Slechtere prognose bij ALL door downsyndroom en IKZF1-deletie

Delen via:

Inductietherapie tegen acute lymfatische leukemie (ALL) is bij kinderen met downsyndroom (DS) even effectief als bij kinderen met leukemie zonder DS. Kinderen met DS en de IKZF1-deletie hebben meer risico op terugkeer van de ziekte. Dat is gebleken in een gematchte internationale cohortstudie vanuit het Erasmus MC in Rotterdam en het Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie in Utrecht. De studie is recent gepubliceerd in The Lancet Haematology.

In de retrospectieve studie zijn 136 patiënten tussen 1 en 23 jaar met Down en ALL gematched (1:3) met een controlegroep van 407 non-down-patiënten met ALL. Data zijn verzameld uit 8 trials die tussen 2002 en 2018 zijn gedaan in Nederland, Engeland, Duitsland, de Scandinavische landen, IJsland en Australië. Het primaire eindpunt was vergelijking van niveaus van MRD (minimaal residuale ziekte) na inductietherapie. Secundaire eindpunten waren vergelijking van langetermijnuitkomsten (ziektevrije overleving, algehele overleving, recidief en behandelinggerelateerde mortaliteit). Voor beide eindpunten was een cohort geselecteerd van respectievelijk 136 en 119 patiënten.

Hoger risico

Het percentage patiënten met hoog niveau van MRD was gelijk voor patiënten met Down en ALL (38%) en hun gematchte controles (39%). In de groep met Down hadden patiënten een hoger risico op recidief bij aanwezigheid van de IKZF1-deletie: recidief na 5 jaar bij 37,1% van de DS-patiënten tegen 13,2% van de controles zonder DS. Het hogere risico was er niet bij afwezigheid van de deletie. DS en ALL bleek geassocieerd met hoger risico op behandelgerelateerd overlijden vergeleken met de gematchte controles (resp 12,2 versus 2,7%).

 

Commentaar van eerste auteur Naomi Michels, Erasmus MC en Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie

“Er is een relatie tussen ALL en het syndroom van Down: kinderen met het syndroom hebben een verhoogde kans op leukemie en daarbij een slechtere overleving dan kinderen zonder downsyndroom. De precieze mechanismen zijn nog grotendeels onbekend maar waarschijnlijk spelen ongunstige genetische afwijkingen een rol, zoals de IKZF1-deletie, en een hogere kans op overlijden door verminderde tolerantie voor chemotherapie. De IKZF1-deletie is vaak aanwezig bij leukemie en nog vaker bij kinderen met DS. Er worden studies gedaan bij kinderen met DS en leukemie, maar tot nu toe is daarbij nog nauwelijks gekeken naar minimaal residuale ziekte. De MRD-bepaling is vrij nieuw en meet hoeveel ziekte over is na de eerste behandeling. Onze internationale studie was de eerste grote en gematchte studie met deze meting.”

Genetica achter leukemie

“De studie richtte zich ook op de genetica achter de leukemie bij DS-kinderen. De primaire DNA-afwijking is bij hen anders dan bij non-down-kinderen, en is vaak onbekend. Daarom zijn DS-kinderen in onze studie gematched met non-down-kinderen met dezelfde genetische afwijkingen. Ook dat is in studies nog niet eerder gedaan. Van onderzoeksgroepen in de deelnemende landen zijn patiëntendata verzameld en we konden 136 patiënten includeren. Bij al die patiënten waren er data over MRD. Gegevens over de overleving waren beschikbaar bij 119 patiënten.

De MRD-niveaus bleken gelijk voor DS- en non-DS-kinderen. Wat betreft de overleving op de lange termijn hadden DS-kinderen en een IKZF1-deletie een slechtere overleving dan gematchte non-DS-kinderen. We wisten al dat de deletie zorgt voor een slechtere overleving, maar bij DS-kinderen heeft die dus een extra effect.

