Lenalidomide vertraagt progressie bij sluimerend multipel myeloom

Delen via:

Bij een sluimerend multipel myeloom (MM) vertraagt vroege interventie met lenalidomide de progressie naar een symptomatisch MM en de ontwikkeling van eindorgaanschade significant, zo schrijven Amerikaanse onderzoekers in JCO.

Sluimerend MM (SMM) is een asymptomatisch voorloperstadium van MM dat is geassocieerd met een risico op progressie van 10% per jaar, hoewel patiënten met bepaalde prognostische factoren mogelijk een hoger progressierisico hebben. Er is weinig gerandomiseerd onderzoek gedaan naar de effectiviteit van vroege behandeling om eindorgaandisfunctie te voorkomen en de uitkomst te verbeteren.

Geen standaardzorg

De Spanish Myeloma Group beschreef in 2013 het effect van de combinatie lenalidomide plus dexamethason versus observatie bij patiënten met hoogrisico SMM. Hoewel de resultaten een verbeterde progressievrije en totale overleving lieten zien na lenalidomide plus dexamethason, werd deze interventie om verschillende methodologische redenen niet opgenomen als standaardzorg. In de hier beschreven gerandomiseerde open-label studie werd de hypothese getest dat vroege interventie met lenalidomide de progressie naar symptomatische MM kan vertragen bij patiënten met intermediair- of hoogrisico SMM. Lenalidomide werd oraal toegediend in een dosis van 25 mg op dag 1 tot 21 van elke 28-daagse cyclus. Het primaire eindpunt was de progressievrije overleving, waarbij progressie naar symptomatische MM werd gedefinieerd als de ontwikkeling van eindorgaanschade en biochemische ziekteprogressie.

Respons en overleving

Tussen februari 2013 en juli 2017 werden 182 patiënten gerandomiseerd naar lenalidomide (n = 92) of observatie (n = 90). De mediane follow-upperiode was 35 maanden. 50% van de patiënten in de lenalidomide-groep had een respons (95%-BI 39-61) en de mediane tijd tot een respons was 5 maanden (bereik 1-23). In de observatiegroep had geen van de patiënten een respons. De progressievrije overleving was significant langer met lenalidomide ten opzichte van observatie (HR 0,28; 95%-BI 0,12-0,62; p = 0,002). Na 1, 2 en 3 jaar was de progressievrije overleving respectievelijk 98, 93 en 91% in de lenalidomide-groep en 89, 76 en 66% in de observatiegroep. Het voordeel van lenalidomide werd waargenomen in de meeste subgroepen (hoewel deze klein waren); het effect was echter het meest uitgesproken in de Mayo 2018 hoogrisicocategorie. Zes patiënten overleden; twee in de lenalidomide-groep en vier in de observatiegroep (HR 0,46; 95%-BI 0,08-2,53). Bij 25 patiënten die werden behandeld met lenalidomide (28%) traden niet-hematologische bijwerkingen van graad 3 of 4 op.

Deze resultaten, in combinatie met de eerdere bevindingen van de Spanish Myeloma Group, bevestigen het voordeel van vroege behandeling van hoogrisico SMM, aldus de onderzoekers.Bronnen:

  1. Lonial S, Jacobus S, Fonseca R, et al. Randomized Trial of Lenalidomide Versus Observation in Smoldering Multiple Myeloma. J Clin Oncol. 2019 Oct 25. [Epub ahead of print]

Positief EMA-advies voor melfalan flufenamide bij RRMM

aug 2022 | MM

Lees meer over Positief EMA-advies voor melfalan flufenamide bij RRMM

Ruxolitinib bij polycythaemia vera: 5-jaar follow-up van RESPONSE-2

aug 2022 | MPN

Lees meer over Ruxolitinib bij polycythaemia vera: 5-jaar follow-up van RESPONSE-2

Studie bewijst veiligheid van vroeg stoppen carbapenem

aug 2022 | Leukemie, Lymfoom, MM, Stamceltransplantatie

Lees meer over Studie bewijst veiligheid van vroeg stoppen carbapenem

Toevoegen stamceltransplantatie aan lenalidomide-bortezomib-dexamethason verbetert PFS bij MM

aug 2022 | MM, Stamceltransplantatie

Lees meer over Toevoegen stamceltransplantatie aan lenalidomide-bortezomib-dexamethason verbetert PFS bij MM

