Behoefte aan informatie over seksualiteit bij patiënten met hematologische maligniteit

Delen via:

Corien Eeltink promoveerde op 14 juni aan de Vrije Universiteit Amsterdam op het proefschrift ‘Sexuality in patients with hematological malignancies: From a patient, partner and health-care professional perspective’. Promotoren waren prof. dr. S. Zweegman en prof. dr. I.M. de Leeuw-Verdonck; prof. dr. L. Incrocci was copromotor.

Wat was het doel van je promotieonderzoek?

Het doel van mijn proefschrift was meer kennis te verkrijgen over (1) de seksuele problemen waarmee patiënten met een hematologische maligniteit tijdens of na de behandeling te maken kunnen krijgen; (2) hoe zorgverleners van deze patiëntengroep omgaan met seksualiteit in de klinische praktijk en (3) de behoefte aan informatie bij deze patiëntengroep en hun partners.

Wat wil jij dat de hematoloog van jouw onderzoek weet?

  1. Uit ons systematische literatuuronderzoek naar seksuele problemen waarmee patiënten met een hematologische maligniteit tijdens of na de behandeling te maken kunnen krijgen, blijkt dat bij 18-50% van de acute leukemie-, hodgkinlymfoom- en non-hodgkinlymfoompatiënten seksuele problemen optreden. In het algemeen waren de bevindingen inconsistent gemeten, was de onderzoekspopulatie vrij jong (tussen de 30 en 44 jaar), was de impact van nieuwe therapieën (hypomethylerende middelen, immunotherapie en doelgerichte therapieën) niet onderzocht, en zijn de meeste hematologische maligniteiten niet onderzocht, waardoor resultaten niet generaliseerbaar zijn. Niettemin kan worden geconcludeerd dat seksuele problemen vaak voorkomen bij patiënten met een hematologische maligniteit, vanwege de ziekte als ook de behandeling.
  2. Uit onze studie onder de leden van de European Society for Blood and Marrow Transplantation (EBMT) bleek dat een derde van de artsen en verpleegkundigen routinematig seksuele problemen bespreekt. De voornaamste barrières waren ‘beperkte kennis’ en ‘zich ongemakkelijk voelen’: seksualiteit werd minder besproken door artsen en verpleegkundigen die aangaven te weinig kennis te hebben over de langdurige gevolgen van de behandeling voor seksualiteit, of die zich ongemakkelijk voelen bij het bespreken van seksuele problemen. 
  3. De helft van de patiënten en partners heeft behoefte aan informatie over veranderingen in seksualiteit, ondersteuning bij seksuele problemen en voorzorgsmaatregelen die genomen moeten worden. We hebben dit longitudinaal gemeten vanaf de diagnose tot 18 maanden na de diagnose. De behoefte is het hoogst bij jongere patiënten, mannelijke patiënten en de informatiezoekers, en onder de partners, de jongere partners en de informatiezoekers. Maar ook patiënten > 70 jaar en patiënten die geen informatie zochten hadden behoefte aan informatie. Dus verpleegkundigen en artsen zouden alle patiënten informatie over veranderingen in seksualiteit moeten verstrekken. 

Wat was het meest frustrerende onderdeel van je onderzoek?

Er was één artikel dat heel vaak niet geaccepteerd werd, en dat ik dus heel vaak heb moeten herschrijven.

Welk moment/inzicht bracht een doorbraak?

Voor mij was de aanleiding om onderzoek te gaan doen een hematoloog die zich afvroeg of seksualiteit nou zo belangrijk was. De grote behoefte aan informatie over seksualiteit van zowel patiënten als partners heb ik geïnterpreteerd als ‘het is iets wat patiënten en partners dus belangrijk vinden’. 

Welke vervolgvraag komt voort uit jouw onderzoek?

Vervolgonderzoek is nodig om goed inzicht te krijgen in (1) de omvang van seksuele problemen onder patiënten met een hematologische maligniteit en (2) hoe over seksualiteit het beste kan worden gecommuniceerd.

