Intensieve behandeling van hypertensie leidt tot minder cardiovasculaire events bij ouderen

Delen via:

Bij oudere patiënten met hypertensie resulteerde intensieve behandeling in een lagere incidentie van cardiovasculaire events dan standaardbehandeling. Dat concluderen Chinese onderzoekers in het New England Journal of Medicine.

Voor ouderen met hypertensie is nog onduidelijk wat de meest geschikte streefwaarde is voor systolische bloeddruk om het cardiovasculaire risico te verlagen. Daarom werden in de multicenter STEP-studie 8.511 patiënten van 60-80 jaar gerandomiseerd naar intensieve behandeling (behandeldoel systolische bloeddruk 110 tot < 130 mmHg; n = 4.243) of standaardbehandeling (behandeldoel systolische bloeddruk 130 tot < 150 mmHg; n = 4.268). Vervolgens werd gemeten hoe vaak de primaire uitkomst voorkwam; een samengesteld eindpunt voor CVA, acuut coronair syndroom (acuut myocardinfarct/ziekenhuisopname voor instabiele angina), acuut gedecompenseerd hartfalen, coronaire revascularisatie, atriumfibrilleren en cardiovasculaire sterfte.

Na 1 jaar was de gemiddelde systolische bloeddruk 127,5 mmHg in de intensief behandelde groep en 135,3 mmHg in de groep met standaardbehandeling. Tijdens de follow-up (mediane duur 3,34 jaar) kwam de primaire uitkomst voor bij 147 (3,5%) intensief behandelde en bij 196 (4,6%) controlepatiënten (HR 0,74; 95%-BI, 0,60-0,92; p = 0,007). Ook verschillende individuele componenten van de uitkomstmaat kwamen minder voor in de intensief behandelde groep dan in de controlegroep, met hazard ratio’s van 0,67 (95%-BI 0,47-0,97) voor CVA, 0,67 (95%-BI, 0,47-0,94) voor acuut coronair syndroom en 0,27 (95%-BI 0,08-0,98) voor acuut gedecompenseerd hartfalen. Voor andere componenten waren de hazard ratio’s ook lager dan 1, maar niet statistisch significant.

Renale uitkomsten en veiligheid verschilden niet tussen de groepen, met één uitzondering: hypotensie kwam meer voor in de intensief behandelde groep.

Bron: 

Zhang W, Zhang S, Deng Y, et al. Trial of Intensive Blood-Pressure Control in Older Patients with Hypertension. N Engl J Med 2021 August 30. Online ahead of print.

Annetta Lasance

Meerderheid niertransplantatiepatiënten werkt en functioneert goed op het werk

okt 2022 | Niertransplantatie

Lees meer over Meerderheid niertransplantatiepatiënten werkt en functioneert goed op het werk

Kolffbeurs voor voorspellende modellen voor kwaliteit van leven

sep 2022 | Dialyse

Lees meer over Kolffbeurs voor voorspellende modellen voor kwaliteit van leven

Zestig jaar niertransplantaties bij kinderen

sep 2022 | Niertransplantatie

Lees meer over Zestig jaar niertransplantaties bij kinderen

Promotie: Optimaliseren van de behandeling van membraneuze nefropathie

sep 2022 | Chronische nierschade

Lees meer over Promotie: Optimaliseren van de behandeling van membraneuze nefropathie

Predictiemodel voorspelt acute nierschade na cardiale chirurgie

sep 2022 | Acuut nierfalen, Chirurgie

Lees meer over Predictiemodel voorspelt acute nierschade na cardiale chirurgie

COVID-19 en vaccinaties in Renine – Update augustus 2022

sep 2022 | Dialyse, Vaccinatie

Lees meer over COVID-19 en vaccinaties in Renine – Update augustus 2022

ASN Highlights 2022

1 dec 2022 om 20:30 | Chronische nierschade, Niertransplantatie, SLE

Lees meer over ASN Highlights 2022

ASN Highlights 2022

1 dec 2022 om 20:30 | Chronische nierschade, Niertransplantatie, SLE

Lees meer over ASN Highlights 2022

Expertdebat SLE en lupus nefritis - Deel 2

27 sep 2022 om 20:00 | Immuuntherapie, SLE

Lees meer over Expertdebat SLE en lupus nefritis - Deel 2

Webcast Immuuntherapie: herkennen van bijwerkingen en acties voor de niet-oncoloog

