MAU868 voor de behandeling van BK-virus bij niertransplantatiepatiënten

Delen via:
ASN 2022

Als onderdeel van de sessie over klinische uitkomsten en biomarkers bij niertransplantatie, presenteerde Stanley Jordan resultaten van de trial die hij met zijn collega’s uitvoerde. Daaruit bleek dat MAU868 klinisch relevante BK antivirale activiteit gaf bij niertransplantatiepatiënten met het BK-virus.

Bij immuungecompromitteerde patiënten kan (re)activatie van het BK-virus (BKV) aanzienlijke nierziekte veroorzaken en BK-geassocieerde nefropathie is een belangrijke oorzaak van transplantaatverlies na een niertransplantatie. Tot op heden zijn er geen effectieve behandelingen specifiek tegen BKV-infectie. Mogelijk kan MAU868, een nieuw humaan IgG1 monoklonaal antilichaam, daar verandering in brengen.

Om dat te onderzoeken, is een dubbelblinde fase II-studie uitgevoerd onder patiënten die in het afgelopen jaar een niertransplantatie hadden ondergaan en BKV hadden met ≥ 104 viruskopieën/ml binnen 10 dagen na randomisatie óf ≥ 103 viruskopieën/ml in 2 opeenvolgende samples binnen 1 tot 3 weken (meest recente meting binnen 10 dagen na randomisatie). Deze patiënten werden 2:1 gerandomiseerd naar elke 28 dagen i.v. MAU868 (n = 20) of placebo (n = 8). Deze behandeling duurde 12 weken, met 24 weken follow-up. Het primaire eindpunt was veiligheid en de viral load als respons op de behandeling werd gemeten als secundaire uitkomstmaat.

Alle deelnemers voltooiden 12 weken behandeling en verdroegen deze goed. Kenmerken van de deelnemers op baseline waren hetzelfde voor de 2 groepen en de mediane BKV-load was 16.700 log10 viruskopieën/ml (range 1.200-1.800.000). In de MAU868-groep overleden 2 deelnemers aan COVID-19, maar deze sterfgevallen werden geacht onafhankelijk te zijn van de onderzoeksmedicatie. Het antivirale effect was groter in de MAU868-groep dan in de placebogroep, zowel na 16 als na 36 weken en er was geen verschil tussen de groepen in het aantal adverse en serious adverse events. Deze resultaten ondersteunen de verdere ontwikkeling van MAU868 als therapie bij BKV-infectie.

Bron

Jordan SC, Limaye A, Fischbach BV, et al. A Randomized phase 2 study of MAU868 vs. placebo to treat BK viremia in kidney transplant recipients. ASN Kidney Week 2022, abstract SA-OR43.

Vitamine K-suppletie remt vaatstijfheid niertransplantatiepatiënten

feb 2023 | Niertransplantatie

Lees meer over Vitamine K-suppletie remt vaatstijfheid niertransplantatiepatiënten

Recordaantal postmortale orgaandonaties in 2022

jan 2023 | Niertransplantatie

Lees meer over Recordaantal postmortale orgaandonaties in 2022

Kwaliteit van donornier beter inschatten met nieuw apparaat

jan 2023 | Niertransplantatie

Lees meer over Kwaliteit van donornier beter inschatten met nieuw apparaat

Raciale verschillen in risico op nierfalen en sterfte afhankelijk van keuze eGFR-formule zonder ras

jan 2023 | Chronische nierschade

Lees meer over Raciale verschillen in risico op nierfalen en sterfte afhankelijk van keuze eGFR-formule zonder ras

Promotie: Endotheliale glycocalyxveranderingen bij hemodialysepatiënten

jan 2023 | Chronische nierschade, Dialyse

Lees meer over Promotie: Endotheliale glycocalyxveranderingen bij hemodialysepatiënten

Xenotransplantatie: twee varkensnieren succesvol getransplanteerd bij mensen

jan 2023 | Chronische nierschade, Niertransplantatie

Lees meer over Xenotransplantatie: twee varkensnieren succesvol getransplanteerd bij mensen

Webcast Long covid: wat weten we, wat kunt u verwachten, wat kunt u doen?