Onze gematchte studie bevestigt dat de mortaliteit bij DS-kinderen hoger is dan bij non-DS-kinderen. De resultaten sluiten aan bij de klinische ervaring en eerdere studies met kinderen met DS en leukemie.”

Doelgerichte behandelingen

“De uitkomsten van de studie dragen bij aan de kennis over leukemie bij kinderen met Down. Maar het is lastig om deze kennis direct te vertalen naar de kliniek. Vanwege de hogere kans op recidief zou je deze kinderen eigenlijk meer therapie willen geven. Maar dat geeft weer meer toxiciteit, waar deze kinderen juist extra gevoelig voor zijn. Het is moeilijk om bij DS-kinderen de juiste balans in de behandeling te vinden.

We hebben nu aangetoond dat met name kinderen met de IKZF1-deletie hoogrisicopatiënten zijn. Maar tegelijkertijd is daar niet meteen een goede oplossing voor. Vervolgstudies zouden zich daarom moeten richten op veilige therapieën voor kinderen met DS. Bijvoorbeeld doelgerichte behandelingen. Nieuwere middelen als blinatumomab en tisagenlecleucel kunnen hier wellicht van waarde zijn, al zijn er berichten over meer neurotoxiciteit van blinatumomab bij DS-kinderen.”

Bron:

Michels N, Boer JM, Enshaei A, et al. Minimal residual disease, long-term outcome, and IKZF1 deletions in children and adolescents with Down syndrome and acute lymphocytic leukaemia: a matched cohort study. Lancet Haematol. 2021;8(10):e700-e710.

Nieuwe inzichten in behandeling foetale en neonatale allo-immuuntrombocytopenie

sep 2022 | Benigne hematologie

Lees meer over Nieuwe inzichten in behandeling foetale en neonatale allo-immuuntrombocytopenie

SUPPLY: Europees project om plasmainzameling te vergroten

sep 2022 | Benigne hematologie

Lees meer over SUPPLY: Europees project om plasmainzameling te vergroten

Klinische kenmerken van hepatitis E-infecties bij hematologische patiënten

sep 2022 | Hepatitis, Hepatologie, Leukemie, Lymfoom, MM, Virale infecties

Lees meer over Klinische kenmerken van hepatitis E-infecties bij hematologische patiënten

Sutimlimab bij koudeagglutinatieziekte: resultaten van de CADENZA-studie

sep 2022 | Benigne hematologie

Lees meer over Sutimlimab bij koudeagglutinatieziekte: resultaten van de CADENZA-studie

Voorwaardelijke EMA-vergunning voor teclistamab bij RRMM

aug 2022 | MM

Lees meer over Voorwaardelijke EMA-vergunning voor teclistamab bij RRMM

PET-geleide strategie bij patiënten met recidief/refractair LBCL die CAR-T-cellen krijgen

aug 2022 | Lymfoom

Lees meer over PET-geleide strategie bij patiënten met recidief/refractair LBCL die CAR-T-cellen krijgen

Behandeling van eosinofiele aandoeningen EGPA en HES

21 sep 2022 | Astma

Lees meer over Behandeling van eosinofiele aandoeningen EGPA en HES

Webcast Immuuntherapie: herkennen van bijwerkingen en acties voor de niet-oncoloog

7 sep 2022 om 20:30 | Immuuntherapie

Lees meer over Webcast Immuuntherapie: herkennen van bijwerkingen en acties voor de niet-oncoloog

Vaccinatiezorg voor medische risicogroepen

11 aug 2022 | HIV

Lees meer over Vaccinatiezorg voor medische risicogroepen

Kijk verder dan de huid #2 - Patiënt Management

8 jul 2022 | Lymfoom

Lees meer over Kijk verder dan de huid #2 - Patiënt Management

Gewone symptomen van zeldzame ziekten

20 apr 2022 om 20:30

Lees meer over Gewone symptomen van zeldzame ziekten

Eosinofiel gedreven aandoeningen en de behandeling

23 mrt 2022 om 20:30

Lees meer over Eosinofiel gedreven aandoeningen en de behandeling

De toekomst van antistollingszorg in Nederland

15 feb 2022

Lees meer over De toekomst van antistollingszorg in Nederland

Webcast Long covid: wat weten we, wat kunt u verwachten, wat kunt u doen?

