Obinutuzumab plus DHAP effectieve inductiebehandeling voor mantelcellymfoom

Delen via:

Obinutuzumab plus dexamethason, hoge dosis cytarabine en cisplatine wordt goed verdragen en is effectief in het induceren van MRD-negativiteit in beenmerg bij patiënten met een mantelcellymfoom die in aanmerking komen voor transplantatie. Dat blijkt uit de LyMa-101-studie waarvan de resultaten zijn gepubliceerd in The Lancet Haematology. Obinutuzumab kan daarmee mogelijk een alternatief zijn voor rituximab in deze populatie, aldus de onderzoekers.

LyMa-101 (NCT02896582) was een prospectieve, open-label, fase II-studie waarin de effectiviteit van obinutuzumab plus dexamethason, hoge dosis cytarabine en cisplatine (DHAP) werd onderzocht bij patiënten (18 tot 65 jaar) met een mantelcellymfoom, die geen eerdere behandeling hadden ondergaan en in aanmerking kwamen voor een autologe stamceltransplantatie. Het primaire eindpunt was de afwezigheid van minimale restziekte (MRD) in het beenmerg na 4 kuren obinutuzumab plus DHAP: obinutuzumab 1000 mg/m2 intraveneus op dag 1, 8 en 15 in cyclus 1 en op dag 1 in cycli 2, 3 en 4; dexamethason 40 mg intraveneus op dag 1-4, cytarabine 2 g/m2 intraveneus elke 12 uur op dag 1 en daarnaast cisplatine 100 mg/m2 via continue infusie gedurende 24 uur op dag 1, carboplatine area under the curve 5 of oxaliplatine 130 mg/m2. Na de transplantatie volgde 3 jaar onderhoudsbehandeling met obinutuzumab (1000 mg/m2 elke 2 maanden) gevolgd door MRD-gebaseerde on demand-onderhoudsbehandeling met obinutuzumab. De behandeling werd als effectief beschouwd als de MRD-negativiteit in beenmerg ≥ 70% was en als ineffectief als deze ≤ 55% was.

Minimale restziekte

In totaal werden tussen 29 november 2016 en 2 mei 2018 86 patiënten geïncludeerd in 28 Franse ziekenhuizen. Eenentachtig patiënten voltooiden de inductiebehandeling, 73 ondergingen een autologe stamceltransplantatie en 69 patiënten startten met onderhoudstherapie. Van de 73 patiënten in de effectiviteitsdataset was bij 55 (75%) patiënten het beenmerg MRD-negatief na de inductiebehandeling. Volgens de protocoldefinitie waren 18 (25%) van de 73 patiënten MRD-positief: bij 12 patiënten was het beenmerg daadwerkelijk MRD-positief, 2 patiënten vertoonden progressie tijdens inductietherapie en bij 4 patiënten kon de MRD-status niet worden beoordeeld. De meest voorkomende treatment-emergent bijwerkingen van graad 3 of 4 waren anemie (graad 3: 26 (31%) van 85 patiënten; graad 4: 3 (4%) van 85 patiënten) en neutropenie (graad 3: 13 (15%) van 85 patiënten; graad 4: 32 (38%) van 85 patiënten). Tijdens de inductiefase traden 58 ernstige bijwerkingen op. 3 patiënten overleden, maar bij geen van hen was het overlijden gerelateerd aan de behandeling.

Bron:

Le Gouill S, Beldi-Ferchiou A, Alcantara M, et al. Molecular response after obinutuzumab plus high-dose cytarabine induction for transplant-eligible patients with untreated mantle cell lymphoma (LyMa-101): a phase 2 trial of the LYSA group. Lancet Haematol. 2020;7:e798-e807.

Versnelde FDA-goedkeuring loncastuximab tesirine bij grootcellig B-cellymfoom

mei 2021 |

Lees meer over Versnelde FDA-goedkeuring loncastuximab tesirine bij grootcellig B-cellymfoom

Methotrexaat-gerelateerde neurotoxiciteit bij kinderen met ALL

apr 2021 |

Lees meer over Methotrexaat-gerelateerde neurotoxiciteit bij kinderen met ALL

Nieuwe CAR T-celtherapiefaciliteit op Leiden Bio Science Park

apr 2021 |

Lees meer over Nieuwe CAR T-celtherapiefaciliteit op Leiden Bio Science Park

Beter onderscheid mogelijk tussen kwetsbare en intermediate fitte MM-patiënten

apr 2021 |

Lees meer over Beter onderscheid mogelijk tussen kwetsbare en intermediate fitte MM-patiënten

Kankerpatiënt informeren over neuropathie loont

apr 2021 |

Lees meer over Kankerpatiënt informeren over neuropathie loont

Aandacht tijdens de EMN voor de behandeling van RRMM met nieuwe MAb-gebaseerde therapieën

apr 2021 |

Lees meer over Aandacht tijdens de EMN voor de behandeling van RRMM met nieuwe MAb-gebaseerde therapieën

Treatment with DOACs - optimal balance between prevention of thrombosis and bleeding

25 mei 2021 om 20:30 | Cardiologie

Lees meer over Treatment with DOACs - optimal balance between prevention of thrombosis and bleeding

Kanker en trombose, hoe kiest u het juiste antistollingsmiddel?   