10 nov 2021 om 20:30

Lees meer over Webcast Long covid: wat weten we, wat kunt u verwachten, wat kunt u doen?

Expertdebat SLE en lupus nefritis

19 okt 2021 | SLE

Lees meer over Expertdebat SLE en lupus nefritis

ERA-EDTA Highlights 2021

1 jul 2021 om 20:30

Lees meer over ERA-EDTA Highlights 2021

RAAS-inhibitie anno 2021: wat is optimaal?

4 mei 2021 | Chronische nierschade

Lees meer over RAAS-inhibitie anno 2021: wat is optimaal?

The ART of Preventing Kidney Damage

12 apr 2021 om 20:00 | HIV, Virale infecties

Lees meer over The ART of Preventing Kidney Damage

Nierfalen: hebben uw patiënten altijd de ‘juiste’ diagnose?

8 apr 2021

Lees meer over Nierfalen: hebben uw patiënten altijd de ‘juiste’ diagnose?

ASN Highlights 2020

9 mrt 2021

Lees meer over ASN Highlights 2020

Hypofosfatemie

4 mrt 2020

Lees meer over Hypofosfatemie

Diagnostiek bij Nierfalen e.c.i. - de actuele stand van zaken

28 nov 2018 om 20:30

Lees meer over Diagnostiek bij Nierfalen e.c.i. - de actuele stand van zaken
Er zijn geen e-learnings gevonden.

Bones Meeting

dinsdag 7 feb 2023 van 17:00 tot 20:30 | Orthopedie

Lees meer over Bones Meeting

Detectie van lupusnefritis bij patiënten met SLE en een initiële diagnose van lichte proteïnurie

Lees meer
Lees meer over Detectie van lupusnefritis bij patiënten met SLE en een initiële diagnose van lichte proteïnurie

Snelle diagnose BRASH-syndroom cruciaal

Lees meer
Lees meer over Snelle diagnose BRASH-syndroom cruciaal

Grote meta-analyse bevestigt gunstige effecten SGLT2-remmers

Lees meer
Lees meer over Grote meta-analyse bevestigt gunstige effecten SGLT2-remmers

Automatische, elektronische waarschuwing voor medicatiegebruik bij acuut nierfalen

Lees meer
Lees meer over Automatische, elektronische waarschuwing voor medicatiegebruik bij acuut nierfalen

MAU868 voor de behandeling van BK-virus bij niertransplantatiepatiënten

Lees meer
Lees meer over MAU868 voor de behandeling van BK-virus bij niertransplantatiepatiënten

Empagliflozine bij patiënten met chronische nierschade

Lees meer
Lees meer over Empagliflozine bij patiënten met chronische nierschade

State-of-the-art lecture xenotransplantatie: het onmogelijke mogelijk maken

Lees meer
Lees meer over State-of-the-art lecture xenotransplantatie: het onmogelijke mogelijk maken

Nieuwe pan-NOX-remmer isuzinaxib effectief bij nierpatiënten met diabetes type 2

Lees meer
Lees meer over Nieuwe pan-NOX-remmer isuzinaxib effectief bij nierpatiënten met diabetes type 2

Dapagliflozine bij patiënten zonder diabetes maar met microalbuminurie

Lees meer
Lees meer over Dapagliflozine bij patiënten zonder diabetes maar met microalbuminurie

Maximale RAAS-blokkade bij CKD-patiënten met (risico op) hyperkaliëmie

nov 2020

Lees meer over Maximale RAAS-blokkade bij CKD-patiënten met (risico op) hyperkaliëmie

MedNet Nefrologie 2022-03

dec 2022

Lees meer over MedNet Nefrologie 2022-03

MedNet Nefrologie 2022-02

jul 2022

Lees meer over MedNet Nefrologie 2022-02

MedNet Nefrologie 2022-01

apr 2022

Lees meer over MedNet Nefrologie 2022-01