Opnieuw succesvol virtueel EHA-congres

Delen via:

Het congres van de European Hematology Association (EHA) zou dit jaar in Wenen plaatsvinden, maar was voor de tweede keer helemaal virtueel. Contact ‘in de wandelgangen’ is daardoor niet mogelijk, maar een online congres heeft wel een groot voordeel: het aantal registraties was vorig jaar en ook dit jaar ongeveer dubbel zoveel als in afgelopen jaren. “En er is bovendien na de lezingen veel meer ruimte voor discussie”, stelt prof. Ruud Delwel, voorzitter van de EHA-congrescommissie.

De opzet van het virtuele congres was dezelfde als van voorgaande congressen op locatie. Er waren lezingen, parallelsessies, meet-the-expertbijeenkomsten, educational sessies en grote voordrachten zoals de José Carreras-lecture over baanbrekend klinisch onderzoek en de David Grimwade-lecture over grensverleggend laboratoriumgebaseerd onderzoek. Op de vrijdag was ook het presidential-symposium, waar de zes beste abstracts worden gepresenteerd.

Het EHA-congres draait om zowel wetenschap als educatie. “Het is aan de ene kant fundamenteel en translationeel klinisch, en aan de andere kant een soort bijscholing voor de vele hematologen in de periferie”, legt Delwel uit. “Perifere hematologen bezoeken het congres veelal niet jaarlijks, maar willen wel op de hoogte blijven van ontwikkelingen. Voor hen zijn de educational sessies opgezet, waar de stand van zaken begrijpelijk wordt uitgelegd.”

Snel omgezet

Delwel is nog steeds onder de indruk van de snelle omschakeling in 2020 naar een virtueel congres. Hij was er nauw bij betrokken en zag van dichtbij hoe in tweeënhalve maand het hele programma werd omgezet naar online. “In het EHA-office in Den Haag hebben enkele jonge medewerkers dat heel snel in elkaar gezet. Enorm knap. En succesvol: normaal heeft het congres dertien- tot vijftienduizend aanmeldingen en zijn er continu zo’n tienduizend bezoekers aanwezig. Maar vorig jaar waren er meer dan 25 duizend registraties, en dit jaar ruim twintigduizend. Dat heeft waarschijnlijk te maken met de goedkopere entree, en het wegvallen van reis- en verblijfkosten. Ondanks dit succes is er denk ik inmiddels wel weer behoefte aan een echt congres. Online heeft voordelen maar je mist het echte contact en de informele ontmoetingen en gesprekken. Dat is misschien mede de reden dat er dit jaar iets minder ‘bezoekers’ waren dan vorig jaar.”

Ook dit jaar was het congres erg geslaagd, vindt Delwel. Hij denkt dat bezoekers er eveneens positief over zijn. De sessies waren goed bezocht, waarbij Delwel het vooral mooi vindt dat clinici en wetenschappers bij elkaar komen: “Artsen leren om toe te passen wat we weten, en wetenschappers onderzoeken wat we nog niet weten. Het is prachtig als zij elkaar kunnen ontmoeten en kunnen discussiëren. Al een aantal jaar geleden wilden we een betere plek voor onderzoek binnen de EHA. Daar hebben we onder de naam YoungEHA een speciale dag voor opgezet, voorafgaand aan het eigenlijke congres. In het land waar het congres plaatsvond, brachten we jonge onderzoekers bij elkaar om te vertellen over hun lab-based onderzoek. Tegelijk stimuleerden we hen om EHA-lid te worden. Dat is een groot succes geworden. Inmiddels is het een vast onderdeel van het programma, met zo’n duizend bezoekers en veel aanmeldingen voor presentaties. Dat is dus een aanwas van jonge mensen bij de EHA.”

Kort en bondig

Als boeiend onderdeel noemt Delwel ook de workshops, met eveneens clinici en onderzoekers. Het format is bijzonder: onderzoekers presenteren hun werk in vijf minuten met maximaal vier slides. Daarna is er discussie. “Zo stimuleer je mensen om hoofdzaken van bijzaken te scheiden, en om bondig uit te leggen wat je hebt onderzocht en wat dat betekent. Dit zijn succesvolle meetings waar bezoekers graag komen en onderzoekers graag willen presenteren.”