10 nov 2021 om 20:30

Lees meer over Webcast Long covid: wat weten we, wat kunt u verwachten, wat kunt u doen?

Levensbedreigende trombocytopenieën

22 sep 2021 om 20:30 | Benigne hematologie

Lees meer over Levensbedreigende trombocytopenieën
Er zijn geen bijeenkomsten gevonden.

Real-world studie naar progressievrije overleving CTCL

Lees meer
Lees meer over Real-world studie naar progressievrije overleving CTCL

Tweede keer stoppen met een TKI bij chronische myeloïde leukemie blijkt lastig

Lees meer
Lees meer over Tweede keer stoppen met een TKI bij chronische myeloïde leukemie blijkt lastig

Levensverwachting bij haarcelleukemie bijna gelijk aan die in algemene bevolking

Lees meer
Lees meer over Levensverwachting bij haarcelleukemie bijna gelijk aan die in algemene bevolking

Nieuwe combinatie-immuuntherapie voor RRMM

Lees meer
Lees meer over Nieuwe combinatie-immuuntherapie voor RRMM

Combinatie zanubrutinib plus obinutuzumab bij recidiverend of refractair folliculair lymfoom

Lees meer
Lees meer over Combinatie zanubrutinib plus obinutuzumab bij recidiverend of refractair folliculair lymfoom

Nederlandse CAR T-tumorboard bevestigt uitkomsten van axi-cel bij DLBCL

Lees meer
Lees meer over Nederlandse CAR T-tumorboard bevestigt uitkomsten van axi-cel bij DLBCL

ELIANA: tisagenlecleucel is ook op langere termijn potentieel curatief

Lees meer
Lees meer over ELIANA: tisagenlecleucel is ook op langere termijn potentieel curatief

Risicofactoren en uitkomsten van hemato-oncologische patiënten met COVID-19

Lees meer
Lees meer over Risicofactoren en uitkomsten van hemato-oncologische patiënten met COVID-19

Toevoeging van ibrutinib verbetert PFS bij ouderen met mantelcellymfoom

Lees meer
Lees meer over Toevoeging van ibrutinib verbetert PFS bij ouderen met mantelcellymfoom

AML Hulpgids voor patiënten

mrt 2021 | Leukemie

Lees meer over AML Hulpgids voor patiënten

De behandeling van AML, bekeken vanuit de verpleegkundig specialist

okt 2020

Lees meer over De behandeling van AML, bekeken vanuit de verpleegkundig specialist

AML-Podcastserie

jul 2020

Lees meer over AML-Podcastserie

Stamceltransplantatie bij AML

apr 2020 | Transplantatie

Lees meer over Stamceltransplantatie bij AML

AML-behandeling in de perifere setting

apr 2020

Lees meer over AML-behandeling in de perifere setting

Diagnose en testen bij FLT3+ AML

jan 2020 | Leukemie

Lees meer over Diagnose en testen bij FLT3+ AML

MedNet Hematologie 2022-04

aug 2022

Lees meer over MedNet Hematologie 2022-04

MedNet Hematologie 2022-03

jun 2022

Lees meer over MedNet Hematologie 2022-03

MedNet Hematologie special CAR T 2022

mei 2022

Lees meer over MedNet Hematologie special CAR T 2022

MedNet Hematologie 2022-02

apr 2022

Lees meer over MedNet Hematologie 2022-02

MedNet Hematologie 2022-01

feb 2022

Lees meer over MedNet Hematologie 2022-01