Geen voordeel van lurbinectedin plus doxorubicine bij SCLC

Delen via:
WCLC 2021

Tweedelijnsbehandeling van kleincellig longcarcinoom (SCLC) met lurbinectedin plus doxorubicine biedt geen overlevingsvoordeel ten opzichte van standaardchemotherapie. Wel ging de combinatiebehandeling gepaard met aanzienlijk minder bijwerkingen, meldden onderzoekers van de ATLANTIS-studie.1

Met lurbinectedin monotherapie als tweedelijnsbehandeling voor SCLC werd in een eerdere studie een goed responspercentage gezien.2 De ATLANTIS-studie was bedoeld om de effectiviteit van lurbinectedin in deze setting te bevestigen, maar werd in dit onderzoek gecombineerd met doxorubicine. In totaal werden 613 patiënten gerandomiseerd, die ofwel lurbinectedin plus doxorubicine kregen (max. 10 keer combinatiebehandeling, gevolgd door lurbinectedin eens per 3 weken), of standaardchemotherapie (topetecan of cyclofosfamide/doxorubicine/vincristine).

De totale overleving was niet significant verschillend tussen beide groepen. In de lurbinectedin-groep was de mediane overleving 8,6 maanden, versus 7,6 maanden in de controlegroep (HR 0,967). Daarentegen verschilde de progressievrije overleving wel, waarbij een voordeel werd gezien van lurbinectedin plus doxorubicine (HR 0,831). In beide groepen was de mediane progressievrije overleving met 4,0 maanden echter hetzelfde. Responspercentages waren met rond de 30% vergelijkbaar in beide groepen, maar wel was de mediane duur van de respons groter in de experimentele groep (5,7 vs. 3,8 maanden, HR 0,581).

Tevens was lurbinectedin plus doxorubicine duidelijk minder toxisch dan standaardchemotherapie. Er waren minder bijwerkingen van graad 3 of hoger (47,2 vs. 75,4%), minder graad 4-bijwerkingen (16,2 vs. 54,7%) en minder aan bijwerkingen gerelateerde sterfgevallen (0,3 vs. 3,5%). Met name anemie en neutropenie traden minder vaak op bij patiënten uit de lurbinectedin-groep.

De onderzoekers concluderen dat in de studie een vergelijkbare effectiviteit werd gezien van lurbinectedin plus doxorubicine en standaardchemotherapie, maar dat de behandeling wel aanzienlijk minder bijwerkingen oplevert. Momenteel wordt lurbinectedin onderzocht in combinatie met andere middelen, zoals irinotecan en immuuncheckpointremmers.

Bronnen

  1. Paz-Ares L, et al. Lurbinectedin/doxorubicin versus CAV or topotecan in relapsed SCLC patients: Phase III randomized ATLANTIS trial. WCLC 2021; abstract PL02.03.
  2. Trigo J, Subbiah V, Besse B, et al. Lurbinectedin as second-line treatment for patients with small-cell lung cancer: a single-arm, open-label, phase 2 basket trial. Lancet Oncol. 2020; 21(5):645-54.

Student Mick van der Spoel wint Philips AI scriptieprijs voor hersentumoronderzoek

nov 2021 | Neuro-oncologie

Lees meer over Student Mick van der Spoel wint Philips AI scriptieprijs voor hersentumoronderzoek

Toch een hogere 10-jaarsoverleving na schildwachtklierbiopsie bij melanoom

nov 2021 | Dermato-oncologie

Lees meer over Toch een hogere 10-jaarsoverleving na schildwachtklierbiopsie bij melanoom

Masterclass huidkanker: multidisciplinaire aanpak gewenst

nov 2021 | Dermato-oncologie

Lees meer over Masterclass huidkanker: multidisciplinaire aanpak gewenst

SLE is een risicofactor voor overlijden bij oudere vrouwen met vroege borstkanker

nov 2021 | Borst, SLE

Lees meer over SLE is een risicofactor voor overlijden bij oudere vrouwen met vroege borstkanker

Onderzoek naar therapieresistentie bij kanker krijgt forse financiële impuls

nov 2021 | Borst, Bot en wekedelen, Dermato-oncologie, Gynaecologie, Hoofd-hals, Immunotherapie, Kinderen, Longoncologie, Maag-darm-leveroncologie, Mesothelioom, Neuro-oncologie, Uro-oncologie

Lees meer over Onderzoek naar therapieresistentie bij kanker krijgt forse financiële impuls

Rode Hoed Symposium 'De medisch specialist in andere tijden!'

nov 2021

Lees meer over Rode Hoed Symposium 'De medisch specialist in andere tijden!'

Live webcast Long covid: wat weten we, wat kunt u verwachten, wat kunt u doen?

