Behoefte aan informatie over seksualiteit bij patiënten met hematologische maligniteit

Delen via:

Corien Eeltink promoveerde op 14 juni aan de Vrije Universiteit Amsterdam op het proefschrift ‘Sexuality in patients with hematological malignancies: From a patient, partner and health-care professional perspective’. Promotoren waren prof. dr. S. Zweegman en prof. dr. I.M. de Leeuw-Verdonck; prof. dr. L. Incrocci was copromotor.

Wat was het doel van je promotieonderzoek?

Het doel van mijn proefschrift was meer kennis te verkrijgen over (1) de seksuele problemen waarmee patiënten met een hematologische maligniteit tijdens of na de behandeling te maken kunnen krijgen; (2) hoe zorgverleners van deze patiëntengroep omgaan met seksualiteit in de klinische praktijk en (3) de behoefte aan informatie bij deze patiëntengroep en hun partners.

Wat wil jij dat de hematoloog van jouw onderzoek weet?

  1. Uit ons systematische literatuuronderzoek naar seksuele problemen waarmee patiënten met een hematologische maligniteit tijdens of na de behandeling te maken kunnen krijgen, blijkt dat bij 18-50% van de acute leukemie-, hodgkinlymfoom- en non-hodgkinlymfoompatiënten seksuele problemen optreden. In het algemeen waren de bevindingen inconsistent gemeten, was de onderzoekspopulatie vrij jong (tussen de 30 en 44 jaar), was de impact van nieuwe therapieën (hypomethylerende middelen, immunotherapie en doelgerichte therapieën) niet onderzocht, en zijn de meeste hematologische maligniteiten niet onderzocht, waardoor resultaten niet generaliseerbaar zijn. Niettemin kan worden geconcludeerd dat seksuele problemen vaak voorkomen bij patiënten met een hematologische maligniteit, vanwege de ziekte als ook de behandeling.
  2. Uit onze studie onder de leden van de European Society for Blood and Marrow Transplantation (EBMT) bleek dat een derde van de artsen en verpleegkundigen routinematig seksuele problemen bespreekt. De voornaamste barrières waren ‘beperkte kennis’ en ‘zich ongemakkelijk voelen’: seksualiteit werd minder besproken door artsen en verpleegkundigen die aangaven te weinig kennis te hebben over de langdurige gevolgen van de behandeling voor seksualiteit, of die zich ongemakkelijk voelen bij het bespreken van seksuele problemen. 
  3. De helft van de patiënten en partners heeft behoefte aan informatie over veranderingen in seksualiteit, ondersteuning bij seksuele problemen en voorzorgsmaatregelen die genomen moeten worden. We hebben dit longitudinaal gemeten vanaf de diagnose tot 18 maanden na de diagnose. De behoefte is het hoogst bij jongere patiënten, mannelijke patiënten en de informatiezoekers, en onder de partners, de jongere partners en de informatiezoekers. Maar ook patiënten > 70 jaar en patiënten die geen informatie zochten hadden behoefte aan informatie. Dus verpleegkundigen en artsen zouden alle patiënten informatie over veranderingen in seksualiteit moeten verstrekken. 

Wat was het meest frustrerende onderdeel van je onderzoek?

Er was één artikel dat heel vaak niet geaccepteerd werd, en dat ik dus heel vaak heb moeten herschrijven.

Welk moment/inzicht bracht een doorbraak?

Voor mij was de aanleiding om onderzoek te gaan doen een hematoloog die zich afvroeg of seksualiteit nou zo belangrijk was. De grote behoefte aan informatie over seksualiteit van zowel patiënten als partners heb ik geïnterpreteerd als ‘het is iets wat patiënten en partners dus belangrijk vinden’. 

Welke vervolgvraag komt voort uit jouw onderzoek?

Vervolgonderzoek is nodig om goed inzicht te krijgen in (1) de omvang van seksuele problemen onder patiënten met een hematologische maligniteit en (2) hoe over seksualiteit het beste kan worden gecommuniceerd.

Wat neem je zelf mee uit jouw promotieonderzoek? Wat zijn jouw volgende stappen?

Voor artsen en verpleegkundigen is een training nodig ‘hoe seksualiteit te bespreken’. Wat betreft deze training, ik ben betrokken bij de training voor verpleegkundigen voor het ZonMw project ‘Gesprekken over psychosociale behoeften, intimiteit en seksualiteit in de laatste levensfase’.  

