NDF

NDF-nascholingen

 

Op deze pagina vindt u de nascholingen die de Nederlandse Diabetes Federatie (NDF) aanbiedt in samenwerking met Mednet. De NDF is de koepel van het diabetesveld, een alliantie van 37 partijen die samenwerken om de beste zorg en preventie binnen bereik te brengen van alle mensen met (pre-)diabetes.

Alleen in december! 20% korting op de e-learnings:

U betaalt slechts € 39,- i.p.v. het reguliere tarief van € 49,-. Deze korting is geldig t/m 30-12-2023.

Online nascholingen

 

Pedagogisch perspectief in de zorg voor jongeren met diabetes

Volgens recente rapporten ervaren de 19.000 jongeren met diabetes in ons land problemen met ‘gewoon meedoen’ met hun leeftijdsgenoten. Deze e-learning biedt praktische handvatten voor ondersteuning op belangrijke momenten: hoe draag je eraan bij dat diabetes de groei en ontwikkeling niet in de weg staat?

 • Duur: ongeveer 1 uur
 • Kosten: € 49,-

Accreditatie (ID: 528908): 1 punt

 • Kwaliteitsregister V&V (voor Praktijkondersteuners huisartsen somatiek, Praktijkverpleegkunde, Diabetes Zorg, Jeugdverpleegkunde en Kinderverpleegkunde)
 • De aanvraag bij ABAN is nog in behandeling
Bekijk hier de e-learning

 

Preventieve voetzorg bij diabetes

Jaarlijks worden er zo’n 2.500 amputaties gedaan bij mensen met diabetes. Volgens onderzoek kan daar 50 procent van voorkomen worden. Dat lukt alleen als je er als zorgverlener en als team op tijd bent. Daarom deze nascholing die gaat over: vroege opsporing van risicovoeten, adequate en tijdige behandeling, multidisciplinaire samenwerking en patiënt-educatie. De nascholing sluit aan bij de flowchart Preventieve voetzorg in de NDF Toolkit Persoonsgerichte Diabeteszorg en preventie.

 • Duur: ongeveer 1 uur
 • Kosten: € 49,-

Accreditatie (ID 495969): 1 punt

 • Kwaliteitsregister V&V (voor Praktijkondersteuners huisartsen somatiek, Praktijkverpleegkunde en Diabetes Zorg)
 • Accreditatiebureau Kwaliteitsregister voor Pedicures (ProCert), geldig tot 22-01-2026
 • ADAP (podotherapeuten), geldig tot 27-01-2025
Bekijk hier de e-learning

 

Eerste hulp bij diabetisch voetulcus – een multidisciplinaire NDF nascholing

Bij een diabetisch voetulcus gaat het snel van kwaad tot erger. 20.000 mensen lopen dat risico! Deze nascholing gaat over tijdige signalering, behandeling en doorverwijzing en de multidisciplinaire benadering die daarvoor nodig is. Je leert hoe je als zorgverlener, als team, als netwerk je bijdrage kunt leveren om er op tijd bij te zijn, de patiënt te betrekken en tijdig door te verwijzen. Om zo amputaties en verlies van kwaliteit van leven te voorkomen.

 • Duur: ongeveer 1 uur
 • Kosten: € 49,-

Accreditatie (ID: 460352): 1 punt

 • Kwaliteitsregister V&V (voor Praktijkondersteuners huisartsen somatiek, Praktijkverpleegkunde en Diabetes Zorg), geldig tot 04-02-2022
 • ABC1 (Accreditatiebureau Cluster 1), geldig tot 15-03-2024
Bekijk hier de e-learning

 

Persoonsgerichte diabeteszorg en preventie

In deze nascholing maakt u kennis met ‘het andere gesprek’ in de zorg voor mensen met diabetes. U krijgt handvatten voor gezamenlijke besluitvorming die leiden tot persoonlijke behandeldoelen, die aansluiten bij het dagelijks leven van uw patiënt. Ook de voordelen voor de zorgverlener worden concreet gemaakt: effectievere consulten, beter functioneren van patiënt en betere diabetesuitkomsten. Want dat maakt deze nascholing wel heel duidelijk: persoonsgerichte zorg is juist óók uitkomstgericht.

