Endoscopisch creëren van een choledochoduodenostomie

Delen via:

Een 68-jarige vrouw bezocht de polikliniek in verband met geelzucht en gewichtsverlies. De oorzaak bleek een hepatogeen gemetastaseerd pancreaskopcarcinoom met obstructie van de ductus choledochus en dientengevolge uitgezette intra- en extrahepatische galwegen, resulterend in een fors verhoogd serumbilirubine van 388 µmol/l. Er werd geprobeerd om middels endoscopische retrograde cholangiopancreaticografie (ERCP) een stent in de ductus choledochus te plaatsen om zodoende de afvloed van gal te bewerkstelligen. ERCP was echter niet succesvol, doordat de nauwe stenose in de ductus choledochus niet te passeren bleek. Vervolgens werd gewisseld naar een lineaire endo-echoscoop (EUS), waarmee vanuit de bulbus duodeni de aanliggende, fors uitgezette ductus choledochus werd geïdentificeerd. De tumorobstructie werd omzeild door een directe verbinding te creëren tussen het prestenotisch uitgezette deel van de ductus choledochus en de bulbus duodeni (choledochoduodenostomie), zodat het gal via deze weg kan afvloeien (figuur 1). Deze verbinding werd aangelegd met behulp van een zogenaamde ‘lumen apposing metal stent’ (LAMS), een korte zelf-ontplooiende metalen stent met een diameter van 8 mm en aan beide zijden een uitstekende rand waarmee hij zichzelf op zijn plaats houdt. De LAMS en het introductiesysteem zijn geïntegreerd in één katheter met een electrode aan de voorzijde. Onder endo-echografisch zicht werd het stentintroductiesysteem door de wand van de bulbus duodeni en de ductus choledochus gebrand, waarna eerst de distale zijde van de stent in de ductus choledochus werd ontplooid (figuur 2). Na het volledig ontplooien is op het röntgenologisch beeld te zien hoe de stent de ductus choledochus met het duodenum verbindt (figuur 3). Direct na stentplaatsing liep er veel zwart gal af (figuur 4). Na vijf weken was het serumbilirubinegehalte genormaliseerd, waardoor patiënte kon starten met palliatieve chemotherapie. Nu, inmiddels één jaar later, maakt patiënte het naar omstandigheden goed en is de stent adequaat in positie, waarbij de normale biochemische cholestatische parameters in combinatie met de aanwezigheid van lucht in de galwegen aangeeft dat de endoscopische gecreëerde choledochoduodenostomie nog steeds goed functioneert.

R.L.J. van Wanrooij, MDL-arts, Amsterdam UMC, locatie VUmc

Bron figuur 1: Anderloni A, et al. Single-stage EUS-guided choledochoduodenostomy using a lumen-apposing meta stent for malignant distal biliary obstruction. Gastrointest Endosc. 2019;89:69-76.

 

Commentaar Jacques Bergman

Deze EUS-guided geplaatste LAMS biedt een reeks van nieuwe mogelijke toepassingen binnen ons vakgebied. Endosonografisch geleide drainage van de extra-hepatische galwegen vanuit het duodenum of via de maag naar intra-hepatische galwegen van het linker galwegsysteem, zijn een valide alternatief geworden voor situaties waarin retrograde toegang tot de galwegen niet mogelijk is, zoals een obstruerende tumor of falende cannulatie. Voor selecte indicaties zou deze benadering zelfs als primaire benadering kunnen gelden, omdat het risico op een post-ERCP pancreatitis wordt voorkomen en andere endosonografische handelingen (stadiëring, FNA voor weefseldiagnose en EUS-guided plaatsing van fudicials voor markering van radiotherapie) allemaal in dezelfde sessie en door dezelfde endoscoop kunnen worden verricht. EUS-guided plaatsing van LAMS is ook een optie voor het aanleggen van een gastro-jejunostomie bij obstruerende duodenumprocessen. De eerste gerandomiseerde vergelijkende studies PTC vs. EUS-LAMS drainage, maar ook ERCP vs. EUS-LAMS en duodenumstenting vs. EUS-LAMS-enterostomy zijn onderweg. Een ‘game-changer’ waar we veel meer van gaan horen in de nabije toekomst.

Promotie: Gepersonaliseerde behandeling van barrettslokdarm

jun 2022 | Endoscopie, Maag-darm-leveroncologie

Lees meer over Promotie: Gepersonaliseerde behandeling van barrettslokdarm

Sterfterisico bij 1,9 miljoen oudere gebruikers van protonpompremmers

jun 2022 | Ouderen

Lees meer over Sterfterisico bij 1,9 miljoen oudere gebruikers van protonpompremmers

Chronische hepatitis B: wie kan stoppen met nucleos(t)ideanalogen?

jun 2022 | Hepatitis, Hepatologie, Virale infecties

Lees meer over Chronische hepatitis B: wie kan stoppen met nucleos(t)ideanalogen?