De educational sessies zijn bedoeld voor artsen die bijvoorbeeld bepaalde typen patiënten behandelen. In de sessies worden zij op de hoogte gebracht van de stand van zaken en ontwikkelingen in hun vakgebied. Ook voor Delwel is dat leerzaam: “Ik hoorde een prachtig verhaal over gentherapie met CD34-positieve stamcellen bij kinderen met het Hurler-syndroom, een metabole ziekte. De therapie was succesvol, maar het blijft nog afwachten hoe deze therapie zich verder zal ontwikkelen. In het verleden kon gentherapie leiden tot leukemie. Er zijn inmiddels betere vectoren waardoor de kans op leukemie volgens behandelaars en onderzoekers nu nagenoeg nul is. Aan de andere kant is het prachtig dat we nu patiënten kunnen helpen die erg ziek zijn en waar geen oplossing voor was. Er wordt al heel lang gesproken over gentherapie, maar nu gebeurt het echt.”

Kleine stapjes

Over het algemeen zijn op het EHA-congres dit jaar geen grensverleggende resultaten gepresenteerd. Enkele late-breaking abstracts lieten wel verbetering zien in behandelresultaten bij bepaalde ziektes, maar grote stappen vooruit zijn niet gemaakt. “Maar,” stelt Delwel, “ook een paar procent verbetering telt mee. Het gaat steeds om kleine stapjes. Mede daarom is het EHA-congres erg belangrijk. Mensen kunnen de actuele informatie met elkaar delen en er met elkaar over discussiëren.”

Het congres duurde, net als vorig jaar, bij elkaar een hele week. Inclusief de voorafgaande YoungEHA-dag zelfs acht dagen. Vergt dat niet te veel van de congresvoorzitter? Delwel legt uit dat vooral de eerste drie dagen veel aandacht vragen: “De echte congresdagen waren op donderdag, vrijdag en zaterdag. Daarna waren er vier thematische dagen die zijn ingedeeld op ziektebeeld. Daar komen eerdere presentaties terug, waarbij er ruim tijd is voor discussie. Dat vind ik een voordeel van een virtueel congres: je kunt meer ruimte indelen voor vraag en antwoord. En met deze opzet was het voor mij als voorzitter goed te doen.”

Dit interview is verschenen in MedNet Hematologie – Special EHA. Ook deze artikelen zijn in de Special EHA verschenen: Highlights over myeloom: daratumumab-onderhoud, carfilzomib en BiTe en Veelbelovende eerste resultaten GLOW-studie: ibrutinib plus venetoclax als eerstelijnsbehandeling bij CLL.

Toekomst

Als interessante ontwikkeling voor de toekomst noemt Delwel met name de immuuntherapie. “Daar gebeurt erg veel dat leidt tot succesvolle behandelingen. Zo worden allerlei monoklonale antilichamen gebruikt in therapieën en CAR-T-celtherapie wordt heel succesvol ingezet bij kinderen met leukemie. Veel immuungerichte therapieën hebben een grote vlucht genomen. Een kwart eeuw geleden gebeurde er ogenschijnlijk weinig in dat veld, maar inmiddels is er heel veel bereikt. Overigens wel in samenhang met de moleculaire biologie. Daardoor leren we hoe antilichamen of T-cellen in elkaar zitten en hoe we vectoren kunnen maken. Ik vind dit een prachtig voorbeeld van hoe twee vakgebieden, namelijk het immuunveld en het moleculaire veld, kunnen samenwerken om doelen te bereiken. En onderzoek levert tegenwoordig grote hoeveelheden data op. Er zijn experts nodig om daarmee te kunnen omgaan. Zo is een van mijn eigen promovendi een bioinformaticus. Zelf ben ik bezig met het identificeren van ‘small molecules’. Ook dat is een groeiend onderzoeksveld, waarin we niet zonder chemici kunnen. Onderzoek wordt steeds meer multidisciplinair. En daardoor ook steeds interessanter, want het is boeiend om met heel andere disciplines samen te werken.”

Ruxolitinib bij polycythaemia vera: 5-jaar follow-up van RESPONSE-2

aug 2022 | MPN

Lees meer over Ruxolitinib bij polycythaemia vera: 5-jaar follow-up van RESPONSE-2

Studie bewijst veiligheid van vroeg stoppen carbapenem

aug 2022 | Leukemie, Lymfoom, MM, Stamceltransplantatie

Lees meer over Studie bewijst veiligheid van vroeg stoppen carbapenem

Toevoegen stamceltransplantatie aan lenalidomide-bortezomib-dexamethason verbetert PFS bij MM

aug 2022 | MM, Stamceltransplantatie

Lees meer over Toevoegen stamceltransplantatie aan lenalidomide-bortezomib-dexamethason verbetert PFS bij MM

De meerwaarde van breath-holdtechniek bij bestraling van lymfomen

aug 2022 | Borstkanker, Longoncologie, Lymfoom

Lees meer over De meerwaarde van breath-holdtechniek bij bestraling van lymfomen

Kinderen met (actieve) IBD hebben toegenomen risico op VTE

jul 2022 | IBD, Kinderen

Lees meer over Kinderen met (actieve) IBD hebben toegenomen risico op VTE

Regionaal samenwerken hematologie goed voor wetenschapper en patiënt

jul 2022 | Leukemie, Lymfoom, MM

Lees meer over Regionaal samenwerken hematologie goed voor wetenschapper en patiënt

