“Laserlithotripsie: mooie techniek, maar duur en niet altijd nodig”

Delen via:

Laserlithotripsie is een geschikte behandelmethode voor patiënten met moeilijke galstenen. Dat is gebleken in een gerandomiseerde studie in de VS waarin laserlithotripsie is vergeleken met ballondilatatie van de papil. De studie is recent gepubliceerd in Clinical Gastroenterology and Hepatology. MDL-arts Jan Jacob Koornstra (UMC Groningen) bespreekt de studie.

De standaard behandeling van galwegstenen is endoscopische retrograde cholangiopancreatografie (ERCP) met biliaire sphincterotomie en steenextractie. Deze techniek is effectief bij kleine stenen, maar voor grotere of moeilijke stenen is er geen standaard endoscopische benadering. Onderzoekers van het Center for Interventional Endoscopy in Orlando, Florida (VS) vergeleken laserlithotripsie (single-operator cholangioscopy (SOC)-geleide lithotripsie) met ballondilatatie van de papil (large balloon sphincteroplasty, LBS), in een gerandomiseerde studie met 33 patiënten met moeilijke galstenen per studiearm. De belangrijkste uitkomst was behandelsucces, gedefinieerd als het vrijmaken van de galwegen in één behandelsessie.

Meer succesvol

Met laserlithotripsie was het succespercentage 93,9%, met ballondilatatie 72,7%. Tussen de groepen was geen significant verschil in bijwerkingen (9,1% in de SOC-LL-groep vs. 3,0% in de LBS-groep) of behandelkosten ($16.684 in de SOC-LL-groep vs. $10.626 in de LBS-groep).

De onderzoekers concluderen dat laserlithotripsie meer succesvol is dan ballondilatatie bij patiënten met moeilijke galstenen die niet met standaardtechnieken kunnen worden verwijderd. Patiënten met galstenen die groter zijn dan de diameter van de galweg lijken het meest geschikt voor laserlithotripsie.

Commentaar dr. Jan Jacob Koornstra, MDL-arts, UMC Groningen

“De standaard techniek voor het verwijderen van choledochusstenen is papillotomie: het insnijden van de papil om daarna galstenen te verwijderen met een extractieballon. Dit lukt bij circa 90% van alle patiënten met galstenen. De studie gaat over de overige 10% patiënten: bij hen zijn de galstenen groot of moeilijk bereikbaar, of zijn de galwegen vernauwd. Alternatieve technieken voor deze moeilijke galstenen zijn ballondilatatie van de papil en/of mechanische lithotripsie: het verpulveren van een galsteen nadat deze eerst wordt vastgeklemd in een ‘basket’. Een meer geavanceerde techniek is endoscopische schokgolf lithotripsie met een speciale cholangioscoop die in de galwegen tot heel dicht bij de galsteen wordt gebracht. Cholangioscopie-geleide schokgolf lithotripsie, hetzij elektrohydraulisch hetzij met laser, wordt in Nederland in 10 ziekenhuizen toegepast. Laserlithotripsie is beschikbaar in de academische centra in Groningen, Utrecht en Amsterdam.”

“In deze studie is laserlithotripsie gerandomiseerd vergeleken met ballondilatatie van de papil bij moeilijke galstenen. Dit was nog niet eerder op deze manier onderzocht. Het bleek dat laserlithotripsie significant meer succesvol was: bij 94 vs. 73% van de patiënten. Dit was nog niet bekend, dus het is goed dat dit is uitgezocht. De onderzoekers schrijven dat zij geen significant verschil vonden tussen complicaties en kosten van beide technieken. Met de conclusie over de kosten ben ik het niet eens. Het verschil in kosten tussen beide technieken was zo’n 6000 dollar per procedure, dat vind ik wel een relevant verschil. In Nederland geldt een vergelijkbare situatie. Een dilatatieballon kost ongeveer 200 euro, een cholangioscoop circa 2500 euro. Deze scoop is voor eenmalig gebruik. Ook een laserapparaat is niet goedkoop. Bovendien moet een patiënt bij laserlithotripsie een nacht in het ziekenhuis blijven. Er is dus wel degelijk een groot en relevant verschil in kosten.”

