

Lees meer over Hematologie in beeld

Trombocytopenie - differentiaaldiagnostiek en morfologie

3 nov 2020 om 19:30

Lees meer over Trombocytopenie - differentiaaldiagnostiek en morfologie

Anemie – differentiaaldiagnostiek en morfologie

3 nov 2020 om 21:00

Lees meer over Anemie – differentiaaldiagnostiek en morfologie

Precisiezorg dichterbij dan we denken

2 nov 2020

Lees meer over Precisiezorg dichterbij dan we denken

Immuno-oncologie module 1: immunologie en immuuntherapie

Lees meer over Immuno-oncologie module 1: immunologie en immuuntherapie

Immuno-oncologie module 3: Verpleegkundige casuïstiek

Lees meer over Immuno-oncologie module 3: Verpleegkundige casuïstiek

ESMO in ORANJE 2021

donderdag 16 sep 2021 van 18:00 tot 22:00 | Borst, Bot en wekedelen, Chirurgie, Dermatologie, Gynaecologie, Hoofd-hals, Immunotherapie, Kinderen, Longkanker, Maag-darm-lever, Mesothelioom, Urologie

Lees meer over ESMO in ORANJE 2021

Durvalumab met of zonder tremelimumab bij uitgezaaid urotheelcarcinoom

Lees meer
Lees meer over Durvalumab met of zonder tremelimumab bij uitgezaaid urotheelcarcinoom

Behandeling met 177Lu-PSMA-617 verbetert overleving bij mCRPC

Lees meer
Lees meer over Behandeling met 177Lu-PSMA-617 verbetert overleving bij mCRPC

Apalutamide + ADT verbetert overleving ongeacht ziektevolume bij mCSPC

Lees meer
Lees meer over Apalutamide + ADT verbetert overleving ongeacht ziektevolume bij mCSPC

Abirateron verbetert progressievrije overleving bij gemetastaseerde prostaatkanker

Lees meer
Lees meer over Abirateron verbetert progressievrije overleving bij gemetastaseerde prostaatkanker

Risicostratificatie en AI bij vroege detectie van prostaatkanker

Lees meer
Lees meer over Risicostratificatie en AI bij vroege detectie van prostaatkanker

Gevolgen van te laat doseren van leuprolideacetaat in twee vormen

Lees meer
Lees meer over Gevolgen van te laat doseren van leuprolideacetaat in twee vormen

De rol van PSMA-PET/CT bij de behandeling van HSPC

Lees meer
Lees meer over De rol van PSMA-PET/CT bij de behandeling van HSPC

Hoog cotininegehalte in urine voorspelt terugkeer NMIBC bij rokers

Lees meer
Lees meer over Hoog cotininegehalte in urine voorspelt terugkeer NMIBC bij rokers

Nivolumab verlaagt HRQoL niet na resectie MIUC

Lees meer
Lees meer over Nivolumab verlaagt HRQoL niet na resectie MIUC

Impact van COVID-19 op bevolkingsonderzoek darmkanker in Nederland

feb 2021 | Maag-darm-lever, Oncologie

Lees meer over Impact van COVID-19 op bevolkingsonderzoek darmkanker in Nederland

Neuropathische pijn na chemotherapie

feb 2020 | Oncologie

Lees meer over Neuropathische pijn na chemotherapie