Toevoegen abemaciclib aan antihormonale therapie vermindert risico op recidief

Delen via:

Bij vrouwen met hoogrisico-, vroeg stadium HR+, HER2- borstkanker leidt het toevoegen van abemaciclib aan antihormonale therapie tot een 25% lager risico op een recidief. De MonarchE-studie is de eerste studie die aantoont dat adjuvante behandeling met een CDK4/6-remmer de invasieve ziektevrije overleving verbetert.

De internationale fase III MonarchE-studie includeerde 5.637 patiënten met vroeg stadium HR+, HER2- mammacarcinoom. Bij alle vrouwen was sprake van een relatief hoog risico op een recidief van 4 of meer positieve oksellymfeklieren, of 1-3 positieve klieren en minimaal één van drie andere criteria: een tumorgrootte van 5 cm of meer, histologisch graad 3, of een Ki67-expressie van 20% of meer. Na de primaire behandeling van de ziekte werden de deelneemsters gerandomiseerd en behandeld met standaard 5 tot 10 jaar antihormonale therapie naar keuze van de behandelaar of standaard antihormonale therapie plus 2 jaar abemaciclib (150 mg, tweemaal daags).

Tijdens het ESMO Virtual Congress 2020 toonden de onderzoekers dat de invasieve-ziektevrije overleving, het primaire eindpunt van de studie, significant beter was in de met abemaciclib behandelde patiënten. Na twee jaar was in deze groep het risico op een recidief 25% lager ten opzichte van de groep behandeld met alleen antihormonale therapie (HR 0,747). Het absolute verschil in het optreden van een recidief was 3,5%; bij 11,3% van de patiënten in de controlegroep was een recidief opgetreden in vergelijking met 7,8% in de abemaciclib-groep. De onderzoekers lieten zien dat toevoegen van abemaciclib vooral het risico op bot- en levermetastasen verminderde, met respectievelijk 32 versus 81 en 29 versus 42 gevallen in respectievelijk de abemaciclib- en de controlegroep. Wel ging toevoegen van abemaciclib gepaard met meer bijwerkingen. Met name diarree was een veelvoorkomende bijwerking en 16,3% van de patiënten stopte met abemaciclib vanwege bijwerkingen.

Bron:

Johnston SRD, et al. Ann Oncol. 2020;31(suppl_4):S1142-S1215. 10.1016/annonc/annonc325. Abstract LBA5_PR.
https://oncologypro.esmo.org/meeting-resources/esmo-virtual-congress-2020/abemaciclib-in-high-risk-early-breast-cancer

Kankerpatiënt informeren over neuropathie loont

apr 2021 |

Lees meer over Kankerpatiënt informeren over neuropathie loont

TPEx versus EXTREME bij gerecidiveerd of gemetastaseerd hoofd-halscarcinoom

apr 2021 |

Lees meer over TPEx versus EXTREME bij gerecidiveerd of gemetastaseerd hoofd-halscarcinoom

Minder Europeanen overlijden binnen drie jaar na de diagnose melanoom

apr 2021 |

Lees meer over Minder Europeanen overlijden binnen drie jaar na de diagnose melanoom

Toxiciteit bij stereotactische bestraling van levermetastasen verrassend gering

apr 2021 |

Lees meer over Toxiciteit bij stereotactische bestraling van levermetastasen verrassend gering

Eerste studie naar neoadjuvante immuuntherapie bij PCC van start

apr 2021 |

Lees meer over Eerste studie naar neoadjuvante immuuntherapie bij PCC van start

Frank Jansman benoemd tot bijzonder hoogleraar

apr 2021 |

Lees meer over Frank Jansman benoemd tot bijzonder hoogleraar

Treatment with DOACs - optimal balance between prevention of thrombosis and bleeding

25 mei 2021 om 20:30 | Cardiologie

Lees meer over Treatment with DOACs - optimal balance between prevention of thrombosis and bleeding

Webcast: Update aanpak RET-gedreven tumoren; diagnostiek en behandelopties

10 mrt 2021 | Longziekten

Lees meer over Webcast: Update aanpak RET-gedreven tumoren; diagnostiek en behandelopties

Kanker en trombose, hoe kiest u het juiste antistollingsmiddel?   

