Fors hogere incidentie galblaaslijden bij patiënt met pancreascarcinoom

Delen via:
DDW 2022

Mensen met de diagnose pancreaskanker hebben in het jaar voor de diagnose zes keer vaker galblaasontsteking of galstenen dan mensen die geen kanker hebben. Dat blijkt uit een Amerikaans databaseonderzoek. Marianna Papageorge, arts-onderzoeker bij de afdeling Heelkunde van Boston Medical Center, presenteerde de resultaten tijdens Digestive Disease Week 2022. Zij pleit voor een uitgebreidere differentiaaldiagnose bij galsteenlijden om een eventuele kanker in een vroeger stadium te ontdekken.

Mensen met pancreaskanker hebben verschillende abdominale symptomen, wat het stellen van de diagnose bemoeilijkt. De vroege symptomen lijken vaak op de klachten die optreden bij een galblaasontsteking of galstenen. Het is al langer duidelijk dat galsteenlijden een risicofactor is voor pancreaskanker. Desondanks is de daadwerkelijke incidentie van deze aandoening in de voorgeschiedenis van patiënten met pancreaskanker nooit onderzocht.

Papageorge zocht in het SEER-Medicare register naar de diagnostische gegevens van patiënten met een ductaal adenocarcinoom, het meest voorkomende type pancreascarcinoom. Ze beperkte zich daarbij tot patiënten die tussen 2008 en 2015 de diagnose pancreaskanker kregen. In totaal waren dat 18.700 patiënten. Ze onderzocht in hoeverre deze patiënten in het jaar voor de kankerdiagnose ook galsteenproblemen hebben gehad. Dit vergeleek ze met de incidentie van galsteenlijden in een cohort van bijna 100.000 mensen zonder kanker in een jaar tijd.

Van de patiënten met pancreascarcinoom had 4,7% galsteenlijden in het jaar voor de kankerdiagnose en bij 1,6% was de galblaas verwijderd. In een jaar tijd was de incidentie van deze galproblemen bij mensen zonder kanker respectievelijk 0,8% en 0,3%. De mensen met pancreaskanker hadden dus zes keer zo vaak galproblemen. Bijna de helft van de patiënten met pancreascarcinoom had stadium IV. Bij de patiënten bij wie in het jaar voor de kankerdiagnose galsteenlijden was vastgesteld, was de kanker vaker minder ver gevorderd (stadium I-III) dan bij patiënten zonder die diagnose. Deze patiënten konden vaker worden behandeld met pancreaticoduodenectomie (17,6%) dan de patiënten zonder voorafgaande galproblemen (12,9%).

Volgens Papageorge kan door een verbetering van de differentiaaldiagnose bij galsteenproblemen een eventuele kanker in een vroeger stadium worden ontdekt, zodat deze ook eerder kan worden behandeld. Die aanpak zou de hoge mortaliteit van pancreaskanker omlaag kunnen brengen.

Bron

Papageorge MV. Gallstone disease in the year prior to pancreatic cancer diagnosis: an opportunity for action. DDW congress 2022, presentatie 761.

Veel praktijkvariatie in PEG-zorg

jul 2022 | Endoscopie

Lees meer over Veel praktijkvariatie in PEG-zorg

Promotie: Minder complicaties bij colorectale chirurgie

jul 2022 | Chirurgie

Lees meer over Promotie: Minder complicaties bij colorectale chirurgie

De effecten van verplichte registratie van ERCP-procedures in Nederland

jul 2022 | Endoscopie

Lees meer over De effecten van verplichte registratie van ERCP-procedures in Nederland

Proefschrift: gastro-intestinale gevolgen van bariatrische chirurgie

jun 2022 | Chirurgie

Lees meer over Proefschrift: gastro-intestinale gevolgen van bariatrische chirurgie

Promotie: Gepersonaliseerde behandeling van barrettslokdarm

jun 2022 | Endoscopie, Maag-darm-leveroncologie

Lees meer over Promotie: Gepersonaliseerde behandeling van barrettslokdarm

Sterfterisico bij 1,9 miljoen oudere gebruikers van protonpompremmers

jun 2022 | Ouderen

Lees meer over Sterfterisico bij 1,9 miljoen oudere gebruikers van protonpompremmers

Webcast Immuuntherapie: herkennen van bijwerkingen en acties voor de niet-oncoloog

7 sep 2022 om 20:30 | Immuuntherapie

Lees meer over Webcast Immuuntherapie: herkennen van bijwerkingen en acties voor de niet-oncoloog

Gewone symptomen van zeldzame ziekten

20 apr 2022 om 20:30

Lees meer over Gewone symptomen van zeldzame ziekten

JAK-remmers in de klinische praktijk: inzichten vanuit verschillende disciplines

28 mrt 2022 om 19:30 | IBD

Lees meer over JAK-remmers in de klinische praktijk: inzichten vanuit verschillende disciplines

Webcast Bridging the Gaps in Inflammatory bowel disease (IBD)

25 mrt 2022 | IBD

Lees meer over Webcast Bridging the Gaps in Inflammatory bowel disease (IBD)

Webcast Long covid: wat weten we, wat kunt u verwachten, wat kunt u doen?

