Diagnose en testen bij FLT3+ AML

Peter Valk: “We staan aan het begin van een grote ontwikkeling. Het is nu mogelijk om leukemiën te analyseren waar eerder de mogelijkheden ontbraken.”

 

 

Jaarlijks krijgen 600-700 patiënten de diagnose AML. Een derde van deze patiënten heeft de FLT3-mutatie. In de afgelopen jaren is duidelijk geworden dat de gedetailleerde moleculaire analyse aan belang heeft gewonnen om de prognose van AML te bepalen. Hoe goed gaat een patiënt reageren op de standaard therapie? Waar de test in het verleden vooral gold voor het bepalen van de prognose, is deze met het beschikbaar komen van de nieuwe remmers ook van belang geworden voor de behandeling.

In deze podcast zet Peter Valk de mogelijkheden en uitdagingen uiteen voor het lab én de aanvrager. Wat is van belang voor de hematoloog, welke tijdslijnen gelden en hoe verloopt de logistiek?

Sprekers

  • Dr. Peter Valk, moleculair bioloog Erasmus MC
  • Tom van ‘t Hek, voorheen huisarts, nu moderator

 

Deze podcast is mede mogelijk gemaakt door Astellas.