Dyspneu door achalasie

Delen via:

Een 77-jarige vrouw uit Polen presenteerde zich op de Spoedeisende Hulp (SEH) met klachten van dyspneu. De saturatie was 100%, maar er was sprake van een in- en expiratoire stridor.

Haar voorgeschiedenis vermeldt naast hypertensie (waarvoor zij amlodipine en enalapril gebruikt) en een laparoscopische cholecystecomie, anamnestisch een operatie aan het strottenhoofd 30 jaar terug waarna zij alleen nog vloeibaar voedsel nuttigt. Bij fiberoptische scopie door de KNO-arts wordt een zwelling gezien, waarschijnlijk ter hoogte van het cricoïd, waarna patiënte geïntubeerd wordt met een dunne tube. Een aanvullende CT van de hals toont een zeer gedilateerde oesofagus zonder duidelijke obstructie, maar met compressie van de trachea en hoofdbronchiën. Differentiaal-diagnostisch wordt gedacht aan een lang bestaande achalasie, oesofaguscarcinoom, maligniteit in de luchtwegen of een corpus alienum.

Bij gastroscopie wordt (ook na uitgebreid zuigen/hevelen) een enorm bezoar gezien en een zeer gedecompenseerde oesofagus. Na meerdere pogingen het bezoar uit te ruimen, lukt het om de oesofagus te passeren en worden botoxinjecties in de ‘lower esophageal sphincter’ (LES) toegediend. Er is eveneens een groot ulcus in de oesofagus, mogelijk door druk of maligniteit.

Met elke verwijdering van materiaal uit de slokdarm, lijkt de vernauwing van de trachea af te nemen op CT en kan een grotere beademingstube geplaatst worden. Na de laatste scopie waarbij botox geïnjecteerd is, lukt het om patiënte te detuberen. Zij volgt hierna een vloeibaar dieet gedurende vier weken.

Bij controle gastroscopie daarna, staat de LES mooi open staat en zijn er geen voedselresten meer aanwezig. Ook het ulcus is herstellende. Achteraf blijkt patiënte in Polen geen operatie te hebben gehad, maar ballondilataties van een achalasie.

Concluderend is er bij deze patiënte sprake van een lang bestaande achalasie, met een zeer gedecompenseerde oesofagus met een enorm bezoar, welke waarschijnlijk compressie op de trachea en hoofdbronchiën gaf en leidde tot respiratoire insufficiëntie. Behandeling met decompressie van de slokdarm, uitruimen van de bezoar en botoxinjecties in de LES had goed effect.

Commentaar Jacques Bergman

Toen deze casus op het maandagochtendrapport voorbijkwam, uitte ik – naar later bleek ten onrechte – mijn twijfels of de respiratoire insufficiëntie wel kon berusten op een te wijde slokdarm. Het dienstdoende team had echter hun huiswerk gedaan en presenteerde een aantal case reports van patiënten met acute dyspneu en respiratoire insufficiëntie ten gevolge van een gedecompenseerde slokdarm bij achalasie. Hierbij was steeds de compressie van de gedecompenseerde slokdarm op de trachea de enige verklaring. De behandeling varieerde van botoxinjecties, een Heller-myotomie tot acute oesofagusresecties. Weer iets geleerd dus, nu ook voor de lezer van deze Curious Endoscopy Corner.

Opkomstpercentage bevolkingsonderzoek darmkanker in Nederland hoger dan in andere Europese landen

jun 2021 |

Lees meer over Opkomstpercentage bevolkingsonderzoek darmkanker in Nederland hoger dan in andere Europese landen

Anti-TNF-α bij zwangeren geen nadelig effect op zwangerschapsuitkomsten

jun 2021 |

Lees meer over Anti-TNF-α bij zwangeren geen nadelig effect op zwangerschapsuitkomsten

Promotie: Postoperatieve uitkomsten bij slokdarmkanker geïnventariseerd

jun 2021 |

Lees meer over Promotie: Postoperatieve uitkomsten bij slokdarmkanker geïnventariseerd

FIT nuttig voor triage darmkanker in de eerste lijn

jun 2021 |

Lees meer over FIT nuttig voor triage darmkanker in de eerste lijn

Overleving na antirefluxchirurgie versus medicatie bij refluxoesofagitis of barrettslokdarm

jun 2021 |

Lees meer over Overleving na antirefluxchirurgie versus medicatie bij refluxoesofagitis of barrettslokdarm

