Gepersonaliseerd predictiemodel voor risicostratificatie van patiënten met myelodysplasie

Delen via:

Amerikaanse onderzoekers beschrijven in JCO een gepersonaliseerd voorspellingsmodel dat op basis van klinische en genomische gegevens van MDS-patiënten de overlevingskans en transformatierisico’s voorspelt bij diagnose en op verschillende momenten tijdens het ziektebeloop. Het model presteerde beter dan gevestigde prognostische modellen en kan volgens de onderzoekers worden gebruikt als een stand-alone model of in combinatie met de IPSS/IPSS-R scoresystemen om de nauwkeurigheid daarvan te verbeteren.

De overleving van patiënten met myelodysplastische syndromen (MDS) kan variëren van maanden tot tientallen jaren. De bestaande prognostische modellen zijn voornamelijk gebaseerd op klinische

variabelen waarmee patiënten worden ingedeeld in een handvol risicocategorieën. De meest gebruikte

modellen zijn het International Prognostic Scoring System (IPSS) en de herziene IPSS (IPSS-R). De recente toevoeging van moleculaire data aan deze modellen heeft de nauwkeurigheid ervan – hoewel in beperkte mate – verbeterd. In deze studie werd gebruikgemaakt van een machine learning-algoritme dat rekening houdt met klinische, pathologische en moleculaire variabelen, evenals de interacties daartussen. Op basis hiervan werd een predictiemodel ontwikkeld en gevalideerd waarmee een gepersonaliseerde prognose kan worden gecreëerd.

Training en validatie

In totaal werden 1.471 MDS-patiënten met uitgebreid beschreven klinische en moleculaire gegevens opgenomen in een trainingscohort dat werd geanalyseerd met behulp van machine learning-technieken. Een random survival forest-algoritme werd gebruikt om een ​​prognostisch model te bouwen, dat vervolgens werd gevalideerd in externe cohorten. De nauwkeurigheid van het voorgestelde model, ten opzichte van andere gevestigde modellen, werd beoordeeld met behulp van een concordantie-index. De mediane leeftijd van het trainingscohort was 71 jaar. Genen die vaak mutaties bevatten waren SF3B1, TET2 en ASXL1. Het algoritme identificeerde chromosomaal karyotype, bloedplaatjes, hemoglobineniveaus, percentage blasten in het beenmerg, leeftijd, andere klinische variabelen, zeven afzonderlijke mutaties en het aantal mutaties als prognostische factoren voor de totale en leukemievrije overleving. Het model werd gevalideerd in een onafhankelijk extern cohort bestaand uit 465 patiënten, een cohort patiënten met MDS die werden behandeld in een prospectieve klinische studie, een cohort patiënten met gepaarde monsters op verschillende tijdstippen tijdens het ziektebeloop en een cohort patiënten die hematopoëtische stamceltransplantatie ondergingen. De c-index van het nieuwe model was 0,74 voor de OS en 0,81 voor transformatie naar leukemie in het trainingscohort en 0,71 en 0,84 in het validatiecohort, ten opzichte van IPSS 0,66 en IPSS-R 0,67 voor de OS.

Ook interessant voor u: bekijk ook de on demand webcasts over Hematologie in beeld met laboratoriumarts dr. Ellen Kramer en internist-hematoloog dr. Jeroen Janssen.

Bron:

Nazha A, Komrokji R, Meggendorfer M, et al. Personalized Prediction Model to Risk Stratify Patients With Myelodysplastic Syndromes. J Clin Oncol. 2021 Aug 18. Online ahead of print.

Brentuximab vedotine plus chemotherapie bij kinderen met hoogrisico hodgkinlymfoom

jan 2023 | Lymfoom

Lees meer over Brentuximab vedotine plus chemotherapie bij kinderen met hoogrisico hodgkinlymfoom

Aanpassing sluiscriteria voor nieuwe dure geneesmiddelen

jan 2023 | Borstkanker, Dermato-oncologie, Gynaecologische oncologie, Immuuntherapie, Leukemie, Longoncologie, Lymfoom, Maag-darm-leveroncologie, MM, Uro-oncologie

Lees meer over Aanpassing sluiscriteria voor nieuwe dure geneesmiddelen

Profylactisch tranexaminezuur bij patiënten met een hematologische maligniteit

jan 2023 | Benigne hematologie, Immuuntherapie, Leukemie, Lymfoom, MDS, MM, Stamceltransplantatie

Lees meer over Profylactisch tranexaminezuur bij patiënten met een hematologische maligniteit

“Het gunstige bijwerkingenprofiel maakt iberdomide een interessante combinatiepartner”

jan 2023 | MM

Lees meer over “Het gunstige bijwerkingenprofiel maakt iberdomide een interessante combinatiepartner”

MRD- en LSC-doelgerichte therapieën bij acute myeloïde leukemie weer stap(pen) dichterbij

jan 2023 | Leukemie

Lees meer over MRD- en LSC-doelgerichte therapieën bij acute myeloïde leukemie weer stap(pen) dichterbij

