Geen voordeel van lurbinectedin plus doxorubicine bij SCLC

Delen via:
WCLC 2021

Tweedelijnsbehandeling van kleincellig longcarcinoom (SCLC) met lurbinectedin plus doxorubicine biedt geen overlevingsvoordeel ten opzichte van standaardchemotherapie. Wel ging de combinatiebehandeling gepaard met aanzienlijk minder bijwerkingen, meldden onderzoekers van de ATLANTIS-studie.1

Met lurbinectedin monotherapie als tweedelijnsbehandeling voor SCLC werd in een eerdere studie een goed responspercentage gezien.2 De ATLANTIS-studie was bedoeld om de effectiviteit van lurbinectedin in deze setting te bevestigen, maar werd in dit onderzoek gecombineerd met doxorubicine. In totaal werden 613 patiënten gerandomiseerd, die ofwel lurbinectedin plus doxorubicine kregen (max. 10 keer combinatiebehandeling, gevolgd door lurbinectedin eens per 3 weken), of standaardchemotherapie (topetecan of cyclofosfamide/doxorubicine/vincristine).

De totale overleving was niet significant verschillend tussen beide groepen. In de lurbinectedin-groep was de mediane overleving 8,6 maanden, versus 7,6 maanden in de controlegroep (HR 0,967). Daarentegen verschilde de progressievrije overleving wel, waarbij een voordeel werd gezien van lurbinectedin plus doxorubicine (HR 0,831). In beide groepen was de mediane progressievrije overleving met 4,0 maanden echter hetzelfde. Responspercentages waren met rond de 30% vergelijkbaar in beide groepen, maar wel was de mediane duur van de respons groter in de experimentele groep (5,7 vs. 3,8 maanden, HR 0,581).

Tevens was lurbinectedin plus doxorubicine duidelijk minder toxisch dan standaardchemotherapie. Er waren minder bijwerkingen van graad 3 of hoger (47,2 vs. 75,4%), minder graad 4-bijwerkingen (16,2 vs. 54,7%) en minder aan bijwerkingen gerelateerde sterfgevallen (0,3 vs. 3,5%). Met name anemie en neutropenie traden minder vaak op bij patiënten uit de lurbinectedin-groep.

De onderzoekers concluderen dat in de studie een vergelijkbare effectiviteit werd gezien van lurbinectedin plus doxorubicine en standaardchemotherapie, maar dat de behandeling wel aanzienlijk minder bijwerkingen oplevert. Momenteel wordt lurbinectedin onderzocht in combinatie met andere middelen, zoals irinotecan en immuuncheckpointremmers.

Bronnen

  1. Paz-Ares L, et al. Lurbinectedin/doxorubicin versus CAV or topotecan in relapsed SCLC patients: Phase III randomized ATLANTIS trial. WCLC 2021; abstract PL02.03.
  2. Trigo J, Subbiah V, Besse B, et al. Lurbinectedin as second-line treatment for patients with small-cell lung cancer: a single-arm, open-label, phase 2 basket trial. Lancet Oncol. 2020; 21(5):645-54.

Overlevingsvoordeel met tebentafusp bij gemetastaseerd uveamelanoom

dec 2021 | Dermato-oncologie, Immunotherapie

Lees meer over Overlevingsvoordeel met tebentafusp bij gemetastaseerd uveamelanoom

Liquid biopsies om longkanker op te sporen en te monitoren

dec 2021 | Longoncologie

Lees meer over Liquid biopsies om longkanker op te sporen en te monitoren

MTB vertaalt tumoreigenschappen naar optimale behandeling

dec 2021 | Longoncologie

Lees meer over MTB vertaalt tumoreigenschappen naar optimale behandeling

Veel leren van wakkere hersenoperaties

dec 2021 | Chirurgie, Neuro-oncologie

Lees meer over Veel leren van wakkere hersenoperaties

“De juiste dosis voor elk kind”

dec 2021 | Kinderen

Lees meer over “De juiste dosis voor elk kind”

FDA keurt pembrolizumab goed voor adjuvante behandeling stadium IIB/IIC-melanoom

dec 2021 | Dermato-oncologie, Immunotherapie

Lees meer over FDA keurt pembrolizumab goed voor adjuvante behandeling stadium IIB/IIC-melanoom

Live webcast Long covid: wat weten we, wat kunt u verwachten, wat kunt u doen?

10 nov 2021 om 20:30

Lees meer over Live webcast Long covid: wat weten we, wat kunt u verwachten, wat kunt u doen?

