Karakterisering van on-target bijwerkingen van TRK-remmers

Delen via:

Bijwerkingen gerelateerd aan TRK-remming, waaronder gewichtstoename, duizeligheid en pijn na staken van de behandeling, komen voor bij een aanzienlijk deel van de patiënten die een TRK-remmer gebruiken. Dat concluderen Amerikaanse onderzoekers in Annals of Oncology. Deze bijwerkingen zijn beheersbaar met farmacologische interventie en/of dosisaanpassing.

Het tropomyosinereceptorkinase (TRK) pathway is betrokken bij de regulatie van eetlust, balans en pijngevoeligheid. Hoewel gewichtstoename en duizeligheid zijn gemeld in prospectief onderzoek naar TRK-remmers, is een verhoogde pijngevoeligheid na stoppen van de medicatie niet systematisch gerapporteerd. Het doel van dit onderzoek was om het bijwerkingenprofiel van TRK-remmers en de bijbehorende behandelstrategieën nader te karakteriseren. Daarvoor werden patiënten met gevorderde of inoperabele solide tumoren die werden behandeld met een TRK-remmer retrospectief geïdentificeerd in klinische databases. Bij deze patiënten werden de frequentie, ernst, duur en behandelresultaten van bijwerkingen, waaronder gewichtstoename, duizeligheid en pijn in kaart gebracht.

Er werden 96 patiënten met 15 unieke kankerhistologieën geïdentificeerd. Gewichtstoename werd waargenomen bij 53% (95%-BI 43-62) van de patiënten en nam toe bij langduriger gebruik van de TRK-remmer. Farmacologische interventie, meestal met een GLP-1-analoog of metformine, leek te resulteren in stabilisatie of gewichtsverlies. Duizeligheid, met of zonder ataxie, werd waargenomen bij 41% (95%-BI 31-51) van de patiënten met een mediane tijd tot begin van de klachten van 2 weken (bereik: 3 dagen tot 16 maanden). Dosisverlaging van de TRK-remmer was hierbij de meest effectieve interventie. Pijn na tijdelijke of permanente stopzetting van de TRK-remmer werd waargenomen bij 35% (95%-BI 24-46) van de patiënten; dit kwam vaker voor bij langdurig gebruik van de medicatie. Opnieuw starten met een TRK-remmer was hiervoor de meest effectieve interventie.

Bron:

Liu D, Flory J, Lin A et al. Characterization of on-target adverse events caused by TRK inhibitor therapy. Ann Oncol. 2020;31:1207-15.

Kankerpatiënt informeren over neuropathie loont

apr 2021 |

Lees meer over Kankerpatiënt informeren over neuropathie loont

TPEx versus EXTREME bij gerecidiveerd of gemetastaseerd hoofd-halscarcinoom

apr 2021 |

Lees meer over TPEx versus EXTREME bij gerecidiveerd of gemetastaseerd hoofd-halscarcinoom

Minder Europeanen overlijden binnen drie jaar na de diagnose melanoom

apr 2021 |

Lees meer over Minder Europeanen overlijden binnen drie jaar na de diagnose melanoom

Toxiciteit bij stereotactische bestraling van levermetastasen verrassend gering

apr 2021 |

Lees meer over Toxiciteit bij stereotactische bestraling van levermetastasen verrassend gering

Eerste studie naar neoadjuvante immuuntherapie bij PCC van start

apr 2021 |

Lees meer over Eerste studie naar neoadjuvante immuuntherapie bij PCC van start

Frank Jansman benoemd tot bijzonder hoogleraar

apr 2021 |

Lees meer over Frank Jansman benoemd tot bijzonder hoogleraar

Treatment with DOACs - optimal balance between prevention of thrombosis and bleeding

25 mei 2021 om 20:30 | Cardiologie

Lees meer over Treatment with DOACs - optimal balance between prevention of thrombosis and bleeding

Webcast: Update aanpak RET-gedreven tumoren; diagnostiek en behandelopties

10 mrt 2021 | Longziekten

Lees meer over Webcast: Update aanpak RET-gedreven tumoren; diagnostiek en behandelopties

Kanker en trombose, hoe kiest u het juiste antistollingsmiddel?   