KWF-subsidie voor betere therapie cutaan T-cellymfoom

jan 2023 | Dermato-oncologie, Lymfoom

Lees meer over KWF-subsidie voor betere therapie cutaan T-cellymfoom

CMV-infecties bij post-transplantatiepatiënten; een behandellandschap in ontwikkeling

14 mrt 2023 om 20:00 | Stamceltransplantatie, Virale infecties

Lees meer over CMV-infecties bij post-transplantatiepatiënten; een behandellandschap in ontwikkeling

Antistolling en bloedingen

8 dec 2022 om 20:00

Lees meer over Antistolling en bloedingen

Webcast Immuuntherapie: herkennen van bijwerkingen en acties voor de niet-oncoloog

12 okt 2022 | Immuuntherapie

Lees meer over Webcast Immuuntherapie: herkennen van bijwerkingen en acties voor de niet-oncoloog

Gewone symptomen van zeldzame ziekten

27 sep 2022

Lees meer over Gewone symptomen van zeldzame ziekten

Behandeling van eosinofiele aandoeningen EGPA en HES

21 sep 2022 | Astma

Lees meer over Behandeling van eosinofiele aandoeningen EGPA en HES

Vaccinatiezorg voor medische risicogroepen

11 aug 2022 | HIV

Lees meer over Vaccinatiezorg voor medische risicogroepen

Kijk verder dan de huid #2 - Patiënt Management

8 jul 2022 | Lymfoom

Lees meer over Kijk verder dan de huid #2 - Patiënt Management

Eosinofiel gedreven aandoeningen en de behandeling

23 mrt 2022 om 20:30

Lees meer over Eosinofiel gedreven aandoeningen en de behandeling

De toekomst van antistollingszorg in Nederland

15 feb 2022

Lees meer over De toekomst van antistollingszorg in Nederland
Er zijn geen bijeenkomsten gevonden.

Patiëntenselectie CAR T-celtherapie met AI

Lees meer
Lees meer over Patiëntenselectie CAR T-celtherapie met AI

Zanubrutinib superieur aan ibrutinib bij R/R CLL/SLL

Lees meer
Lees meer over Zanubrutinib superieur aan ibrutinib bij R/R CLL/SLL

Pirtobrutinib werkzaam en goed verdragen bij Richter-transformatie

Lees meer
Lees meer over Pirtobrutinib werkzaam en goed verdragen bij Richter-transformatie

LMWH bij erfelijke trombofilie helpt geen miskramen voorkomen

Lees meer
Lees meer over LMWH bij erfelijke trombofilie helpt geen miskramen voorkomen

Iptacopan effectief bij paroxismale nachtelijke hemoglobinurie

Lees meer
Lees meer over Iptacopan effectief bij paroxismale nachtelijke hemoglobinurie

Intensieve conditionering voor alloHCT bij r/r AML overbodig

Lees meer
Lees meer over Intensieve conditionering voor alloHCT bij r/r AML overbodig

Overlevenden hodgkinlymfoom hebben vaak neurocognitieve stoornissen

Lees meer
Lees meer over Overlevenden hodgkinlymfoom hebben vaak neurocognitieve stoornissen

Flesvoeding verhoogt het risico op ijzertekort bij zeer premature baby’s

Lees meer
Lees meer over Flesvoeding verhoogt het risico op ijzertekort bij zeer premature baby’s

Duurzame transfusieonafhankelijkheid na gentherapie bij bètathalassemie

Lees meer
Lees meer over Duurzame transfusieonafhankelijkheid na gentherapie bij bètathalassemie

AML Hulpgids voor patiënten

mrt 2021 | Leukemie

Lees meer over AML Hulpgids voor patiënten

De behandeling van AML, bekeken vanuit de verpleegkundig specialist

okt 2020

Lees meer over De behandeling van AML, bekeken vanuit de verpleegkundig specialist

AML-Podcastserie

jul 2020

Lees meer over AML-Podcastserie

Stamceltransplantatie bij AML

apr 2020 | Transplantatie

Lees meer over Stamceltransplantatie bij AML

AML-behandeling in de perifere setting

apr 2020

Lees meer over AML-behandeling in de perifere setting

Diagnose en testen bij FLT3+ AML

jan 2020 | Leukemie

Lees meer over Diagnose en testen bij FLT3+ AML

MedNet Hematologie 2022-06

dec 2022

Lees meer over MedNet Hematologie 2022-06

MedNet Hematologie 2022-05

okt 2022

Lees meer over MedNet Hematologie 2022-05

MedNet Hematologie 2022-04

aug 2022

Lees meer over MedNet Hematologie 2022-04

MedNet Hematologie 2022-03

jun 2022

Lees meer over MedNet Hematologie 2022-03

MedNet Hematologie special CAR T 2022

mei 2022

Lees meer over MedNet Hematologie special CAR T 2022

MedNet Hematologie 2022-02

apr 2022

Lees meer over MedNet Hematologie 2022-02

MedNet Hematologie 2022-01

feb 2022

Lees meer over MedNet Hematologie 2022-01