Endoscopisch creëren van een choledochoduodenostomie

Delen via:

Een 68-jarige vrouw bezocht de polikliniek in verband met geelzucht en gewichtsverlies. De oorzaak bleek een hepatogeen gemetastaseerd pancreaskopcarcinoom met obstructie van de ductus choledochus en dientengevolge uitgezette intra- en extrahepatische galwegen, resulterend in een fors verhoogd serumbilirubine van 388 µmol/l. Er werd geprobeerd om middels endoscopische retrograde cholangiopancreaticografie (ERCP) een stent in de ductus choledochus te plaatsen om zodoende de afvloed van gal te bewerkstelligen. ERCP was echter niet succesvol, doordat de nauwe stenose in de ductus choledochus niet te passeren bleek. Vervolgens werd gewisseld naar een lineaire endo-echoscoop (EUS), waarmee vanuit de bulbus duodeni de aanliggende, fors uitgezette ductus choledochus werd geïdentificeerd. De tumorobstructie werd omzeild door een directe verbinding te creëren tussen het prestenotisch uitgezette deel van de ductus choledochus en de bulbus duodeni (choledochoduodenostomie), zodat het gal via deze weg kan afvloeien (figuur 1). Deze verbinding werd aangelegd met behulp van een zogenaamde ‘lumen apposing metal stent’ (LAMS), een korte zelf-ontplooiende metalen stent met een diameter van 8 mm en aan beide zijden een uitstekende rand waarmee hij zichzelf op zijn plaats houdt. De LAMS en het introductiesysteem zijn geïntegreerd in één katheter met een electrode aan de voorzijde. Onder endo-echografisch zicht werd het stentintroductiesysteem door de wand van de bulbus duodeni en de ductus choledochus gebrand, waarna eerst de distale zijde van de stent in de ductus choledochus werd ontplooid (figuur 2). Na het volledig ontplooien is op het röntgenologisch beeld te zien hoe de stent de ductus choledochus met het duodenum verbindt (figuur 3). Direct na stentplaatsing liep er veel zwart gal af (figuur 4). Na vijf weken was het serumbilirubinegehalte genormaliseerd, waardoor patiënte kon starten met palliatieve chemotherapie. Nu, inmiddels één jaar later, maakt patiënte het naar omstandigheden goed en is de stent adequaat in positie, waarbij de normale biochemische cholestatische parameters in combinatie met de aanwezigheid van lucht in de galwegen aangeeft dat de endoscopische gecreëerde choledochoduodenostomie nog steeds goed functioneert.

R.L.J. van Wanrooij, MDL-arts, Amsterdam UMC, locatie VUmc

Bron figuur 1: Anderloni A, et al. Single-stage EUS-guided choledochoduodenostomy using a lumen-apposing meta stent for malignant distal biliary obstruction. Gastrointest Endosc. 2019;89:69-76.

 

Commentaar Jacques Bergman

Deze EUS-guided geplaatste LAMS biedt een reeks van nieuwe mogelijke toepassingen binnen ons vakgebied. Endosonografisch geleide drainage van de extra-hepatische galwegen vanuit het duodenum of via de maag naar intra-hepatische galwegen van het linker galwegsysteem, zijn een valide alternatief geworden voor situaties waarin retrograde toegang tot de galwegen niet mogelijk is, zoals een obstruerende tumor of falende cannulatie. Voor selecte indicaties zou deze benadering zelfs als primaire benadering kunnen gelden, omdat het risico op een post-ERCP pancreatitis wordt voorkomen en andere endosonografische handelingen (stadiëring, FNA voor weefseldiagnose en EUS-guided plaatsing van fudicials voor markering van radiotherapie) allemaal in dezelfde sessie en door dezelfde endoscoop kunnen worden verricht. EUS-guided plaatsing van LAMS is ook een optie voor het aanleggen van een gastro-jejunostomie bij obstruerende duodenumprocessen. De eerste gerandomiseerde vergelijkende studies PTC vs. EUS-LAMS drainage, maar ook ERCP vs. EUS-LAMS en duodenumstenting vs. EUS-LAMS-enterostomy zijn onderweg. Een ‘game-changer’ waar we veel meer van gaan horen in de nabije toekomst.

