Dyspneu door achalasie

Delen via:

Een 77-jarige vrouw uit Polen presenteerde zich op de Spoedeisende Hulp (SEH) met klachten van dyspneu. De saturatie was 100%, maar er was sprake van een in- en expiratoire stridor.

Haar voorgeschiedenis vermeldt naast hypertensie (waarvoor zij amlodipine en enalapril gebruikt) en een laparoscopische cholecystecomie, anamnestisch een operatie aan het strottenhoofd 30 jaar terug waarna zij alleen nog vloeibaar voedsel nuttigt. Bij fiberoptische scopie door de KNO-arts wordt een zwelling gezien, waarschijnlijk ter hoogte van het cricoïd, waarna patiënte geïntubeerd wordt met een dunne tube. Een aanvullende CT van de hals toont een zeer gedilateerde oesofagus zonder duidelijke obstructie, maar met compressie van de trachea en hoofdbronchiën. Differentiaal-diagnostisch wordt gedacht aan een lang bestaande achalasie, oesofaguscarcinoom, maligniteit in de luchtwegen of een corpus alienum.

Bij gastroscopie wordt (ook na uitgebreid zuigen/hevelen) een enorm bezoar gezien en een zeer gedecompenseerde oesofagus. Na meerdere pogingen het bezoar uit te ruimen, lukt het om de oesofagus te passeren en worden botoxinjecties in de ‘lower esophageal sphincter’ (LES) toegediend. Er is eveneens een groot ulcus in de oesofagus, mogelijk door druk of maligniteit.

Met elke verwijdering van materiaal uit de slokdarm, lijkt de vernauwing van de trachea af te nemen op CT en kan een grotere beademingstube geplaatst worden. Na de laatste scopie waarbij botox geïnjecteerd is, lukt het om patiënte te detuberen. Zij volgt hierna een vloeibaar dieet gedurende vier weken.

Bij controle gastroscopie daarna, staat de LES mooi open staat en zijn er geen voedselresten meer aanwezig. Ook het ulcus is herstellende. Achteraf blijkt patiënte in Polen geen operatie te hebben gehad, maar ballondilataties van een achalasie.

Concluderend is er bij deze patiënte sprake van een lang bestaande achalasie, met een zeer gedecompenseerde oesofagus met een enorm bezoar, welke waarschijnlijk compressie op de trachea en hoofdbronchiën gaf en leidde tot respiratoire insufficiëntie. Behandeling met decompressie van de slokdarm, uitruimen van de bezoar en botoxinjecties in de LES had goed effect.

Commentaar Jacques Bergman

Toen deze casus op het maandagochtendrapport voorbijkwam, uitte ik – naar later bleek ten onrechte – mijn twijfels of de respiratoire insufficiëntie wel kon berusten op een te wijde slokdarm. Het dienstdoende team had echter hun huiswerk gedaan en presenteerde een aantal case reports van patiënten met acute dyspneu en respiratoire insufficiëntie ten gevolge van een gedecompenseerde slokdarm bij achalasie. Hierbij was steeds de compressie van de gedecompenseerde slokdarm op de trachea de enige verklaring. De behandeling varieerde van botoxinjecties, een Heller-myotomie tot acute oesofagusresecties. Weer iets geleerd dus, nu ook voor de lezer van deze Curious Endoscopy Corner.

Gentherapie voor Crigler-Najjar stap dichterbij

mrt 2021 |

Lees meer over Gentherapie voor Crigler-Najjar stap dichterbij

Positief BOM-advies voor pembrolizumab bij gemetastaseerd colorectaal carcinoom

feb 2021 |

Lees meer over Positief BOM-advies voor pembrolizumab bij gemetastaseerd colorectaal carcinoom

Innovaties sneller naar de klinische praktijk brengen

feb 2021 |

Lees meer over Innovaties sneller naar de klinische praktijk brengen

Nieuwe Leidse hoogleraar wil de boer op met eigen talent

feb 2021 |

Lees meer over Nieuwe Leidse hoogleraar wil de boer op met eigen talent

Immuuntherapie niet uitsluiten bij patiënten met vergevorderd melanoom en auto-immuunziekte

feb 2021 |

Lees meer over Immuuntherapie niet uitsluiten bij patiënten met vergevorderd melanoom en auto-immuunziekte

Betere postoperatieve zorg bij colorectaal carcinoom

feb 2021 |

Lees meer over Betere postoperatieve zorg bij colorectaal carcinoom

Darmgezondheid: diagnostiek en het brein

2 feb 2021 | Gastro-enterologie

Lees meer over Darmgezondheid: diagnostiek en het brein

Darmgezondheid bij jong en oud

2 feb 2021 | Gastro-enterologie

Lees meer over Darmgezondheid bij jong en oud

Symposium 85 jaar darmgezondheid: wetenschap van jong tot oud

2 feb 2021 | Gastro-enterologie

Lees meer over Symposium 85 jaar darmgezondheid: wetenschap van jong tot oud

Precisiezorg dichterbij dan we denken

2 nov 2020 | Cardiologie

Lees meer over Precisiezorg dichterbij dan we denken

Verwardheid en een leverziekte, een urgente situatie

31 mei 2017 om 20:30 | Gastro-enterologie

Lees meer over Verwardheid en een leverziekte, een urgente situatie
Er zijn geen e-learnings gevonden.
Er zijn geen bijeenkomsten gevonden.

Geen voordeel therapeutic drug monitoring bij starten met infliximab

Lees meer
Lees meer over Geen voordeel therapeutic drug monitoring bij starten met infliximab

Innovatief microbenpreparaat veelbelovend voor behandeling psoriasis

Lees meer
Lees meer over Innovatief microbenpreparaat veelbelovend voor behandeling psoriasis

Meer gebruik van biologicals bij IBD, minder noodzaak voor operaties

Lees meer
Lees meer over Meer gebruik van biologicals bij IBD, minder noodzaak voor operaties

Routinematige slokdarmbiopten niet nuttig bij refractaire refluxklachten

Lees meer
Lees meer over Routinematige slokdarmbiopten niet nuttig bij refractaire refluxklachten

Klinische en endoscopische verbeteringen met ozanimod bij colitis ulcerosa

Lees meer
Lees meer over Klinische en endoscopische verbeteringen met ozanimod bij colitis ulcerosa

Pneumodilatatie niet nuttig voor persisterende dysfagie na antirefluxchirurgie

Lees meer
Lees meer over Pneumodilatatie niet nuttig voor persisterende dysfagie na antirefluxchirurgie

Na stoppen met TNF-remmer ontstaat per jaar bij 12% een recidief

Lees meer
Lees meer over Na stoppen met TNF-remmer ontstaat per jaar bij 12% een recidief

Niet meer maligniteiten bij behandeling van colitis ulcerosa met tofacitinib

Lees meer
Lees meer over Niet meer maligniteiten bij behandeling van colitis ulcerosa met tofacitinib

Meer remissies met inductie-, maar niet met onderhoudstherapie van etrolizumab

Lees meer
Lees meer over Meer remissies met inductie-, maar niet met onderhoudstherapie van etrolizumab

Leefstijl en voeding bij levercirrose en hepatische encefalopathie

jan 2020 |

Lees meer over Leefstijl en voeding bij levercirrose en hepatische encefalopathie

Medicamenteuze behandelmogelijkheden bij hepatische encefalopathie

okt 2019 |

Lees meer over Medicamenteuze behandelmogelijkheden bij hepatische encefalopathie