“Laserlithotripsie: mooie techniek, maar duur en niet altijd nodig”

Delen via:

Laserlithotripsie is een geschikte behandelmethode voor patiënten met moeilijke galstenen. Dat is gebleken in een gerandomiseerde studie in de VS waarin laserlithotripsie is vergeleken met ballondilatatie van de papil. De studie is recent gepubliceerd in Clinical Gastroenterology and Hepatology. MDL-arts Jan Jacob Koornstra (UMC Groningen) bespreekt de studie.

De standaard behandeling van galwegstenen is endoscopische retrograde cholangiopancreatografie (ERCP) met biliaire sphincterotomie en steenextractie. Deze techniek is effectief bij kleine stenen, maar voor grotere of moeilijke stenen is er geen standaard endoscopische benadering. Onderzoekers van het Center for Interventional Endoscopy in Orlando, Florida (VS) vergeleken laserlithotripsie (single-operator cholangioscopy (SOC)-geleide lithotripsie) met ballondilatatie van de papil (large balloon sphincteroplasty, LBS), in een gerandomiseerde studie met 33 patiënten met moeilijke galstenen per studiearm. De belangrijkste uitkomst was behandelsucces, gedefinieerd als het vrijmaken van de galwegen in één behandelsessie.

Meer succesvol

Met laserlithotripsie was het succespercentage 93,9%, met ballondilatatie 72,7%. Tussen de groepen was geen significant verschil in bijwerkingen (9,1% in de SOC-LL-groep vs. 3,0% in de LBS-groep) of behandelkosten ($16.684 in de SOC-LL-groep vs. $10.626 in de LBS-groep).

De onderzoekers concluderen dat laserlithotripsie meer succesvol is dan ballondilatatie bij patiënten met moeilijke galstenen die niet met standaardtechnieken kunnen worden verwijderd. Patiënten met galstenen die groter zijn dan de diameter van de galweg lijken het meest geschikt voor laserlithotripsie.

Commentaar dr. Jan Jacob Koornstra, MDL-arts, UMC Groningen

“De standaard techniek voor het verwijderen van choledochusstenen is papillotomie: het insnijden van de papil om daarna galstenen te verwijderen met een extractieballon. Dit lukt bij circa 90% van alle patiënten met galstenen. De studie gaat over de overige 10% patiënten: bij hen zijn de galstenen groot of moeilijk bereikbaar, of zijn de galwegen vernauwd. Alternatieve technieken voor deze moeilijke galstenen zijn ballondilatatie van de papil en/of mechanische lithotripsie: het verpulveren van een galsteen nadat deze eerst wordt vastgeklemd in een ‘basket’. Een meer geavanceerde techniek is endoscopische schokgolf lithotripsie met een speciale cholangioscoop die in de galwegen tot heel dicht bij de galsteen wordt gebracht. Cholangioscopie-geleide schokgolf lithotripsie, hetzij elektrohydraulisch hetzij met laser, wordt in Nederland in 10 ziekenhuizen toegepast. Laserlithotripsie is beschikbaar in de academische centra in Groningen, Utrecht en Amsterdam.”

“In deze studie is laserlithotripsie gerandomiseerd vergeleken met ballondilatatie van de papil bij moeilijke galstenen. Dit was nog niet eerder op deze manier onderzocht. Het bleek dat laserlithotripsie significant meer succesvol was: bij 94 vs. 73% van de patiënten. Dit was nog niet bekend, dus het is goed dat dit is uitgezocht. De onderzoekers schrijven dat zij geen significant verschil vonden tussen complicaties en kosten van beide technieken. Met de conclusie over de kosten ben ik het niet eens. Het verschil in kosten tussen beide technieken was zo’n 6000 dollar per procedure, dat vind ik wel een relevant verschil. In Nederland geldt een vergelijkbare situatie. Een dilatatieballon kost ongeveer 200 euro, een cholangioscoop circa 2500 euro. Deze scoop is voor eenmalig gebruik. Ook een laserapparaat is niet goedkoop. Bovendien moet een patiënt bij laserlithotripsie een nacht in het ziekenhuis blijven. Er is dus wel degelijk een groot en relevant verschil in kosten.”

“De onderzoekers concluderen dat bij grote galstenen moet worden gekozen voor laserbehandeling. Dat onderschrijf ik niet meteen, want die optie is veel duurder. Ballondilatatie blijkt bij driekwart van de patiënten met moeilijke galstenen eveneens succesvol, tegen veel lagere kosten. Dat zou je als behandelaar dus prima als eerste kunnen proberen, met laserbehandeling achter de hand als tweede optie. Bovendien kan ballondilatatie in principe worden toegepast in elk ziekenhuis waar ERCP’s worden verricht, terwijl cholangioscopie met laserlithotripsie slechts in enkele centra beschikbaar is.”

“Ik vind het wel een waardevolle studie. Er is behoefte aan dit soort onderzoeken, omdat de beste behandeling van grote galstenen nog niet goed bekend is. Wij hebben sinds 2005 ervaring met cholangioscopie-geleide laserlithotripsie en het succespercentage herken ik wel. Wij krijgen veel patiënten met moeilijke galstenen doorverwezen uit de regio, waarbij we altijd eerst kritisch nagaan wat in het verwijzende ziekenhuis al aan pogingen bij ERCP is gedaan. Meestal proberen we het eerst zonder laserlithotripsie. En vaak lukt dat, bijvoorbeeld doordat wij de papil iets verder oprekken dan in het verwijzend ziekenhuis is gebeurd of omdat mechanische lithotripsie soms succesvol is. Laserlithotripsie is een uiterst effectieve methode, maar wel tegen flinke kosten. Deze behandeling is bovendien tijdrovend en lang niet overal beschikbaar. Laserlithotripsie is een prachtige techniek, want je ziet voor je ogen de galsteen verpulveren. Maar het is niet altijd nodig. Een goede selectie van geschikte patiënten voor deze procedure is essentieel.”