Wat neem je zelf mee uit jouw promotieonderzoek? Wat zijn jouw volgende stappen?

Voor artsen en verpleegkundigen is een training nodig ‘hoe seksualiteit te bespreken’. Wat betreft deze training, ik ben betrokken bij de training voor verpleegkundigen voor het ZonMw project ‘Gesprekken over psychosociale behoeften, intimiteit en seksualiteit in de laatste levensfase’.  

Tweede primaire maligniteit na hooggedoseerde chemotherapie en aHSCT voor lymfoom

dec 2023 | Leukemie, Lymfoom, MDS, Stamceltransplantatie

Lees meer over Tweede primaire maligniteit na hooggedoseerde chemotherapie en aHSCT voor lymfoom

FDA keurt bosutinib goed voor behandeling kinderen met CML

dec 2023 | Leukemie

Lees meer over FDA keurt bosutinib goed voor behandeling kinderen met CML

Vergoeding zanubrutinib bij CLL

dec 2023 | Leukemie

Lees meer over Vergoeding zanubrutinib bij CLL

Amerikaanse subsidie voor moleculaire studie naar myeloom

nov 2023 | MM

Lees meer over Amerikaanse subsidie voor moleculaire studie naar myeloom

Veilige en voordelige rode bloedcellen zonder donor

nov 2023 | Benigne hematologie

Lees meer over Veilige en voordelige rode bloedcellen zonder donor

Revumenib eerste doelgerichte medicijn voor leukemie als gevolg van herschikt KMT2A of gemuteerd NPM1

nov 2023 | Leukemie

Lees meer over Revumenib eerste doelgerichte medicijn voor leukemie als gevolg van herschikt KMT2A of gemuteerd NPM1

Targeted therapy binnen de hematologie: welke BTKi voor wie?

29 feb 2024 om 20:00 | Leukemie, Lymfoom

Lees meer over Targeted therapy binnen de hematologie: welke BTKi voor wie?

ITP zorg: kan het anders?
Pathofysiologie, diagnostiek en behandeling

27 sep 2023 om 20:00 | Benigne hematologie

Lees meer over ITP zorg: kan het anders?
Pathofysiologie, diagnostiek en behandeling

CMV-infecties bij post-transplantatiepatiënten; een behandellandschap in ontwikkeling

6 jun 2023 | Stamceltransplantatie, Virale infecties

Lees meer over CMV-infecties bij post-transplantatiepatiënten; een behandellandschap in ontwikkeling

Keynote Webinar | Spotlight on Cardio-Oncology

16 mei 2023 om 17:30

Lees meer over Keynote Webinar | Spotlight on Cardio-Oncology

Webcast Immuuntherapie: herkennen van bijwerkingen en acties voor de niet-oncoloog

12 okt 2022 | Immuuntherapie

Lees meer over Webcast Immuuntherapie: herkennen van bijwerkingen en acties voor de niet-oncoloog

Gewone symptomen van zeldzame ziekten

27 sep 2022

Lees meer over Gewone symptomen van zeldzame ziekten

Behandeling van eosinofiele aandoeningen EGPA en HES

21 sep 2022 | Astma

Lees meer over Behandeling van eosinofiele aandoeningen EGPA en HES

Vaccinatiezorg voor medische risicogroepen

11 aug 2022 | HIV

Lees meer over Vaccinatiezorg voor medische risicogroepen

Kijk verder dan de huid #2 - Patiënt Management

8 jul 2022 | Lymfoom, Radiotherapie

Lees meer over Kijk verder dan de huid #2 - Patiënt Management

ASH in ORANJE 2023

maandag 4 dec 2023 van 18:00 tot 21:45 | Leukemie, MM, MPN

Lees meer over ASH in ORANJE 2023

Twent-EHA 2024 – Het Groene Alternatief

donderdag 13 jun 2024 t/m zondag 16 jun 2024 | Benigne hematologie, Leukemie, Lymfoom, MDS, MM, MPN, Stamceltransplantatie

