Lenalidomide vertraagt progressie bij sluimerend multipel myeloom

Delen via:

Bij een sluimerend multipel myeloom (MM) vertraagt vroege interventie met lenalidomide de progressie naar een symptomatisch MM en de ontwikkeling van eindorgaanschade significant, zo schrijven Amerikaanse onderzoekers in JCO.

Sluimerend MM (SMM) is een asymptomatisch voorloperstadium van MM dat is geassocieerd met een risico op progressie van 10% per jaar, hoewel patiënten met bepaalde prognostische factoren mogelijk een hoger progressierisico hebben. Er is weinig gerandomiseerd onderzoek gedaan naar de effectiviteit van vroege behandeling om eindorgaandisfunctie te voorkomen en de uitkomst te verbeteren.

Geen standaardzorg

De Spanish Myeloma Group beschreef in 2013 het effect van de combinatie lenalidomide plus dexamethason versus observatie bij patiënten met hoogrisico SMM. Hoewel de resultaten een verbeterde progressievrije en totale overleving lieten zien na lenalidomide plus dexamethason, werd deze interventie om verschillende methodologische redenen niet opgenomen als standaardzorg. In de hier beschreven gerandomiseerde open-label studie werd de hypothese getest dat vroege interventie met lenalidomide de progressie naar symptomatische MM kan vertragen bij patiënten met intermediair- of hoogrisico SMM. Lenalidomide werd oraal toegediend in een dosis van 25 mg op dag 1 tot 21 van elke 28-daagse cyclus. Het primaire eindpunt was de progressievrije overleving, waarbij progressie naar symptomatische MM werd gedefinieerd als de ontwikkeling van eindorgaanschade en biochemische ziekteprogressie.

Respons en overleving

Tussen februari 2013 en juli 2017 werden 182 patiënten gerandomiseerd naar lenalidomide (n = 92) of observatie (n = 90). De mediane follow-upperiode was 35 maanden. 50% van de patiënten in de lenalidomide-groep had een respons (95%-BI 39-61) en de mediane tijd tot een respons was 5 maanden (bereik 1-23). In de observatiegroep had geen van de patiënten een respons. De progressievrije overleving was significant langer met lenalidomide ten opzichte van observatie (HR 0,28; 95%-BI 0,12-0,62; p = 0,002). Na 1, 2 en 3 jaar was de progressievrije overleving respectievelijk 98, 93 en 91% in de lenalidomide-groep en 89, 76 en 66% in de observatiegroep. Het voordeel van lenalidomide werd waargenomen in de meeste subgroepen (hoewel deze klein waren); het effect was echter het meest uitgesproken in de Mayo 2018 hoogrisicocategorie. Zes patiënten overleden; twee in de lenalidomide-groep en vier in de observatiegroep (HR 0,46; 95%-BI 0,08-2,53). Bij 25 patiënten die werden behandeld met lenalidomide (28%) traden niet-hematologische bijwerkingen van graad 3 of 4 op.

Deze resultaten, in combinatie met de eerdere bevindingen van de Spanish Myeloma Group, bevestigen het voordeel van vroege behandeling van hoogrisico SMM, aldus de onderzoekers.Bronnen:

  1. Lonial S, Jacobus S, Fonseca R, et al. Randomized Trial of Lenalidomide Versus Observation in Smoldering Multiple Myeloma. J Clin Oncol. 2019 Oct 25. [Epub ahead of print]

Nieuwe technologie kan snel fusiegenen identificeren

aug 2020 |

Lees meer over Nieuwe technologie kan snel fusiegenen identificeren

Nederlandse wetenschappers ontdekken hoe een stamcel een T-cel wordt

aug 2020 |

Lees meer over Nederlandse wetenschappers ontdekken hoe een stamcel een T-cel wordt

Selinexor bij gerecidiveerd of refractair DLBCL

aug 2020 |

Lees meer over Selinexor bij gerecidiveerd of refractair DLBCL

Eerste antilichaam-geneesmiddelconjugaat voor MM-patiënt met beperkte behandelopties

jul 2020 |

Lees meer over Eerste antilichaam-geneesmiddelconjugaat voor MM-patiënt met beperkte behandelopties

Máxima-topman Eggermont: ‘We beseffen niet hoe ver we vóórlopen’

jul 2020 |

Lees meer over Máxima-topman Eggermont: ‘We beseffen niet hoe ver we vóórlopen’

MM-app moet medicatietrouw bevorderen

jul 2020 |

Lees meer over MM-app moet medicatietrouw bevorderen

Precisiezorg dichterbij dan we denken

21 sep 2020 om 20:30 | Cardiologie

Lees meer over Precisiezorg dichterbij dan we denken

VTE & Kanker: tijd voor een nieuwe aanpak?

20 nov 2018 om 20:30 | Hematologie

Lees meer over VTE & Kanker: tijd voor een nieuwe aanpak?
Er zijn geen e-learnings gevonden.
Er zijn geen bijeenkomsten gevonden.

Fase II/III-resultaten imetelstat bij patiënten met laagrisico-MDS zonder del(5q)

Lees meer
Lees meer over Fase II/III-resultaten imetelstat bij patiënten met laagrisico-MDS zonder del(5q)

Bevacizumab vermindert bloedingen bij erfelijke hemorragische telangiëctasie

Lees meer
Lees meer over Bevacizumab vermindert bloedingen bij erfelijke hemorragische telangiëctasie

Ixazomib bij nieuw gediagnosticeerd MM

Lees meer
Lees meer over Ixazomib bij nieuw gediagnosticeerd MM

Populatiestudie NKR toont 5 jaar na diagnose oversterfte bij DLBCL

Lees meer
Lees meer over Populatiestudie NKR toont 5 jaar na diagnose oversterfte bij DLBCL

Voordeel pembrolizumab bij patiënten met recidief/refractair hodgkinlymfoom

Lees meer
Lees meer over Voordeel pembrolizumab bij patiënten met recidief/refractair hodgkinlymfoom

Ruxolitinib als behandeling van steroïd-refractaire acute GVHD

Lees meer
Lees meer over Ruxolitinib als behandeling van steroïd-refractaire acute GVHD

Nieuwe standaard nieuw gediagnosticeerde oudere patiënten met AML?

Lees meer
Lees meer over Nieuwe standaard nieuw gediagnosticeerde oudere patiënten met AML?

HemoBase: 13 jaar follow-up van mantelcellymfoompatiënten

Lees meer
Lees meer over HemoBase: 13 jaar follow-up van mantelcellymfoompatiënten

Toevoeging daratumumab verbetert uitkomsten patiënten met AL-amyloïdose

Lees meer
Lees meer over Toevoeging daratumumab verbetert uitkomsten patiënten met AL-amyloïdose

Stamceltransplantatie bij AML

apr 2020 |

Lees meer over Stamceltransplantatie bij AML

AML-behandeling in de perifere setting

apr 2020 |

Lees meer over AML-behandeling in de perifere setting

Diagnose en testen bij FLT3+ AML

jan 2020 |

Lees meer over Diagnose en testen bij FLT3+ AML