Gepersonaliseerd predictiemodel voor risicostratificatie van patiënten met myelodysplasie

Delen via:

Amerikaanse onderzoekers beschrijven in JCO een gepersonaliseerd voorspellingsmodel dat op basis van klinische en genomische gegevens van MDS-patiënten de overlevingskans en transformatierisico’s voorspelt bij diagnose en op verschillende momenten tijdens het ziektebeloop. Het model presteerde beter dan gevestigde prognostische modellen en kan volgens de onderzoekers worden gebruikt als een stand-alone model of in combinatie met de IPSS/IPSS-R scoresystemen om de nauwkeurigheid daarvan te verbeteren.

De overleving van patiënten met myelodysplastische syndromen (MDS) kan variëren van maanden tot tientallen jaren. De bestaande prognostische modellen zijn voornamelijk gebaseerd op klinische

variabelen waarmee patiënten worden ingedeeld in een handvol risicocategorieën. De meest gebruikte

modellen zijn het International Prognostic Scoring System (IPSS) en de herziene IPSS (IPSS-R). De recente toevoeging van moleculaire data aan deze modellen heeft de nauwkeurigheid ervan – hoewel in beperkte mate – verbeterd. In deze studie werd gebruikgemaakt van een machine learning-algoritme dat rekening houdt met klinische, pathologische en moleculaire variabelen, evenals de interacties daartussen. Op basis hiervan werd een predictiemodel ontwikkeld en gevalideerd waarmee een gepersonaliseerde prognose kan worden gecreëerd.

Training en validatie

In totaal werden 1.471 MDS-patiënten met uitgebreid beschreven klinische en moleculaire gegevens opgenomen in een trainingscohort dat werd geanalyseerd met behulp van machine learning-technieken. Een random survival forest-algoritme werd gebruikt om een ​​prognostisch model te bouwen, dat vervolgens werd gevalideerd in externe cohorten. De nauwkeurigheid van het voorgestelde model, ten opzichte van andere gevestigde modellen, werd beoordeeld met behulp van een concordantie-index. De mediane leeftijd van het trainingscohort was 71 jaar. Genen die vaak mutaties bevatten waren SF3B1, TET2 en ASXL1. Het algoritme identificeerde chromosomaal karyotype, bloedplaatjes, hemoglobineniveaus, percentage blasten in het beenmerg, leeftijd, andere klinische variabelen, zeven afzonderlijke mutaties en het aantal mutaties als prognostische factoren voor de totale en leukemievrije overleving. Het model werd gevalideerd in een onafhankelijk extern cohort bestaand uit 465 patiënten, een cohort patiënten met MDS die werden behandeld in een prospectieve klinische studie, een cohort patiënten met gepaarde monsters op verschillende tijdstippen tijdens het ziektebeloop en een cohort patiënten die hematopoëtische stamceltransplantatie ondergingen. De c-index van het nieuwe model was 0,74 voor de OS en 0,81 voor transformatie naar leukemie in het trainingscohort en 0,71 en 0,84 in het validatiecohort, ten opzichte van IPSS 0,66 en IPSS-R 0,67 voor de OS.

Ook interessant voor u: bekijk ook de on demand webcasts over Hematologie in beeld met laboratoriumarts dr. Ellen Kramer en internist-hematoloog dr. Jeroen Janssen.

Bron:

Nazha A, Komrokji R, Meggendorfer M, et al. Personalized Prediction Model to Risk Stratify Patients With Myelodysplastic Syndromes. J Clin Oncol. 2021 Aug 18. Online ahead of print.

Nieuw onderzoek naar kenmerken hoogrisico multipel myeloom

dec 2023 | MM

Lees meer over Nieuw onderzoek naar kenmerken hoogrisico multipel myeloom

Tweede primaire maligniteit na hooggedoseerde chemotherapie en aHSCT voor lymfoom

dec 2023 | Leukemie, Lymfoom, MDS, Stamceltransplantatie

Lees meer over Tweede primaire maligniteit na hooggedoseerde chemotherapie en aHSCT voor lymfoom

FDA keurt bosutinib goed voor behandeling kinderen met CML

dec 2023 | Leukemie

Lees meer over FDA keurt bosutinib goed voor behandeling kinderen met CML

Vergoeding zanubrutinib bij CLL

dec 2023 | Leukemie

Lees meer over Vergoeding zanubrutinib bij CLL

Amerikaanse subsidie voor moleculaire studie naar myeloom

nov 2023 | MM

Lees meer over Amerikaanse subsidie voor moleculaire studie naar myeloom

Veilige en voordelige rode bloedcellen zonder donor

nov 2023 | Benigne hematologie

Lees meer over Veilige en voordelige rode bloedcellen zonder donor

Targeted therapy binnen de hematologie: welke BTKi voor wie?

29 feb 2024 om 20:00 | Leukemie, Lymfoom

Lees meer over Targeted therapy binnen de hematologie: welke BTKi voor wie?

