Endoscopisch creëren van een choledochoduodenostomie

Delen via:

Een 68-jarige vrouw bezocht de polikliniek in verband met geelzucht en gewichtsverlies. De oorzaak bleek een hepatogeen gemetastaseerd pancreaskopcarcinoom met obstructie van de ductus choledochus en dientengevolge uitgezette intra- en extrahepatische galwegen, resulterend in een fors verhoogd serumbilirubine van 388 µmol/l. Er werd geprobeerd om middels endoscopische retrograde cholangiopancreaticografie (ERCP) een stent in de ductus choledochus te plaatsen om zodoende de afvloed van gal te bewerkstelligen. ERCP was echter niet succesvol, doordat de nauwe stenose in de ductus choledochus niet te passeren bleek. Vervolgens werd gewisseld naar een lineaire endo-echoscoop (EUS), waarmee vanuit de bulbus duodeni de aanliggende, fors uitgezette ductus choledochus werd geïdentificeerd. De tumorobstructie werd omzeild door een directe verbinding te creëren tussen het prestenotisch uitgezette deel van de ductus choledochus en de bulbus duodeni (choledochoduodenostomie), zodat het gal via deze weg kan afvloeien (figuur 1). Deze verbinding werd aangelegd met behulp van een zogenaamde ‘lumen apposing metal stent’ (LAMS), een korte zelf-ontplooiende metalen stent met een diameter van 8 mm en aan beide zijden een uitstekende rand waarmee hij zichzelf op zijn plaats houdt. De LAMS en het introductiesysteem zijn geïntegreerd in één katheter met een electrode aan de voorzijde. Onder endo-echografisch zicht werd het stentintroductiesysteem door de wand van de bulbus duodeni en de ductus choledochus gebrand, waarna eerst de distale zijde van de stent in de ductus choledochus werd ontplooid (figuur 2). Na het volledig ontplooien is op het röntgenologisch beeld te zien hoe de stent de ductus choledochus met het duodenum verbindt (figuur 3). Direct na stentplaatsing liep er veel zwart gal af (figuur 4). Na vijf weken was het serumbilirubinegehalte genormaliseerd, waardoor patiënte kon starten met palliatieve chemotherapie. Nu, inmiddels één jaar later, maakt patiënte het naar omstandigheden goed en is de stent adequaat in positie, waarbij de normale biochemische cholestatische parameters in combinatie met de aanwezigheid van lucht in de galwegen aangeeft dat de endoscopische gecreëerde choledochoduodenostomie nog steeds goed functioneert.

R.L.J. van Wanrooij, MDL-arts, Amsterdam UMC, locatie VUmc

Bron figuur 1: Anderloni A, et al. Single-stage EUS-guided choledochoduodenostomy using a lumen-apposing meta stent for malignant distal biliary obstruction. Gastrointest Endosc. 2019;89:69-76.

 

Commentaar Jacques Bergman

Deze EUS-guided geplaatste LAMS biedt een reeks van nieuwe mogelijke toepassingen binnen ons vakgebied. Endosonografisch geleide drainage van de extra-hepatische galwegen vanuit het duodenum of via de maag naar intra-hepatische galwegen van het linker galwegsysteem, zijn een valide alternatief geworden voor situaties waarin retrograde toegang tot de galwegen niet mogelijk is, zoals een obstruerende tumor of falende cannulatie. Voor selecte indicaties zou deze benadering zelfs als primaire benadering kunnen gelden, omdat het risico op een post-ERCP pancreatitis wordt voorkomen en andere endosonografische handelingen (stadiëring, FNA voor weefseldiagnose en EUS-guided plaatsing van fudicials voor markering van radiotherapie) allemaal in dezelfde sessie en door dezelfde endoscoop kunnen worden verricht. EUS-guided plaatsing van LAMS is ook een optie voor het aanleggen van een gastro-jejunostomie bij obstruerende duodenumprocessen. De eerste gerandomiseerde vergelijkende studies PTC vs. EUS-LAMS drainage, maar ook ERCP vs. EUS-LAMS en duodenumstenting vs. EUS-LAMS-enterostomy zijn onderweg. Een ‘game-changer’ waar we veel meer van gaan horen in de nabije toekomst.