8 feb 2021 | Farmacie

Lees meer over Kanker en trombose, hoe kiest u het juiste antistollingsmiddel?   

Stollingsafwijkingen bij COVID-19; behandeling op de IC

30 nov 2020 om 20:30 | Coronavirus (COVID-19)

Lees meer over Stollingsafwijkingen bij COVID-19; behandeling op de IC

Hematologie in beeld

3 nov 2020 | Hematologie

Lees meer over Hematologie in beeld

Trombocytopenie - differentiaaldiagnostiek en morfologie

3 nov 2020 om 19:30 | Hematologie

Lees meer over Trombocytopenie - differentiaaldiagnostiek en morfologie

Anemie – differentiaaldiagnostiek en morfologie

3 nov 2020 om 21:00 | Hematologie

Lees meer over Anemie – differentiaaldiagnostiek en morfologie

Precisiezorg dichterbij dan we denken

2 nov 2020 | Cardiologie

Lees meer over Precisiezorg dichterbij dan we denken

VTE & Kanker: tijd voor een nieuwe aanpak?

20 nov 2018 om 20:30 | Hematologie

Lees meer over VTE & Kanker: tijd voor een nieuwe aanpak?

De ziekte van Gaucher

Hematologie

Lees meer over De ziekte van Gaucher

EHA in ORANJE 2021

donderdag 10 jun 2021 van 18:00 tot 21:45 | Hematologie

Lees meer over EHA in ORANJE 2021

Convalescent plasma tegen COVID-19 bij patiënten met B-celdepletie

Lees meer
Lees meer over Convalescent plasma tegen COVID-19 bij patiënten met B-celdepletie

Sutimlimab ook op lange termijn effectief en veilig bij chronische ITP

Lees meer
Lees meer over Sutimlimab ook op lange termijn effectief en veilig bij chronische ITP

Eerste resultaten iberdomide plus dexamethason en daratumumab of bortezomib bij RRMM

Lees meer
Lees meer over Eerste resultaten iberdomide plus dexamethason en daratumumab of bortezomib bij RRMM

Fase III-resultaten gentherapie bij hemofilie B

Lees meer
Lees meer over Fase III-resultaten gentherapie bij hemofilie B

Asciminib veilig en effectief bij moeilijk te behandelen CML

Lees meer
Lees meer over Asciminib veilig en effectief bij moeilijk te behandelen CML

Oorsprong van bloedkanker al decennia vóór diagnose traceerbaar

Lees meer
Lees meer over Oorsprong van bloedkanker al decennia vóór diagnose traceerbaar

Venetoclax plus decitabine: slechtere uitkomsten bij AML met TP53-mutaties

Lees meer
Lees meer over Venetoclax plus decitabine: slechtere uitkomsten bij AML met TP53-mutaties

Stamceltransplantatie ook geschikt voor ouderen met hoogrisico-MDS

Lees meer
Lees meer over Stamceltransplantatie ook geschikt voor ouderen met hoogrisico-MDS

Tranexaminezuur als profylaxe om bloedingen bij hematologische maligniteiten te voorkomen

Lees meer
Lees meer over Tranexaminezuur als profylaxe om bloedingen bij hematologische maligniteiten te voorkomen

AML Hulpgids voor patiënten

mrt 2021 |

Lees meer over AML Hulpgids voor patiënten

De behandeling van AML, bekeken vanuit de verpleegkundig specialist

okt 2020 |

Lees meer over De behandeling van AML, bekeken vanuit de verpleegkundig specialist

AML-Podcastserie

jul 2020 |

Lees meer over AML-Podcastserie

Stamceltransplantatie bij AML

apr 2020 |

Lees meer over Stamceltransplantatie bij AML

AML-behandeling in de perifere setting

apr 2020 |

Lees meer over AML-behandeling in de perifere setting

Diagnose en testen bij FLT3+ AML

jan 2020 |

Lees meer over Diagnose en testen bij FLT3+ AML