‘Gezamenlijk echt anders gaan denken en werken’

Delen via:

De komende jaren is het Integraal Zorgakkoord (IZA) leidend voor de zorg. In het IZA werken alle zorgpartijen samen aan maatschappelijke uitdagingen. “Om de problemen op te lossen moeten we wezenlijk anders gaan denken en werken”, stelt prof. Mark van Houdenhoven, CEO van de Sint Maartenskliniek in Nijmegen.

Waarom een nieuw zorgakkoord?

Aanleiding voor het IZA zijn de vele grote vragen en ontwikkelingen die de komende jaren op de zorg af komen. Er is een toenemende zorgvraag, maar er zijn ook meer technologische mogelijkheden. De vraagstukken zijn enorm. En tegelijk zijn er steeds minder mensen om alle zorg te leveren. Ook andere sectoren hebben veel mensen nodig, bijvoorbeeld voor de energietransitie, woningbouw en onderwijs. We moeten dus met elkaar ook nog eens concurreren in het vinden van personeel. De discussie bevat heel veel aspecten. Daarom moeten we met alle partijen in de zorg nadenken over de aanpak van de problemen. Vandaar ook de naam Integraal Zorgakkoord.”

Verschillende partijen hadden bedenkingen bij het IZA. Bent u over het algemeen tevreden over het akkoord zoals het er nu ligt?

Ik denk dat dit het beste is wat we met zo veel verschillende partijen hebben kunnen bereiken. Als veel partijen aan tafel zitten, met allemaal een grote achterban, dan is de uitkomst altijd een poldermodel waarin iedereen zijn inbreng moet kunnen vinden. Dat is op zich gelukt, maar het succes van het akkoord moet gaan blijken in de praktijk. Want nu moet iedereen het eigen belang terzijde gaan schuiven. Dat is lastig, want dat gaat over de toekomst van de eigen organisatie en ieders rol in de gezondheidszorg.

‘Het eigen belang terzijde schuiven’. Wat betekent dat in de praktijk?

Er zijn keuzes nodig, en met zo veel partijen kan dat niet gezamenlijk. Een voorbeeld is de concentratie van de kinderhartchirurgie. Iedereen is daar voorstander van, maar wel in het eigen ziekenhuis. De discussie die erover is ontstaan, vind ik illustratief voor alle andere grote vragen. Altijd moet íemand de knoop doorhakken en daarvan moeten we de consequenties accepteren. Dat vraagt veel van iedereen. Het is ingewikkeld, want het gaat over mensen en werk. Maar met elkaar moeten we kijken naar het grotere geheel, en ook vooraf goed nadenken over consequenties van keuzes voor betrokken ziekenhuizen. Dat is een zoektocht, want van bijvoorbeeld een ziekenhuisdirecteur wordt wel verwacht dat die opkomt voor het eigen ziekenhuis. Maar waarom heeft ieder ziekenhuis een eigen laboratorium? Of waarom zijn er veel spoedeisende hulpposten vlak bij elkaar? Dat zijn heel basale vragen waarmee we morgen aan de slag kunnen.

Wat had beter gekund in het IZA?

Dat gaat over concentratie van niet-complexe, hoogfrequente zorg. Hoe kunnen we daarmee een grote efficiëntieslag maken? Dan gaat het over bijvoorbeeld: hoort de orthopedie nog thuis in het ziekenhuis? Of de reumatologie? Natuurlijk moet er een link zijn met ziekenhuiszorg, maar we kunnen veel meer digitaal doen of via andere vormen van zorg. Vanuit de Maartenskliniek zijn er nu poli’s reumatologie in andere ziekenhuizen. We doen steeds meer telefonisch en werken ook aan digitale oplossingen. We zijn al 85 jaar een gespecialiseerd ziekenhuis voor houding en bewegen. We hebben geen eigen laboratorium, dat hebben we ondergebracht bij het Canisius ziekenhuis. En we werken intensief samen met het Radboud. Zo zijn er meer gespecialiseerde ziekenhuizen, denk aan het Oogziekenhuis of het Antoni van Leeuwenhoek. De basis is om in grote volumes efficiënt zorg te verlenen. Niet alles zelf willen doen, maar samenwerken.

Wat is nu de volgende stap?

