Intensieve behandeling van hypertensie leidt tot minder cardiovasculaire events bij ouderen

Delen via:

Bij oudere patiënten met hypertensie resulteerde intensieve behandeling in een lagere incidentie van cardiovasculaire events dan standaardbehandeling. Dat concluderen Chinese onderzoekers in het New England Journal of Medicine.

Voor ouderen met hypertensie is nog onduidelijk wat de meest geschikte streefwaarde is voor systolische bloeddruk om het cardiovasculaire risico te verlagen. Daarom werden in de multicenter STEP-studie 8.511 patiënten van 60-80 jaar gerandomiseerd naar intensieve behandeling (behandeldoel systolische bloeddruk 110 tot < 130 mmHg; n = 4.243) of standaardbehandeling (behandeldoel systolische bloeddruk 130 tot < 150 mmHg; n = 4.268). Vervolgens werd gemeten hoe vaak de primaire uitkomst voorkwam; een samengesteld eindpunt voor CVA, acuut coronair syndroom (acuut myocardinfarct/ziekenhuisopname voor instabiele angina), acuut gedecompenseerd hartfalen, coronaire revascularisatie, atriumfibrilleren en cardiovasculaire sterfte.

Na 1 jaar was de gemiddelde systolische bloeddruk 127,5 mmHg in de intensief behandelde groep en 135,3 mmHg in de groep met standaardbehandeling. Tijdens de follow-up (mediane duur 3,34 jaar) kwam de primaire uitkomst voor bij 147 (3,5%) intensief behandelde en bij 196 (4,6%) controlepatiënten (HR 0,74; 95%-BI, 0,60-0,92; p = 0,007). Ook verschillende individuele componenten van de uitkomstmaat kwamen minder voor in de intensief behandelde groep dan in de controlegroep, met hazard ratio’s van 0,67 (95%-BI 0,47-0,97) voor CVA, 0,67 (95%-BI, 0,47-0,94) voor acuut coronair syndroom en 0,27 (95%-BI 0,08-0,98) voor acuut gedecompenseerd hartfalen. Voor andere componenten waren de hazard ratio’s ook lager dan 1, maar niet statistisch significant.

Renale uitkomsten en veiligheid verschilden niet tussen de groepen, met één uitzondering: hypotensie kwam meer voor in de intensief behandelde groep.

Bron: 

Zhang W, Zhang S, Deng Y, et al. Trial of Intensive Blood-Pressure Control in Older Patients with Hypertension. N Engl J Med 2021 August 30. Online ahead of print.

Lage dosering methotrexaat veilig voor nieren bij milde tot matige chronische nierschade

jan 2022 | Chronische nierschade

Lees meer over Lage dosering methotrexaat veilig voor nieren bij milde tot matige chronische nierschade

Coronavirus veroorzaakt nierschade

jan 2022 | Acuut nierfalen, Chronische nierschade, Virale infecties

Lees meer over Coronavirus veroorzaakt nierschade

Grote subsidie reNEW-consortium voor ontwikkeling stamceltherapie nierziekten

jan 2022 | Chronische nierschade, Niertransplantatie

Lees meer over Grote subsidie reNEW-consortium voor ontwikkeling stamceltherapie nierziekten

Gunstige effecten van belimumab op nieruitkomsten bij patiënten met lupus nefritis

jan 2022 | Chronische nierschade, SLE

Lees meer over Gunstige effecten van belimumab op nieruitkomsten bij patiënten met lupus nefritis

Veni-beurs voor onderzoek naar het Complotype

dec 2021 | Niertransplantatie

Lees meer over Veni-beurs voor onderzoek naar het Complotype

Promotie: Echografie voor vaststellen spierverlies bij nierpatiënten

dec 2021 | Acuut nierfalen, Chronische nierschade, Dialyse

Lees meer over Promotie: Echografie voor vaststellen spierverlies bij nierpatiënten

ASN Highlights 2021

24 nov 2021 | Chronische nierschade

Lees meer over ASN Highlights 2021

Live webcast Long covid: wat weten we, wat kunt u verwachten, wat kunt u doen?

10 nov 2021 om 20:30

Lees meer over Live webcast Long covid: wat weten we, wat kunt u verwachten, wat kunt u doen?

Expertdebat SLE en lupus nefritis

19 okt 2021 | SLE

Lees meer over Expertdebat SLE en lupus nefritis

ERA-EDTA Highlights

1 jul 2021 om 20:30

Lees meer over ERA-EDTA Highlights

RAAS-inhibitie anno 2021: wat is optimaal?

4 mei 2021 | Chronische nierschade

Lees meer over RAAS-inhibitie anno 2021: wat is optimaal?

The ART of Preventing Kidney Damage

12 apr 2021 om 20:00 | HIV, Virale infecties

Lees meer over The ART of Preventing Kidney Damage

Nierfalen: hebben uw patiënten altijd de ‘juiste’ diagnose?

8 apr 2021

Lees meer over Nierfalen: hebben uw patiënten altijd de ‘juiste’ diagnose?

ASN Highlights 2020

9 mrt 2021

Lees meer over ASN Highlights 2020

Mineral homeostasis and the bone; the interplay of calcium, phosphate, and vitamin D

19 jan 2021

Lees meer over Mineral homeostasis and the bone; the interplay of calcium, phosphate, and vitamin D
Er zijn geen e-learnings gevonden.

Exchange Academy: Sharing the path in XLH, from child- to adulthood

donderdag 30 jun 2022 van 09:00 tot 17:00 | Kinderen, Orthopedie

Lees meer over Exchange Academy: Sharing the path in XLH, from child- to adulthood

Gunstig effect van avacopan op nierfunctie bij ANCA-geassocieerde vasculitis

Lees meer
Lees meer over Gunstig effect van avacopan op nierfunctie bij ANCA-geassocieerde vasculitis

Nieruitkomsten in de ADVOCATE-trial

Lees meer
Lees meer over Nieruitkomsten in de ADVOCATE-trial

Immunologische respons bij dialyse- en niertransplantatiepatiënten met COVID-19

Lees meer
Lees meer over Immunologische respons bij dialyse- en niertransplantatiepatiënten met COVID-19

Patiromeer voor hyperkaliëmie verlaagt ook serumfosfaat

Lees meer
Lees meer over Patiromeer voor hyperkaliëmie verlaagt ook serumfosfaat

Minder risico op nadelige nieruitkomsten en nierfalen met methylprednisolon bij IgA-nefropathie

Lees meer
Lees meer over Minder risico op nadelige nieruitkomsten en nierfalen met methylprednisolon bij IgA-nefropathie

Chloortalidon effectief voor hypertensie bij patiënten met gevorderde CNS

Lees meer
Lees meer over Chloortalidon effectief voor hypertensie bij patiënten met gevorderde CNS

Dapagliflozine vertraagt nierfunctiedaling bij CNS-patiënten

Lees meer
Lees meer over Dapagliflozine vertraagt nierfunctiedaling bij CNS-patiënten

Verminderde jeuk door difelikefalin correleert met betere slaapkwaliteit bij hemodialysepatiënten

Lees meer
Lees meer over Verminderde jeuk door difelikefalin correleert met betere slaapkwaliteit bij hemodialysepatiënten

Daprodustat ook effectief en veilig voor patiënten niet op dialyse

Lees meer
Lees meer over Daprodustat ook effectief en veilig voor patiënten niet op dialyse

Maximale RAAS-blokkade bij CKD-patiënten met (risico op) hyperkaliëmie

nov 2020

Lees meer over Maximale RAAS-blokkade bij CKD-patiënten met (risico op) hyperkaliëmie