Karakterisering van on-target bijwerkingen van TRK-remmers

Delen via:

Bijwerkingen gerelateerd aan TRK-remming, waaronder gewichtstoename, duizeligheid en pijn na staken van de behandeling, komen voor bij een aanzienlijk deel van de patiënten die een TRK-remmer gebruiken. Dat concluderen Amerikaanse onderzoekers in Annals of Oncology. Deze bijwerkingen zijn beheersbaar met farmacologische interventie en/of dosisaanpassing.

Het tropomyosinereceptorkinase (TRK) pathway is betrokken bij de regulatie van eetlust, balans en pijngevoeligheid. Hoewel gewichtstoename en duizeligheid zijn gemeld in prospectief onderzoek naar TRK-remmers, is een verhoogde pijngevoeligheid na stoppen van de medicatie niet systematisch gerapporteerd. Het doel van dit onderzoek was om het bijwerkingenprofiel van TRK-remmers en de bijbehorende behandelstrategieën nader te karakteriseren. Daarvoor werden patiënten met gevorderde of inoperabele solide tumoren die werden behandeld met een TRK-remmer retrospectief geïdentificeerd in klinische databases. Bij deze patiënten werden de frequentie, ernst, duur en behandelresultaten van bijwerkingen, waaronder gewichtstoename, duizeligheid en pijn in kaart gebracht.

Er werden 96 patiënten met 15 unieke kankerhistologieën geïdentificeerd. Gewichtstoename werd waargenomen bij 53% (95%-BI 43-62) van de patiënten en nam toe bij langduriger gebruik van de TRK-remmer. Farmacologische interventie, meestal met een GLP-1-analoog of metformine, leek te resulteren in stabilisatie of gewichtsverlies. Duizeligheid, met of zonder ataxie, werd waargenomen bij 41% (95%-BI 31-51) van de patiënten met een mediane tijd tot begin van de klachten van 2 weken (bereik: 3 dagen tot 16 maanden). Dosisverlaging van de TRK-remmer was hierbij de meest effectieve interventie. Pijn na tijdelijke of permanente stopzetting van de TRK-remmer werd waargenomen bij 35% (95%-BI 24-46) van de patiënten; dit kwam vaker voor bij langdurig gebruik van de medicatie. Opnieuw starten met een TRK-remmer was hiervoor de meest effectieve interventie.

Bron:

Liu D, Flory J, Lin A et al. Characterization of on-target adverse events caused by TRK inhibitor therapy. Ann Oncol. 2020;31:1207-15.

Nieuwe hoogleraar wil met real-world data oncologische behandelprocessen verbeteren

jan 2021 |

Lees meer over Nieuwe hoogleraar wil met real-world data oncologische behandelprocessen verbeteren

Virtueel San Antonio Breast Cancer Symposium 2020

jan 2021 |

Lees meer over Virtueel San Antonio Breast Cancer Symposium 2020

Preoperatieve behandeling met combinatie checkpointimmunotherapie mogelijk effectief in gevorderde blaaskanker

jan 2021 |

Lees meer over Preoperatieve behandeling met combinatie checkpointimmunotherapie mogelijk effectief in gevorderde blaaskanker

Grote studies vinden geen nadelig effect van salvageradiotherapie

jan 2021 |

Lees meer over Grote studies vinden geen nadelig effect van salvageradiotherapie

Behandeling op maat met neoadjuvante immuuntherapie bij melanoom

jan 2021 |

Lees meer over Behandeling op maat met neoadjuvante immuuntherapie bij melanoom

Kerncijfers over palliatieve zorg op één plek verzameld

jan 2021 |

Lees meer over Kerncijfers over palliatieve zorg op één plek verzameld

Masterclass vergevorderd cutaan plaveiselcelcarcinoom

27 jan 2021 om 20:30 | Dermatologie

Lees meer over Masterclass vergevorderd cutaan plaveiselcelcarcinoom

Hematologie in beeld

3 nov 2020 | Hematologie

Lees meer over Hematologie in beeld

Trombocytopenie - differentiaaldiagnostiek en morfologie

3 nov 2020 om 19:30 | Hematologie

Lees meer over Trombocytopenie - differentiaaldiagnostiek en morfologie

Anemie – differentiaaldiagnostiek en morfologie

3 nov 2020 om 21:00 | Hematologie

Lees meer over Anemie – differentiaaldiagnostiek en morfologie

Precisiezorg dichterbij dan we denken

2 nov 2020 | Cardiologie

Lees meer over Precisiezorg dichterbij dan we denken

Kanker en trombose, hoe kiest u het juiste antistollingsmiddel?   

