Pembrolizumab verbetert overleving bij gemetastaseerd tripelnegatief mammacarcinoom

Delen via:
ESMO 2021

Het toevoegen van pembrolizumab aan standaard chemotherapie als eerstelijnsbehandeling voor tripelnegatief mammacarcinoom (TNBC) leidt tot significante overlevingswinst. Dit geldt echter alleen voor patiënten met een PD-L1 combined positive score van 10 of meer, zo blijkt uit resultaten van de KEYNOTE-355-studie.1

De resultaten van de totale overleving werden met spanning afgewacht nadat uit een eerdere analyse een significante verbetering van de progressievrije overleving bleek op te treden als gevolg van het toevoegen van pembrolizumab aan chemotherapie bij patiënten met gevorderd TNBC.2 Op basis van deze bevindingen werd het medicijn recent door de EMA geregistreerd voor deze setting.

Voor deze studie werden 847 patiënten in de ratio 2:1 gerandomiseerd naar pembrolizumab- chemotherapie (nab-paclitaxel, paclitaxel of gemcitabine-carboplatine) of placebo-chemotherapie voor maximaal 45 kuren.

Pembrolizumab plus chemotherapie levert een duidelijk langere mediane totale overleving op dan placebo plus chemotherapie (resp. 23,0 vs. 16,1 maanden) bij een mediane follow-up van 44,1 maanden. De pembrolizumab-combinatie verminderde het risico op overlijden met 27% (HR 0,73; 95%-BI 0,55-0,95; p = 0,0093). Dit was echter alleen in de analyse van patiënten met een PD-L1 CPS ≥ 10; in de analyse van patiënten met een CPS ≥ 1 was het voordeel niet significant.

In de groep met een PD-L1 CPS ≥ 10 was de mediane totale overleving 23 maanden in de pembrolizumab-groep en 16,1 maanden in de placebogroep. In de groep met een PD-L1 CPS van ≥ 1 was de mediane overleving 17,6 vs. 16 maanden. In de groep met een PD-L1 CPS van ≥ 10 werd ook de sterkste respons gezien; het objectieve responspercentage was respectievelijk 52,7 vs. 40,8% met ziektecontrole bij 65,0 en 54,4% van de patiënten.

De resultaten ondersteunen de inzet van pembrolizumab-chemotherapie als nieuwe standaardbehandeling voor patiënten met lokaal recidiverend, irresectabel of gemetastaseerd TNBC en een PD-L1 CPS ≥ 10, aldus de onderzoekers.

Ook interessant voor u: CDK4/6-remmers: de stand van zaken

Bronnen:

  1. Rugo H, Cortes J, Crescon DW, et al. KEYNOTE-355: Final results from a randomized, double-blind phase 3 study of first-line pembrolizumab + chemotherapy vs placebo + chemotherapy for metastatic TNBC. ESMO 2021, abstract LBA16.
  2. Cortes J, et al. Pembrolizumab plus chemotherapy versus placebo plus chemotherapy for previously untreated locally recurrent inoperable or metastatic triple-negative breast cancer (KEYNOTE-355): a randomised, placebo-controlled, double-blind, phase 3 clinical trial. Lancet 2020; 396(10265): 1817-28.

Op weg naar mRNA-therapie en fotodynamische therapie voor de behandeling van ovariumcarcinoom

okt 2021 | Gynaecologie

Lees meer over Op weg naar mRNA-therapie en fotodynamische therapie voor de behandeling van ovariumcarcinoom

Leefstijlinterventie voor borstkankerpatiënt met overgewicht

okt 2021 | Borst

Lees meer over Leefstijlinterventie voor borstkankerpatiënt met overgewicht

Winald Gerritsen: “Fascinerend om zoveel nieuwe behandelmogelijkheden mee te maken”

okt 2021 | Dermato-oncologie, Uro-oncologie

Lees meer over Winald Gerritsen: “Fascinerend om zoveel nieuwe behandelmogelijkheden mee te maken”

Hoe bewijs uit de dagelijkse praktijk RCT’s kan aanvullen

okt 2021 | Dermato-oncologie

Lees meer over Hoe bewijs uit de dagelijkse praktijk RCT’s kan aanvullen

Effect van vasten bij de behandeling van borstkanker

okt 2021 | Borst

Lees meer over Effect van vasten bij de behandeling van borstkanker

Onderzoek naar cutane T-cellen leidt tot paradigmaverschuiving voor graft-versus-hostziekte

okt 2021 | Stamceltransplantatie

Lees meer over Onderzoek naar cutane T-cellen leidt tot paradigmaverschuiving voor graft-versus-hostziekte

Live webcast Long covid: wat weten we, wat kunt u verwachten, wat kunt u doen?