“De onderzoekers concluderen dat bij grote galstenen moet worden gekozen voor laserbehandeling. Dat onderschrijf ik niet meteen, want die optie is veel duurder. Ballondilatatie blijkt bij driekwart van de patiënten met moeilijke galstenen eveneens succesvol, tegen veel lagere kosten. Dat zou je als behandelaar dus prima als eerste kunnen proberen, met laserbehandeling achter de hand als tweede optie. Bovendien kan ballondilatatie in principe worden toegepast in elk ziekenhuis waar ERCP’s worden verricht, terwijl cholangioscopie met laserlithotripsie slechts in enkele centra beschikbaar is.”

“Ik vind het wel een waardevolle studie. Er is behoefte aan dit soort onderzoeken, omdat de beste behandeling van grote galstenen nog niet goed bekend is. Wij hebben sinds 2005 ervaring met cholangioscopie-geleide laserlithotripsie en het succespercentage herken ik wel. Wij krijgen veel patiënten met moeilijke galstenen doorverwezen uit de regio, waarbij we altijd eerst kritisch nagaan wat in het verwijzende ziekenhuis al aan pogingen bij ERCP is gedaan. Meestal proberen we het eerst zonder laserlithotripsie. En vaak lukt dat, bijvoorbeeld doordat wij de papil iets verder oprekken dan in het verwijzend ziekenhuis is gebeurd of omdat mechanische lithotripsie soms succesvol is. Laserlithotripsie is een uiterst effectieve methode, maar wel tegen flinke kosten. Deze behandeling is bovendien tijdrovend en lang niet overal beschikbaar. Laserlithotripsie is een prachtige techniek, want je ziet voor je ogen de galsteen verpulveren. Maar het is niet altijd nodig. Een goede selectie van geschikte patiënten voor deze procedure is essentieel.”

Bron:

Bang JY, Sutton B, Navaneethan U, et al. Efficacy of Single-Operator Cholangioscopy-Guided Lithotripsy Compared With Large Balloon Sphincteroplasty in Management of Difficult Bile Duct Stones in a Randomized Trial. Clinical Gastroenterology and Hepatology, 2020;18:2349-56.

Veel praktijkvariatie in PEG-zorg

jul 2022 | Endoscopie

Lees meer over Veel praktijkvariatie in PEG-zorg

Promotie: Minder complicaties bij colorectale chirurgie

jul 2022 | Chirurgie

Lees meer over Promotie: Minder complicaties bij colorectale chirurgie

De effecten van verplichte registratie van ERCP-procedures in Nederland

jul 2022 | Endoscopie

Lees meer over De effecten van verplichte registratie van ERCP-procedures in Nederland

Proefschrift: gastro-intestinale gevolgen van bariatrische chirurgie

jun 2022 | Chirurgie

Lees meer over Proefschrift: gastro-intestinale gevolgen van bariatrische chirurgie

Promotie: Gepersonaliseerde behandeling van barrettslokdarm

jun 2022 | Endoscopie, Maag-darm-leveroncologie

Lees meer over Promotie: Gepersonaliseerde behandeling van barrettslokdarm

Sterfterisico bij 1,9 miljoen oudere gebruikers van protonpompremmers

jun 2022 | Ouderen

Lees meer over Sterfterisico bij 1,9 miljoen oudere gebruikers van protonpompremmers

Webcast Immuuntherapie: herkennen van bijwerkingen en acties voor de niet-oncoloog

7 sep 2022 om 20:30 | Immuuntherapie

Lees meer over Webcast Immuuntherapie: herkennen van bijwerkingen en acties voor de niet-oncoloog

Gewone symptomen van zeldzame ziekten

20 apr 2022 om 20:30

Lees meer over Gewone symptomen van zeldzame ziekten

JAK-remmers in de klinische praktijk: inzichten vanuit verschillende disciplines

28 mrt 2022 om 19:30 | IBD

Lees meer over JAK-remmers in de klinische praktijk: inzichten vanuit verschillende disciplines

Webcast Bridging the Gaps in Inflammatory bowel disease (IBD)

25 mrt 2022 | IBD

Lees meer over Webcast Bridging the Gaps in Inflammatory bowel disease (IBD)

Webcast Long covid: wat weten we, wat kunt u verwachten, wat kunt u doen?