Masterclass niet-melanoom huidkanker #3

2 nov 2021 om 20:00 | Chirurgie, Dermato-oncologie

Lees meer over Masterclass niet-melanoom huidkanker #3

Video’s: Update aanpak RET-gedreven tumoren; diagnostiek en behandelopties

22 sep 2021 | Longoncologie

Lees meer over Video’s: Update aanpak RET-gedreven tumoren; diagnostiek en behandelopties

Masterclass vergevorderd cutaan plaveiselcelcarcinoom #2

21 sep 2021

Lees meer over Masterclass vergevorderd cutaan plaveiselcelcarcinoom #2

Kanker en trombose, hoe kiest u het juiste antistollingsmiddel?   

8 feb 2021

Lees meer over Kanker en trombose, hoe kiest u het juiste antistollingsmiddel?   

Masterclass vergevorderd cutaan plaveiselcelcarcinoom

27 jan 2021 om 20:30

Lees meer over Masterclass vergevorderd cutaan plaveiselcelcarcinoom

Hematologie in beeld

3 nov 2020

Lees meer over Hematologie in beeld

Trombocytopenie - differentiaaldiagnostiek en morfologie

3 nov 2020 om 19:30

Lees meer over Trombocytopenie - differentiaaldiagnostiek en morfologie

Anemie – differentiaaldiagnostiek en morfologie

3 nov 2020 om 21:00

Lees meer over Anemie – differentiaaldiagnostiek en morfologie

Immuno-oncologie module 1: immunologie en immuuntherapie

Lees meer over Immuno-oncologie module 1: immunologie en immuuntherapie

Immuno-oncologie module 3: Verpleegkundige casuïstiek

Lees meer over Immuno-oncologie module 3: Verpleegkundige casuïstiek
Er zijn geen bijeenkomsten gevonden.

Subgroepanalyse: bij hersenmetastasen T-DXd effectiever dan T-DM1

Lees meer
Lees meer over Subgroepanalyse: bij hersenmetastasen T-DXd effectiever dan T-DM1

Combinatiebehandeling met neratinib effectief bij HER2-gemuteerd mammacarcinoom

Lees meer
Lees meer over Combinatiebehandeling met neratinib effectief bij HER2-gemuteerd mammacarcinoom

Nivolumab plus ipilimumab geeft duurzame respons bij borstkanker met veel mutaties

Lees meer
Lees meer over Nivolumab plus ipilimumab geeft duurzame respons bij borstkanker met veel mutaties

Pyrotinib plus chemotherapie effectief bij voorbehandeld HER2+ mammacarcinoom

Lees meer
Lees meer over Pyrotinib plus chemotherapie effectief bij voorbehandeld HER2+ mammacarcinoom

CDK7-remmer mogelijk nieuwe optie bij CDK4/6-resistent mammacarcinoom

Lees meer
Lees meer over CDK7-remmer mogelijk nieuwe optie bij CDK4/6-resistent mammacarcinoom

Switchen naar fulvestrant-palbociclib bij ESR1-mutatie verbetert PFS

Lees meer
Lees meer over Switchen naar fulvestrant-palbociclib bij ESR1-mutatie verbetert PFS

Adjuvant metformine heeft geen effect op vroegstadium borstkanker

Lees meer
Lees meer over Adjuvant metformine heeft geen effect op vroegstadium borstkanker

Pembrolizumab biedt voordeel bij TNBC met PD-L1 combined positive score ≥ 10

Lees meer
Lees meer over Pembrolizumab biedt voordeel bij TNBC met PD-L1 combined positive score ≥ 10

PI3K-signaalroute belangrijk bij tamoxifen-geassocieerd endometriumcarcinoom

Lees meer
Lees meer over PI3K-signaalroute belangrijk bij tamoxifen-geassocieerd endometriumcarcinoom

Botgezondheid bij mCRPC in de praktijk

okt 2021 | Uro-oncologie

Lees meer over Botgezondheid bij mCRPC in de praktijk

Slokdarm- en maagkanker

jun 2021 | Chirurgie, Maag-darm-leveroncologie

Lees meer over Slokdarm- en maagkanker

Impact van COVID-19 op bevolkingsonderzoek darmkanker in Nederland

feb 2021 | Maag-darm-leveroncologie

Lees meer over Impact van COVID-19 op bevolkingsonderzoek darmkanker in Nederland

Neuropathische pijn na chemotherapie

feb 2020

Lees meer over Neuropathische pijn na chemotherapie