Het begint met het besef bij iedereen dat het echt anders moet. Het gaat niet over ‘hier een beetje meer en daar een beetje minder’. We moeten gezamenlijk de grote vraagstukken echt oplossen. Dat zegt ook de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid. We zullen moeten nadenken over vragen als: is voor iedere vraag een zorgaanbod nodig, en wie moet dat dan leveren? Er zijn momenteel prachtige projecten van zorgverzekeraars waarin wordt gekeken naar schuldenproblematiek. Mensen met schulden hebben een grotere zorgvraag. De oplossing is dan niet om meer ziekenhuizen te bouwen of meer huisartsen te vinden. Dan moet je schuldenproblematiek aanpakken. Ook problemen als slechte huisvesting, werkloosheid of veel stress los je niet op met meer zorgaanbod. We moeten daarom met elkaar veel breder kijken naar de vraagstukken in de samenleving. Ook vanuit bijvoorbeeld preventie.

Wat is daarvoor nodig?

Om de problemen op te lossen moeten we wezenlijk anders gaan denken en werken. Dat gebeurt bijvoorbeeld in de Krijtmolen­alliantie in Amsterdam-Noord en MooiMaasvallei in Boxmeer. Prachtige initiatieven waarin gemeenten, thuiszorg, verpleeghuizen, welzijnsorganisaties en ziekenhuizen werken aan veranderingen in hun regio. Zulke initiatieven brengen de juiste zorg op de juiste plek. Met elkaar moeten we willen dat dit ook op andere plekken gaat gebeuren. Uiteraard is een dorp in Drenthe heel anders dan een wijk in Rotterdam, dus één oplossing is er niet. Maar succesvolle initiatieven moeten, met maatwerk, veel meer navolging krijgen.

Maar er zijn ook voorbeelden van mooie initiatieven die stranden vanwege tegenwerkende wetgeving of financiering.

Juist voor dit soort knelpunten is een overlegtafel in het zorgakkoord ingericht. Ik vind dat partijen nu ook gezamenlijk moeten werken aan oplossingen voor deze situaties, en daarbij niet verzanden in een administratief circus. Er zijn zeker dingen die niet kunnen, maar we moeten ons niet laten weerhouden door tegenwerking. Laten we ons vooral richten op wat wél mogelijk is. Ik denk dat heel veel ideeën al op korte termijn kunnen worden uitgevoerd. Laten we daarover met elkaar in gesprek gaan. Maar tegelijk moeten we niet blijven praten. Pak een goed voorbeeld en begin!

Het Integraal Zorgakkoord is in september 2022 gesloten, nadat er vanaf april vorig jaar gesprekken over zijn gevoerd onder leiding van het ministerie van VWS. Het IZA vervangt de hoofdlijnenakkoorden en is ondertekend door de Federatie Medisch Specialisten, Actiz, De Nederlandse GGZ, InEen, Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra, Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen, Patiëntenfederatie Nederland, Vereniging van Nederlandse Gemeenten, Verzorgenden en Verpleegkundigen Nederland, Zelfstandige Klinieken Nederland, Zorgthuisnl, Zorgverzekeraars Nederland en het ministerie van VWS.

Combinaties van niet-opioïde analgetica na totale heupartroplastiek

jul 2024 | Orthopedie

Lees meer over Combinaties van niet-opioïde analgetica na totale heupartroplastiek

Verspilling van goede geneesmiddelen is een verspilde kans!

jul 2024

Lees meer over Verspilling van goede geneesmiddelen is een verspilde kans!

Tweede TNF-remmer versus niet-TNF-biological bij polyarticulaire JIA?

jul 2024 | JIA

Lees meer over Tweede TNF-remmer versus niet-TNF-biological bij polyarticulaire JIA?

Winnaar NVLE Award 2024 bekend

jul 2024 | Sjögren, SLE

Lees meer over Winnaar NVLE Award 2024 bekend

Eerdere herkenning artritis bij psoriasis

jul 2024 | Arthritis psoriatica, Psoriasis

Lees meer over Eerdere herkenning artritis bij psoriasis

Associatie tussen auto-immuunziekte en MGUS?

jul 2024 | RA, Sjögren

Lees meer over Associatie tussen auto-immuunziekte en MGUS?