Toevoegen stamceltransplantatie aan lenalidomide-bortezomib-dexamethason verbetert PFS bij MM

aug 2022 | MM, Stamceltransplantatie

Lees meer over Toevoegen stamceltransplantatie aan lenalidomide-bortezomib-dexamethason verbetert PFS bij MM

De meerwaarde van breath-holdtechniek bij bestraling van lymfomen

aug 2022 | Borstkanker, Longoncologie, Lymfoom

Lees meer over De meerwaarde van breath-holdtechniek bij bestraling van lymfomen

Kinderen met (actieve) IBD hebben toegenomen risico op VTE

jul 2022 | IBD, Kinderen

Lees meer over Kinderen met (actieve) IBD hebben toegenomen risico op VTE

Regionaal samenwerken hematologie goed voor wetenschapper en patiënt

jul 2022 | Leukemie, Lymfoom, MM

Lees meer over Regionaal samenwerken hematologie goed voor wetenschapper en patiënt

Positief EMA-advies eerste CAR T-celtherapie voor volwassenen met r/r ALL

jul 2022 | Leukemie

Lees meer over Positief EMA-advies eerste CAR T-celtherapie voor volwassenen met r/r ALL

Navitoclax plus ruxolitinib bij myelofibrose: respons onafhankelijk van HMR-mutatiestatus

jul 2022 | MPN

Lees meer over Navitoclax plus ruxolitinib bij myelofibrose: respons onafhankelijk van HMR-mutatiestatus

Webcast Immuuntherapie: herkennen van bijwerkingen en acties voor de niet-oncoloog

7 sep 2022 om 20:30 | Immuuntherapie

Lees meer over Webcast Immuuntherapie: herkennen van bijwerkingen en acties voor de niet-oncoloog

Kijk verder dan de huid #2 - Patiënt Management

8 jul 2022 | Lymfoom

Lees meer over Kijk verder dan de huid #2 - Patiënt Management

Gewone symptomen van zeldzame ziekten

20 apr 2022 om 20:30

Lees meer over Gewone symptomen van zeldzame ziekten

Vaccinatiezorg voor medische risicogroepen

7 apr 2022 | HIV

Lees meer over Vaccinatiezorg voor medische risicogroepen

Behandeling van eosinofiele aandoeningen EGPA en HES

23 mrt 2022 om 20:30 | Astma

Lees meer over Behandeling van eosinofiele aandoeningen EGPA en HES

Eosinofiel gedreven aandoeningen en de behandeling

23 mrt 2022 om 20:30

Lees meer over Eosinofiel gedreven aandoeningen en de behandeling

De toekomst van antistollingszorg in Nederland

15 feb 2022

Lees meer over De toekomst van antistollingszorg in Nederland

Webcast Long covid: wat weten we, wat kunt u verwachten, wat kunt u doen?

10 nov 2021 om 20:30

Lees meer over Webcast Long covid: wat weten we, wat kunt u verwachten, wat kunt u doen?

Levensbedreigende trombocytopenieën

22 sep 2021 om 20:30 | Benigne hematologie

Lees meer over Levensbedreigende trombocytopenieën
Er zijn geen bijeenkomsten gevonden.

Tweede keer stoppen met een TKI bij chronische myeloïde leukemie blijkt lastig

Lees meer
Lees meer over Tweede keer stoppen met een TKI bij chronische myeloïde leukemie blijkt lastig

Levensverwachting bij haarcelleukemie bijna gelijk aan die in algemene bevolking

Lees meer
Lees meer over Levensverwachting bij haarcelleukemie bijna gelijk aan die in algemene bevolking

Nieuwe combinatie-immuuntherapie voor RRMM

Lees meer
Lees meer over Nieuwe combinatie-immuuntherapie voor RRMM

Combinatie zanubrutinib plus obinutuzumab bij recidiverend of refractair folliculair lymfoom

Lees meer
Lees meer over Combinatie zanubrutinib plus obinutuzumab bij recidiverend of refractair folliculair lymfoom

Nederlandse CAR T-tumorboard bevestigt uitkomsten van axi-cel bij DLBCL

Lees meer
Lees meer over Nederlandse CAR T-tumorboard bevestigt uitkomsten van axi-cel bij DLBCL

ELIANA: tisagenlecleucel is ook op langere termijn potentieel curatief

Lees meer
Lees meer over ELIANA: tisagenlecleucel is ook op langere termijn potentieel curatief

Risicofactoren en uitkomsten van hemato-oncologische patiënten met COVID-19

Lees meer
Lees meer over Risicofactoren en uitkomsten van hemato-oncologische patiënten met COVID-19

Toevoeging van ibrutinib verbetert PFS bij ouderen met mantelcellymfoom

Lees meer
Lees meer over Toevoeging van ibrutinib verbetert PFS bij ouderen met mantelcellymfoom

Decitabine als alternatieve inductiebehandeling bij ouderen met AML

Lees meer
Lees meer over Decitabine als alternatieve inductiebehandeling bij ouderen met AML

AML Hulpgids voor patiënten

mrt 2021 | Leukemie

Lees meer over AML Hulpgids voor patiënten

De behandeling van AML, bekeken vanuit de verpleegkundig specialist

okt 2020

Lees meer over De behandeling van AML, bekeken vanuit de verpleegkundig specialist

AML-Podcastserie

jul 2020

Lees meer over AML-Podcastserie

Stamceltransplantatie bij AML

apr 2020 | Transplantatie

Lees meer over Stamceltransplantatie bij AML

AML-behandeling in de perifere setting

apr 2020

Lees meer over AML-behandeling in de perifere setting

Diagnose en testen bij FLT3+ AML

jan 2020 | Leukemie

Lees meer over Diagnose en testen bij FLT3+ AML

MedNet Dermatologie nr 1-2022

jul 2022

Lees meer over MedNet Dermatologie nr 1-2022