Studie bewijst veiligheid van vroeg stoppen carbapenem

Delen via:

Vroegtijdige stopzetting van antibiotica is aanbevolen bij hematologiepatiënten met koorts van onbekende oorsprong tijdens chemotherapiegeïnduceerde neutropenie, maar over de veiligheid ervan bestond discussie. Een recente studie1 biedt duidelijkheid.

Deze non-inferiority, open-label, multicenter, gerandomiseerde studie werd gedaan in 6 ziekenhuizen in Nederland. Volwassen patiënten (≥ 18 jaar) die werden behandeld met intensieve chemotherapie of hematopoëtische stamceltransplantatie (HSCT) voor een hematologische maligniteit, en die koorts hadden van onbekende oorsprong tijdens hoogrisico-neutropenie (< 0,5 × 109/l verwacht voor ≥ 7 dagen) kwamen in aanmerking. Na het begin van koorts kregen patiënten viermaal daags 500 mg intraveneus imipenem-cilastatine of driemaal daags 1000 mg intraveneus meropenem. Tussen 48 uur en 72 uur behandeling werden deelnemers willekeurig (1:1) toegewezen om een ​​korte termijn (72 uur (60-84); korte behandelingsgroep) of verlengde termijn (≥ 9 dagen tot koorts hebben gedurende 5 dagen of herstel van neutrofielen; verlengde behandelingsgroep) een carbapenem-regime te krijgen. Het samengestelde primaire eindpunt was behandelingsfalen, gedefinieerd als terugkerende koorts of een carbapenem-gevoelige infectie tussen dag 4 en dag 9 en septische shock of respiratoire insufficiëntie of overlijden vanaf dag 4 tot herstel van de neutrofielen. De studie was opgezet om de non-inferioriteit van de korte behandeling te beoordelen in vergelijking met de uitgebreide behandeling, met een non-inferioriteitsmarge van 10%.

Vroegtijdige stopzetting van de behandeling met carbapenem bij patiënten met febriele neutropenie van onbekende oorsprong leidt niet tot meer falen van de behandeling. Deze studie ondersteunt een korte behandeling als patiënten koorts hebben na 3 dagen behandeling met carbapenem. Omdat secundaire analyses echter suggereerden dat ernstige bijwerkingen en mortaliteit door alle oorzaken vaker voorkwamen bij patiënten met presistente koorts in de korte behandelingsgroep, is waakzaamheid geboden voor niet-gevoelige pathogenen en vroege hervatting van empirische therapie bij patiënten die verslechteren.

 

Commentaar Nick de Jonge, hematoloog, Amsterdam UMC

“Hematologiepatiënten met koorts krijgen veel antibiotica vanwege het risico op ernstig beloop van infecties. Voor de mogelijkheid om daarmee eerder te stoppen bestaat echter veel aandacht, omdat in een derde tot de helft van de gevallen geen infectie wordt gezien. Je voorkomt dan onnodige antibioticatoediening en resistentie. In veel ziekenhuizen is eerder stoppen dan ook al de standaard. En deze studie ondersteunt de gedachte dat dit veilig kan. We zijn hierin zelfs een stap verder gegaan dan de Europese ECIL4-richtlijn, door in de stop-arm ervan al te stoppen na drie dagen ongeacht de aanwezigheid van koorts. Dit is in een eerdere Rotterdamse retrospectieve studie, in 2009, ook al gedaan en het bleek daar ook veilig. Maar wij vonden het belangrijk deze uitkomst te bevestigen in een gerandomiseerde studie. 

Antibioticacultuur

Vooraf hielden we een enquête onder collega’s: de helft van de ziekenhuizen stopte al na drie dagen met carbapenem, de andere helft pas na negen dagen. Wat opviel was dat er door antibioticacultuur in diverse centra terughoudendheid was onder hematologen om de andere behandeling te implementeren: veel collega’s waren overtuigd van hun gelijk. Een perfect onderwerp voor een studie dus.

Onverwachte uitkomst

Stoppen na drie dagen bleek veilig, maar we zagen wel dat patiënten die nog koorts hadden op dat moment en stamceltherapie kregen slechter scoorden in termen van adverse events en mortaliteit door alle oorzaken, maar niet door infecties. Dit had geen relatie met de infectie. De reden van deze onverwachte uitkomst hebben we op grond van de data niet kunnen verklaren. Een onbewezen hypothese is dat de patiënt eerder teruggaat naar antibioticaprofylaxe, die het microbioom verstoort. Ook in deze gevallen vinden we eerder stoppen aanvaardbaar, maar wel met het advies bij aanhoudende koorts intensieve diagnostiek te doen en het antibiotische spectrum te verbreden bij onstabiele patiënten. Onze studieresultaten kunnen direct worden toepast in de Nederlandse praktijk en dragen bij aan het verminderen van gebruik van reserveantibiotica.” 

Bron:
De Jonge N, Sikkens J, Zweegman S, et al. Short versus extended treatment with a carbapenem in patients with high-risk fever of unknown origin during neutropenia: a non-inferiority, open label, multicentre, randomized trial. Lancet Haematol. 2022;S2352-3026(22)00145-4.

Ziekenhuizen mogen tijdelijk immuunglobulinen uitwisselen

okt 2022 | Benigne hematologie

Lees meer over Ziekenhuizen mogen tijdelijk immuunglobulinen uitwisselen

Overlevingsvoordeel met brentuximab vedotine bij stadium III/IV hodgkinlymfoom

sep 2022 | Lymfoom

Lees meer over Overlevingsvoordeel met brentuximab vedotine bij stadium III/IV hodgkinlymfoom

Gewone symptomen van zeldzame ziekten: MDL-probleem of neurologisch raadsel?

sep 2022

Lees meer over Gewone symptomen van zeldzame ziekten: MDL-probleem of neurologisch raadsel?

