Obinutuzumab plus DHAP effectieve inductiebehandeling voor mantelcellymfoom

Delen via:

Obinutuzumab plus dexamethason, hoge dosis cytarabine en cisplatine wordt goed verdragen en is effectief in het induceren van MRD-negativiteit in beenmerg bij patiënten met een mantelcellymfoom die in aanmerking komen voor transplantatie. Dat blijkt uit de LyMa-101-studie waarvan de resultaten zijn gepubliceerd in The Lancet Haematology. Obinutuzumab kan daarmee mogelijk een alternatief zijn voor rituximab in deze populatie, aldus de onderzoekers.

LyMa-101 (NCT02896582) was een prospectieve, open-label, fase II-studie waarin de effectiviteit van obinutuzumab plus dexamethason, hoge dosis cytarabine en cisplatine (DHAP) werd onderzocht bij patiënten (18 tot 65 jaar) met een mantelcellymfoom, die geen eerdere behandeling hadden ondergaan en in aanmerking kwamen voor een autologe stamceltransplantatie. Het primaire eindpunt was de afwezigheid van minimale restziekte (MRD) in het beenmerg na 4 kuren obinutuzumab plus DHAP: obinutuzumab 1000 mg/m2 intraveneus op dag 1, 8 en 15 in cyclus 1 en op dag 1 in cycli 2, 3 en 4; dexamethason 40 mg intraveneus op dag 1-4, cytarabine 2 g/m2 intraveneus elke 12 uur op dag 1 en daarnaast cisplatine 100 mg/m2 via continue infusie gedurende 24 uur op dag 1, carboplatine area under the curve 5 of oxaliplatine 130 mg/m2. Na de transplantatie volgde 3 jaar onderhoudsbehandeling met obinutuzumab (1000 mg/m2 elke 2 maanden) gevolgd door MRD-gebaseerde on demand-onderhoudsbehandeling met obinutuzumab. De behandeling werd als effectief beschouwd als de MRD-negativiteit in beenmerg ≥ 70% was en als ineffectief als deze ≤ 55% was.

Minimale restziekte

In totaal werden tussen 29 november 2016 en 2 mei 2018 86 patiënten geïncludeerd in 28 Franse ziekenhuizen. Eenentachtig patiënten voltooiden de inductiebehandeling, 73 ondergingen een autologe stamceltransplantatie en 69 patiënten startten met onderhoudstherapie. Van de 73 patiënten in de effectiviteitsdataset was bij 55 (75%) patiënten het beenmerg MRD-negatief na de inductiebehandeling. Volgens de protocoldefinitie waren 18 (25%) van de 73 patiënten MRD-positief: bij 12 patiënten was het beenmerg daadwerkelijk MRD-positief, 2 patiënten vertoonden progressie tijdens inductietherapie en bij 4 patiënten kon de MRD-status niet worden beoordeeld. De meest voorkomende treatment-emergent bijwerkingen van graad 3 of 4 waren anemie (graad 3: 26 (31%) van 85 patiënten; graad 4: 3 (4%) van 85 patiënten) en neutropenie (graad 3: 13 (15%) van 85 patiënten; graad 4: 32 (38%) van 85 patiënten). Tijdens de inductiefase traden 58 ernstige bijwerkingen op. 3 patiënten overleden, maar bij geen van hen was het overlijden gerelateerd aan de behandeling.

Bron:

Le Gouill S, Beldi-Ferchiou A, Alcantara M, et al. Molecular response after obinutuzumab plus high-dose cytarabine induction for transplant-eligible patients with untreated mantle cell lymphoma (LyMa-101): a phase 2 trial of the LYSA group. Lancet Haematol. 2020;7:e798-e807.

Positief EMA-advies voor melfalan flufenamide bij RRMM

aug 2022 | MM

Lees meer over Positief EMA-advies voor melfalan flufenamide bij RRMM

Ruxolitinib bij polycythaemia vera: 5-jaar follow-up van RESPONSE-2

aug 2022 | MPN

Lees meer over Ruxolitinib bij polycythaemia vera: 5-jaar follow-up van RESPONSE-2

Studie bewijst veiligheid van vroeg stoppen carbapenem

aug 2022 | Leukemie, Lymfoom, MM, Stamceltransplantatie

Lees meer over Studie bewijst veiligheid van vroeg stoppen carbapenem

Toevoegen stamceltransplantatie aan lenalidomide-bortezomib-dexamethason verbetert PFS bij MM

aug 2022 | MM, Stamceltransplantatie

Lees meer over Toevoegen stamceltransplantatie aan lenalidomide-bortezomib-dexamethason verbetert PFS bij MM

