Nieuwe effectieve doelgerichte therapie voor de ziekte van Crohn

Delen via:
DDW 2022

Doelgerichte therapie met upadacitinib zorgt ten opzichte van placebo voor effectieve klinische remissie bij patiënten met een matige tot ernstige vorm van de ziekte van Crohn. Dit blijkt uit de fase III-studie U-EXCEED. De studie was gericht op patiënten met de ziekte van Crohn die niet meer reageren op biologicals of daar intolerant voor waren.

Het onderzoek werd gecoördineerd door Jean-Frederic Colombel, hoogleraar Gastro-enterologie bij de Icahn School of Medicine at Mount Sinai in New York. De Nederlandse hoogleraar Gastro-enterologie Geert ’d Haens, Amsterdam UMC, locatie AMC, was verantwoordelijk voor het Nederlandse aandeel in de studie.

Upadacitinib is een zogenoemd ‘small molecule’, waarmee selectief de enzymen Janus kinase (JAK) 1 en 3 en tyrosinekinase 2 worden geremd en in mindere mate JAK 2. Het medicijn is in Nederland al geregistreerd voor reumatoïde artritis en constitutioneel eczeem.
Het onderzoek richtte zich op patiënten met een matig tot ernstig actieve vorm van de ziekte van Crohn, wat inhoudt: ≥ 4 keer ontlasting per dag (stool frequency, SF), een abdominale pijnscore (APS) van ≥ 2 en een Simple Endoscopic Score for Crohn Disease (SES-CD) van ≥ 6. De patiënten reageerden niet meer goed op behandeling met biologicals, of ze waren intolerant voor deze behandeling.

In het onderzoek kregen de patiënten gedurende 12 weken 45 mg upadacitinib of placebo. Na de behandelperiode is bepaald in hoeverre er sprake was van klinische remissie. Van klinische remissie was sprake bij het bereiken van een van de volgende eindpunten: 1) de Crohn disease activity index (CDAI) score was < 150, 2) de dagelijkse gemiddelde ontlastingsfrequentie was ≤ 2,8 bij een abdominale pijnscore (APS) van ≤ 1, en 3) er was sprake van een endoscopische respons, waarbij de SES-CD met minstens de helft moest zijn afgenomen.

Met upadacitinib bereikten beduidend meer mensen een klinische remissie dan met placebo. Dit gold voor alle drie eindpunten. Het aandeel patiënten met een CDAI < 150 bedroeg voor upadacitinib en placebo respectievelijk 38,9 en 21,1%; de gewenste waarde van de effectmaat SF/APS werd gehaald door respectievelijk 39,8 en 14,0% en de endoscopische respons was gehalveerd bij respectievelijk 34,6 en 3,5% van de patiënten.

Volgens de onderzoekers werd het studiemedicijn goed verdragen. Het veiligheidsprofiel was vergelijkbaar met eerdere studies met het middel en er werden geen nieuwe bijwerkingen gesignaleerd.

Bron:
Colombe J-F. Efficacy and safety of upadacitinib induction therapy in patients with moderately to severely active Crohns’disease who failed prio biologics: results from a randomize phase 3 U-EXEED study. DDW congress 2022, presentatie 867f.

Veel praktijkvariatie in PEG-zorg

jul 2022 | Endoscopie

Lees meer over Veel praktijkvariatie in PEG-zorg

Promotie: Minder complicaties bij colorectale chirurgie

jul 2022 | Chirurgie

Lees meer over Promotie: Minder complicaties bij colorectale chirurgie

De effecten van verplichte registratie van ERCP-procedures in Nederland

jul 2022 | Endoscopie

Lees meer over De effecten van verplichte registratie van ERCP-procedures in Nederland

Proefschrift: gastro-intestinale gevolgen van bariatrische chirurgie

jun 2022 | Chirurgie

Lees meer over Proefschrift: gastro-intestinale gevolgen van bariatrische chirurgie

Promotie: Gepersonaliseerde behandeling van barrettslokdarm

jun 2022 | Endoscopie, Maag-darm-leveroncologie

Lees meer over Promotie: Gepersonaliseerde behandeling van barrettslokdarm

Sterfterisico bij 1,9 miljoen oudere gebruikers van protonpompremmers

jun 2022 | Ouderen

Lees meer over Sterfterisico bij 1,9 miljoen oudere gebruikers van protonpompremmers

Webcast Immuuntherapie: herkennen van bijwerkingen en acties voor de niet-oncoloog

7 sep 2022 om 20:30 | Immuuntherapie

Lees meer over Webcast Immuuntherapie: herkennen van bijwerkingen en acties voor de niet-oncoloog

Gewone symptomen van zeldzame ziekten

20 apr 2022 om 20:30

Lees meer over Gewone symptomen van zeldzame ziekten

JAK-remmers in de klinische praktijk: inzichten vanuit verschillende disciplines

28 mrt 2022 om 19:30 | IBD

Lees meer over JAK-remmers in de klinische praktijk: inzichten vanuit verschillende disciplines

Webcast Bridging the Gaps in Inflammatory bowel disease (IBD)

25 mrt 2022 | IBD

Lees meer over Webcast Bridging the Gaps in Inflammatory bowel disease (IBD)

Webcast Long covid: wat weten we, wat kunt u verwachten, wat kunt u doen?