CD37 speelt belangrijke rol bij ontstaan en prognose van B-cellymfoom

sep 2022 | Lymfoom

Lees meer over CD37 speelt belangrijke rol bij ontstaan en prognose van B-cellymfoom

Nieuwe inzichten in behandeling foetale en neonatale allo-immuuntrombocytopenie

sep 2022 | Benigne hematologie

Lees meer over Nieuwe inzichten in behandeling foetale en neonatale allo-immuuntrombocytopenie

SUPPLY: Europees project om plasmainzameling te vergroten

sep 2022 | Benigne hematologie

Lees meer over SUPPLY: Europees project om plasmainzameling te vergroten

Gewone symptomen van zeldzame ziekten

27 sep 2022

Lees meer over Gewone symptomen van zeldzame ziekten

Behandeling van eosinofiele aandoeningen EGPA en HES

21 sep 2022 | Astma

Lees meer over Behandeling van eosinofiele aandoeningen EGPA en HES

Webcast Immuuntherapie: herkennen van bijwerkingen en acties voor de niet-oncoloog

7 sep 2022 om 20:30 | Immuuntherapie

Lees meer over Webcast Immuuntherapie: herkennen van bijwerkingen en acties voor de niet-oncoloog

Vaccinatiezorg voor medische risicogroepen

11 aug 2022 | HIV

Lees meer over Vaccinatiezorg voor medische risicogroepen

Kijk verder dan de huid #2 - Patiënt Management

8 jul 2022 | Lymfoom

Lees meer over Kijk verder dan de huid #2 - Patiënt Management

Eosinofiel gedreven aandoeningen en de behandeling

23 mrt 2022 om 20:30

Lees meer over Eosinofiel gedreven aandoeningen en de behandeling

De toekomst van antistollingszorg in Nederland

15 feb 2022

Lees meer over De toekomst van antistollingszorg in Nederland

Webcast Long covid: wat weten we, wat kunt u verwachten, wat kunt u doen?

10 nov 2021 om 20:30

Lees meer over Webcast Long covid: wat weten we, wat kunt u verwachten, wat kunt u doen?

Levensbedreigende trombocytopenieën

22 sep 2021 om 20:30 | Benigne hematologie

Lees meer over Levensbedreigende trombocytopenieën
Er zijn geen bijeenkomsten gevonden.

Real-world studie naar progressievrije overleving CTCL

Lees meer
Lees meer over Real-world studie naar progressievrije overleving CTCL

Tweede keer stoppen met een TKI bij chronische myeloïde leukemie blijkt lastig

Lees meer
Lees meer over Tweede keer stoppen met een TKI bij chronische myeloïde leukemie blijkt lastig

Levensverwachting bij haarcelleukemie bijna gelijk aan die in algemene bevolking

Lees meer
Lees meer over Levensverwachting bij haarcelleukemie bijna gelijk aan die in algemene bevolking

Nieuwe combinatie-immuuntherapie voor RRMM

Lees meer
Lees meer over Nieuwe combinatie-immuuntherapie voor RRMM

Combinatie zanubrutinib plus obinutuzumab bij recidiverend of refractair folliculair lymfoom

Lees meer
Lees meer over Combinatie zanubrutinib plus obinutuzumab bij recidiverend of refractair folliculair lymfoom

Nederlandse CAR T-tumorboard bevestigt uitkomsten van axi-cel bij DLBCL

Lees meer
Lees meer over Nederlandse CAR T-tumorboard bevestigt uitkomsten van axi-cel bij DLBCL

ELIANA: tisagenlecleucel is ook op langere termijn potentieel curatief

Lees meer
Lees meer over ELIANA: tisagenlecleucel is ook op langere termijn potentieel curatief

Risicofactoren en uitkomsten van hemato-oncologische patiënten met COVID-19

Lees meer
Lees meer over Risicofactoren en uitkomsten van hemato-oncologische patiënten met COVID-19

Toevoeging van ibrutinib verbetert PFS bij ouderen met mantelcellymfoom

Lees meer
Lees meer over Toevoeging van ibrutinib verbetert PFS bij ouderen met mantelcellymfoom

AML Hulpgids voor patiënten

mrt 2021 | Leukemie

Lees meer over AML Hulpgids voor patiënten

De behandeling van AML, bekeken vanuit de verpleegkundig specialist

okt 2020

Lees meer over De behandeling van AML, bekeken vanuit de verpleegkundig specialist

AML-Podcastserie

jul 2020

Lees meer over AML-Podcastserie

Stamceltransplantatie bij AML

apr 2020 | Transplantatie

Lees meer over Stamceltransplantatie bij AML

AML-behandeling in de perifere setting

apr 2020

Lees meer over AML-behandeling in de perifere setting

Diagnose en testen bij FLT3+ AML

jan 2020 | Leukemie

Lees meer over Diagnose en testen bij FLT3+ AML

MedNet Hematologie 2022-04

aug 2022

Lees meer over MedNet Hematologie 2022-04

MedNet Hematologie 2022-03

jun 2022

Lees meer over MedNet Hematologie 2022-03

MedNet Hematologie special CAR T 2022

mei 2022

Lees meer over MedNet Hematologie special CAR T 2022

MedNet Hematologie 2022-02

apr 2022

Lees meer over MedNet Hematologie 2022-02

MedNet Hematologie 2022-01

feb 2022

Lees meer over MedNet Hematologie 2022-01