De meerwaarde van breath-holdtechniek bij bestraling van lymfomen

aug 2022 | Borstkanker, Longoncologie, Lymfoom

Lees meer over De meerwaarde van breath-holdtechniek bij bestraling van lymfomen

Kinderen met (actieve) IBD hebben toegenomen risico op VTE

jul 2022 | IBD, Kinderen

Lees meer over Kinderen met (actieve) IBD hebben toegenomen risico op VTE

Webcast Immuuntherapie: herkennen van bijwerkingen en acties voor de niet-oncoloog

7 sep 2022 om 20:30 | Immuuntherapie

Lees meer over Webcast Immuuntherapie: herkennen van bijwerkingen en acties voor de niet-oncoloog

Vaccinatiezorg voor medische risicogroepen

11 aug 2022 | HIV

Lees meer over Vaccinatiezorg voor medische risicogroepen

Kijk verder dan de huid #2 - Patiënt Management

8 jul 2022 | Lymfoom

Lees meer over Kijk verder dan de huid #2 - Patiënt Management

Gewone symptomen van zeldzame ziekten

20 apr 2022 om 20:30

Lees meer over Gewone symptomen van zeldzame ziekten

Behandeling van eosinofiele aandoeningen EGPA en HES

23 mrt 2022 om 20:30 | Astma

Lees meer over Behandeling van eosinofiele aandoeningen EGPA en HES

Eosinofiel gedreven aandoeningen en de behandeling

23 mrt 2022 om 20:30

Lees meer over Eosinofiel gedreven aandoeningen en de behandeling

De toekomst van antistollingszorg in Nederland

15 feb 2022

Lees meer over De toekomst van antistollingszorg in Nederland

Webcast Long covid: wat weten we, wat kunt u verwachten, wat kunt u doen?

10 nov 2021 om 20:30

Lees meer over Webcast Long covid: wat weten we, wat kunt u verwachten, wat kunt u doen?

Levensbedreigende trombocytopenieën

22 sep 2021 om 20:30 | Benigne hematologie

Lees meer over Levensbedreigende trombocytopenieën
Er zijn geen bijeenkomsten gevonden.

Tweede keer stoppen met een TKI bij chronische myeloïde leukemie blijkt lastig

Lees meer
Lees meer over Tweede keer stoppen met een TKI bij chronische myeloïde leukemie blijkt lastig

Levensverwachting bij haarcelleukemie bijna gelijk aan die in algemene bevolking

Lees meer
Lees meer over Levensverwachting bij haarcelleukemie bijna gelijk aan die in algemene bevolking

Nieuwe combinatie-immuuntherapie voor RRMM

Lees meer
Lees meer over Nieuwe combinatie-immuuntherapie voor RRMM

Combinatie zanubrutinib plus obinutuzumab bij recidiverend of refractair folliculair lymfoom

Lees meer
Lees meer over Combinatie zanubrutinib plus obinutuzumab bij recidiverend of refractair folliculair lymfoom

Nederlandse CAR T-tumorboard bevestigt uitkomsten van axi-cel bij DLBCL

Lees meer
Lees meer over Nederlandse CAR T-tumorboard bevestigt uitkomsten van axi-cel bij DLBCL

ELIANA: tisagenlecleucel is ook op langere termijn potentieel curatief

Lees meer
Lees meer over ELIANA: tisagenlecleucel is ook op langere termijn potentieel curatief

Risicofactoren en uitkomsten van hemato-oncologische patiënten met COVID-19

Lees meer
Lees meer over Risicofactoren en uitkomsten van hemato-oncologische patiënten met COVID-19

Toevoeging van ibrutinib verbetert PFS bij ouderen met mantelcellymfoom

Lees meer
Lees meer over Toevoeging van ibrutinib verbetert PFS bij ouderen met mantelcellymfoom

Decitabine als alternatieve inductiebehandeling bij ouderen met AML

Lees meer
Lees meer over Decitabine als alternatieve inductiebehandeling bij ouderen met AML

AML Hulpgids voor patiënten

mrt 2021 | Leukemie

Lees meer over AML Hulpgids voor patiënten

De behandeling van AML, bekeken vanuit de verpleegkundig specialist

okt 2020

Lees meer over De behandeling van AML, bekeken vanuit de verpleegkundig specialist

AML-Podcastserie

jul 2020

Lees meer over AML-Podcastserie

Stamceltransplantatie bij AML

apr 2020 | Transplantatie

Lees meer over Stamceltransplantatie bij AML

AML-behandeling in de perifere setting

apr 2020

Lees meer over AML-behandeling in de perifere setting

Diagnose en testen bij FLT3+ AML

jan 2020 | Leukemie

Lees meer over Diagnose en testen bij FLT3+ AML

MedNet Dermatologie nr 1-2022

jul 2022

Lees meer over MedNet Dermatologie nr 1-2022