Geen vroege ERCP nodig bij voorspelde ernstige galsteenpancreatitis

mei 2021 |

Lees meer over Geen vroege ERCP nodig bij voorspelde ernstige galsteenpancreatitis

40% minder diagnoses hepatitis B en C tijdens pandemie

mei 2021 |

Lees meer over 40% minder diagnoses hepatitis B en C tijdens pandemie

Klinische kenmerken en geografische verschillen in prevalentie van ACLF na bacteriële infectie

mei 2021 |

Lees meer over Klinische kenmerken en geografische verschillen in prevalentie van ACLF na bacteriële infectie

Antibiotica en appendectomie geven vergelijkbare uitkomsten bij appendicitis

mei 2021 |

Lees meer over Antibiotica en appendectomie geven vergelijkbare uitkomsten bij appendicitis

Onnodige gastroscopie bij maagklachten vermijdbaar door e-learning

apr 2021 |

Lees meer over Onnodige gastroscopie bij maagklachten vermijdbaar door e-learning

Vitamine D-suppletie verbetert uitkomsten van colorectale kanker

apr 2021 |

Lees meer over Vitamine D-suppletie verbetert uitkomsten van colorectale kanker

Make it happen: Someday starts today

28 jun 2021 om 20:00 | Farmacie

Lees meer over Make it happen: Someday starts today

Treatment with DOACs - optimal balance between prevention of thrombosis and bleeding

25 mei 2021 om 20:30 | Cardiologie

Lees meer over Treatment with DOACs - optimal balance between prevention of thrombosis and bleeding

De rol van de JAK-STAT pathways in colitis ulcerosa

13 apr 2021 om 19:30 | Farmacie

Lees meer over De rol van de JAK-STAT pathways in colitis ulcerosa

Darmgezondheid: diagnostiek en het brein

24 mrt 2021 | Gastro-enterologie

Lees meer over Darmgezondheid: diagnostiek en het brein

Darmgezondheid bij jong en oud

24 mrt 2021 | Gastro-enterologie

Lees meer over Darmgezondheid bij jong en oud

Symposium 85 jaar darmgezondheid: wetenschap van jong tot oud

2 feb 2021 | Gastro-enterologie

Lees meer over Symposium 85 jaar darmgezondheid: wetenschap van jong tot oud

Precisiezorg dichterbij dan we denken

2 nov 2020 | Cardiologie

Lees meer over Precisiezorg dichterbij dan we denken

Verwardheid en een leverziekte, een urgente situatie

31 mei 2017 om 20:30 | Gastro-enterologie

Lees meer over Verwardheid en een leverziekte, een urgente situatie
Er zijn geen e-learnings gevonden.
Er zijn geen bijeenkomsten gevonden.

Een simpele strategie om chronische hepatitis verder terug te dringen

Lees meer
Lees meer over Een simpele strategie om chronische hepatitis verder terug te dringen

Geen voordeel therapeutic drug monitoring bij starten met infliximab

Lees meer
Lees meer over Geen voordeel therapeutic drug monitoring bij starten met infliximab

Innovatief microbenpreparaat veelbelovend voor behandeling psoriasis

Lees meer
Lees meer over Innovatief microbenpreparaat veelbelovend voor behandeling psoriasis

Meer gebruik van biologicals bij IBD, minder noodzaak voor operaties

Lees meer
Lees meer over Meer gebruik van biologicals bij IBD, minder noodzaak voor operaties

Routinematige slokdarmbiopten niet nuttig bij refractaire refluxklachten

Lees meer
Lees meer over Routinematige slokdarmbiopten niet nuttig bij refractaire refluxklachten

Klinische en endoscopische verbeteringen met ozanimod bij colitis ulcerosa

Lees meer
Lees meer over Klinische en endoscopische verbeteringen met ozanimod bij colitis ulcerosa

Pneumodilatatie niet nuttig voor persisterende dysfagie na antirefluxchirurgie

Lees meer
Lees meer over Pneumodilatatie niet nuttig voor persisterende dysfagie na antirefluxchirurgie

Na stoppen met TNF-remmer ontstaat per jaar bij 12% een recidief

Lees meer
Lees meer over Na stoppen met TNF-remmer ontstaat per jaar bij 12% een recidief

Niet meer maligniteiten bij behandeling van colitis ulcerosa met tofacitinib

Lees meer
Lees meer over Niet meer maligniteiten bij behandeling van colitis ulcerosa met tofacitinib

Impact van COVID-19 op bevolkingsonderzoek darmkanker in Nederland

feb 2021 |

Lees meer over Impact van COVID-19 op bevolkingsonderzoek darmkanker in Nederland

Leefstijl en voeding bij levercirrose en hepatische encefalopathie

jan 2020 |

Lees meer over Leefstijl en voeding bij levercirrose en hepatische encefalopathie

Medicamenteuze behandelmogelijkheden bij hepatische encefalopathie

okt 2019 |

Lees meer over Medicamenteuze behandelmogelijkheden bij hepatische encefalopathie