ITP zorg: kan het anders?
Pathofysiologie, diagnostiek en behandeling

27 sep 2023 om 20:00 | Benigne hematologie

Lees meer over ITP zorg: kan het anders?
Pathofysiologie, diagnostiek en behandeling

CMV-infecties bij post-transplantatiepatiënten; een behandellandschap in ontwikkeling

6 jun 2023 | Stamceltransplantatie, Virale infecties

Lees meer over CMV-infecties bij post-transplantatiepatiënten; een behandellandschap in ontwikkeling

Keynote Webinar | Spotlight on Cardio-Oncology

16 mei 2023 om 17:30

Lees meer over Keynote Webinar | Spotlight on Cardio-Oncology

Webcast Immuuntherapie: herkennen van bijwerkingen en acties voor de niet-oncoloog

12 okt 2022 | Immuuntherapie

Lees meer over Webcast Immuuntherapie: herkennen van bijwerkingen en acties voor de niet-oncoloog

Gewone symptomen van zeldzame ziekten

27 sep 2022

Lees meer over Gewone symptomen van zeldzame ziekten

Behandeling van eosinofiele aandoeningen EGPA en HES

21 sep 2022 | Astma

Lees meer over Behandeling van eosinofiele aandoeningen EGPA en HES

Vaccinatiezorg voor medische risicogroepen

11 aug 2022 | HIV

Lees meer over Vaccinatiezorg voor medische risicogroepen

Kijk verder dan de huid #2 - Patiënt Management

8 jul 2022 | Lymfoom, Radiotherapie

Lees meer over Kijk verder dan de huid #2 - Patiënt Management

Twent-EHA 2024 – Het Groene Alternatief

donderdag 13 jun 2024 t/m zondag 16 jun 2024 | Benigne hematologie, Leukemie, Lymfoom, MDS, MM, MPN, Stamceltransplantatie

Lees meer over Twent-EHA 2024 – Het Groene Alternatief

Nieuwe immunotherapeutische benadering voor recidiverende/refractaire hematologische kankers

okt 2023 | Immuuntherapie, Leukemie, Lymfoom

Lees meer over Nieuwe immunotherapeutische benadering voor recidiverende/refractaire hematologische kankers

Late breaking: chloormethine creëert de juiste micro-omgeving bij MF

okt 2023 | Dermato-oncologie, Lymfoom

Lees meer over Late breaking: chloormethine creëert de juiste micro-omgeving bij MF

Venetoclax elimineert het virale reservoir bij muizen

jul 2023 | HIV

Lees meer over Venetoclax elimineert het virale reservoir bij muizen

Is osocimab het anticoagulans van de toekomst voor hemodialysepatiënten?

jun 2023 | Benigne hematologie, Dialyse

Lees meer over Is osocimab het anticoagulans van de toekomst voor hemodialysepatiënten?

Romiplostim plus ciclosporine A bij patiënten met aplastische anemie

jun 2023 | Benigne hematologie

Lees meer over Romiplostim plus ciclosporine A bij patiënten met aplastische anemie

Luspatercept nieuwe zorgstandaard voor anemie bij laagrisico MDS?

jun 2023 | MDS

Lees meer over Luspatercept nieuwe zorgstandaard voor anemie bij laagrisico MDS?

Pacritinib veilig en effectief als voorbehandeling allo-SCT bij myelofibrose

jun 2023 | MPN, Stamceltransplantatie

Lees meer over Pacritinib veilig en effectief als voorbehandeling allo-SCT bij myelofibrose

Prognose patiënten met R/R DLBCL in pre-CAR T-tijdperk slecht

jun 2023 | Lymfoom, Stamceltransplantatie

Lees meer over Prognose patiënten met R/R DLBCL in pre-CAR T-tijdperk slecht

Langetermijnresultaten venetoclax-obinutuzumab bij CLL positief

jun 2023 | Leukemie

Lees meer over Langetermijnresultaten venetoclax-obinutuzumab bij CLL positief

De behandeling van AML, bekeken vanuit de verpleegkundig specialist

okt 2020

Lees meer over De behandeling van AML, bekeken vanuit de verpleegkundig specialist

AML-Podcastserie

jul 2020

Lees meer over AML-Podcastserie

Stamceltransplantatie bij AML

apr 2020 | Transplantatie

Lees meer over Stamceltransplantatie bij AML

AML-behandeling in de perifere setting

apr 2020

Lees meer over AML-behandeling in de perifere setting

Diagnose en testen bij FLT3+ AML

jan 2020 | Leukemie

Lees meer over Diagnose en testen bij FLT3+ AML

MedNet Hematologie 2023-05

okt 2023

Lees meer over MedNet Hematologie 2023-05

MedNet Hematologie 2023-04

aug 2023

Lees meer over MedNet Hematologie 2023-04

MedNet Hematologie 2023-03

jun 2023

Lees meer over MedNet Hematologie 2023-03

MedNet Hematologie 2023-02

apr 2023

Lees meer over MedNet Hematologie 2023-02

MedNet Hematologie 2023-01

feb 2023

Lees meer over MedNet Hematologie 2023-01

MedNet Hematologie 2022-06

dec 2022

Lees meer over MedNet Hematologie 2022-06

MedNet Hematologie 2022-05

okt 2022

Lees meer over MedNet Hematologie 2022-05

MedNet Hematologie 2022-04

aug 2022

Lees meer over MedNet Hematologie 2022-04

MedNet Hematologie 2022-03

jun 2022

Lees meer over MedNet Hematologie 2022-03