10 nov 2021 om 20:30

Lees meer over Live webcast Long covid: wat weten we, wat kunt u verwachten, wat kunt u doen?

Masterclass niet-melanoom huidkanker #3

2 nov 2021 om 20:00 | Chirurgie, Dermato-oncologie

Lees meer over Masterclass niet-melanoom huidkanker #3

Video’s: Update aanpak RET-gedreven tumoren; diagnostiek en behandelopties

22 sep 2021 | Longoncologie

Lees meer over Video’s: Update aanpak RET-gedreven tumoren; diagnostiek en behandelopties

Masterclass vergevorderd cutaan plaveiselcelcarcinoom #2

21 sep 2021

Lees meer over Masterclass vergevorderd cutaan plaveiselcelcarcinoom #2

Kanker en trombose, hoe kiest u het juiste antistollingsmiddel?   

8 feb 2021

Lees meer over Kanker en trombose, hoe kiest u het juiste antistollingsmiddel?   

Masterclass vergevorderd cutaan plaveiselcelcarcinoom

27 jan 2021 om 20:30

Lees meer over Masterclass vergevorderd cutaan plaveiselcelcarcinoom

Hematologie in beeld

3 nov 2020

Lees meer over Hematologie in beeld

Trombocytopenie - differentiaaldiagnostiek en morfologie

3 nov 2020 om 19:30

Lees meer over Trombocytopenie - differentiaaldiagnostiek en morfologie

Anemie – differentiaaldiagnostiek en morfologie

3 nov 2020 om 21:00

Lees meer over Anemie – differentiaaldiagnostiek en morfologie

Immuno-oncologie module 1: immunologie en immuuntherapie

Lees meer over Immuno-oncologie module 1: immunologie en immuuntherapie

Immuno-oncologie module 3: Verpleegkundige casuïstiek

Lees meer over Immuno-oncologie module 3: Verpleegkundige casuïstiek
Er zijn geen bijeenkomsten gevonden.

Wereldwijd cardio-oncologieregister biedt basis voor internationale samenwerking

Lees meer
Lees meer over Wereldwijd cardio-oncologieregister biedt basis voor internationale samenwerking

Opregulatie van kankergerelateerde pathways bij hartfalen met ijzertekort

Lees meer
Lees meer over Opregulatie van kankergerelateerde pathways bij hartfalen met ijzertekort

EAU 2021 Highlight Video’s Prostaatkanker

Lees meer
Lees meer over EAU 2021 Highlight Video’s Prostaatkanker

EUS-geleid biopt voorafgaand aan resectie van pancreascarcinoom

Lees meer
Lees meer over EUS-geleid biopt voorafgaand aan resectie van pancreascarcinoom

Minder peritoneale metastasering van maagkanker door CTGF-remming

Lees meer
Lees meer over Minder peritoneale metastasering van maagkanker door CTGF-remming

Betere prognose dankzij surveillance voor pancreaskanker bij CDKN2A-mutatiedragers

Lees meer
Lees meer over Betere prognose dankzij surveillance voor pancreaskanker bij CDKN2A-mutatiedragers

Mohs-chirurgie of conservatieve chirurgie bij non-melanomen in het gelaat?

Lees meer
Lees meer over Mohs-chirurgie of conservatieve chirurgie bij non-melanomen in het gelaat?

Apps inzetten voor triage: eerst valideren, dan implementeren

Lees meer
Lees meer over Apps inzetten voor triage: eerst valideren, dan implementeren

Huidkanker opsporen met een app is nog verre van perfect

Lees meer
Lees meer over Huidkanker opsporen met een app is nog verre van perfect

Botgezondheid bij mCRPC in de praktijk

okt 2021 | Uro-oncologie

Lees meer over Botgezondheid bij mCRPC in de praktijk

Slokdarm- en maagkanker

jun 2021 | Chirurgie, Maag-darm-leveroncologie

Lees meer over Slokdarm- en maagkanker

Impact van COVID-19 op bevolkingsonderzoek darmkanker in Nederland

feb 2021 | Maag-darm-leveroncologie

Lees meer over Impact van COVID-19 op bevolkingsonderzoek darmkanker in Nederland

Neuropathische pijn na chemotherapie

feb 2020

Lees meer over Neuropathische pijn na chemotherapie

Oproep voor oncologen: wat zijn uw wensen omtrent nascholen 2022?

Zou u volgend jaar geïnteresseerd zijn in een ESMO-meeting in eigen land? Wat zijn uw wensen omtrent nascholen in het algemeen? Kunt u ons helpen door bijgaande korte vragenlijst in te vullen? Het kost u maximaal 2 minuten van uw tijd.

Alvast hartelijk dank!

Vul de vragenlijst in >