8 feb 2021 | Farmacie

Lees meer over Kanker en trombose, hoe kiest u het juiste antistollingsmiddel?   

Masterclass vergevorderd cutaan plaveiselcelcarcinoom

27 jan 2021 om 20:30 | Dermatologie

Lees meer over Masterclass vergevorderd cutaan plaveiselcelcarcinoom

Hematologie in beeld

3 nov 2020 | Hematologie

Lees meer over Hematologie in beeld

Trombocytopenie - differentiaaldiagnostiek en morfologie

3 nov 2020 om 19:30 | Hematologie

Lees meer over Trombocytopenie - differentiaaldiagnostiek en morfologie

Anemie – differentiaaldiagnostiek en morfologie

3 nov 2020 om 21:00 | Hematologie

Lees meer over Anemie – differentiaaldiagnostiek en morfologie

Precisiezorg dichterbij dan we denken

2 nov 2020 | Cardiologie

Lees meer over Precisiezorg dichterbij dan we denken

Webcast Masterclass oncologie: Neuropathische pijn een erkend probleem?

28 sep 2020 om 20:30 | Oncologie

Lees meer over Webcast Masterclass oncologie: Neuropathische pijn een erkend probleem?

Immuno-oncologie module 1: immunologie en immuuntherapie

Huisartsgeneeskunde

Lees meer over Immuno-oncologie module 1: immunologie en immuuntherapie

Immuno-oncologie module 3: Verpleegkundige casuïstiek

Oncologie

Lees meer over Immuno-oncologie module 3: Verpleegkundige casuïstiek

The role of targeted therapy in advanced gastric cancer

Oncologie

Lees meer over The role of targeted therapy in advanced gastric cancer
Er zijn geen bijeenkomsten gevonden.

Overlevingswinst met darolutamide blijft behouden

Lees meer
Lees meer over Overlevingswinst met darolutamide blijft behouden

Moleculaire determinanten voorspellend voor langdurige respons op apalutamide

Lees meer
Lees meer over Moleculaire determinanten voorspellend voor langdurige respons op apalutamide

Veelbelovende antitumoractiviteit van HIF-2α-remmer bij heldercellig RCC

Lees meer
Lees meer over Veelbelovende antitumoractiviteit van HIF-2α-remmer bij heldercellig RCC

Geïntensiveerde niet beter dan conventionele radiotherapie voor recidiefprostaatkanker

Lees meer
Lees meer over Geïntensiveerde niet beter dan conventionele radiotherapie voor recidiefprostaatkanker

Eerstelijns lenvatinib-combinaties beter dan sunitinib bij RCC

Lees meer
Lees meer over Eerstelijns lenvatinib-combinaties beter dan sunitinib bij RCC

Toevoeging van apalutamide aan abirateronacetaat/prednison verbetert rPFS bij mCRPC

Lees meer
Lees meer over Toevoeging van apalutamide aan abirateronacetaat/prednison verbetert rPFS bij mCRPC

Lymfeklierdissectie nuttig bij vroeg gemetastaseerd seminoom

Lees meer
Lees meer over Lymfeklierdissectie nuttig bij vroeg gemetastaseerd seminoom

Eerstelijns combinatie-immuuntherapieën bij gemetastaseerd RCC

Lees meer
Lees meer over Eerstelijns combinatie-immuuntherapieën bij gemetastaseerd RCC

Risicoscore voorspellend voor metastasering na radiotherapie

Lees meer
Lees meer over Risicoscore voorspellend voor metastasering na radiotherapie

Impact van COVID-19 op bevolkingsonderzoek darmkanker in Nederland

feb 2021 |

Lees meer over Impact van COVID-19 op bevolkingsonderzoek darmkanker in Nederland

Neuropathische pijn na chemotherapie

feb 2020 |

Lees meer over Neuropathische pijn na chemotherapie