Vrouwen met kortere ziekteduur hebben meer kans op aanhoudende buikpijn na IBD-remissie

Delen via:
DDW 2022

Bijna de helft van de patiënten bij wie IBD in remissie is, houdt last van chronische buikpijn. Ashkan Rezazadeh Ardabili (Maastricht UMC+) onderzocht in de klinische praktijk wat de kenmerken zijn van deze patiënten, om zo behandeldoelen te vinden. Patiënten met chronische pijn zijn vaker vrouw, hebben overgewicht, zijn vermoeid en hebben psychosociale problemen. Bij hen duurde de IBD daarentegen doorgaans korter. 

Bekend is dat veel patiënten met IBD bij wie de ziekte in remissie is, last houden van chronische buikpijn. De oorzaak is niet precies bekend, maar artsen vermoeden dat een persisterende ontsteking op weefselniveau, een verhoogde viscerale gevoeligheid en een verandering van de hersen-darm-as bijdragen aan de chronische pijn. Om meer inzicht in de achtergronden te krijgen, zocht Ardabili, arts-onderzoeker in Maastricht UMC+, in de klinische praktijk naar risicofactoren die in verband staan met de aanhoudende klachten.

Ardabili includeerde in zijn onderzoek patiënten die gebruikmaken van myIBDcoach, een app waarmee de arts patiënten op afstand monitort. Iedere drie maanden worden met deze app PROMS over de ziekteactiviteit verzameld, naast informatie over de leefstijl en psychosociale problemen van de patiënten. Patiënten die in de tijd dat ze gevolgd werden bij minimaal een derde van de meetmomenten een buikpijn scoorden van 3 of hoger op een schaal van 1 tot 10, werden aangemerkt als chronische pijnpatiënt, mits ze in de periode rond de meting een laag calprotectinegehalte in de ontlasting hadden.

Het bleek dat 46,2% van de patiënten aan de criteria voor chronische pijn voldeed. Ten opzichte van de patiënten zonder chronische pijn, was bij deze patiënten de IBD gemiddeld sneller in remissie gegaan. Ze waren vaker vrouw, hadden overgewicht en rapporteerden meer stress, vermoeidheid, life events en symptomen van depressie of angst.

Multivariate analyse wees vermoeidheid, vrouw zijn en een IBD-ziekteduur van minder dan 10 jaar aan als belangrijkste karakteristieken van patiënten met aanhoudende pijn, met een adjusted odds ratio van respectievelijk 4,73, 2,58 en 2,31. Ook bij overgewicht, stress en het doormaken van life events lag de odds ratio boven de 1, maar hier was het verschil met patiënten zonder deze kenmerken beduidend kleiner. Het verband tussen aanhoudende pijn en angst en depressie, werd gemoduleerd door stress. Ardabili suggereert dat interactie via de hersen-darm-as hierbij een rol speelt, omdat meer patiënten met aanhoudende pijn last hebben van depressie en angst dan patiënten zonder chronische pijn. Maar hij geeft daarbij aan dat ervaren stress hier ook in kan meespelen.

Bron:
Rezazadeh A. Chronic abdominal pain in IBD patients in remission: real-world data on contributing factors. DDW Congress 2022, presentatie Sa1588.

Promotie: Gepersonaliseerde behandeling van barrettslokdarm

jun 2022 | Endoscopie, Maag-darm-leveroncologie

Lees meer over Promotie: Gepersonaliseerde behandeling van barrettslokdarm

Sterfterisico bij 1,9 miljoen oudere gebruikers van protonpompremmers

jun 2022 | Ouderen

Lees meer over Sterfterisico bij 1,9 miljoen oudere gebruikers van protonpompremmers

Chronische hepatitis B: wie kan stoppen met nucleos(t)ideanalogen?

jun 2022 | Hepatitis, Hepatologie, Virale infecties

Lees meer over Chronische hepatitis B: wie kan stoppen met nucleos(t)ideanalogen?

Screening op pancreascarcinoom zinvol bij mensen met hoog risico

jun 2022 | Maag-darm-leveroncologie

Lees meer over Screening op pancreascarcinoom zinvol bij mensen met hoog risico

Hogere patiënttevredenheid bij propofolsedatie tijdens coloscopie

jun 2022 | Endoscopie, IBD

Lees meer over Hogere patiënttevredenheid bij propofolsedatie tijdens coloscopie

Sterke stijging in resistentie van 'Helicobacter pylori'

jun 2022 | Antibioticaresistentie

Lees meer over Sterke stijging in resistentie van 'Helicobacter pylori'

Webcast Immuuntherapie: herkennen van bijwerkingen en acties voor de niet-oncoloog

7 sep 2022 om 20:30 | Immuuntherapie

Lees meer over Webcast Immuuntherapie: herkennen van bijwerkingen en acties voor de niet-oncoloog

Gewone symptomen van zeldzame ziekten

20 apr 2022 om 20:30

Lees meer over Gewone symptomen van zeldzame ziekten

JAK-remmers in de klinische praktijk: inzichten vanuit verschillende disciplines

28 mrt 2022 om 19:30 | IBD

Lees meer over JAK-remmers in de klinische praktijk: inzichten vanuit verschillende disciplines

Webcast Bridging the Gaps in Inflammatory bowel disease (IBD)

25 mrt 2022 | IBD

Lees meer over Webcast Bridging the Gaps in Inflammatory bowel disease (IBD)

Webcast Long covid: wat weten we, wat kunt u verwachten, wat kunt u doen?