Bron:

Bang JY, Sutton B, Navaneethan U, et al. Efficacy of Single-Operator Cholangioscopy-Guided Lithotripsy Compared With Large Balloon Sphincteroplasty in Management of Difficult Bile Duct Stones in a Randomized Trial. Clinical Gastroenterology and Hepatology, 2020;18:2349-56.

Promotie: Diagnostiek bij buikoperaties

apr 2021 |

Lees meer over Promotie: Diagnostiek bij buikoperaties

Antibioticum in plaats van operatie bij appendicitis kind

apr 2021 |

Lees meer over Antibioticum in plaats van operatie bij appendicitis kind

Promotie: Gentherapie bij erfelijke leveraandoeningen

apr 2021 |

Lees meer over Promotie: Gentherapie bij erfelijke leveraandoeningen

Eerste Amerikaanse richtlijn over PDS: verschillen en overeenkomsten met de Nederlandse situatie

apr 2021 |

Lees meer over Eerste Amerikaanse richtlijn over PDS: verschillen en overeenkomsten met de Nederlandse situatie

TNF-remmers geassocieerd met psoriasis bij kinderen met ontstekingsziekten

mrt 2021 |

Lees meer over TNF-remmers geassocieerd met psoriasis bij kinderen met ontstekingsziekten

Coronavaccins effectief en veilig bij patiënten die immuunsuppressiva gebruiken

mrt 2021 |

Lees meer over Coronavaccins effectief en veilig bij patiënten die immuunsuppressiva gebruiken

Make it happen: Someday starts today

28 jun 2021 om 20:00 | Farmacie

Lees meer over Make it happen: Someday starts today

Treatment with DOACs - optimal balance between prevention of thrombosis and bleeding

25 mei 2021 om 20:30 | Cardiologie

Lees meer over Treatment with DOACs - optimal balance between prevention of thrombosis and bleeding

De rol van de JAK-STAT pathways in colitis ulcerosa

13 apr 2021 om 19:30 | Farmacie

Lees meer over De rol van de JAK-STAT pathways in colitis ulcerosa

Darmgezondheid: diagnostiek en het brein

24 mrt 2021 | Gastro-enterologie

Lees meer over Darmgezondheid: diagnostiek en het brein

Darmgezondheid bij jong en oud

24 mrt 2021 | Gastro-enterologie

Lees meer over Darmgezondheid bij jong en oud

Symposium 85 jaar darmgezondheid: wetenschap van jong tot oud

2 feb 2021 | Gastro-enterologie

Lees meer over Symposium 85 jaar darmgezondheid: wetenschap van jong tot oud

Precisiezorg dichterbij dan we denken

2 nov 2020 | Cardiologie

Lees meer over Precisiezorg dichterbij dan we denken

Verwardheid en een leverziekte, een urgente situatie

31 mei 2017 om 20:30 | Gastro-enterologie

Lees meer over Verwardheid en een leverziekte, een urgente situatie
Er zijn geen e-learnings gevonden.
Er zijn geen bijeenkomsten gevonden.

Een simpele strategie om chronische hepatitis verder terug te dringen

Lees meer
Lees meer over Een simpele strategie om chronische hepatitis verder terug te dringen

Geen voordeel therapeutic drug monitoring bij starten met infliximab

Lees meer
Lees meer over Geen voordeel therapeutic drug monitoring bij starten met infliximab

Innovatief microbenpreparaat veelbelovend voor behandeling psoriasis

Lees meer
Lees meer over Innovatief microbenpreparaat veelbelovend voor behandeling psoriasis

Meer gebruik van biologicals bij IBD, minder noodzaak voor operaties

Lees meer
Lees meer over Meer gebruik van biologicals bij IBD, minder noodzaak voor operaties

Routinematige slokdarmbiopten niet nuttig bij refractaire refluxklachten

Lees meer
Lees meer over Routinematige slokdarmbiopten niet nuttig bij refractaire refluxklachten

Klinische en endoscopische verbeteringen met ozanimod bij colitis ulcerosa

Lees meer
Lees meer over Klinische en endoscopische verbeteringen met ozanimod bij colitis ulcerosa

Pneumodilatatie niet nuttig voor persisterende dysfagie na antirefluxchirurgie

Lees meer
Lees meer over Pneumodilatatie niet nuttig voor persisterende dysfagie na antirefluxchirurgie

Na stoppen met TNF-remmer ontstaat per jaar bij 12% een recidief

Lees meer
Lees meer over Na stoppen met TNF-remmer ontstaat per jaar bij 12% een recidief

Niet meer maligniteiten bij behandeling van colitis ulcerosa met tofacitinib

Lees meer
Lees meer over Niet meer maligniteiten bij behandeling van colitis ulcerosa met tofacitinib

Impact van COVID-19 op bevolkingsonderzoek darmkanker in Nederland

feb 2021 |

Lees meer over Impact van COVID-19 op bevolkingsonderzoek darmkanker in Nederland

Leefstijl en voeding bij levercirrose en hepatische encefalopathie

jan 2020 |

Lees meer over Leefstijl en voeding bij levercirrose en hepatische encefalopathie

Medicamenteuze behandelmogelijkheden bij hepatische encefalopathie

okt 2019 |

Lees meer over Medicamenteuze behandelmogelijkheden bij hepatische encefalopathie