Gepersonaliseerd predictiemodel voor risicostratificatie van patiënten met myelodysplasie

Delen via:

Amerikaanse onderzoekers beschrijven in JCO een gepersonaliseerd voorspellingsmodel dat op basis van klinische en genomische gegevens van MDS-patiënten de overlevingskans en transformatierisico’s voorspelt bij diagnose en op verschillende momenten tijdens het ziektebeloop. Het model presteerde beter dan gevestigde prognostische modellen en kan volgens de onderzoekers worden gebruikt als een stand-alone model of in combinatie met de IPSS/IPSS-R scoresystemen om de nauwkeurigheid daarvan te verbeteren.

De overleving van patiënten met myelodysplastische syndromen (MDS) kan variëren van maanden tot tientallen jaren. De bestaande prognostische modellen zijn voornamelijk gebaseerd op klinische

variabelen waarmee patiënten worden ingedeeld in een handvol risicocategorieën. De meest gebruikte

modellen zijn het International Prognostic Scoring System (IPSS) en de herziene IPSS (IPSS-R). De recente toevoeging van moleculaire data aan deze modellen heeft de nauwkeurigheid ervan – hoewel in beperkte mate – verbeterd. In deze studie werd gebruikgemaakt van een machine learning-algoritme dat rekening houdt met klinische, pathologische en moleculaire variabelen, evenals de interacties daartussen. Op basis hiervan werd een predictiemodel ontwikkeld en gevalideerd waarmee een gepersonaliseerde prognose kan worden gecreëerd.

Training en validatie

In totaal werden 1.471 MDS-patiënten met uitgebreid beschreven klinische en moleculaire gegevens opgenomen in een trainingscohort dat werd geanalyseerd met behulp van machine learning-technieken. Een random survival forest-algoritme werd gebruikt om een ​​prognostisch model te bouwen, dat vervolgens werd gevalideerd in externe cohorten. De nauwkeurigheid van het voorgestelde model, ten opzichte van andere gevestigde modellen, werd beoordeeld met behulp van een concordantie-index. De mediane leeftijd van het trainingscohort was 71 jaar. Genen die vaak mutaties bevatten waren SF3B1, TET2 en ASXL1. Het algoritme identificeerde chromosomaal karyotype, bloedplaatjes, hemoglobineniveaus, percentage blasten in het beenmerg, leeftijd, andere klinische variabelen, zeven afzonderlijke mutaties en het aantal mutaties als prognostische factoren voor de totale en leukemievrije overleving. Het model werd gevalideerd in een onafhankelijk extern cohort bestaand uit 465 patiënten, een cohort patiënten met MDS die werden behandeld in een prospectieve klinische studie, een cohort patiënten met gepaarde monsters op verschillende tijdstippen tijdens het ziektebeloop en een cohort patiënten die hematopoëtische stamceltransplantatie ondergingen. De c-index van het nieuwe model was 0,74 voor de OS en 0,81 voor transformatie naar leukemie in het trainingscohort en 0,71 en 0,84 in het validatiecohort, ten opzichte van IPSS 0,66 en IPSS-R 0,67 voor de OS.

Ook interessant voor u: bekijk ook de on demand webcasts over Hematologie in beeld met laboratoriumarts dr. Ellen Kramer en internist-hematoloog dr. Jeroen Janssen.

Bron:

Nazha A, Komrokji R, Meggendorfer M, et al. Personalized Prediction Model to Risk Stratify Patients With Myelodysplastic Syndromes. J Clin Oncol. 2021 Aug 18. Online ahead of print.

Midostaurine versus cladribine bij gevorderde systemische mastocytose

mei 2022 | Leukemie

Lees meer over Midostaurine versus cladribine bij gevorderde systemische mastocytose

Mooie CLL-publicatie toont nut van landelijke samenwerking

mei 2022 | Leukemie

Lees meer over Mooie CLL-publicatie toont nut van landelijke samenwerking

Ingebouwde lichtschakelaar laat CAR T-cellen op commando imuunmodulatoren produceren

mei 2022 | Dermato-oncologie, Immuuntherapie

Lees meer over Ingebouwde lichtschakelaar laat CAR T-cellen op commando imuunmodulatoren produceren

Immuunstatus patiënt beïnvloedt effectiviteit CAR T-therapie

mei 2022 | Kinderen, Leukemie

Lees meer over Immuunstatus patiënt beïnvloedt effectiviteit CAR T-therapie

Sekseverschillen in ernstige bijwerkingen van immuuntherapie, targeted therapie of chemotherapie

mei 2022 | Immuuntherapie, Leukemie, Longoncologie, Maag-darm-leveroncologie

Lees meer over Sekseverschillen in ernstige bijwerkingen van immuuntherapie, targeted therapie of chemotherapie

