MAU868 voor de behandeling van BK-virus bij niertransplantatiepatiënten

Delen via:
ASN 2022

Als onderdeel van de sessie over klinische uitkomsten en biomarkers bij niertransplantatie, presenteerde Stanley Jordan resultaten van de trial die hij met zijn collega’s uitvoerde. Daaruit bleek dat MAU868 klinisch relevante BK antivirale activiteit gaf bij niertransplantatiepatiënten met het BK-virus.

Bij immuungecompromitteerde patiënten kan (re)activatie van het BK-virus (BKV) aanzienlijke nierziekte veroorzaken en BK-geassocieerde nefropathie is een belangrijke oorzaak van transplantaatverlies na een niertransplantatie. Tot op heden zijn er geen effectieve behandelingen specifiek tegen BKV-infectie. Mogelijk kan MAU868, een nieuw humaan IgG1 monoklonaal antilichaam, daar verandering in brengen.

Om dat te onderzoeken, is een dubbelblinde fase II-studie uitgevoerd onder patiënten die in het afgelopen jaar een niertransplantatie hadden ondergaan en BKV hadden met ≥ 104 viruskopieën/ml binnen 10 dagen na randomisatie óf ≥ 103 viruskopieën/ml in 2 opeenvolgende samples binnen 1 tot 3 weken (meest recente meting binnen 10 dagen na randomisatie). Deze patiënten werden 2:1 gerandomiseerd naar elke 28 dagen i.v. MAU868 (n = 20) of placebo (n = 8). Deze behandeling duurde 12 weken, met 24 weken follow-up. Het primaire eindpunt was veiligheid en de viral load als respons op de behandeling werd gemeten als secundaire uitkomstmaat.

Alle deelnemers voltooiden 12 weken behandeling en verdroegen deze goed. Kenmerken van de deelnemers op baseline waren hetzelfde voor de 2 groepen en de mediane BKV-load was 16.700 log10 viruskopieën/ml (range 1.200-1.800.000). In de MAU868-groep overleden 2 deelnemers aan COVID-19, maar deze sterfgevallen werden geacht onafhankelijk te zijn van de onderzoeksmedicatie. Het antivirale effect was groter in de MAU868-groep dan in de placebogroep, zowel na 16 als na 36 weken en er was geen verschil tussen de groepen in het aantal adverse en serious adverse events. Deze resultaten ondersteunen de verdere ontwikkeling van MAU868 als therapie bij BKV-infectie.

Bron

Jordan SC, Limaye A, Fischbach BV, et al. A Randomized phase 2 study of MAU868 vs. placebo to treat BK viremia in kidney transplant recipients. ASN Kidney Week 2022, abstract SA-OR43.

CMV-infecties na transplantatie: wat kan er beter?

dec 2022

Lees meer over CMV-infecties na transplantatie: wat kan er beter?

Klinische beslisondersteuning effectief in preventie acuut nierfalen na hartkatheterisatie of dotteren

dec 2022 | Acuut nierfalen, Interventiecardiologie

Lees meer over Klinische beslisondersteuning effectief in preventie acuut nierfalen na hartkatheterisatie of dotteren

Toename van klachten bij oudere nierpatiënt stabiliseert na start dialysebehandeling

dec 2022 | Chronische nierschade, Dialyse, Ouderen

Lees meer over Toename van klachten bij oudere nierpatiënt stabiliseert na start dialysebehandeling

Ontregel het onderzoek

dec 2022

Lees meer over Ontregel het onderzoek

Levenslange behandeling met eculizumab niet nodig bij aHUS

nov 2022 | Acuut nierfalen

Lees meer over Levenslange behandeling met eculizumab niet nodig bij aHUS

Man-vrouwverschillen in de (h)erkenning, monitoring en behandeling van chronische nierschade

nov 2022 | Chronische nierschade

Lees meer over Man-vrouwverschillen in de (h)erkenning, monitoring en behandeling van chronische nierschade

Recidiverende nierstenen: diagnostiek en behandeling vereist een multidisciplinaire aanpak!

