Durvalumab met of zonder tremelimumab bij uitgezaaid urotheelcarcinoom

Delen via:
EAU 2021

In een post-hocanalyse1 is gekeken naar de effectiviteit van durvalumab met of zonder tremelimumab bij uitgezaaid urotheelcarcinoom, waarbij onderscheid is gemaakt tussen patiënten die wel of niet in aanmerking kwamen voor cisplatine en patiënten met een hoge of lage PD-L1-expressie.

De uitkomsten van de DANUBE-trial waren al eerder gepresenteerd tijdens het ESMO-congres van 2020 en gepubliceerd in The Lancet Oncology.2 In DANUBE werden behandelnaïeve patiënten met niet-reseceerbaar, plaatselijk gevorderd of uitgezaaid urotheelcarcinoom gerandomiseerd naar durvalumab, durvalumab + tremelimumab, of chemotherapie (gemcitabine + cisplatine of carboplatine). De trial was negatief: durvalumab monotherapie verlengde de totale overleving (OS) niet versus chemotherapie bij patiënten met hoge PD-L1-expressie; hetzelfde gold voor de combinatietherapie versus chemotherapie bij de totale studiepopulatie.

De tijdens het EAU-congres gepresenteerde analyses waren daarom exploratief. In de eerste analyse werden de resultaten van gemcitabine + cisplatine vergeleken met gemcitabine + carboplatine. Het grootste verschil in beide groepen was de nierfunctie, die de toepasbaarheid van cisplatine beperkte. Er was geen verschil in mediane PFS: 7,0 maanden voor cisplatine en 5,7 maanden voor carboplatine (p = 0,31). De mediane OS was gunstiger bij cisplatine, namelijk 14,2 versus 10,6 maanden (p = 0,0889); dit verschil was statistisch niet significant.

De tweede analyse betrof de vergelijking tussen immunotherapie met chemotherapie. Durvalumab alleen resulteerde niet in een significant hogere OS, of patiënten in aanmerking kwamen voor cisplatine (HR 1,02; 95%-BI 0,81-1,28) of niet (HR 0,93; 95%-BI 0,72-1,20). Durvalumab liet activiteit zien in de populatie met een hoge PD-L1 die niet voor cisplatine in aanmerking kwam (HR 0,87; 95%-BI 0,62-1,21). Toevoeging van tremelimumab aan durvalumab leek de activiteit te verhogen, ongeacht de PD-L1-status.

Bronnen:

  1. Powles T, et al. DANUBE post-hoc analysis: Outcomes for durvalumab with or without tremelimumab by cisplatin eligibility and PD-L1 biomarker status in metastatic urothelial carcinoma. EAU 2021 virtual, game changing session 3.
  2. Powles T, et al. Durvalumab alone and durvalumab plus tremelimumab versus chemotherapy in previously untreated patients with unresectable, locally advanced or metastatic urothelial carcinoma (DANUBE): a randomised, open-label, multicentre, phase 3 trial. Lancet Oncol. 2020;21:1574-88.

Winald Gerritsen: “Fascinerend om zoveel nieuwe behandelmogelijkheden mee te maken”

okt 2021 | Dermato-oncologie, Uro-oncologie

Lees meer over Winald Gerritsen: “Fascinerend om zoveel nieuwe behandelmogelijkheden mee te maken”

Hoe bewijs uit de dagelijkse praktijk RCT’s kan aanvullen

okt 2021 | Dermato-oncologie

Lees meer over Hoe bewijs uit de dagelijkse praktijk RCT’s kan aanvullen

Effect van vasten bij de behandeling van borstkanker

okt 2021 | Borst

Lees meer over Effect van vasten bij de behandeling van borstkanker

Onderzoek naar cutane T-cellen leidt tot paradigmaverschuiving voor graft-versus-hostziekte

okt 2021 | Stamceltransplantatie

Lees meer over Onderzoek naar cutane T-cellen leidt tot paradigmaverschuiving voor graft-versus-hostziekte

Mini-tumoren voorspellen ex-vivorespons op PD-1-blokkers

okt 2021 | Immunotherapie, Longoncologie

Lees meer over Mini-tumoren voorspellen ex-vivorespons op PD-1-blokkers

Minder mensen uitgenodigd voor bevolkingsonderzoeken

okt 2021 | Borst, Gynaecologie, Maag-darm-leveroncologie

Lees meer over Minder mensen uitgenodigd voor bevolkingsonderzoeken

Live webcast Long covid: wat weten we, wat kunt u verwachten, wat kunt u doen?