Platform DARE-NL gaat meer cel- en gentherapie naar de kliniek brengen

mei 2022 | Leukemie, Lymfoom

Lees meer over Platform DARE-NL gaat meer cel- en gentherapie naar de kliniek brengen

Gewone symptomen van zeldzame ziekten

20 apr 2022 om 20:30

Lees meer over Gewone symptomen van zeldzame ziekten

Vaccinatiezorg voor medische risicogroepen

7 apr 2022 | HIV

Lees meer over Vaccinatiezorg voor medische risicogroepen

Behandeling van eosinofiele aandoeningen EGPA en HES

23 mrt 2022 om 20:30 | Astma

Lees meer over Behandeling van eosinofiele aandoeningen EGPA en HES

Eosinofiel gedreven aandoeningen en de behandeling

23 mrt 2022 om 20:30

Lees meer over Eosinofiel gedreven aandoeningen en de behandeling

De toekomst van antistollingszorg in Nederland

15 feb 2022

Lees meer over De toekomst van antistollingszorg in Nederland

Webcast Long covid: wat weten we, wat kunt u verwachten, wat kunt u doen?

10 nov 2021 om 20:30

Lees meer over Webcast Long covid: wat weten we, wat kunt u verwachten, wat kunt u doen?

Levensbedreigende trombocytopenieën

22 sep 2021 om 20:30 | Benigne hematologie

Lees meer over Levensbedreigende trombocytopenieën

State of the (C)AR T Learning

28 mei 2021 | Lymfoom

Lees meer over State of the (C)AR T Learning

Kanker en trombose, hoe kiest u het juiste antistollingsmiddel?   

8 feb 2021

Lees meer over Kanker en trombose, hoe kiest u het juiste antistollingsmiddel?   

EHA in ORANJE 2022

vrijdag 10 jun 2022 van 18:00 tot 21:45 | Leukemie, Lymfoom

Lees meer over EHA in ORANJE 2022

Octreotide halveert aantal bloedtransfusies bij gastro-intestinale angiodysplasie

Lees meer
Lees meer over Octreotide halveert aantal bloedtransfusies bij gastro-intestinale angiodysplasie

Nieuwe behandeling voor paroxysmale nachtelijke hemoglobinurie lijkt effectief

Lees meer
Lees meer over Nieuwe behandeling voor paroxysmale nachtelijke hemoglobinurie lijkt effectief

Off-the-shelf celtherapie beloftevol bij Epstein-Barr-geassocieerde posttransplantatie ziekte

Lees meer
Lees meer over Off-the-shelf celtherapie beloftevol bij Epstein-Barr-geassocieerde posttransplantatie ziekte

CAR-T-celtherapie onderzocht bij volwassen patiënten met R/R ALL

Lees meer
Lees meer over CAR-T-celtherapie onderzocht bij volwassen patiënten met R/R ALL

Haplo-identieke donoren lijken goede optie voor allogene HSCT bij ph+ CML

Lees meer
Lees meer over Haplo-identieke donoren lijken goede optie voor allogene HSCT bij ph+ CML

Posttransplantatie cyclofosfamide kan cardiale toxiciteit opleveren

Lees meer
Lees meer over Posttransplantatie cyclofosfamide kan cardiale toxiciteit opleveren

Itolizumab geeft duurzame respons bij acute GVHD

Lees meer
Lees meer over Itolizumab geeft duurzame respons bij acute GVHD

Tweedelijns CAR-T-celtherapie effectief bij R/R LBCL

Lees meer
Lees meer over Tweedelijns CAR-T-celtherapie effectief bij R/R LBCL

Expansie CAR-T-cellen na 10 dagen lijkt prognostische factor voor respons bij lymfoom

Lees meer
Lees meer over Expansie CAR-T-cellen na 10 dagen lijkt prognostische factor voor respons bij lymfoom

AML Hulpgids voor patiënten

mrt 2021 | Leukemie

Lees meer over AML Hulpgids voor patiënten

De behandeling van AML, bekeken vanuit de verpleegkundig specialist

okt 2020

Lees meer over De behandeling van AML, bekeken vanuit de verpleegkundig specialist

AML-Podcastserie

jul 2020

Lees meer over AML-Podcastserie

Stamceltransplantatie bij AML

apr 2020 | Transplantatie

Lees meer over Stamceltransplantatie bij AML

AML-behandeling in de perifere setting

apr 2020

Lees meer over AML-behandeling in de perifere setting

Diagnose en testen bij FLT3+ AML

jan 2020 | Leukemie

Lees meer over Diagnose en testen bij FLT3+ AML