Lenalidomide vertraagt progressie bij sluimerend multipel myeloom

Delen via:

Bij een sluimerend multipel myeloom (MM) vertraagt vroege interventie met lenalidomide de progressie naar een symptomatisch MM en de ontwikkeling van eindorgaanschade significant, zo schrijven Amerikaanse onderzoekers in JCO.

Sluimerend MM (SMM) is een asymptomatisch voorloperstadium van MM dat is geassocieerd met een risico op progressie van 10% per jaar, hoewel patiënten met bepaalde prognostische factoren mogelijk een hoger progressierisico hebben. Er is weinig gerandomiseerd onderzoek gedaan naar de effectiviteit van vroege behandeling om eindorgaandisfunctie te voorkomen en de uitkomst te verbeteren.

Geen standaardzorg

De Spanish Myeloma Group beschreef in 2013 het effect van de combinatie lenalidomide plus dexamethason versus observatie bij patiënten met hoogrisico SMM. Hoewel de resultaten een verbeterde progressievrije en totale overleving lieten zien na lenalidomide plus dexamethason, werd deze interventie om verschillende methodologische redenen niet opgenomen als standaardzorg. In de hier beschreven gerandomiseerde open-label studie werd de hypothese getest dat vroege interventie met lenalidomide de progressie naar symptomatische MM kan vertragen bij patiënten met intermediair- of hoogrisico SMM. Lenalidomide werd oraal toegediend in een dosis van 25 mg op dag 1 tot 21 van elke 28-daagse cyclus. Het primaire eindpunt was de progressievrije overleving, waarbij progressie naar symptomatische MM werd gedefinieerd als de ontwikkeling van eindorgaanschade en biochemische ziekteprogressie.

Respons en overleving

Tussen februari 2013 en juli 2017 werden 182 patiënten gerandomiseerd naar lenalidomide (n = 92) of observatie (n = 90). De mediane follow-upperiode was 35 maanden. 50% van de patiënten in de lenalidomide-groep had een respons (95%-BI 39-61) en de mediane tijd tot een respons was 5 maanden (bereik 1-23). In de observatiegroep had geen van de patiënten een respons. De progressievrije overleving was significant langer met lenalidomide ten opzichte van observatie (HR 0,28; 95%-BI 0,12-0,62; p = 0,002). Na 1, 2 en 3 jaar was de progressievrije overleving respectievelijk 98, 93 en 91% in de lenalidomide-groep en 89, 76 en 66% in de observatiegroep. Het voordeel van lenalidomide werd waargenomen in de meeste subgroepen (hoewel deze klein waren); het effect was echter het meest uitgesproken in de Mayo 2018 hoogrisicocategorie. Zes patiënten overleden; twee in de lenalidomide-groep en vier in de observatiegroep (HR 0,46; 95%-BI 0,08-2,53). Bij 25 patiënten die werden behandeld met lenalidomide (28%) traden niet-hematologische bijwerkingen van graad 3 of 4 op.

Deze resultaten, in combinatie met de eerdere bevindingen van de Spanish Myeloma Group, bevestigen het voordeel van vroege behandeling van hoogrisico SMM, aldus de onderzoekers.Bronnen:

  1. Lonial S, Jacobus S, Fonseca R, et al. Randomized Trial of Lenalidomide Versus Observation in Smoldering Multiple Myeloma. J Clin Oncol. 2019 Oct 25. [Epub ahead of print]

Nieuwe chronische ontstekingsziekte ontdekt

jan 2020 | Hematologie

Lees meer over Nieuwe chronische ontstekingsziekte ontdekt

Diagnose en testen bij FLT3+ AML

jan 2020 | Hematologie

Lees meer over Diagnose en testen bij FLT3+ AML

De wereldwijde behoefte en beschikbaarheid van bloedproducten: kloof tussen behoefte en aanbod is groot

jan 2020 | Hematologie

Lees meer over De wereldwijde behoefte en beschikbaarheid van bloedproducten: kloof tussen behoefte en aanbod is groot

Bendamustine verbetert eventvrije overleving bij ouderen met indolent B-cellymfoom

jan 2020 | Hematologie

Lees meer over Bendamustine verbetert eventvrije overleving bij ouderen met indolent B-cellymfoom

Mechanismen achter cytokine-geïnduceerde HSPC-mobilisatie

jan 2020 | Hematologie

Lees meer over Mechanismen achter cytokine-geïnduceerde HSPC-mobilisatie

Metabool syndroom verhoogt risico recidief VTE

jan 2020 | Hematologie

Lees meer over Metabool syndroom verhoogt risico recidief VTE

VTE & Kanker: tijd voor een nieuwe aanpak?

20 Nov 2018 om 20:30 | Hematologie

Lees meer over VTE & Kanker: tijd voor een nieuwe aanpak?
Er zijn geen e-learnings gevonden.
Er zijn geen bijeenkomsten gevonden.

Immuuntherapie met blinatumomab bij kinderen met recidiverende B-ALL

Lees meer
Lees meer over Immuuntherapie met blinatumomab bij kinderen met recidiverende B-ALL

Sutimlimab effectief bij patiënten met koudeagglutinatieziekte

Lees meer
Lees meer over Sutimlimab effectief bij patiënten met koudeagglutinatieziekte

Onderhoudsbehandeling verbetert overleving bij ouderen met AML

Lees meer
Lees meer over Onderhoudsbehandeling verbetert overleving bij ouderen met AML

Onderzoek valideert BCL11A als therapeutisch doelwit bij sikkelcelziekte

Lees meer
Lees meer over Onderzoek valideert BCL11A als therapeutisch doelwit bij sikkelcelziekte

Toevoeging daratumumab verbetert overleving bij RRMM

Lees meer
Lees meer over Toevoeging daratumumab verbetert overleving bij RRMM

Behandeling van primaire plasmacelleukemie met carfilzomib en lenalidomide

Lees meer
Lees meer over Behandeling van primaire plasmacelleukemie met carfilzomib en lenalidomide

Orale argininesuppletie effectief bij kinderen met SCD en vaso-occlusieve crises

Lees meer
Lees meer over Orale argininesuppletie effectief bij kinderen met SCD en vaso-occlusieve crises

Meer bloedingen bij patiënten die aspirine plus DOAC gebruiken

Lees meer
Lees meer over Meer bloedingen bij patiënten die aspirine plus DOAC gebruiken

Eltrombopag voor ITP-patiënten die chirurgie moeten ondergaan

Lees meer
Lees meer over Eltrombopag voor ITP-patiënten die chirurgie moeten ondergaan
Er zijn geen podcasts gevonden.