10 nov 2021 om 20:30

Lees meer over Webcast Long covid: wat weten we, wat kunt u verwachten, wat kunt u doen?

Make it happen: Someday starts today

28 jun 2021 om 20:00 | IBD

Lees meer over Make it happen: Someday starts today

De rol van de JAK-STAT pathways in colitis ulcerosa

13 apr 2021 om 19:30 | IBD

Lees meer over De rol van de JAK-STAT pathways in colitis ulcerosa

Darmgezondheid: diagnostiek en het brein

24 mrt 2021 | Maag-darm-leveroncologie, Ouderen

Lees meer over Darmgezondheid: diagnostiek en het brein

Darmgezondheid bij jong en oud

24 mrt 2021 | Maag-darm-leveroncologie, Ouderen

Lees meer over Darmgezondheid bij jong en oud

e-learning: Verbeterde zorg voor slokdarm- en maagkanker

Chirurgie

Lees meer over e-learning: Verbeterde zorg voor slokdarm- en maagkanker
Er zijn geen bijeenkomsten gevonden.

Langwerkende GLP-1R/GLP-2R-agonist veilig en effectief

Lees meer
Lees meer over Langwerkende GLP-1R/GLP-2R-agonist veilig en effectief

Geen voordeel intensiveren chemotherapie bij gemetastaseerd CRC

Lees meer
Lees meer over Geen voordeel intensiveren chemotherapie bij gemetastaseerd CRC

Toevoegen panitumumab verbetert overleving bij linkszijdig RAS-wildtype mCRC

Lees meer
Lees meer over Toevoegen panitumumab verbetert overleving bij linkszijdig RAS-wildtype mCRC

Vroege-fasestudie bij dMMR-rectumcarcinoom toont indrukwekkende respons

Lees meer
Lees meer over Vroege-fasestudie bij dMMR-rectumcarcinoom toont indrukwekkende respons

ctDNA succesvolle biomarker voor adjuvante therapie bij coloncarcinoom

Lees meer
Lees meer over ctDNA succesvolle biomarker voor adjuvante therapie bij coloncarcinoom

Praktijkonderzoek wijst op laag risico oesofaguscarcinoom na endoscopische eradicatie barrettoesofagus

Lees meer
Lees meer over Praktijkonderzoek wijst op laag risico oesofaguscarcinoom na endoscopische eradicatie barrettoesofagus

Gastrojejunostomie werkt beter dan stent bij blokkade maag-darmdoorgang

Lees meer
Lees meer over Gastrojejunostomie werkt beter dan stent bij blokkade maag-darmdoorgang

Onderhoudsbehandeling mirikizumab bij IBD effectief

Lees meer
Lees meer over Onderhoudsbehandeling mirikizumab bij IBD effectief

Opvolgen richtlijn surveillance barrettoesofagus hangt af van werkwijze endoscopieafdeling

Lees meer
Lees meer over Opvolgen richtlijn surveillance barrettoesofagus hangt af van werkwijze endoscopieafdeling

Podcast pancreascarcinoom

dec 2021

Lees meer over Podcast pancreascarcinoom

Podcast - Periampullaire tumoren: maak onderscheid

nov 2021

Lees meer over Podcast - Periampullaire tumoren: maak onderscheid

Slokdarm- en maagkanker

jun 2021 | Chirurgie, Maag-darm-leveroncologie

Lees meer over Slokdarm- en maagkanker

Impact van COVID-19 op bevolkingsonderzoek darmkanker in Nederland

feb 2021 | Maag-darm-leveroncologie

Lees meer over Impact van COVID-19 op bevolkingsonderzoek darmkanker in Nederland

Diagnose en behandeling van inflammatoire darmziekten (IBD)

dec 2020 | IBD

Lees meer over Diagnose en behandeling van inflammatoire darmziekten (IBD)

Leefstijl en voeding bij levercirrose en hepatische encefalopathie

jan 2020 | Hepatologie

Lees meer over Leefstijl en voeding bij levercirrose en hepatische encefalopathie

Medicamenteuze behandelmogelijkheden bij hepatische encefalopathie

okt 2019

Lees meer over Medicamenteuze behandelmogelijkheden bij hepatische encefalopathie