10 nov 2021 om 20:30

Lees meer over Webcast Long covid: wat weten we, wat kunt u verwachten, wat kunt u doen?

Make it happen: Someday starts today

28 jun 2021 om 20:00 | IBD

Lees meer over Make it happen: Someday starts today

De rol van de JAK-STAT pathways in colitis ulcerosa

13 apr 2021 om 19:30 | IBD

Lees meer over De rol van de JAK-STAT pathways in colitis ulcerosa

Darmgezondheid: diagnostiek en het brein

24 mrt 2021 | Maag-darm-leveroncologie, Ouderen

Lees meer over Darmgezondheid: diagnostiek en het brein

Darmgezondheid bij jong en oud

24 mrt 2021 | Maag-darm-leveroncologie, Ouderen

Lees meer over Darmgezondheid bij jong en oud

e-learning: Verbeterde zorg voor slokdarm- en maagkanker

Chirurgie

Lees meer over e-learning: Verbeterde zorg voor slokdarm- en maagkanker

UEG in ORANJE 2022

zondag 9 okt 2022 van 18:00 tot 21:45

Lees meer over UEG in ORANJE 2022

Lange tijd tot diagnose bij eosinofiele oesofagitis

Lees meer
Lees meer over Lange tijd tot diagnose bij eosinofiele oesofagitis

Langwerkende GLP-1R/GLP-2R-agonist veilig en effectief

Lees meer
Lees meer over Langwerkende GLP-1R/GLP-2R-agonist veilig en effectief

Geen voordeel intensiveren chemotherapie bij gemetastaseerd CRC

Lees meer
Lees meer over Geen voordeel intensiveren chemotherapie bij gemetastaseerd CRC

Toevoegen panitumumab verbetert overleving bij linkszijdig RAS-wildtype mCRC

Lees meer
Lees meer over Toevoegen panitumumab verbetert overleving bij linkszijdig RAS-wildtype mCRC

Vroege-fasestudie bij dMMR-rectumcarcinoom toont indrukwekkende respons

Lees meer
Lees meer over Vroege-fasestudie bij dMMR-rectumcarcinoom toont indrukwekkende respons

ctDNA succesvolle biomarker voor adjuvante therapie bij coloncarcinoom

Lees meer
Lees meer over ctDNA succesvolle biomarker voor adjuvante therapie bij coloncarcinoom

Praktijkonderzoek wijst op laag risico oesofaguscarcinoom na endoscopische eradicatie barrettoesofagus

Lees meer
Lees meer over Praktijkonderzoek wijst op laag risico oesofaguscarcinoom na endoscopische eradicatie barrettoesofagus

Gastrojejunostomie werkt beter dan stent bij blokkade maag-darmdoorgang

Lees meer
Lees meer over Gastrojejunostomie werkt beter dan stent bij blokkade maag-darmdoorgang

Onderhoudsbehandeling mirikizumab bij IBD effectief

Lees meer
Lees meer over Onderhoudsbehandeling mirikizumab bij IBD effectief

Podcast pancreascarcinoom

dec 2021

Lees meer over Podcast pancreascarcinoom

Podcast - Periampullaire tumoren: maak onderscheid

nov 2021

Lees meer over Podcast - Periampullaire tumoren: maak onderscheid

Slokdarm- en maagkanker

jun 2021 | Chirurgie, Maag-darm-leveroncologie

Lees meer over Slokdarm- en maagkanker

Impact van COVID-19 op bevolkingsonderzoek darmkanker in Nederland

feb 2021 | Maag-darm-leveroncologie

Lees meer over Impact van COVID-19 op bevolkingsonderzoek darmkanker in Nederland

Diagnose en behandeling van inflammatoire darmziekten (IBD)

dec 2020 | IBD

Lees meer over Diagnose en behandeling van inflammatoire darmziekten (IBD)

Leefstijl en voeding bij levercirrose en hepatische encefalopathie

jan 2020 | Hepatologie

Lees meer over Leefstijl en voeding bij levercirrose en hepatische encefalopathie

Medicamenteuze behandelmogelijkheden bij hepatische encefalopathie

okt 2019

Lees meer over Medicamenteuze behandelmogelijkheden bij hepatische encefalopathie