Buikbelang: nationaal initiatief voor beter begrip microbioom

mrt 2023

Lees meer over Buikbelang: nationaal initiatief voor beter begrip microbioom

Geen betere uitkomsten met lumen-apposerende metalen stents dan met plastic dubbele pigtail-stents bij infecterende necrotiserende pancreatitis

mrt 2023 | Endoscopie, Pancreatitis

Lees meer over Geen betere uitkomsten met lumen-apposerende metalen stents dan met plastic dubbele pigtail-stents bij infecterende necrotiserende pancreatitis

Hormoontherapie bij neuro-endocriene tumoren zinvol?

mrt 2023 | Maag-darm-leveroncologie

Lees meer over Hormoontherapie bij neuro-endocriene tumoren zinvol?

Beïnvloedt overgewicht het veiligheidsprofiel van nivolumab?

mrt 2023 | Dermato-oncologie, Hoofd-hals, Immuuntherapie, Longoncologie, Lymfoom, Maag-darm-leveroncologie, Uro-oncologie

Lees meer over Beïnvloedt overgewicht het veiligheidsprofiel van nivolumab?

Constitutioneel eczeem geeft hoger risico op inflammatoire darmziekten

mrt 2023 | Eczeem, IBD

Lees meer over Constitutioneel eczeem geeft hoger risico op inflammatoire darmziekten

Promotie: Gevorderde neoplasie bij inflammatoire darmziekten

mrt 2023 | Chirurgie, Endoscopie, IBD, Maag-darm-leveroncologie

Lees meer over Promotie: Gevorderde neoplasie bij inflammatoire darmziekten

Nieuwe behandeloptie voor Eosinofiele Oesofagitis (EoE)

16 mei 2023 om 20:00

Lees meer over Nieuwe behandeloptie voor Eosinofiele Oesofagitis (EoE)

CMV-infecties bij post-transplantatiepatiënten; een behandellandschap in ontwikkeling

14 mrt 2023 om 20:00 | Stamceltransplantatie, Virale infecties

Lees meer over CMV-infecties bij post-transplantatiepatiënten; een behandellandschap in ontwikkeling

Antistolling en bloedingen

8 dec 2022 om 20:00

Lees meer over Antistolling en bloedingen

Webcast Immuuntherapie: herkennen van bijwerkingen en acties voor de niet-oncoloog

12 okt 2022 | Immuuntherapie

Lees meer over Webcast Immuuntherapie: herkennen van bijwerkingen en acties voor de niet-oncoloog

Gewone symptomen van zeldzame ziekten

27 sep 2022

Lees meer over Gewone symptomen van zeldzame ziekten

JAK-remmers in de klinische praktijk: inzichten vanuit verschillende disciplines

28 mrt 2022 om 19:30 | IBD

Lees meer over JAK-remmers in de klinische praktijk: inzichten vanuit verschillende disciplines

Webcast Bridging the Gaps in Inflammatory bowel disease (IBD)

25 mrt 2022 | IBD

Lees meer over Webcast Bridging the Gaps in Inflammatory bowel disease (IBD)

Webcast Long covid: wat weten we, wat kunt u verwachten, wat kunt u doen?

10 nov 2021 om 20:30

Lees meer over Webcast Long covid: wat weten we, wat kunt u verwachten, wat kunt u doen?

