Neoadjuvant atezolizumab bij vroeg stadium tripelnegatief mammacarcinoom

Delen via:

Bij stadium II-III tripelnegatief mammacarcinoom (TNBC) verhoogt de toevoeging van atezolizumab aan nab-paclitaxel gevolgd door doxorubicine plus cyclofosfamide het percentage patiënten met een pathologische complete respons significant, ongeacht de PD-L1-status. Dat blijkt uit de IMpassion031-studie, waarvan de resultaten zijn gepubliceerd in The Lancet.

Deze dubbelblinde gerandomiseerde fase III-studie (NCT03197935) werd uitgevoerd in 75 centra in 13 landen bij patiënten met eerder onbehandeld stadium II-III TNBC. Tussen juli 2017 en september 2019 werden 455 patiënten beoordeeld van wie er 333 werden gerandomiseerd naar atezolizumab plus chemotherapie of placebo plus chemotherapie. Op het moment van analyse (3 april 2020) was de mediane follow-up 20,6 maanden (IQR 8,7-24,9) in de atezolizumab-plus-chemotherapiegroep en 19,8 maanden (8,1-24,5) in de placebo-plus-chemotherapiegroep. Een pathologische complete respons werd gedocumenteerd bij 95 (58%; 95%-BI 50-65) patiënten in de atezolizumab-plus-chemotherapiegroep en bij 69 (41%; 34-49) patiënten in de placebo-plus-chemotherapiegroep (verschil 17%; 95%-BI 6-27; eenzijdige p = 0,0044). In de groep patiënten met een positieve PD-L1-status werd een pathologische complete respons gedocumenteerd bij 53 (69%; 95%-BI 57-79) van 77 patiënten in de atezolizumab-plus-chemotherapiegroep versus 37 (49%; 38-61) van 75 patiënten in de placebo-plus-chemotherapiegroep (verschil 20%; 95%-BI 4-35; eenzijdige p = 0,021 (significantiegrens 0,0184)). In de neoadjuvante fase kwamen bijwerkingen van graad 3 of 4 even vaak voor in beide groepen en traden therapiegerelateerde ernstige bijwerkingen op bij respectievelijk 37 (23%) en 26 (16%) patiënten. In beide groepen had 1 patiënt een niet-gerelateerd graad 5-event: een verkeersongeval in de atezolizumab-plus-chemotherapiegroep en pneumonie in de placebo-plus-chemotherapiegroep.

Bron:

Mittendorf EA, Zhang H, Barrios CH, et al. Neoadjuvant atezolizumab in combination with sequential nab-paclitaxel and anthracycline-based chemotherapy versus placebo and chemotherapy in patients with early-stage triple-negative breast cancer (IMpassion031): a randomised, double-blind, phase 3 trial. Lancet. 2020;396:1090-100.

Innovaties sneller naar de klinische praktijk brengen

feb 2021 |

Lees meer over Innovaties sneller naar de klinische praktijk brengen

Incidentie van osteonecrose van de kaak bij behandeling met zoledroninezuur voor botmetastasen

feb 2021 |

Lees meer over Incidentie van osteonecrose van de kaak bij behandeling met zoledroninezuur voor botmetastasen

Immuuntherapie niet uitsluiten bij patiënten met vergevorderd melanoom en auto-immuunziekte

feb 2021 |

Lees meer over Immuuntherapie niet uitsluiten bij patiënten met vergevorderd melanoom en auto-immuunziekte

Video: TheraP-data ondersteunen gebruik Lu-177-PSMA-617 bij mCRPC

feb 2021 |

Lees meer over Video: TheraP-data ondersteunen gebruik Lu-177-PSMA-617 bij mCRPC

Betere postoperatieve zorg bij colorectaal carcinoom

feb 2021 |

Lees meer over Betere postoperatieve zorg bij colorectaal carcinoom

Borstkanker en receptoren voor androgenen

feb 2021 |

Lees meer over Borstkanker en receptoren voor androgenen

Webcast: Update aanpak RET-gedreven tumoren; diagnostiek en behandelopties

10 mrt 2021 om 19:30 | Longziekten

Lees meer over Webcast: Update aanpak RET-gedreven tumoren; diagnostiek en behandelopties

Kanker en trombose, hoe kiest u het juiste antistollingsmiddel?   

