Lenalidomide vertraagt progressie bij sluimerend multipel myeloom

Delen via:

Bij een sluimerend multipel myeloom (MM) vertraagt vroege interventie met lenalidomide de progressie naar een symptomatisch MM en de ontwikkeling van eindorgaanschade significant, zo schrijven Amerikaanse onderzoekers in JCO.

Sluimerend MM (SMM) is een asymptomatisch voorloperstadium van MM dat is geassocieerd met een risico op progressie van 10% per jaar, hoewel patiënten met bepaalde prognostische factoren mogelijk een hoger progressierisico hebben. Er is weinig gerandomiseerd onderzoek gedaan naar de effectiviteit van vroege behandeling om eindorgaandisfunctie te voorkomen en de uitkomst te verbeteren.

Geen standaardzorg

De Spanish Myeloma Group beschreef in 2013 het effect van de combinatie lenalidomide plus dexamethason versus observatie bij patiënten met hoogrisico SMM. Hoewel de resultaten een verbeterde progressievrije en totale overleving lieten zien na lenalidomide plus dexamethason, werd deze interventie om verschillende methodologische redenen niet opgenomen als standaardzorg. In de hier beschreven gerandomiseerde open-label studie werd de hypothese getest dat vroege interventie met lenalidomide de progressie naar symptomatische MM kan vertragen bij patiënten met intermediair- of hoogrisico SMM. Lenalidomide werd oraal toegediend in een dosis van 25 mg op dag 1 tot 21 van elke 28-daagse cyclus. Het primaire eindpunt was de progressievrije overleving, waarbij progressie naar symptomatische MM werd gedefinieerd als de ontwikkeling van eindorgaanschade en biochemische ziekteprogressie.

Respons en overleving

Tussen februari 2013 en juli 2017 werden 182 patiënten gerandomiseerd naar lenalidomide (n = 92) of observatie (n = 90). De mediane follow-upperiode was 35 maanden. 50% van de patiënten in de lenalidomide-groep had een respons (95%-BI 39-61) en de mediane tijd tot een respons was 5 maanden (bereik 1-23). In de observatiegroep had geen van de patiënten een respons. De progressievrije overleving was significant langer met lenalidomide ten opzichte van observatie (HR 0,28; 95%-BI 0,12-0,62; p = 0,002). Na 1, 2 en 3 jaar was de progressievrije overleving respectievelijk 98, 93 en 91% in de lenalidomide-groep en 89, 76 en 66% in de observatiegroep. Het voordeel van lenalidomide werd waargenomen in de meeste subgroepen (hoewel deze klein waren); het effect was echter het meest uitgesproken in de Mayo 2018 hoogrisicocategorie. Zes patiënten overleden; twee in de lenalidomide-groep en vier in de observatiegroep (HR 0,46; 95%-BI 0,08-2,53). Bij 25 patiënten die werden behandeld met lenalidomide (28%) traden niet-hematologische bijwerkingen van graad 3 of 4 op.

Deze resultaten, in combinatie met de eerdere bevindingen van de Spanish Myeloma Group, bevestigen het voordeel van vroege behandeling van hoogrisico SMM, aldus de onderzoekers.Bronnen:

  1. Lonial S, Jacobus S, Fonseca R, et al. Randomized Trial of Lenalidomide Versus Observation in Smoldering Multiple Myeloma. J Clin Oncol. 2019 Oct 25. [Epub ahead of print]

Een behandeling op maat voor patiënten met bloedstollingsziekten

jul 2021

Lees meer over Een behandeling op maat voor patiënten met bloedstollingsziekten

Goedkeuring FDA belumosudil voor chronische GVHD

jul 2021 | Stamceltransplantatie

Lees meer over Goedkeuring FDA belumosudil voor chronische GVHD

Klinische kenmerken van mogamulizumab-geassocieerde uitslag tijdens behandeling van MF en SS

jul 2021 | Lymfoom

Lees meer over Klinische kenmerken van mogamulizumab-geassocieerde uitslag tijdens behandeling van MF en SS

Veelbelovende eerste resultaten GLOW-studie: ibrutinib plus venetoclax als eerstelijnsbehandeling bij CLL

jul 2021 | Leukemie

Lees meer over Veelbelovende eerste resultaten GLOW-studie: ibrutinib plus venetoclax als eerstelijnsbehandeling bij CLL

Highlights over myeloom: daratumumab-onderhoud, carfilzomib en BiTe

jul 2021 | MM

Lees meer over Highlights over myeloom: daratumumab-onderhoud, carfilzomib en BiTe