De meerwaarde van breath-holdtechniek bij bestraling van lymfomen

aug 2022 | Borstkanker, Longoncologie, Lymfoom

Lees meer over De meerwaarde van breath-holdtechniek bij bestraling van lymfomen

Kinderen met (actieve) IBD hebben toegenomen risico op VTE

jul 2022 | IBD, Kinderen

Lees meer over Kinderen met (actieve) IBD hebben toegenomen risico op VTE

Webcast Immuuntherapie: herkennen van bijwerkingen en acties voor de niet-oncoloog

7 sep 2022 om 20:30 | Immuuntherapie

Lees meer over Webcast Immuuntherapie: herkennen van bijwerkingen en acties voor de niet-oncoloog

Vaccinatiezorg voor medische risicogroepen

11 aug 2022 | HIV

Lees meer over Vaccinatiezorg voor medische risicogroepen

Kijk verder dan de huid #2 - Patiënt Management

8 jul 2022 | Lymfoom

Lees meer over Kijk verder dan de huid #2 - Patiënt Management

Gewone symptomen van zeldzame ziekten

20 apr 2022 om 20:30

Lees meer over Gewone symptomen van zeldzame ziekten

Behandeling van eosinofiele aandoeningen EGPA en HES

23 mrt 2022 om 20:30 | Astma

Lees meer over Behandeling van eosinofiele aandoeningen EGPA en HES

Eosinofiel gedreven aandoeningen en de behandeling

23 mrt 2022 om 20:30

Lees meer over Eosinofiel gedreven aandoeningen en de behandeling

De toekomst van antistollingszorg in Nederland

15 feb 2022

Lees meer over De toekomst van antistollingszorg in Nederland

Webcast Long covid: wat weten we, wat kunt u verwachten, wat kunt u doen?

10 nov 2021 om 20:30

Lees meer over Webcast Long covid: wat weten we, wat kunt u verwachten, wat kunt u doen?

Levensbedreigende trombocytopenieën

22 sep 2021 om 20:30 | Benigne hematologie

Lees meer over Levensbedreigende trombocytopenieën
Er zijn geen bijeenkomsten gevonden.

Tweede keer stoppen met een TKI bij chronische myeloïde leukemie blijkt lastig

Lees meer
Lees meer over Tweede keer stoppen met een TKI bij chronische myeloïde leukemie blijkt lastig

Levensverwachting bij haarcelleukemie bijna gelijk aan die in algemene bevolking

Lees meer
Lees meer over Levensverwachting bij haarcelleukemie bijna gelijk aan die in algemene bevolking

Nieuwe combinatie-immuuntherapie voor RRMM

Lees meer
Lees meer over Nieuwe combinatie-immuuntherapie voor RRMM

Combinatie zanubrutinib plus obinutuzumab bij recidiverend of refractair folliculair lymfoom

Lees meer
Lees meer over Combinatie zanubrutinib plus obinutuzumab bij recidiverend of refractair folliculair lymfoom

Nederlandse CAR T-tumorboard bevestigt uitkomsten van axi-cel bij DLBCL

Lees meer
Lees meer over Nederlandse CAR T-tumorboard bevestigt uitkomsten van axi-cel bij DLBCL

ELIANA: tisagenlecleucel is ook op langere termijn potentieel curatief

Lees meer
Lees meer over ELIANA: tisagenlecleucel is ook op langere termijn potentieel curatief

Risicofactoren en uitkomsten van hemato-oncologische patiënten met COVID-19

Lees meer
Lees meer over Risicofactoren en uitkomsten van hemato-oncologische patiënten met COVID-19

Toevoeging van ibrutinib verbetert PFS bij ouderen met mantelcellymfoom

Lees meer
Lees meer over Toevoeging van ibrutinib verbetert PFS bij ouderen met mantelcellymfoom

Decitabine als alternatieve inductiebehandeling bij ouderen met AML

Lees meer
Lees meer over Decitabine als alternatieve inductiebehandeling bij ouderen met AML

AML Hulpgids voor patiënten

mrt 2021 | Leukemie

Lees meer over AML Hulpgids voor patiënten

De behandeling van AML, bekeken vanuit de verpleegkundig specialist

okt 2020

Lees meer over De behandeling van AML, bekeken vanuit de verpleegkundig specialist

AML-Podcastserie

jul 2020

Lees meer over AML-Podcastserie

Stamceltransplantatie bij AML

apr 2020 | Transplantatie

Lees meer over Stamceltransplantatie bij AML

AML-behandeling in de perifere setting

apr 2020

Lees meer over AML-behandeling in de perifere setting

Diagnose en testen bij FLT3+ AML

jan 2020 | Leukemie

Lees meer over Diagnose en testen bij FLT3+ AML

MedNet Dermatologie nr 1-2022

jul 2022

Lees meer over MedNet Dermatologie nr 1-2022