Lees meer over Twent-EHA 2024 – Het Groene Alternatief

Nieuwe immunotherapeutische benadering voor recidiverende/refractaire hematologische kankers

okt 2023 | Immuuntherapie, Leukemie, Lymfoom

Lees meer over Nieuwe immunotherapeutische benadering voor recidiverende/refractaire hematologische kankers

Late breaking: chloormethine creëert de juiste micro-omgeving bij MF

okt 2023 | Dermato-oncologie, Lymfoom

Lees meer over Late breaking: chloormethine creëert de juiste micro-omgeving bij MF

Venetoclax elimineert het virale reservoir bij muizen

jul 2023 | HIV

Lees meer over Venetoclax elimineert het virale reservoir bij muizen

Is osocimab het anticoagulans van de toekomst voor hemodialysepatiënten?

jun 2023 | Benigne hematologie, Dialyse

Lees meer over Is osocimab het anticoagulans van de toekomst voor hemodialysepatiënten?

Romiplostim plus ciclosporine A bij patiënten met aplastische anemie

jun 2023 | Benigne hematologie

Lees meer over Romiplostim plus ciclosporine A bij patiënten met aplastische anemie

Luspatercept nieuwe zorgstandaard voor anemie bij laagrisico MDS?

jun 2023 | MDS

Lees meer over Luspatercept nieuwe zorgstandaard voor anemie bij laagrisico MDS?

Pacritinib veilig en effectief als voorbehandeling allo-SCT bij myelofibrose

jun 2023 | MPN, Stamceltransplantatie

Lees meer over Pacritinib veilig en effectief als voorbehandeling allo-SCT bij myelofibrose

Prognose patiënten met R/R DLBCL in pre-CAR T-tijdperk slecht

jun 2023 | Lymfoom, Stamceltransplantatie

Lees meer over Prognose patiënten met R/R DLBCL in pre-CAR T-tijdperk slecht

Langetermijnresultaten venetoclax-obinutuzumab bij CLL positief

jun 2023 | Leukemie

Lees meer over Langetermijnresultaten venetoclax-obinutuzumab bij CLL positief

De behandeling van AML, bekeken vanuit de verpleegkundig specialist

okt 2020

Lees meer over De behandeling van AML, bekeken vanuit de verpleegkundig specialist

AML-Podcastserie

jul 2020

Lees meer over AML-Podcastserie

Stamceltransplantatie bij AML

apr 2020 | Transplantatie

Lees meer over Stamceltransplantatie bij AML

AML-behandeling in de perifere setting

apr 2020

Lees meer over AML-behandeling in de perifere setting

Diagnose en testen bij FLT3+ AML

jan 2020 | Leukemie

Lees meer over Diagnose en testen bij FLT3+ AML

MedNet Hematologie 2023-05

okt 2023

Lees meer over MedNet Hematologie 2023-05

MedNet Hematologie 2023-04

aug 2023

Lees meer over MedNet Hematologie 2023-04

MedNet Hematologie 2023-03

jun 2023

Lees meer over MedNet Hematologie 2023-03

MedNet Hematologie 2023-02

apr 2023

Lees meer over MedNet Hematologie 2023-02

MedNet Hematologie 2023-01

feb 2023

Lees meer over MedNet Hematologie 2023-01

MedNet Hematologie 2022-06

dec 2022

Lees meer over MedNet Hematologie 2022-06

MedNet Hematologie 2022-05

okt 2022

Lees meer over MedNet Hematologie 2022-05

MedNet Hematologie 2022-04

aug 2022

Lees meer over MedNet Hematologie 2022-04

MedNet Hematologie 2022-03

jun 2022

Lees meer over MedNet Hematologie 2022-03