Toevoegen abemaciclib aan antihormonale therapie vermindert risico op recidief

Delen via:

Bij vrouwen met hoogrisico-, vroeg stadium HR+, HER2- borstkanker leidt het toevoegen van abemaciclib aan antihormonale therapie tot een 25% lager risico op een recidief. De MonarchE-studie is de eerste studie die aantoont dat adjuvante behandeling met een CDK4/6-remmer de invasieve ziektevrije overleving verbetert.

De internationale fase III MonarchE-studie includeerde 5.637 patiënten met vroeg stadium HR+, HER2- mammacarcinoom. Bij alle vrouwen was sprake van een relatief hoog risico op een recidief van 4 of meer positieve oksellymfeklieren, of 1-3 positieve klieren en minimaal één van drie andere criteria: een tumorgrootte van 5 cm of meer, histologisch graad 3, of een Ki67-expressie van 20% of meer. Na de primaire behandeling van de ziekte werden de deelneemsters gerandomiseerd en behandeld met standaard 5 tot 10 jaar antihormonale therapie naar keuze van de behandelaar of standaard antihormonale therapie plus 2 jaar abemaciclib (150 mg, tweemaal daags).

Tijdens het ESMO Virtual Congress 2020 toonden de onderzoekers dat de invasieve-ziektevrije overleving, het primaire eindpunt van de studie, significant beter was in de met abemaciclib behandelde patiënten. Na twee jaar was in deze groep het risico op een recidief 25% lager ten opzichte van de groep behandeld met alleen antihormonale therapie (HR 0,747). Het absolute verschil in het optreden van een recidief was 3,5%; bij 11,3% van de patiënten in de controlegroep was een recidief opgetreden in vergelijking met 7,8% in de abemaciclib-groep. De onderzoekers lieten zien dat toevoegen van abemaciclib vooral het risico op bot- en levermetastasen verminderde, met respectievelijk 32 versus 81 en 29 versus 42 gevallen in respectievelijk de abemaciclib- en de controlegroep. Wel ging toevoegen van abemaciclib gepaard met meer bijwerkingen. Met name diarree was een veelvoorkomende bijwerking en 16,3% van de patiënten stopte met abemaciclib vanwege bijwerkingen.

Bron:

Johnston SRD, et al. Ann Oncol. 2020;31(suppl_4):S1142-S1215. 10.1016/annonc/annonc325. Abstract LBA5_PR.
https://oncologypro.esmo.org/meeting-resources/esmo-virtual-congress-2020/abemaciclib-in-high-risk-early-breast-cancer

Nieuwe hoogleraar wil met real-world data oncologische behandelprocessen verbeteren

jan 2021 |

Lees meer over Nieuwe hoogleraar wil met real-world data oncologische behandelprocessen verbeteren

Virtueel San Antonio Breast Cancer Symposium 2020

jan 2021 |

Lees meer over Virtueel San Antonio Breast Cancer Symposium 2020

Preoperatieve behandeling met combinatie checkpointimmunotherapie mogelijk effectief in gevorderde blaaskanker

jan 2021 |

Lees meer over Preoperatieve behandeling met combinatie checkpointimmunotherapie mogelijk effectief in gevorderde blaaskanker

Grote studies vinden geen nadelig effect van salvageradiotherapie

jan 2021 |

Lees meer over Grote studies vinden geen nadelig effect van salvageradiotherapie

Behandeling op maat met neoadjuvante immuuntherapie bij melanoom

jan 2021 |

Lees meer over Behandeling op maat met neoadjuvante immuuntherapie bij melanoom

Kerncijfers over palliatieve zorg op één plek verzameld

jan 2021 |

Lees meer over Kerncijfers over palliatieve zorg op één plek verzameld

Masterclass vergevorderd cutaan plaveiselcelcarcinoom

27 jan 2021 om 20:30 | Dermatologie

Lees meer over Masterclass vergevorderd cutaan plaveiselcelcarcinoom

Hematologie in beeld

3 nov 2020 | Hematologie

Lees meer over Hematologie in beeld

Trombocytopenie - differentiaaldiagnostiek en morfologie

3 nov 2020 om 19:30 | Hematologie

Lees meer over Trombocytopenie - differentiaaldiagnostiek en morfologie

Anemie – differentiaaldiagnostiek en morfologie

3 nov 2020 om 21:00 | Hematologie

Lees meer over Anemie – differentiaaldiagnostiek en morfologie

Precisiezorg dichterbij dan we denken

2 nov 2020 | Cardiologie

Lees meer over Precisiezorg dichterbij dan we denken

Kanker en trombose, hoe kiest u het juiste antistollingsmiddel?   