Endoscopic Ultrasound (EUS) geleide coiling voor een ernstige rectale varicesbloeding in combinatie met Histoacryl

jun 2021 |

Lees meer over Endoscopic Ultrasound (EUS) geleide coiling voor een ernstige rectale varicesbloeding in combinatie met Histoacryl

Make it happen: Someday starts today

28 jun 2021 om 20:00 | Farmacie

Lees meer over Make it happen: Someday starts today

Treatment with DOACs - optimal balance between prevention of thrombosis and bleeding

25 mei 2021 om 20:30 | Cardiologie

Lees meer over Treatment with DOACs - optimal balance between prevention of thrombosis and bleeding

De rol van de JAK-STAT pathways in colitis ulcerosa

13 apr 2021 om 19:30 | Farmacie

Lees meer over De rol van de JAK-STAT pathways in colitis ulcerosa

Darmgezondheid: diagnostiek en het brein

24 mrt 2021 | Gastro-enterologie

Lees meer over Darmgezondheid: diagnostiek en het brein

Darmgezondheid bij jong en oud

24 mrt 2021 | Gastro-enterologie

Lees meer over Darmgezondheid bij jong en oud

Symposium 85 jaar darmgezondheid: wetenschap van jong tot oud

2 feb 2021 | Gastro-enterologie

Lees meer over Symposium 85 jaar darmgezondheid: wetenschap van jong tot oud

Precisiezorg dichterbij dan we denken

2 nov 2020 | Cardiologie

Lees meer over Precisiezorg dichterbij dan we denken

Verwardheid en een leverziekte, een urgente situatie

31 mei 2017 om 20:30 | Gastro-enterologie

Lees meer over Verwardheid en een leverziekte, een urgente situatie

Verbeterde zorg voor slokdarm- en maagkanker

Gastro-enterologie

Lees meer over Verbeterde zorg voor slokdarm- en maagkanker
Er zijn geen bijeenkomsten gevonden.

Geen associatie nierfunctie met prevalentie leversteatose bij CKD-patiënten

Lees meer
Lees meer over Geen associatie nierfunctie met prevalentie leversteatose bij CKD-patiënten

Combinatie-immuuntherapie verbetert overleving bij gevorderd oesofaguscarcinoom

Lees meer
Lees meer over Combinatie-immuuntherapie verbetert overleving bij gevorderd oesofaguscarcinoom

Een simpele strategie om chronische hepatitis verder terug te dringen

Lees meer
Lees meer over Een simpele strategie om chronische hepatitis verder terug te dringen

Geen voordeel therapeutic drug monitoring bij starten met infliximab

Lees meer
Lees meer over Geen voordeel therapeutic drug monitoring bij starten met infliximab

Innovatief microbenpreparaat veelbelovend voor behandeling psoriasis

Lees meer
Lees meer over Innovatief microbenpreparaat veelbelovend voor behandeling psoriasis

Meer gebruik van biologicals bij IBD, minder noodzaak voor operaties

Lees meer
Lees meer over Meer gebruik van biologicals bij IBD, minder noodzaak voor operaties

Routinematige slokdarmbiopten niet nuttig bij refractaire refluxklachten

Lees meer
Lees meer over Routinematige slokdarmbiopten niet nuttig bij refractaire refluxklachten

Klinische en endoscopische verbeteringen met ozanimod bij colitis ulcerosa

Lees meer
Lees meer over Klinische en endoscopische verbeteringen met ozanimod bij colitis ulcerosa

Pneumodilatatie niet nuttig voor persisterende dysfagie na antirefluxchirurgie

Lees meer
Lees meer over Pneumodilatatie niet nuttig voor persisterende dysfagie na antirefluxchirurgie

Impact van COVID-19 op bevolkingsonderzoek darmkanker in Nederland

feb 2021 |

Lees meer over Impact van COVID-19 op bevolkingsonderzoek darmkanker in Nederland

Leefstijl en voeding bij levercirrose en hepatische encefalopathie

jan 2020 |

Lees meer over Leefstijl en voeding bij levercirrose en hepatische encefalopathie

Medicamenteuze behandelmogelijkheden bij hepatische encefalopathie

okt 2019 |

Lees meer over Medicamenteuze behandelmogelijkheden bij hepatische encefalopathie