6 okt 2020 | Hematologie

Lees meer over Kanker en trombose, hoe kiest u het juiste antistollingsmiddel?   

Webcast Masterclass oncologie: Neuropathische pijn een erkend probleem?

28 sep 2020 om 20:30 | Oncologie

Lees meer over Webcast Masterclass oncologie: Neuropathische pijn een erkend probleem?

Een mCRPC patiënt aan het woord

14 aug 2020 | Oncologie

Lees meer over Een mCRPC patiënt aan het woord

Antistolling bij patiënten met kankergeassocieerde trombose

18 jun 2020 om 20:30 | Huisartsgeneeskunde

Lees meer over Antistolling bij patiënten met kankergeassocieerde trombose

Immuno-oncologie module 1: immunologie en immuuntherapie

Huisartsgeneeskunde

Lees meer over Immuno-oncologie module 1: immunologie en immuuntherapie

Immuno-oncologie module 2: Bijwerkingenmanagement checkpoint inhibitors

Farmacie

Lees meer over Immuno-oncologie module 2: Bijwerkingenmanagement checkpoint inhibitors

Immuno-oncologie module 3: Verpleegkundige casuïstiek

Oncologie

Lees meer over Immuno-oncologie module 3: Verpleegkundige casuïstiek

The role of targeted therapy in advanced gastric cancer

Oncologie

Lees meer over The role of targeted therapy in advanced gastric cancer
Er zijn geen bijeenkomsten gevonden.

Vitamine B3 beschermt mogelijk tegen UV-schade en huidkanker

Lees meer
Lees meer over Vitamine B3 beschermt mogelijk tegen UV-schade en huidkanker

Totaal lichaamsonderzoek huidkanker alleen zinvol bij verdachte laesie

Lees meer
Lees meer over Totaal lichaamsonderzoek huidkanker alleen zinvol bij verdachte laesie

Niet-invasieve methode voorspelt veilig de noodzaak tot schildwachtklierprocedure bij melanoom

Lees meer
Lees meer over Niet-invasieve methode voorspelt veilig de noodzaak tot schildwachtklierprocedure bij melanoom

Niet meer maligniteiten bij behandeling van colitis ulcerosa met tofacitinib

Lees meer
Lees meer over Niet meer maligniteiten bij behandeling van colitis ulcerosa met tofacitinib

Recidieven na lokale endoscopische resectie van T1 colorectaal carcinoom

Lees meer
Lees meer over Recidieven na lokale endoscopische resectie van T1 colorectaal carcinoom

MicroRNA’s in pancreassap blijken nuttig voor vroegdetectie van pancreaskanker

Lees meer
Lees meer over MicroRNA’s in pancreassap blijken nuttig voor vroegdetectie van pancreaskanker

Betere overleving na minimaal invasieve slokdarmresectie dan na oesofagectomie

Lees meer
Lees meer over Betere overleving na minimaal invasieve slokdarmresectie dan na oesofagectomie

Meer kans op niet-aids-gerelateerde vormen van kanker bij hiv

Lees meer
Lees meer over Meer kans op niet-aids-gerelateerde vormen van kanker bij hiv

Olaparib verbetert overleving bij subgroep patiënten met gemetastaseerd prostaatcarcinoom

Lees meer
Lees meer over Olaparib verbetert overleving bij subgroep patiënten met gemetastaseerd prostaatcarcinoom

Neuropathische pijn na chemotherapie

feb 2020 |

Lees meer over Neuropathische pijn na chemotherapie