Masterclass: Psoriatic Disease recente ontwikkelingen in de behandeling

22 mei 2024 om 20:00 | Artritis, Psoriasis

Lees meer over Masterclass: Psoriatic Disease recente ontwikkelingen in de behandeling

SpA café 7:
Perifere uitingen van SpA in de klinische praktijk

11 apr 2024 om 18:30 | Spondyloartritis

Lees meer over SpA café 7:
Perifere uitingen van SpA in de klinische praktijk

Expertdebat SLE, Deel 3 - Praktische handvatten: Van zwangerschapswens tot de rol van B-cellen in lupus

11 mrt 2024 | Immuuntherapie, SLE

Lees meer over Expertdebat SLE, Deel 3 - Praktische handvatten: Van zwangerschapswens tot de rol van B-cellen in lupus

Should baricitinib (Olumiant®) be the JAKi of choice in rheumatoid arthritis? – A review of the evidence

5 mrt 2024 | RA

Lees meer over Should baricitinib (Olumiant®) be the JAKi of choice in rheumatoid arthritis? – A review of the evidence

SpA café 5: De nieuwe ASAS-EULAR aanbevelingen voor de behandeling van axSpA

8 nov 2023 | Spondyloartritis

Lees meer over SpA café 5: De nieuwe ASAS-EULAR aanbevelingen voor de behandeling van axSpA

ReumaReality: gepersonaliseerde zorg voor uiteenlopende patiënten

30 okt 2023 om 20:00 | Artrose

Lees meer over ReumaReality: gepersonaliseerde zorg voor uiteenlopende patiënten

SpA café 6: Structurele schade bij axiale SpA

3 okt 2023 om 18:30 | Spondyloartritis

Lees meer over SpA café 6: Structurele schade bij axiale SpA

SpA café 3: pijn herkennen en behandelen bij patiënten met SpA

6 mrt 2023 | Arthritis psoriatica, Spondyloartritis

Lees meer over SpA café 3: pijn herkennen en behandelen bij patiënten met SpA

Expertdebat SLE en lupus nefritis - Deel 2

21 dec 2022 | Immuuntherapie, SLE

Lees meer over Expertdebat SLE en lupus nefritis - Deel 2

e-learning SpA in de praktijk

Psoriasis, Spondyloartritis

Lees meer over e-learning SpA in de praktijk
Er zijn geen bijeenkomsten gevonden.

Interventie in voorstadium kan RA voorkomen

jun 2017 | RA

Lees meer over Interventie in voorstadium kan RA voorkomen

Abatacept bij vroege erosieve RA

jun 2017 | RA

Lees meer over Abatacept bij vroege erosieve RA

Resultaten 10 jaar belimumab bij SLE

jun 2017 | SLE

Lees meer over Resultaten 10 jaar belimumab bij SLE

Tofacitinib even effectief als combinatietherapie?

jun 2017 | RA

Lees meer over Tofacitinib even effectief als combinatietherapie?

Zien we U op EULAR bij onze stand of symposia?

jun 2017

Lees meer over Zien we U op EULAR bij onze stand of symposia?

Psoriatic Disease: het belang van anamnese en het herkennen van rode vlaggen

nov 2022 | Psoriasis

Lees meer over Psoriatic Disease: het belang van anamnese en het herkennen van rode vlaggen

De voor- en nadelen van zorg op afstand: ervaringen van Nederlandse reumatologen tijdens COVID

nov 2020

Lees meer over De voor- en nadelen van zorg op afstand: ervaringen van Nederlandse reumatologen tijdens COVID

Podcast - Terugkerende koortssyndromen: steeds beter te (be)grijpen en behandelen

okt 2020

Lees meer over Podcast - Terugkerende koortssyndromen: steeds beter te (be)grijpen en behandelen

De ACR-adviezen voor reumatologische zorg tijdens de COVID-19-pandemie nader bekeken

aug 2020 | RA, SLE

Lees meer over De ACR-adviezen voor reumatologische zorg tijdens de COVID-19-pandemie nader bekeken

MedNet Reumatologie 2024-02

jun 2024

Lees meer over MedNet Reumatologie 2024-02

MedNet Reumatologie 2024-01

mrt 2024

Lees meer over MedNet Reumatologie 2024-01

MedNet Reumatologie 2023-04

dec 2023

Lees meer over MedNet Reumatologie 2023-04

MedNet Reumatologie 2023-02

jun 2023

Lees meer over MedNet Reumatologie 2023-02

MedNet Reumatologie 2023-01

mrt 2023

Lees meer over MedNet Reumatologie 2023-01

MedNet Reumatologie 2022-04

dec 2022

Lees meer over MedNet Reumatologie 2022-04

MedNet Reumatologie 2022-03

sep 2022

Lees meer over MedNet Reumatologie 2022-03

MedNet Reumatologie 2022-02

jun 2022

Lees meer over MedNet Reumatologie 2022-02

MedNet Reumatologie 2022-01

mrt 2022

Lees meer over MedNet Reumatologie 2022-01