8 feb 2021 | Farmacie

Lees meer over Kanker en trombose, hoe kiest u het juiste antistollingsmiddel?   

Masterclass vergevorderd cutaan plaveiselcelcarcinoom

27 jan 2021 om 20:30 | Dermatologie

Lees meer over Masterclass vergevorderd cutaan plaveiselcelcarcinoom

Hematologie in beeld

3 nov 2020 | Hematologie

Lees meer over Hematologie in beeld

Trombocytopenie - differentiaaldiagnostiek en morfologie

3 nov 2020 om 19:30 | Hematologie

Lees meer over Trombocytopenie - differentiaaldiagnostiek en morfologie

Anemie – differentiaaldiagnostiek en morfologie

3 nov 2020 om 21:00 | Hematologie

Lees meer over Anemie – differentiaaldiagnostiek en morfologie

Precisiezorg dichterbij dan we denken

2 nov 2020 | Cardiologie

Lees meer over Precisiezorg dichterbij dan we denken

Webcast Masterclass oncologie: Neuropathische pijn een erkend probleem?

28 sep 2020 om 20:30 | Oncologie

Lees meer over Webcast Masterclass oncologie: Neuropathische pijn een erkend probleem?

Immuno-oncologie module 1: immunologie en immuuntherapie

Huisartsgeneeskunde

Lees meer over Immuno-oncologie module 1: immunologie en immuuntherapie

Immuno-oncologie module 3: Verpleegkundige casuïstiek

Oncologie

Lees meer over Immuno-oncologie module 3: Verpleegkundige casuïstiek

The role of targeted therapy in advanced gastric cancer

Oncologie

Lees meer over The role of targeted therapy in advanced gastric cancer
Er zijn geen bijeenkomsten gevonden.

Overlevingswinst met darolutamide blijft behouden

Lees meer
Lees meer over Overlevingswinst met darolutamide blijft behouden

Moleculaire determinanten voorspellend voor langdurige respons op apalutamide

Lees meer
Lees meer over Moleculaire determinanten voorspellend voor langdurige respons op apalutamide

Veelbelovende antitumoractiviteit van HIF-2α-remmer bij heldercellig RCC

Lees meer
Lees meer over Veelbelovende antitumoractiviteit van HIF-2α-remmer bij heldercellig RCC

Geïntensiveerde niet beter dan conventionele radiotherapie voor recidiefprostaatkanker

Lees meer
Lees meer over Geïntensiveerde niet beter dan conventionele radiotherapie voor recidiefprostaatkanker

Eerstelijns lenvatinib-combinaties beter dan sunitinib bij RCC

Lees meer
Lees meer over Eerstelijns lenvatinib-combinaties beter dan sunitinib bij RCC

Toevoeging van apalutamide aan abirateronacetaat/prednison verbetert rPFS bij mCRPC

Lees meer
Lees meer over Toevoeging van apalutamide aan abirateronacetaat/prednison verbetert rPFS bij mCRPC

Lymfeklierdissectie nuttig bij vroeg gemetastaseerd seminoom

Lees meer
Lees meer over Lymfeklierdissectie nuttig bij vroeg gemetastaseerd seminoom

Eerstelijns combinatie-immuuntherapieën bij gemetastaseerd RCC

Lees meer
Lees meer over Eerstelijns combinatie-immuuntherapieën bij gemetastaseerd RCC

Risicoscore voorspellend voor metastasering na radiotherapie

Lees meer
Lees meer over Risicoscore voorspellend voor metastasering na radiotherapie

Impact van COVID-19 op bevolkingsonderzoek darmkanker in Nederland

feb 2021 |

Lees meer over Impact van COVID-19 op bevolkingsonderzoek darmkanker in Nederland

Neuropathische pijn na chemotherapie

feb 2020 |

Lees meer over Neuropathische pijn na chemotherapie