6 okt 2020 | Hematologie

Lees meer over Kanker en trombose, hoe kiest u het juiste antistollingsmiddel?   

Webcast Masterclass oncologie: Neuropathische pijn een erkend probleem?

28 sep 2020 om 20:30 | Oncologie

Lees meer over Webcast Masterclass oncologie: Neuropathische pijn een erkend probleem?

Een mCRPC patiënt aan het woord

14 aug 2020 | Oncologie

Lees meer over Een mCRPC patiënt aan het woord

Antistolling bij patiënten met kankergeassocieerde trombose

18 jun 2020 om 20:30 | Huisartsgeneeskunde

Lees meer over Antistolling bij patiënten met kankergeassocieerde trombose

Immuno-oncologie module 1: immunologie en immuuntherapie

Huisartsgeneeskunde

Lees meer over Immuno-oncologie module 1: immunologie en immuuntherapie

Immuno-oncologie module 2: Bijwerkingenmanagement checkpoint inhibitors

Farmacie

Lees meer over Immuno-oncologie module 2: Bijwerkingenmanagement checkpoint inhibitors

Immuno-oncologie module 3: Verpleegkundige casuïstiek

Oncologie

Lees meer over Immuno-oncologie module 3: Verpleegkundige casuïstiek

The role of targeted therapy in advanced gastric cancer

Oncologie

Lees meer over The role of targeted therapy in advanced gastric cancer
Er zijn geen bijeenkomsten gevonden.

Vitamine B3 beschermt mogelijk tegen UV-schade en huidkanker

Lees meer
Lees meer over Vitamine B3 beschermt mogelijk tegen UV-schade en huidkanker

Totaal lichaamsonderzoek huidkanker alleen zinvol bij verdachte laesie

Lees meer
Lees meer over Totaal lichaamsonderzoek huidkanker alleen zinvol bij verdachte laesie

Niet-invasieve methode voorspelt veilig de noodzaak tot schildwachtklierprocedure bij melanoom

Lees meer
Lees meer over Niet-invasieve methode voorspelt veilig de noodzaak tot schildwachtklierprocedure bij melanoom

Niet meer maligniteiten bij behandeling van colitis ulcerosa met tofacitinib

Lees meer
Lees meer over Niet meer maligniteiten bij behandeling van colitis ulcerosa met tofacitinib

Recidieven na lokale endoscopische resectie van T1 colorectaal carcinoom

Lees meer
Lees meer over Recidieven na lokale endoscopische resectie van T1 colorectaal carcinoom

MicroRNA’s in pancreassap blijken nuttig voor vroegdetectie van pancreaskanker

Lees meer
Lees meer over MicroRNA’s in pancreassap blijken nuttig voor vroegdetectie van pancreaskanker

Betere overleving na minimaal invasieve slokdarmresectie dan na oesofagectomie

Lees meer
Lees meer over Betere overleving na minimaal invasieve slokdarmresectie dan na oesofagectomie

Meer kans op niet-aids-gerelateerde vormen van kanker bij hiv

Lees meer
Lees meer over Meer kans op niet-aids-gerelateerde vormen van kanker bij hiv

Olaparib verbetert overleving bij subgroep patiënten met gemetastaseerd prostaatcarcinoom

Lees meer
Lees meer over Olaparib verbetert overleving bij subgroep patiënten met gemetastaseerd prostaatcarcinoom

Neuropathische pijn na chemotherapie

feb 2020 |

Lees meer over Neuropathische pijn na chemotherapie