Screening op pancreascarcinoom zinvol bij mensen met hoog risico

jun 2022 | Maag-darm-leveroncologie

Lees meer over Screening op pancreascarcinoom zinvol bij mensen met hoog risico

Hogere patiënttevredenheid bij propofolsedatie tijdens coloscopie

jun 2022 | Endoscopie, IBD

Lees meer over Hogere patiënttevredenheid bij propofolsedatie tijdens coloscopie

Sterke stijging in resistentie van 'Helicobacter pylori'

jun 2022 | Antibioticaresistentie

Lees meer over Sterke stijging in resistentie van 'Helicobacter pylori'

Webcast Immuuntherapie: herkennen van bijwerkingen en acties voor de niet-oncoloog

7 sep 2022 om 20:30 | Immuuntherapie

Lees meer over Webcast Immuuntherapie: herkennen van bijwerkingen en acties voor de niet-oncoloog

Gewone symptomen van zeldzame ziekten

20 apr 2022 om 20:30

Lees meer over Gewone symptomen van zeldzame ziekten

JAK-remmers in de klinische praktijk: inzichten vanuit verschillende disciplines

28 mrt 2022 om 19:30 | IBD

Lees meer over JAK-remmers in de klinische praktijk: inzichten vanuit verschillende disciplines

Webcast Bridging the Gaps in Inflammatory bowel disease (IBD)

25 mrt 2022 | IBD

Lees meer over Webcast Bridging the Gaps in Inflammatory bowel disease (IBD)

Webcast Long covid: wat weten we, wat kunt u verwachten, wat kunt u doen?

10 nov 2021 om 20:30

Lees meer over Webcast Long covid: wat weten we, wat kunt u verwachten, wat kunt u doen?

Make it happen: Someday starts today

28 jun 2021 om 20:00 | IBD

Lees meer over Make it happen: Someday starts today

De rol van de JAK-STAT pathways in colitis ulcerosa

13 apr 2021 om 19:30 | IBD

Lees meer over De rol van de JAK-STAT pathways in colitis ulcerosa

Darmgezondheid: diagnostiek en het brein

24 mrt 2021 | Maag-darm-leveroncologie, Ouderen

Lees meer over Darmgezondheid: diagnostiek en het brein

Darmgezondheid bij jong en oud

24 mrt 2021 | Maag-darm-leveroncologie, Ouderen

Lees meer over Darmgezondheid bij jong en oud

e-learning: Verbeterde zorg voor slokdarm- en maagkanker

Chirurgie

Lees meer over e-learning: Verbeterde zorg voor slokdarm- en maagkanker
Er zijn geen bijeenkomsten gevonden.

Langwerkende GLP-1R/GLP-2R-agonist veilig en effectief

Lees meer
Lees meer over Langwerkende GLP-1R/GLP-2R-agonist veilig en effectief

Geen voordeel intensiveren chemotherapie bij gemetastaseerd CRC

Lees meer
Lees meer over Geen voordeel intensiveren chemotherapie bij gemetastaseerd CRC

Toevoegen panitumumab verbetert overleving bij linkszijdig RAS-wildtype mCRC

Lees meer
Lees meer over Toevoegen panitumumab verbetert overleving bij linkszijdig RAS-wildtype mCRC

Vroege-fasestudie bij dMMR-rectumcarcinoom toont indrukwekkende respons

Lees meer
Lees meer over Vroege-fasestudie bij dMMR-rectumcarcinoom toont indrukwekkende respons

ctDNA succesvolle biomarker voor adjuvante therapie bij coloncarcinoom

Lees meer
Lees meer over ctDNA succesvolle biomarker voor adjuvante therapie bij coloncarcinoom

Praktijkonderzoek wijst op laag risico oesofaguscarcinoom na endoscopische eradicatie barrettoesofagus

Lees meer
Lees meer over Praktijkonderzoek wijst op laag risico oesofaguscarcinoom na endoscopische eradicatie barrettoesofagus

Gastrojejunostomie werkt beter dan stent bij blokkade maag-darmdoorgang

Lees meer
Lees meer over Gastrojejunostomie werkt beter dan stent bij blokkade maag-darmdoorgang

Onderhoudsbehandeling mirikizumab bij IBD effectief

Lees meer
Lees meer over Onderhoudsbehandeling mirikizumab bij IBD effectief

Opvolgen richtlijn surveillance barrettoesofagus hangt af van werkwijze endoscopieafdeling

Lees meer
Lees meer over Opvolgen richtlijn surveillance barrettoesofagus hangt af van werkwijze endoscopieafdeling

Podcast pancreascarcinoom

dec 2021

Lees meer over Podcast pancreascarcinoom

Podcast - Periampullaire tumoren: maak onderscheid

nov 2021

Lees meer over Podcast - Periampullaire tumoren: maak onderscheid

Slokdarm- en maagkanker

jun 2021 | Chirurgie, Maag-darm-leveroncologie

Lees meer over Slokdarm- en maagkanker

Impact van COVID-19 op bevolkingsonderzoek darmkanker in Nederland

feb 2021 | Maag-darm-leveroncologie

Lees meer over Impact van COVID-19 op bevolkingsonderzoek darmkanker in Nederland

Diagnose en behandeling van inflammatoire darmziekten (IBD)

dec 2020 | IBD

Lees meer over Diagnose en behandeling van inflammatoire darmziekten (IBD)

Leefstijl en voeding bij levercirrose en hepatische encefalopathie

jan 2020 | Hepatologie

Lees meer over Leefstijl en voeding bij levercirrose en hepatische encefalopathie

Medicamenteuze behandelmogelijkheden bij hepatische encefalopathie

okt 2019

Lees meer over Medicamenteuze behandelmogelijkheden bij hepatische encefalopathie