8 feb 2021 | Hematologie

Lees meer over Kanker en trombose, hoe kiest u het juiste antistollingsmiddel?   

Masterclass vergevorderd cutaan plaveiselcelcarcinoom

27 jan 2021 om 20:30 | Dermatologie

Lees meer over Masterclass vergevorderd cutaan plaveiselcelcarcinoom

Hematologie in beeld

3 nov 2020 | Hematologie

Lees meer over Hematologie in beeld

Trombocytopenie - differentiaaldiagnostiek en morfologie

3 nov 2020 om 19:30 | Hematologie

Lees meer over Trombocytopenie - differentiaaldiagnostiek en morfologie

Anemie – differentiaaldiagnostiek en morfologie

3 nov 2020 om 21:00 | Hematologie

Lees meer over Anemie – differentiaaldiagnostiek en morfologie

Precisiezorg dichterbij dan we denken

2 nov 2020 | Cardiologie

Lees meer over Precisiezorg dichterbij dan we denken

Webcast Masterclass oncologie: Neuropathische pijn een erkend probleem?

28 sep 2020 om 20:30 | Oncologie

Lees meer over Webcast Masterclass oncologie: Neuropathische pijn een erkend probleem?

Een mCRPC patiënt aan het woord

14 aug 2020 | Oncologie

Lees meer over Een mCRPC patiënt aan het woord

Immuno-oncologie module 1: immunologie en immuuntherapie

Huisartsgeneeskunde

Lees meer over Immuno-oncologie module 1: immunologie en immuuntherapie

Immuno-oncologie module 2: Bijwerkingenmanagement checkpoint inhibitors

Farmacie

Lees meer over Immuno-oncologie module 2: Bijwerkingenmanagement checkpoint inhibitors

Immuno-oncologie module 3: Verpleegkundige casuïstiek

Oncologie

Lees meer over Immuno-oncologie module 3: Verpleegkundige casuïstiek

The role of targeted therapy in advanced gastric cancer

Oncologie

Lees meer over The role of targeted therapy in advanced gastric cancer
Er zijn geen bijeenkomsten gevonden.

Overlevingswinst met darolutamide blijft behouden

Lees meer
Lees meer over Overlevingswinst met darolutamide blijft behouden

Moleculaire determinanten voorspellend voor langdurige respons op apalutamide

Lees meer
Lees meer over Moleculaire determinanten voorspellend voor langdurige respons op apalutamide

Veelbelovende antitumoractiviteit van HIF-2α-remmer bij heldercellig RCC

Lees meer
Lees meer over Veelbelovende antitumoractiviteit van HIF-2α-remmer bij heldercellig RCC

Geïntensiveerde niet beter dan conventionele radiotherapie voor recidiefprostaatkanker

Lees meer
Lees meer over Geïntensiveerde niet beter dan conventionele radiotherapie voor recidiefprostaatkanker

Eerstelijns lenvatinib-combinaties beter dan sunitinib bij RCC

Lees meer
Lees meer over Eerstelijns lenvatinib-combinaties beter dan sunitinib bij RCC

Toevoeging van apalutamide aan abirateronacetaat/prednison verbetert rPFS bij mCRPC

Lees meer
Lees meer over Toevoeging van apalutamide aan abirateronacetaat/prednison verbetert rPFS bij mCRPC

Lymfeklierdissectie nuttig bij vroeg gemetastaseerd seminoom

Lees meer
Lees meer over Lymfeklierdissectie nuttig bij vroeg gemetastaseerd seminoom

Eerstelijns combinatie-immuuntherapieën bij gemetastaseerd RCC

Lees meer
Lees meer over Eerstelijns combinatie-immuuntherapieën bij gemetastaseerd RCC

Risicoscore voorspellend voor metastasering na radiotherapie

Lees meer
Lees meer over Risicoscore voorspellend voor metastasering na radiotherapie

Neuropathische pijn na chemotherapie

feb 2020 |

Lees meer over Neuropathische pijn na chemotherapie