 • Duur: ongeveer 1 uur
 • Kosten: geen

Accreditatie (ID: 466161): 

 • Accreditatiebureau Algemene Nascholing (ABAN), 0,5 punt, geldig tot 15-05-2024
 • Nederlandse Vereniging van Praktijkondersteuners (NVvPO), 1 punt, geldig tot 26-10-2023
 • Kwaliteitsregister V&V (Praktijkondersteuners huisartsen somatiek, Praktijkverpleegkunde en Diabetes Zorg), 1 punt (ID: 398266)
Bekijk hier de nascholing

 

Persoonsgerichte voedingszorg voor mensen met diabetes

Een inspirerende nascholing over een uitdaging die elke diëtist herkent: hoe maak je de vertaalslag van richtlijn naar persoonsgerichte voedingszorg, waarbij wordt ingezoomd op de actuele NDF Voedingsrichtlijn diabetes.

 • Duur: ongeveer 1 uur
 • Kosten: geen

Accreditatie (ID: 469387): 1 punt

 • ADAP (diëtisten scholing), geldig tot 14-04-2024
Bekijk hier de e-learning

 

De diëtist in de hoofdrol

De samenleving en de zorg verwachten en verlangen steeds meer van de leefstijlprofessional / leefstijlzorgverlener. Deze positieve ontwikkeling biedt kansen voor het vak en de rol van de diëtist. Daarover gaat het in de live webcast ‘De Diëtist in de hoofdrol’, waarbij wordt ingezoomd op persoonsgerichte voedingszorg en de rol van de diëtist in samenwerking met andere zorg professionals.

 • Duur: ongeveer 1,5 uur
 • Kosten: geen

Accreditatie (ID: 476552): 1,5 punt 

 • ADAP (diëtisten scholing), geldig tot 16-08-2024
Meld u hier aan voor de nascholing

 

Team nascholing en training

Het Diabetes Jaargesprek; middel om zorg op maat bij diabetes te leveren

Persoonsgerichte zorg en preventie is een teamprestatie. Deze NDF-nascholing helpt om samen aan de slag te gaan met een duidelijke aanpak. De nascholing wordt gegeven door ervaren diabetes kaderhuisartsen. Met een beetje theorie, vooral veel praktijk, inclusief training in gespreksvoering ten behoeve van het diabetesjaargesprek. Het gaat om een 3 uur durende geaccrediteerde nascholing (ongesponsored) die op maat wordt afgestemd en zowel overdag als ’s avonds kan worden gegeven. Voor 6 tot 20 deelnemers, in principe op locatie maar online is een optie.

 • Duur: 3 uur
 • Aantal deelnemers: 6 – 20

Accreditatie (ID: 481893): 3 punten

 • ABC1, geldig tot 08-03-2024
 • NVvPO, geldig tot 12-09-2023
 • Kwaliteitsregister V&V, geen einddatum (ID: 426250)
Interesse? Neem contact op via info@diabetesfederatie.nl.

 

Nascholingen op locatie

De NDF organiseert van tijd tot tijd geaccrediteerde nascholingen rondom relevante thema’s, zoals voorheen onder andere Diabetes en depressie, Diabetes en ramadan, Zelfmanagement, Farmceutische zorg in de keten.

 

Druk op de onderstaande knop om op de hoogte te blijven van nieuwe NDF-nascholingen.

Ook interessant

Nationale Diabetes Dag is het tweejaarlijkse congres dat het hele diabetesveld bij elkaar brengt. NDD2024 vindt plaats op vrijdag 8 november 2024 in Spant! in Bussum. Bekijk nationalediabetesdag.nl voor meer informatie.

 

In de NDF Toolkit Persoonsgerichte diabeteszorg en preventie

Het doel van de NDF Toolkit Persoonsgerichte diabeteszorg is om zorgverleners met informatie en instrumenten te ondersteunen bij het aangaan van ‘het andere gesprek’. Waarin niet de aandoening maar de persoon centraal staat.