16 jan 2023 om 20:30

Lees meer over Recidiverende nierstenen: diagnostiek en behandeling vereist een multidisciplinaire aanpak!

ASN Highlights 2022

1 dec 2022 om 20:30 | Chronische nierschade, Niertransplantatie, SLE

Lees meer over ASN Highlights 2022

Alledaagse nefrologie; casuïstiek met een staartje

9 nov 2022 om 20:00 | Diabetes, Niertransplantatie

Lees meer over Alledaagse nefrologie; casuïstiek met een staartje

Webcast Immuuntherapie: herkennen van bijwerkingen en acties voor de niet-oncoloog

12 okt 2022 | Immuuntherapie

Lees meer over Webcast Immuuntherapie: herkennen van bijwerkingen en acties voor de niet-oncoloog

Expertdebat SLE en lupus nefritis - Deel 2

27 sep 2022 om 20:00 | Immuuntherapie, SLE

Lees meer over Expertdebat SLE en lupus nefritis - Deel 2

Vaccinatiezorg voor medische risicogroepen

11 aug 2022 | HIV

Lees meer over Vaccinatiezorg voor medische risicogroepen

ERA Highlights 2022

29 jun 2022 om 20:00 | Acuut nierfalen, Chronische nierschade

Lees meer over ERA Highlights 2022

ASN Highlights 2021

15 feb 2022 | Chronische nierschade

Lees meer over ASN Highlights 2021

Webcast Long covid: wat weten we, wat kunt u verwachten, wat kunt u doen?

10 nov 2021 om 20:30

Lees meer over Webcast Long covid: wat weten we, wat kunt u verwachten, wat kunt u doen?
Er zijn geen e-learnings gevonden.
Er zijn geen bijeenkomsten gevonden.

Detectie van lupusnefritis bij patiënten met SLE en een initiële diagnose van lichte proteïnurie

Lees meer
Lees meer over Detectie van lupusnefritis bij patiënten met SLE en een initiële diagnose van lichte proteïnurie

Snelle diagnose BRASH-syndroom cruciaal

Lees meer
Lees meer over Snelle diagnose BRASH-syndroom cruciaal

Grote meta-analyse bevestigt gunstige effecten SGLT2-remmers

Lees meer
Lees meer over Grote meta-analyse bevestigt gunstige effecten SGLT2-remmers

Automatische, elektronische waarschuwing voor medicatiegebruik bij acuut nierfalen

Lees meer
Lees meer over Automatische, elektronische waarschuwing voor medicatiegebruik bij acuut nierfalen

MAU868 voor de behandeling van BK-virus bij niertransplantatiepatiënten

Lees meer
Lees meer over MAU868 voor de behandeling van BK-virus bij niertransplantatiepatiënten

Empagliflozine bij patiënten met chronische nierschade

Lees meer
Lees meer over Empagliflozine bij patiënten met chronische nierschade

State-of-the-art lecture xenotransplantatie: het onmogelijke mogelijk maken

Lees meer
Lees meer over State-of-the-art lecture xenotransplantatie: het onmogelijke mogelijk maken

Nieuwe pan-NOX-remmer isuzinaxib effectief bij nierpatiënten met diabetes type 2

Lees meer
Lees meer over Nieuwe pan-NOX-remmer isuzinaxib effectief bij nierpatiënten met diabetes type 2

Dapagliflozine bij patiënten zonder diabetes maar met microalbuminurie

Lees meer
Lees meer over Dapagliflozine bij patiënten zonder diabetes maar met microalbuminurie

Maximale RAAS-blokkade bij CKD-patiënten met (risico op) hyperkaliëmie

nov 2020

Lees meer over Maximale RAAS-blokkade bij CKD-patiënten met (risico op) hyperkaliëmie

MedNet Nefrologie 2022-03

dec 2022

Lees meer over MedNet Nefrologie 2022-03

MedNet Nefrologie 2022-02

jul 2022

Lees meer over MedNet Nefrologie 2022-02

MedNet Nefrologie 2022-01

apr 2022

Lees meer over MedNet Nefrologie 2022-01