Coronavirusinfectie zelf leidt bij hematologische maligniteiten tot slechte uitkomsten

jul 2021 | Leukemie, Lymfoom, MM, Virale infecties

Lees meer over Coronavirusinfectie zelf leidt bij hematologische maligniteiten tot slechte uitkomsten

Levensbedreigende trombocytopenieën

22 sep 2021 om 20:30 | Benigne hematologie

Lees meer over Levensbedreigende trombocytopenieën

Treatment with DOACs - optimal balance between prevention of thrombosis and bleeding

25 mei 2021 om 20:30 | Vasculaire geneeskunde

Lees meer over Treatment with DOACs - optimal balance between prevention of thrombosis and bleeding

Kanker en trombose, hoe kiest u het juiste antistollingsmiddel?   

8 feb 2021

Lees meer over Kanker en trombose, hoe kiest u het juiste antistollingsmiddel?   

Stollingsafwijkingen bij COVID-19; behandeling op de IC

30 nov 2020 om 20:30 | Benigne hematologie, Virale infecties

Lees meer over Stollingsafwijkingen bij COVID-19; behandeling op de IC

Hematologie in beeld

3 nov 2020

Lees meer over Hematologie in beeld

Trombocytopenie - differentiaaldiagnostiek en morfologie

3 nov 2020 om 19:30

Lees meer over Trombocytopenie - differentiaaldiagnostiek en morfologie

Anemie – differentiaaldiagnostiek en morfologie

3 nov 2020 om 21:00

Lees meer over Anemie – differentiaaldiagnostiek en morfologie

Precisiezorg dichterbij dan we denken

2 nov 2020

Lees meer over Precisiezorg dichterbij dan we denken

VTE & Kanker: tijd voor een nieuwe aanpak?

20 nov 2018 om 20:30

Lees meer over VTE & Kanker: tijd voor een nieuwe aanpak?
Er zijn geen bijeenkomsten gevonden.

Vaker kanker bij HF

Lees meer
Lees meer over Vaker kanker bij HF

Aanhoudende klachten bij overlevers van indolent non-hodgkinlymfoom

Lees meer
Lees meer over Aanhoudende klachten bij overlevers van indolent non-hodgkinlymfoom

Duurzame respons pegcetacoplan bij patiënten met paroxismale nachtelijke hemoglobinurie

Lees meer
Lees meer over Duurzame respons pegcetacoplan bij patiënten met paroxismale nachtelijke hemoglobinurie

Relatieve overleving van AML-overlevenden in Nederland

Lees meer
Lees meer over Relatieve overleving van AML-overlevenden in Nederland

Finale analyse EURO-SKI-studie bevestigt veilig stoppen met TKI’s

Lees meer
Lees meer over Finale analyse EURO-SKI-studie bevestigt veilig stoppen met TKI’s

Het Pfizer/BioNTech-vaccin tegen SARS-CoV-2 bij patiënten met immuunsuppressie

Lees meer
Lees meer over Het Pfizer/BioNTech-vaccin tegen SARS-CoV-2 bij patiënten met immuunsuppressie

De impact van ASCT en etoposide op de overleving van patiënten met T-NHL

Lees meer
Lees meer over De impact van ASCT en etoposide op de overleving van patiënten met T-NHL

Eerste resultaten Franse CAR T-celregistratie

Lees meer
Lees meer over Eerste resultaten Franse CAR T-celregistratie

CASSIOPEIA deel 2: onderhoudsbehandeling met daratumumab bij NDMM

Lees meer
Lees meer over CASSIOPEIA deel 2: onderhoudsbehandeling met daratumumab bij NDMM

AML Hulpgids voor patiënten

mrt 2021 | Leukemie

Lees meer over AML Hulpgids voor patiënten

De behandeling van AML, bekeken vanuit de verpleegkundig specialist

okt 2020

Lees meer over De behandeling van AML, bekeken vanuit de verpleegkundig specialist

AML-Podcastserie

jul 2020

Lees meer over AML-Podcastserie

Stamceltransplantatie bij AML

apr 2020 | Transplantatie

Lees meer over Stamceltransplantatie bij AML

AML-behandeling in de perifere setting

apr 2020

Lees meer over AML-behandeling in de perifere setting

Diagnose en testen bij FLT3+ AML

jan 2020 | Leukemie

Lees meer over Diagnose en testen bij FLT3+ AML