7 sep 2022 om 20:30 | Immuuntherapie

Lees meer over Webcast Immuuntherapie: herkennen van bijwerkingen en acties voor de niet-oncoloog

Vaccinatiezorg voor medische risicogroepen

11 aug 2022 | HIV

Lees meer over Vaccinatiezorg voor medische risicogroepen

ERA Highlights 2022

29 jun 2022 om 20:00 | Acuut nierfalen, Chronische nierschade

Lees meer over ERA Highlights 2022

ASN Highlights 2021

15 feb 2022 | Chronische nierschade

Lees meer over ASN Highlights 2021

Webcast Long covid: wat weten we, wat kunt u verwachten, wat kunt u doen?

10 nov 2021 om 20:30

Lees meer over Webcast Long covid: wat weten we, wat kunt u verwachten, wat kunt u doen?

Expertdebat SLE en lupus nefritis

19 okt 2021 | SLE

Lees meer over Expertdebat SLE en lupus nefritis
Er zijn geen e-learnings gevonden.

ASN Highlights 2022

donderdag 1 dec 2022 van 18:00 tot 22:00 | Chronische nierschade, Niertransplantatie, SLE

Lees meer over ASN Highlights 2022

Nieuwe indeling KDIGO-risicogroepen door SGLT2-remmers

Lees meer
Lees meer over Nieuwe indeling KDIGO-risicogroepen door SGLT2-remmers

Risico op overlijden drastisch hoger bij microvasculaire complicaties

Lees meer
Lees meer over Risico op overlijden drastisch hoger bij microvasculaire complicaties

Wegen cardiovasculaire en renale voordelen sotagliflozine op tegen DKA-risico bij DM1?

Lees meer
Lees meer over Wegen cardiovasculaire en renale voordelen sotagliflozine op tegen DKA-risico bij DM1?

Consistente cardiorenale uitkomsten met finerenon

Lees meer
Lees meer over Consistente cardiorenale uitkomsten met finerenon

Combinatietherapie SGLT-2- en ACE-remmers empagliflozine en ramipril

Lees meer
Lees meer over Combinatietherapie SGLT-2- en ACE-remmers empagliflozine en ramipril

Tirzepatide vermindert progressie van nierziekten

Lees meer
Lees meer over Tirzepatide vermindert progressie van nierziekten

Wordt het effect van finerenon beïnvloed door gebruik GLP-1-RA op baseline?

Lees meer
Lees meer over Wordt het effect van finerenon beïnvloed door gebruik GLP-1-RA op baseline?

Stoppen met onderhoudsbehandeling immuunsuppressiva bij lupusnefritis

Lees meer
Lees meer over Stoppen met onderhoudsbehandeling immuunsuppressiva bij lupusnefritis

Humorale respons bij nierpatiënten na derde dosis SARS-CoV-2-vaccin

Lees meer
Lees meer over Humorale respons bij nierpatiënten na derde dosis SARS-CoV-2-vaccin

Maximale RAAS-blokkade bij CKD-patiënten met (risico op) hyperkaliëmie

nov 2020

Lees meer over Maximale RAAS-blokkade bij CKD-patiënten met (risico op) hyperkaliëmie

MedNet Nefrologie 2022-02

jul 2022

Lees meer over MedNet Nefrologie 2022-02

MedNet Nefrologie 2022-01

apr 2022

Lees meer over MedNet Nefrologie 2022-01