Obinutuzumab plus DHAP effectieve inductiebehandeling voor mantelcellymfoom

Delen via:

Obinutuzumab plus dexamethason, hoge dosis cytarabine en cisplatine wordt goed verdragen en is effectief in het induceren van MRD-negativiteit in beenmerg bij patiënten met een mantelcellymfoom die in aanmerking komen voor transplantatie. Dat blijkt uit de LyMa-101-studie waarvan de resultaten zijn gepubliceerd in The Lancet Haematology. Obinutuzumab kan daarmee mogelijk een alternatief zijn voor rituximab in deze populatie, aldus de onderzoekers.

LyMa-101 (NCT02896582) was een prospectieve, open-label, fase II-studie waarin de effectiviteit van obinutuzumab plus dexamethason, hoge dosis cytarabine en cisplatine (DHAP) werd onderzocht bij patiënten (18 tot 65 jaar) met een mantelcellymfoom, die geen eerdere behandeling hadden ondergaan en in aanmerking kwamen voor een autologe stamceltransplantatie. Het primaire eindpunt was de afwezigheid van minimale restziekte (MRD) in het beenmerg na 4 kuren obinutuzumab plus DHAP: obinutuzumab 1000 mg/m2 intraveneus op dag 1, 8 en 15 in cyclus 1 en op dag 1 in cycli 2, 3 en 4; dexamethason 40 mg intraveneus op dag 1-4, cytarabine 2 g/m2 intraveneus elke 12 uur op dag 1 en daarnaast cisplatine 100 mg/m2 via continue infusie gedurende 24 uur op dag 1, carboplatine area under the curve 5 of oxaliplatine 130 mg/m2. Na de transplantatie volgde 3 jaar onderhoudsbehandeling met obinutuzumab (1000 mg/m2 elke 2 maanden) gevolgd door MRD-gebaseerde on demand-onderhoudsbehandeling met obinutuzumab. De behandeling werd als effectief beschouwd als de MRD-negativiteit in beenmerg ≥ 70% was en als ineffectief als deze ≤ 55% was.

Minimale restziekte

In totaal werden tussen 29 november 2016 en 2 mei 2018 86 patiënten geïncludeerd in 28 Franse ziekenhuizen. Eenentachtig patiënten voltooiden de inductiebehandeling, 73 ondergingen een autologe stamceltransplantatie en 69 patiënten startten met onderhoudstherapie. Van de 73 patiënten in de effectiviteitsdataset was bij 55 (75%) patiënten het beenmerg MRD-negatief na de inductiebehandeling. Volgens de protocoldefinitie waren 18 (25%) van de 73 patiënten MRD-positief: bij 12 patiënten was het beenmerg daadwerkelijk MRD-positief, 2 patiënten vertoonden progressie tijdens inductietherapie en bij 4 patiënten kon de MRD-status niet worden beoordeeld. De meest voorkomende treatment-emergent bijwerkingen van graad 3 of 4 waren anemie (graad 3: 26 (31%) van 85 patiënten; graad 4: 3 (4%) van 85 patiënten) en neutropenie (graad 3: 13 (15%) van 85 patiënten; graad 4: 32 (38%) van 85 patiënten). Tijdens de inductiefase traden 58 ernstige bijwerkingen op. 3 patiënten overleden, maar bij geen van hen was het overlijden gerelateerd aan de behandeling.

Bron:

Le Gouill S, Beldi-Ferchiou A, Alcantara M, et al. Molecular response after obinutuzumab plus high-dose cytarabine induction for transplant-eligible patients with untreated mantle cell lymphoma (LyMa-101): a phase 2 trial of the LYSA group. Lancet Haematol. 2020;7:e798-e807.

Advies over sluisplaatsing talquetamab, epcoritamab en tislelizumab

sep 2023 | Lymfoom, Maag-darm-leveroncologie, MM

Lees meer over Advies over sluisplaatsing talquetamab, epcoritamab en tislelizumab

Recombinant VWF versus tranexaminezuur voor hevig menstrueel bloedverlies bij ziekte van von Willebrand

sep 2023 | Benigne hematologie

Lees meer over Recombinant VWF versus tranexaminezuur voor hevig menstrueel bloedverlies bij ziekte van von Willebrand

Oncode Accelerator: nieuwe kankermedicijnen sneller bij patiënt

sep 2023 | Borstkanker, Bot en wekedelen, Dermato-oncologie, Gynaecologische oncologie, Hoofd-hals, Immuuntherapie, Leukemie, Longoncologie, Lymfoom, Maag-darm-leveroncologie, Mesothelioom, Neuro-oncologie, Uro-oncologie

Lees meer over Oncode Accelerator: nieuwe kankermedicijnen sneller bij patiënt

Incidentie van tweede primaire maligniteit bij met anti-CD38 mAb behandeld MM

sep 2023 | MM

Lees meer over Incidentie van tweede primaire maligniteit bij met anti-CD38 mAb behandeld MM

Goede resultaten GVHD-profylaxe met cyclofosfamide na allo-HSCT

sep 2023 | Leukemie, Lymfoom, Stamceltransplantatie

Lees meer over Goede resultaten GVHD-profylaxe met cyclofosfamide na allo-HSCT

Sorafenib-onderhoudsbehandeling na allogene HSCT bij FLT3-ITD AML

sep 2023 | Leukemie, Stamceltransplantatie

Lees meer over Sorafenib-onderhoudsbehandeling na allogene HSCT bij FLT3-ITD AML

ITP zorg: kan het anders?
Pathofysiologie, diagnostiek en behandeling

27 sep 2023 om 20:00 | Benigne hematologie

Lees meer over ITP zorg: kan het anders?
Pathofysiologie, diagnostiek en behandeling