Webcast Immuuntherapie: herkennen van bijwerkingen en acties voor de niet-oncoloog

7 sep 2022 om 20:30 | Immuuntherapie

Lees meer over Webcast Immuuntherapie: herkennen van bijwerkingen en acties voor de niet-oncoloog

Vaccinatiezorg voor medische risicogroepen

11 aug 2022 | HIV

Lees meer over Vaccinatiezorg voor medische risicogroepen

Kijk verder dan de huid #2 - Patiënt Management

8 jul 2022 | Lymfoom

Lees meer over Kijk verder dan de huid #2 - Patiënt Management

Gewone symptomen van zeldzame ziekten

20 apr 2022 om 20:30

Lees meer over Gewone symptomen van zeldzame ziekten

Behandeling van eosinofiele aandoeningen EGPA en HES

23 mrt 2022 om 20:30 | Astma

Lees meer over Behandeling van eosinofiele aandoeningen EGPA en HES

Eosinofiel gedreven aandoeningen en de behandeling

23 mrt 2022 om 20:30

Lees meer over Eosinofiel gedreven aandoeningen en de behandeling

De toekomst van antistollingszorg in Nederland

15 feb 2022

Lees meer over De toekomst van antistollingszorg in Nederland

Webcast Long covid: wat weten we, wat kunt u verwachten, wat kunt u doen?

10 nov 2021 om 20:30

Lees meer over Webcast Long covid: wat weten we, wat kunt u verwachten, wat kunt u doen?

Levensbedreigende trombocytopenieën

22 sep 2021 om 20:30 | Benigne hematologie

Lees meer over Levensbedreigende trombocytopenieën
Er zijn geen bijeenkomsten gevonden.

Tweede keer stoppen met een TKI bij chronische myeloïde leukemie blijkt lastig

Lees meer
Lees meer over Tweede keer stoppen met een TKI bij chronische myeloïde leukemie blijkt lastig

Levensverwachting bij haarcelleukemie bijna gelijk aan die in algemene bevolking

Lees meer
Lees meer over Levensverwachting bij haarcelleukemie bijna gelijk aan die in algemene bevolking

Nieuwe combinatie-immuuntherapie voor RRMM

Lees meer
Lees meer over Nieuwe combinatie-immuuntherapie voor RRMM

Combinatie zanubrutinib plus obinutuzumab bij recidiverend of refractair folliculair lymfoom

Lees meer
Lees meer over Combinatie zanubrutinib plus obinutuzumab bij recidiverend of refractair folliculair lymfoom

Nederlandse CAR T-tumorboard bevestigt uitkomsten van axi-cel bij DLBCL

Lees meer
Lees meer over Nederlandse CAR T-tumorboard bevestigt uitkomsten van axi-cel bij DLBCL

ELIANA: tisagenlecleucel is ook op langere termijn potentieel curatief

Lees meer
Lees meer over ELIANA: tisagenlecleucel is ook op langere termijn potentieel curatief

Risicofactoren en uitkomsten van hemato-oncologische patiënten met COVID-19

Lees meer
Lees meer over Risicofactoren en uitkomsten van hemato-oncologische patiënten met COVID-19

Toevoeging van ibrutinib verbetert PFS bij ouderen met mantelcellymfoom

Lees meer
Lees meer over Toevoeging van ibrutinib verbetert PFS bij ouderen met mantelcellymfoom

Decitabine als alternatieve inductiebehandeling bij ouderen met AML

Lees meer
Lees meer over Decitabine als alternatieve inductiebehandeling bij ouderen met AML

AML Hulpgids voor patiënten

mrt 2021 | Leukemie

Lees meer over AML Hulpgids voor patiënten

De behandeling van AML, bekeken vanuit de verpleegkundig specialist

okt 2020

Lees meer over De behandeling van AML, bekeken vanuit de verpleegkundig specialist

AML-Podcastserie

jul 2020

Lees meer over AML-Podcastserie

Stamceltransplantatie bij AML

apr 2020 | Transplantatie

Lees meer over Stamceltransplantatie bij AML

AML-behandeling in de perifere setting

apr 2020

Lees meer over AML-behandeling in de perifere setting

Diagnose en testen bij FLT3+ AML

jan 2020 | Leukemie

Lees meer over Diagnose en testen bij FLT3+ AML

MedNet Dermatologie nr 1-2022

jul 2022

Lees meer over MedNet Dermatologie nr 1-2022