Make it happen: Someday starts today

28 jun 2021 om 20:00 | IBD

Lees meer over Make it happen: Someday starts today

e-learning: Verbeterde zorg voor slokdarm- en maagkanker

Chirurgie

Lees meer over e-learning: Verbeterde zorg voor slokdarm- en maagkanker

UEG in ORANJE 2023

zondag 15 okt 2023 van 18:00 tot 21:45 | IBD

Lees meer over UEG in ORANJE 2023

TL1A-remmer PRA023 verbetert klinische remissie bij patiënten met matig tot ernstig actieve colitis ulcerosa

Lees meer
Lees meer over TL1A-remmer PRA023 verbetert klinische remissie bij patiënten met matig tot ernstig actieve colitis ulcerosa

Ustekinumab en adalimumab presteren beter dan infliximab bij de ziekte van Crohn in de real-world

Lees meer
Lees meer over Ustekinumab en adalimumab presteren beter dan infliximab bij de ziekte van Crohn in de real-world

Verlengde behandeling met filgotinib veilig en werkzaam bij matig tot ernstig actieve colitis ulcerosa

Lees meer
Lees meer over Verlengde behandeling met filgotinib veilig en werkzaam bij matig tot ernstig actieve colitis ulcerosa

Toevoeging anakinra aan corticosteroïden niet geassocieerd met betere uitkomst ernstige colitis ulcerosa

Lees meer
Lees meer over Toevoeging anakinra aan corticosteroïden niet geassocieerd met betere uitkomst ernstige colitis ulcerosa

TL1A-remmer verbetert klinische en endoscopische uitkomstmaten bij matig tot ernstig actieve ziekte van Crohn

Lees meer
Lees meer over TL1A-remmer verbetert klinische en endoscopische uitkomstmaten bij matig tot ernstig actieve ziekte van Crohn

Machinelearningmodellen identificeren patiënten met inflammatoire darmziekte in administratieve gegevens

Lees meer
Lees meer over Machinelearningmodellen identificeren patiënten met inflammatoire darmziekte in administratieve gegevens

Upadacitinib geassocieerd met betere symptoomresolutie en minder vermoeidheid bij colitis ulcerosa

Lees meer
Lees meer over Upadacitinib geassocieerd met betere symptoomresolutie en minder vermoeidheid bij colitis ulcerosa

Aanhoudende werkzaamheid ustekinumab bij patiënten met matig tot ernstig actieve colitis ulcerosa

Lees meer
Lees meer over Aanhoudende werkzaamheid ustekinumab bij patiënten met matig tot ernstig actieve colitis ulcerosa

Vedolizumab geassocieerd met significant minder postoperatieve recidieven bij patiënten met de ziekte van Crohn

Lees meer
Lees meer over Vedolizumab geassocieerd met significant minder postoperatieve recidieven bij patiënten met de ziekte van Crohn

Podcast pancreascarcinoom

dec 2021

Lees meer over Podcast pancreascarcinoom

Podcast - Periampullaire tumoren: maak onderscheid

nov 2021

Lees meer over Podcast - Periampullaire tumoren: maak onderscheid

Slokdarm- en maagkanker

jun 2021 | Chirurgie, Maag-darm-leveroncologie

Lees meer over Slokdarm- en maagkanker

Impact van COVID-19 op bevolkingsonderzoek darmkanker in Nederland

feb 2021 | Maag-darm-leveroncologie

Lees meer over Impact van COVID-19 op bevolkingsonderzoek darmkanker in Nederland

Diagnose en behandeling van inflammatoire darmziekten (IBD)

dec 2020 | IBD

Lees meer over Diagnose en behandeling van inflammatoire darmziekten (IBD)

Leefstijl en voeding bij levercirrose en hepatische encefalopathie

jan 2020 | Hepatologie

Lees meer over Leefstijl en voeding bij levercirrose en hepatische encefalopathie

Medicamenteuze behandelmogelijkheden bij hepatische encefalopathie

okt 2019

Lees meer over Medicamenteuze behandelmogelijkheden bij hepatische encefalopathie

MedNet Gastro-enterologie 2022-04

dec 2022

Lees meer over MedNet Gastro-enterologie 2022-04

MedNet Gastro-enterologie 2022-03

sep 2022

Lees meer over MedNet Gastro-enterologie 2022-03

MedNet Gastro-enterologie 2022-02

jun 2022

Lees meer over MedNet Gastro-enterologie 2022-02

MedNet Gastro-enterologie 2022-01

mrt 2022

Lees meer over MedNet Gastro-enterologie 2022-01