CMV-infecties bij post-transplantatiepatiënten; een behandellandschap in ontwikkeling

6 jun 2023 | Stamceltransplantatie, Virale infecties

Lees meer over CMV-infecties bij post-transplantatiepatiënten; een behandellandschap in ontwikkeling

Keynote Webinar | Spotlight on Cardio-Oncology

16 mei 2023 om 17:30

Lees meer over Keynote Webinar | Spotlight on Cardio-Oncology

Webcast Immuuntherapie: herkennen van bijwerkingen en acties voor de niet-oncoloog

12 okt 2022 | Immuuntherapie

Lees meer over Webcast Immuuntherapie: herkennen van bijwerkingen en acties voor de niet-oncoloog

Gewone symptomen van zeldzame ziekten

27 sep 2022

Lees meer over Gewone symptomen van zeldzame ziekten

Behandeling van eosinofiele aandoeningen EGPA en HES

21 sep 2022 | Astma

Lees meer over Behandeling van eosinofiele aandoeningen EGPA en HES

Vaccinatiezorg voor medische risicogroepen

11 aug 2022 | HIV

Lees meer over Vaccinatiezorg voor medische risicogroepen

Kijk verder dan de huid #2 - Patiënt Management

8 jul 2022 | Lymfoom, Radiotherapie

Lees meer over Kijk verder dan de huid #2 - Patiënt Management

Eosinofiel gedreven aandoeningen en de behandeling

23 mrt 2022 om 20:30

Lees meer over Eosinofiel gedreven aandoeningen en de behandeling
Er zijn geen bijeenkomsten gevonden.

Venetoclax elimineert het virale reservoir bij muizen

jul 2023 | HIV

Lees meer over Venetoclax elimineert het virale reservoir bij muizen

Is osocimab het anticoagulans van de toekomst voor hemodialysepatiënten?

jun 2023 | Benigne hematologie, Dialyse

Lees meer over Is osocimab het anticoagulans van de toekomst voor hemodialysepatiënten?

Romiplostim plus ciclosporine A bij patiënten met aplastische anemie

jun 2023 | Benigne hematologie

Lees meer over Romiplostim plus ciclosporine A bij patiënten met aplastische anemie

Luspatercept nieuwe zorgstandaard voor anemie bij laagrisico MDS?

jun 2023 | MDS

Lees meer over Luspatercept nieuwe zorgstandaard voor anemie bij laagrisico MDS?

Pacritinib veilig en effectief als voorbehandeling allo-SCT bij myelofibrose

jun 2023 | MPN, Stamceltransplantatie

Lees meer over Pacritinib veilig en effectief als voorbehandeling allo-SCT bij myelofibrose

Prognose patiënten met R/R DLBCL in pre-CAR T-tijdperk slecht

jun 2023 | Lymfoom, Stamceltransplantatie

Lees meer over Prognose patiënten met R/R DLBCL in pre-CAR T-tijdperk slecht

Langetermijnresultaten venetoclax-obinutuzumab bij CLL positief

jun 2023 | Leukemie

Lees meer over Langetermijnresultaten venetoclax-obinutuzumab bij CLL positief

Ruxolitinib is effectief bij myelofibrose ongeacht anemie en transfusiestatus

jun 2023 | MPN

Lees meer over Ruxolitinib is effectief bij myelofibrose ongeacht anemie en transfusiestatus

Verhoogde risico’s bij hemochromatose C282Y-homozygoten

jun 2023 | Benigne hematologie, Diabetes

Lees meer over Verhoogde risico’s bij hemochromatose C282Y-homozygoten

AML Hulpgids voor patiënten

mrt 2021 | Leukemie

Lees meer over AML Hulpgids voor patiënten

De behandeling van AML, bekeken vanuit de verpleegkundig specialist

okt 2020

Lees meer over De behandeling van AML, bekeken vanuit de verpleegkundig specialist

AML-Podcastserie

jul 2020

Lees meer over AML-Podcastserie

Stamceltransplantatie bij AML

apr 2020 | Transplantatie

Lees meer over Stamceltransplantatie bij AML

AML-behandeling in de perifere setting

apr 2020

Lees meer over AML-behandeling in de perifere setting

Diagnose en testen bij FLT3+ AML

jan 2020 | Leukemie

Lees meer over Diagnose en testen bij FLT3+ AML

MedNet Hematologie 2023-04

aug 2023

Lees meer over MedNet Hematologie 2023-04

MedNet Hematologie 2023-03

jun 2023

Lees meer over MedNet Hematologie 2023-03

MedNet Hematologie 2023-02

apr 2023

Lees meer over MedNet Hematologie 2023-02

MedNet Hematologie 2023-01

feb 2023

Lees meer over MedNet Hematologie 2023-01

MedNet Hematologie 2022-06

dec 2022

Lees meer over MedNet Hematologie 2022-06

MedNet Hematologie 2022-05

okt 2022

Lees meer over MedNet Hematologie 2022-05

MedNet Hematologie 2022-04

aug 2022

Lees meer over MedNet Hematologie 2022-04

MedNet Hematologie 2022-03

jun 2022

Lees meer over MedNet Hematologie 2022-03

MedNet Hematologie special CAR T 2022

mei 2022

Lees meer over MedNet Hematologie special CAR T 2022