10 nov 2021 om 20:30

Lees meer over Webcast Long covid: wat weten we, wat kunt u verwachten, wat kunt u doen?

Make it happen: Someday starts today

28 jun 2021 om 20:00 | IBD

Lees meer over Make it happen: Someday starts today

De rol van de JAK-STAT pathways in colitis ulcerosa

13 apr 2021 om 19:30 | IBD

Lees meer over De rol van de JAK-STAT pathways in colitis ulcerosa

Darmgezondheid: diagnostiek en het brein

24 mrt 2021 | Maag-darm-leveroncologie, Ouderen

Lees meer over Darmgezondheid: diagnostiek en het brein

Darmgezondheid bij jong en oud

24 mrt 2021 | Maag-darm-leveroncologie, Ouderen

Lees meer over Darmgezondheid bij jong en oud

e-learning: Verbeterde zorg voor slokdarm- en maagkanker

Chirurgie

Lees meer over e-learning: Verbeterde zorg voor slokdarm- en maagkanker

UEG in ORANJE 2022

zondag 9 okt 2022 van 18:00 tot 21:45

Lees meer over UEG in ORANJE 2022

Lange tijd tot diagnose bij eosinofiele oesofagitis

Lees meer
Lees meer over Lange tijd tot diagnose bij eosinofiele oesofagitis

Langwerkende GLP-1R/GLP-2R-agonist veilig en effectief

Lees meer
Lees meer over Langwerkende GLP-1R/GLP-2R-agonist veilig en effectief

Geen voordeel intensiveren chemotherapie bij gemetastaseerd CRC

Lees meer
Lees meer over Geen voordeel intensiveren chemotherapie bij gemetastaseerd CRC

Toevoegen panitumumab verbetert overleving bij linkszijdig RAS-wildtype mCRC

Lees meer
Lees meer over Toevoegen panitumumab verbetert overleving bij linkszijdig RAS-wildtype mCRC

Vroege-fasestudie bij dMMR-rectumcarcinoom toont indrukwekkende respons

Lees meer
Lees meer over Vroege-fasestudie bij dMMR-rectumcarcinoom toont indrukwekkende respons

ctDNA succesvolle biomarker voor adjuvante therapie bij coloncarcinoom

Lees meer
Lees meer over ctDNA succesvolle biomarker voor adjuvante therapie bij coloncarcinoom

Praktijkonderzoek wijst op laag risico oesofaguscarcinoom na endoscopische eradicatie barrettoesofagus

Lees meer
Lees meer over Praktijkonderzoek wijst op laag risico oesofaguscarcinoom na endoscopische eradicatie barrettoesofagus

Gastrojejunostomie werkt beter dan stent bij blokkade maag-darmdoorgang

Lees meer
Lees meer over Gastrojejunostomie werkt beter dan stent bij blokkade maag-darmdoorgang

Onderhoudsbehandeling mirikizumab bij IBD effectief

Lees meer
Lees meer over Onderhoudsbehandeling mirikizumab bij IBD effectief

Podcast pancreascarcinoom

dec 2021

Lees meer over Podcast pancreascarcinoom

Podcast - Periampullaire tumoren: maak onderscheid

nov 2021

Lees meer over Podcast - Periampullaire tumoren: maak onderscheid

Slokdarm- en maagkanker

jun 2021 | Chirurgie, Maag-darm-leveroncologie

Lees meer over Slokdarm- en maagkanker

Impact van COVID-19 op bevolkingsonderzoek darmkanker in Nederland

feb 2021 | Maag-darm-leveroncologie

Lees meer over Impact van COVID-19 op bevolkingsonderzoek darmkanker in Nederland

Diagnose en behandeling van inflammatoire darmziekten (IBD)

dec 2020 | IBD

Lees meer over Diagnose en behandeling van inflammatoire darmziekten (IBD)

Leefstijl en voeding bij levercirrose en hepatische encefalopathie

jan 2020 | Hepatologie

Lees meer over Leefstijl en voeding bij levercirrose en hepatische encefalopathie

Medicamenteuze behandelmogelijkheden bij hepatische encefalopathie

okt 2019

Lees meer over Medicamenteuze behandelmogelijkheden bij hepatische encefalopathie