10 nov 2021 om 20:30

Lees meer over Live webcast Long covid: wat weten we, wat kunt u verwachten, wat kunt u doen?

Masterclass niet-melanoom huidkanker #3

2 nov 2021 om 20:00 | Chirurgie, Dermato-oncologie

Lees meer over Masterclass niet-melanoom huidkanker #3

Video’s: Update aanpak RET-gedreven tumoren; diagnostiek en behandelopties

22 sep 2021 | Longoncologie

Lees meer over Video’s: Update aanpak RET-gedreven tumoren; diagnostiek en behandelopties

Masterclass vergevorderd cutaan plaveiselcelcarcinoom #2

21 sep 2021

Lees meer over Masterclass vergevorderd cutaan plaveiselcelcarcinoom #2

Treatment with DOACs - optimal balance between prevention of thrombosis and bleeding

25 mei 2021 om 20:30 | Vasculaire geneeskunde

Lees meer over Treatment with DOACs - optimal balance between prevention of thrombosis and bleeding

Kanker en trombose, hoe kiest u het juiste antistollingsmiddel?   

8 feb 2021

Lees meer over Kanker en trombose, hoe kiest u het juiste antistollingsmiddel?   

Masterclass vergevorderd cutaan plaveiselcelcarcinoom

27 jan 2021 om 20:30

Lees meer over Masterclass vergevorderd cutaan plaveiselcelcarcinoom

Hematologie in beeld

3 nov 2020

Lees meer over Hematologie in beeld

Trombocytopenie - differentiaaldiagnostiek en morfologie

3 nov 2020 om 19:30

Lees meer over Trombocytopenie - differentiaaldiagnostiek en morfologie

Immuno-oncologie module 1: immunologie en immuuntherapie

Lees meer over Immuno-oncologie module 1: immunologie en immuuntherapie

Immuno-oncologie module 3: Verpleegkundige casuïstiek

Lees meer over Immuno-oncologie module 3: Verpleegkundige casuïstiek
Er zijn geen bijeenkomsten gevonden.

EUS-geleid biopt voorafgaand aan resectie van pancreascarcinoom

Lees meer
Lees meer over EUS-geleid biopt voorafgaand aan resectie van pancreascarcinoom

Minder peritoneale metastasering van maagkanker door CTGF-remming

Lees meer
Lees meer over Minder peritoneale metastasering van maagkanker door CTGF-remming

Betere prognose dankzij surveillance voor pancreaskanker bij CDKN2A-mutatiedragers

Lees meer
Lees meer over Betere prognose dankzij surveillance voor pancreaskanker bij CDKN2A-mutatiedragers

Mohs-chirurgie of conservatieve chirurgie bij non-melanomen in het gelaat?

Lees meer
Lees meer over Mohs-chirurgie of conservatieve chirurgie bij non-melanomen in het gelaat?

Apps inzetten voor triage: eerst valideren, dan implementeren

Lees meer
Lees meer over Apps inzetten voor triage: eerst valideren, dan implementeren

Huidkanker opsporen met een app is nog verre van perfect

Lees meer
Lees meer over Huidkanker opsporen met een app is nog verre van perfect

Kwaliteit van leven verbetert of blijft behouden met niraparib bij gevorderd mCRPC

Lees meer
Lees meer over Kwaliteit van leven verbetert of blijft behouden met niraparib bij gevorderd mCRPC

Meer data over werkzaamheid larotrectinib

Lees meer
Lees meer over Meer data over werkzaamheid larotrectinib

Aanwijzingen voor effectiviteit van nieuw type medicijn bij HPV-gerelateerde tumoren

Lees meer
Lees meer over Aanwijzingen voor effectiviteit van nieuw type medicijn bij HPV-gerelateerde tumoren

Slokdarm- en maagkanker

jun 2021 | Chirurgie, Maag-darm-leveroncologie

Lees meer over Slokdarm- en maagkanker

Impact van COVID-19 op bevolkingsonderzoek darmkanker in Nederland

feb 2021 | Maag-darm-leveroncologie

Lees meer over Impact van COVID-19 op bevolkingsonderzoek darmkanker in Nederland

Neuropathische pijn na chemotherapie

feb 2020

Lees meer over Neuropathische pijn na chemotherapie