10 nov 2021 om 20:30

Lees meer over Live webcast Long covid: wat weten we, wat kunt u verwachten, wat kunt u doen?

Masterclass niet-melanoom huidkanker #3

2 nov 2021 om 20:00 | Chirurgie, Dermato-oncologie

Lees meer over Masterclass niet-melanoom huidkanker #3

Video’s: Update aanpak RET-gedreven tumoren; diagnostiek en behandelopties

22 sep 2021 | Longoncologie

Lees meer over Video’s: Update aanpak RET-gedreven tumoren; diagnostiek en behandelopties

Masterclass vergevorderd cutaan plaveiselcelcarcinoom #2

21 sep 2021

Lees meer over Masterclass vergevorderd cutaan plaveiselcelcarcinoom #2

Treatment with DOACs - optimal balance between prevention of thrombosis and bleeding

25 mei 2021 om 20:30 | Vasculaire geneeskunde

Lees meer over Treatment with DOACs - optimal balance between prevention of thrombosis and bleeding

Kanker en trombose, hoe kiest u het juiste antistollingsmiddel?   

8 feb 2021

Lees meer over Kanker en trombose, hoe kiest u het juiste antistollingsmiddel?   

Masterclass vergevorderd cutaan plaveiselcelcarcinoom

27 jan 2021 om 20:30

Lees meer over Masterclass vergevorderd cutaan plaveiselcelcarcinoom

Hematologie in beeld

3 nov 2020

Lees meer over Hematologie in beeld

Trombocytopenie - differentiaaldiagnostiek en morfologie

3 nov 2020 om 19:30

Lees meer over Trombocytopenie - differentiaaldiagnostiek en morfologie

Immuno-oncologie module 1: immunologie en immuuntherapie

Lees meer over Immuno-oncologie module 1: immunologie en immuuntherapie

Immuno-oncologie module 3: Verpleegkundige casuïstiek

Lees meer over Immuno-oncologie module 3: Verpleegkundige casuïstiek
Er zijn geen bijeenkomsten gevonden.

EAU 2021 Highlight Video’s Prostaatkanker

Lees meer
Lees meer over EAU 2021 Highlight Video’s Prostaatkanker

EUS-geleid biopt voorafgaand aan resectie van pancreascarcinoom

Lees meer
Lees meer over EUS-geleid biopt voorafgaand aan resectie van pancreascarcinoom

Minder peritoneale metastasering van maagkanker door CTGF-remming

Lees meer
Lees meer over Minder peritoneale metastasering van maagkanker door CTGF-remming

Betere prognose dankzij surveillance voor pancreaskanker bij CDKN2A-mutatiedragers

Lees meer
Lees meer over Betere prognose dankzij surveillance voor pancreaskanker bij CDKN2A-mutatiedragers

Mohs-chirurgie of conservatieve chirurgie bij non-melanomen in het gelaat?

Lees meer
Lees meer over Mohs-chirurgie of conservatieve chirurgie bij non-melanomen in het gelaat?

Apps inzetten voor triage: eerst valideren, dan implementeren

Lees meer
Lees meer over Apps inzetten voor triage: eerst valideren, dan implementeren

Huidkanker opsporen met een app is nog verre van perfect

Lees meer
Lees meer over Huidkanker opsporen met een app is nog verre van perfect

Kwaliteit van leven verbetert of blijft behouden met niraparib bij gevorderd mCRPC

Lees meer
Lees meer over Kwaliteit van leven verbetert of blijft behouden met niraparib bij gevorderd mCRPC

Meer data over werkzaamheid larotrectinib

Lees meer
Lees meer over Meer data over werkzaamheid larotrectinib

Slokdarm- en maagkanker

jun 2021 | Chirurgie, Maag-darm-leveroncologie

Lees meer over Slokdarm- en maagkanker

Impact van COVID-19 op bevolkingsonderzoek darmkanker in Nederland

feb 2021 | Maag-darm-leveroncologie

Lees meer over Impact van COVID-19 op bevolkingsonderzoek darmkanker in Nederland

Neuropathische pijn na chemotherapie

feb 2020

Lees meer over Neuropathische pijn na chemotherapie