Dyspneu door achalasie

Delen via:

Een 77-jarige vrouw uit Polen presenteerde zich op de Spoedeisende Hulp (SEH) met klachten van dyspneu. De saturatie was 100%, maar er was sprake van een in- en expiratoire stridor.

Haar voorgeschiedenis vermeldt naast hypertensie (waarvoor zij amlodipine en enalapril gebruikt) en een laparoscopische cholecystecomie, anamnestisch een operatie aan het strottenhoofd 30 jaar terug waarna zij alleen nog vloeibaar voedsel nuttigt. Bij fiberoptische scopie door de KNO-arts wordt een zwelling gezien, waarschijnlijk ter hoogte van het cricoïd, waarna patiënte geïntubeerd wordt met een dunne tube. Een aanvullende CT van de hals toont een zeer gedilateerde oesofagus zonder duidelijke obstructie, maar met compressie van de trachea en hoofdbronchiën. Differentiaal-diagnostisch wordt gedacht aan een lang bestaande achalasie, oesofaguscarcinoom, maligniteit in de luchtwegen of een corpus alienum.

Bij gastroscopie wordt (ook na uitgebreid zuigen/hevelen) een enorm bezoar gezien en een zeer gedecompenseerde oesofagus. Na meerdere pogingen het bezoar uit te ruimen, lukt het om de oesofagus te passeren en worden botoxinjecties in de ‘lower esophageal sphincter’ (LES) toegediend. Er is eveneens een groot ulcus in de oesofagus, mogelijk door druk of maligniteit.

Met elke verwijdering van materiaal uit de slokdarm, lijkt de vernauwing van de trachea af te nemen op CT en kan een grotere beademingstube geplaatst worden. Na de laatste scopie waarbij botox geïnjecteerd is, lukt het om patiënte te detuberen. Zij volgt hierna een vloeibaar dieet gedurende vier weken.

Bij controle gastroscopie daarna, staat de LES mooi open staat en zijn er geen voedselresten meer aanwezig. Ook het ulcus is herstellende. Achteraf blijkt patiënte in Polen geen operatie te hebben gehad, maar ballondilataties van een achalasie.

Concluderend is er bij deze patiënte sprake van een lang bestaande achalasie, met een zeer gedecompenseerde oesofagus met een enorm bezoar, welke waarschijnlijk compressie op de trachea en hoofdbronchiën gaf en leidde tot respiratoire insufficiëntie. Behandeling met decompressie van de slokdarm, uitruimen van de bezoar en botoxinjecties in de LES had goed effect.

Commentaar Jacques Bergman

Toen deze casus op het maandagochtendrapport voorbijkwam, uitte ik – naar later bleek ten onrechte – mijn twijfels of de respiratoire insufficiëntie wel kon berusten op een te wijde slokdarm. Het dienstdoende team had echter hun huiswerk gedaan en presenteerde een aantal case reports van patiënten met acute dyspneu en respiratoire insufficiëntie ten gevolge van een gedecompenseerde slokdarm bij achalasie. Hierbij was steeds de compressie van de gedecompenseerde slokdarm op de trachea de enige verklaring. De behandeling varieerde van botoxinjecties, een Heller-myotomie tot acute oesofagusresecties. Weer iets geleerd dus, nu ook voor de lezer van deze Curious Endoscopy Corner.

Promotie: Gepersonaliseerde behandeling van barrettslokdarm

jun 2022 | Endoscopie, Maag-darm-leveroncologie

Lees meer over Promotie: Gepersonaliseerde behandeling van barrettslokdarm

Sterfterisico bij 1,9 miljoen oudere gebruikers van protonpompremmers

jun 2022 | Ouderen

Lees meer over Sterfterisico bij 1,9 miljoen oudere gebruikers van protonpompremmers

Chronische hepatitis B: wie kan stoppen met nucleos(t)ideanalogen?

jun 2022 | Hepatitis, Hepatologie, Virale infecties

Lees meer over Chronische hepatitis B: wie kan stoppen met nucleos(t)ideanalogen?

Screening op pancreascarcinoom zinvol bij mensen met hoog risico

jun 2022 | Maag-darm-leveroncologie

Lees meer over Screening op pancreascarcinoom zinvol bij mensen met hoog risico

Hogere patiënttevredenheid bij propofolsedatie tijdens coloscopie

jun 2022 | Endoscopie, IBD

Lees meer over Hogere patiënttevredenheid bij propofolsedatie tijdens coloscopie

Sterke stijging in resistentie van 'Helicobacter pylori'

jun 2022 | Antibioticaresistentie

Lees meer over Sterke stijging in resistentie van 'Helicobacter pylori'

Webcast Immuuntherapie: herkennen van bijwerkingen en acties voor de niet-oncoloog

7 sep 2022 om 20:30 | Immuuntherapie

Lees meer over Webcast Immuuntherapie: herkennen van bijwerkingen en acties voor de niet-oncoloog

Gewone symptomen van zeldzame ziekten

20 apr 2022 om 20:30

Lees meer over Gewone symptomen van zeldzame ziekten

JAK-remmers in de klinische praktijk: inzichten vanuit verschillende disciplines

28 mrt 2022 om 19:30 | IBD

Lees meer over JAK-remmers in de klinische praktijk: inzichten vanuit verschillende disciplines

Webcast Bridging the Gaps in Inflammatory bowel disease (IBD)

25 mrt 2022 | IBD

Lees meer over Webcast Bridging the Gaps in Inflammatory bowel disease (IBD)

Webcast Long covid: wat weten we, wat kunt u verwachten, wat kunt u doen?