10 nov 2021 om 20:30

Lees meer over Webcast Long covid: wat weten we, wat kunt u verwachten, wat kunt u doen?

Make it happen: Someday starts today

28 jun 2021 om 20:00 | IBD

Lees meer over Make it happen: Someday starts today

De rol van de JAK-STAT pathways in colitis ulcerosa

13 apr 2021 om 19:30 | IBD

Lees meer over De rol van de JAK-STAT pathways in colitis ulcerosa

Darmgezondheid: diagnostiek en het brein

24 mrt 2021 | Maag-darm-leveroncologie, Ouderen

Lees meer over Darmgezondheid: diagnostiek en het brein

Darmgezondheid bij jong en oud

24 mrt 2021 | Maag-darm-leveroncologie, Ouderen

Lees meer over Darmgezondheid bij jong en oud

e-learning: Verbeterde zorg voor slokdarm- en maagkanker

Chirurgie

Lees meer over e-learning: Verbeterde zorg voor slokdarm- en maagkanker

UEG in ORANJE 2022

zondag 9 okt 2022 van 18:00 tot 21:45

Lees meer over UEG in ORANJE 2022

Lange tijd tot diagnose bij eosinofiele oesofagitis

Lees meer
Lees meer over Lange tijd tot diagnose bij eosinofiele oesofagitis

Langwerkende GLP-1R/GLP-2R-agonist veilig en effectief

Lees meer
Lees meer over Langwerkende GLP-1R/GLP-2R-agonist veilig en effectief

Geen voordeel intensiveren chemotherapie bij gemetastaseerd CRC

Lees meer
Lees meer over Geen voordeel intensiveren chemotherapie bij gemetastaseerd CRC

Toevoegen panitumumab verbetert overleving bij linkszijdig RAS-wildtype mCRC

Lees meer
Lees meer over Toevoegen panitumumab verbetert overleving bij linkszijdig RAS-wildtype mCRC

Vroege-fasestudie bij dMMR-rectumcarcinoom toont indrukwekkende respons

Lees meer
Lees meer over Vroege-fasestudie bij dMMR-rectumcarcinoom toont indrukwekkende respons

ctDNA succesvolle biomarker voor adjuvante therapie bij coloncarcinoom

Lees meer
Lees meer over ctDNA succesvolle biomarker voor adjuvante therapie bij coloncarcinoom

Praktijkonderzoek wijst op laag risico oesofaguscarcinoom na endoscopische eradicatie barrettoesofagus

Lees meer
Lees meer over Praktijkonderzoek wijst op laag risico oesofaguscarcinoom na endoscopische eradicatie barrettoesofagus

Gastrojejunostomie werkt beter dan stent bij blokkade maag-darmdoorgang

Lees meer
Lees meer over Gastrojejunostomie werkt beter dan stent bij blokkade maag-darmdoorgang

Onderhoudsbehandeling mirikizumab bij IBD effectief

Lees meer
Lees meer over Onderhoudsbehandeling mirikizumab bij IBD effectief

Podcast pancreascarcinoom

dec 2021

Lees meer over Podcast pancreascarcinoom

Podcast - Periampullaire tumoren: maak onderscheid

nov 2021

Lees meer over Podcast - Periampullaire tumoren: maak onderscheid

Slokdarm- en maagkanker

jun 2021 | Chirurgie, Maag-darm-leveroncologie

Lees meer over Slokdarm- en maagkanker

Impact van COVID-19 op bevolkingsonderzoek darmkanker in Nederland

feb 2021 | Maag-darm-leveroncologie

Lees meer over Impact van COVID-19 op bevolkingsonderzoek darmkanker in Nederland

Diagnose en behandeling van inflammatoire darmziekten (IBD)

dec 2020 | IBD

Lees meer over Diagnose en behandeling van inflammatoire darmziekten (IBD)

Leefstijl en voeding bij levercirrose en hepatische encefalopathie

jan 2020 | Hepatologie

Lees meer over Leefstijl en voeding bij levercirrose en hepatische encefalopathie

Medicamenteuze behandelmogelijkheden bij hepatische encefalopathie

okt 2019

Lees meer over Medicamenteuze behandelmogelijkheden bij hepatische encefalopathie