10 nov 2021 om 20:30

Lees meer over Webcast Long covid: wat weten we, wat kunt u verwachten, wat kunt u doen?

Make it happen: Someday starts today

28 jun 2021 om 20:00 | IBD

Lees meer over Make it happen: Someday starts today

De rol van de JAK-STAT pathways in colitis ulcerosa

13 apr 2021 om 19:30 | IBD

Lees meer over De rol van de JAK-STAT pathways in colitis ulcerosa

Darmgezondheid: diagnostiek en het brein

24 mrt 2021 | Maag-darm-leveroncologie, Ouderen

Lees meer over Darmgezondheid: diagnostiek en het brein

Darmgezondheid bij jong en oud

24 mrt 2021 | Maag-darm-leveroncologie, Ouderen

Lees meer over Darmgezondheid bij jong en oud

e-learning: Verbeterde zorg voor slokdarm- en maagkanker

Chirurgie

Lees meer over e-learning: Verbeterde zorg voor slokdarm- en maagkanker
Er zijn geen bijeenkomsten gevonden.

Langwerkende GLP-1R/GLP-2R-agonist veilig en effectief

Lees meer
Lees meer over Langwerkende GLP-1R/GLP-2R-agonist veilig en effectief

Geen voordeel intensiveren chemotherapie bij gemetastaseerd CRC

Lees meer
Lees meer over Geen voordeel intensiveren chemotherapie bij gemetastaseerd CRC

Toevoegen panitumumab verbetert overleving bij linkszijdig RAS-wildtype mCRC

Lees meer
Lees meer over Toevoegen panitumumab verbetert overleving bij linkszijdig RAS-wildtype mCRC

Vroege-fasestudie bij dMMR-rectumcarcinoom toont indrukwekkende respons

Lees meer
Lees meer over Vroege-fasestudie bij dMMR-rectumcarcinoom toont indrukwekkende respons

ctDNA succesvolle biomarker voor adjuvante therapie bij coloncarcinoom

Lees meer
Lees meer over ctDNA succesvolle biomarker voor adjuvante therapie bij coloncarcinoom

Praktijkonderzoek wijst op laag risico oesofaguscarcinoom na endoscopische eradicatie barrettoesofagus

Lees meer
Lees meer over Praktijkonderzoek wijst op laag risico oesofaguscarcinoom na endoscopische eradicatie barrettoesofagus

Gastrojejunostomie werkt beter dan stent bij blokkade maag-darmdoorgang

Lees meer
Lees meer over Gastrojejunostomie werkt beter dan stent bij blokkade maag-darmdoorgang

Onderhoudsbehandeling mirikizumab bij IBD effectief

Lees meer
Lees meer over Onderhoudsbehandeling mirikizumab bij IBD effectief

Opvolgen richtlijn surveillance barrettoesofagus hangt af van werkwijze endoscopieafdeling

Lees meer
Lees meer over Opvolgen richtlijn surveillance barrettoesofagus hangt af van werkwijze endoscopieafdeling

Podcast pancreascarcinoom

dec 2021

Lees meer over Podcast pancreascarcinoom

Podcast - Periampullaire tumoren: maak onderscheid

nov 2021

Lees meer over Podcast - Periampullaire tumoren: maak onderscheid

Slokdarm- en maagkanker

jun 2021 | Chirurgie, Maag-darm-leveroncologie

Lees meer over Slokdarm- en maagkanker

Impact van COVID-19 op bevolkingsonderzoek darmkanker in Nederland

feb 2021 | Maag-darm-leveroncologie

Lees meer over Impact van COVID-19 op bevolkingsonderzoek darmkanker in Nederland

Diagnose en behandeling van inflammatoire darmziekten (IBD)

dec 2020 | IBD

Lees meer over Diagnose en behandeling van inflammatoire darmziekten (IBD)

Leefstijl en voeding bij levercirrose en hepatische encefalopathie

jan 2020 | Hepatologie

Lees meer over Leefstijl en voeding bij levercirrose en hepatische encefalopathie

Medicamenteuze behandelmogelijkheden bij hepatische encefalopathie

okt 2019

Lees meer over Medicamenteuze behandelmogelijkheden bij hepatische encefalopathie