Sutimlimab effectief bij koudeagglutinatieziekte

Delen via:

De resultaten van de CARDINAL-studie laten zien dat sutimlimab een effectieve behandeling is voor de meeste patiënten met koudeagglutinatieziekte, door het voorkomen van chronische hemolyse, het verhogen van de hemoglobinespiegel en het verbeteren van de kwaliteit van leven, met voornamelijk milde tot matige bijwerkingen.

Koudeagglutinatieziekte is een zeldzame auto-immuunziekte die wordt gekenmerkt door hemolyse veroorzaakt door activering van de klassieke complementroute. Sutimlimab, een gehumaniseerd monoklonaal antilichaam, richt zich selectief op het C1s-eiwit, een C1-complex serineprotease dat verantwoordelijk is voor het activeren van deze route. In deze open-label multicenterstudie werden de effectiviteit en veiligheid van intraveneus sutimlimab gedurende 26 weken beoordeeld bij patiënten met koudeagglutinatieziekte en een recente transfusiegeschiedenis. Het samengestelde primaire eindpunt was een normalisatie van het hemoglobinegehalte tot ≥ 12 g/dl of een verhoging van het hemoglobinegehalte ≥ 2 g/dl ten opzichte van baseline (gemeten als het gemiddelde van de waarde in week 23, 25 en 26), zonder bloedtransfusie of medicatie die in het protocol werd verboden.

Studiepopulatie

In totaal kregen 24 patiënten uit 16 centra in 8 landen ten minste één dosis sutimlimab. Van hen was 62% vrouw en de mediane leeftijd was 72 jaar (55-85). Het gemiddelde (± SD) aantal transfusies tijdens het voorgaande jaar was 4,8 ± 6,2 met een mediaan aantal van 2,0 (1,0-23,0). De gemiddelde baseline hemoglobinewaarde was 8,6 ± 1,6 g/dl. 15 patiënten (62%) waren in de 5 voorgaande jaren behandeld voor koudeagglutinatieziekte; 50% met rituximab, 42% met glucocorticoïden en 17% met een combinatie van rituximab en bendamustine.

Effectiviteit en veiligheid

13 patiënten (54%) voldeden aan de criteria voor het samengestelde primaire eindpunt. De gemiddelde toename van het hemoglobinegehalte was 2,6 g/dl. De gemiddelde hemoglobinewaarde steeg met 1,2 ± 1,3 g/dl in de eerste week van de behandeling en met 2,3 ± 1,5 g/dl in de derde week. Vanaf week 3 was het gemiddeld hemoglobinegehalte > 11 g/dl, dit werd behouden tot het einde van de studieperiode. De gemiddelde bilirubine-spiegel normaliseerde binnen 3 weken. In totaal hadden 17 patiënten (71%) geen transfusie nodig tussen week 5 en week 26. Een klinisch relevante vermindering van vermoeidheid werd waargenomen in week 1 en dit bleef zo gedurende het hele onderzoek. In de eerste week van de behandeling werd ook de activiteit in de klassieke complementroute bijna volledig geremd, zoals beoordeeld met de Wieslab Complement System Classical Pathway assay. Deze verlaagde activiteit viel samen met verhoogde hemoglobine-spiegels, verlaagde bilirubine-spiegels en afname van de vermoeidheid. Bij 22 patiënten (92%) trad ten minste één bijwerking op tijdens de behandelperiode. Zeven patiënten (29%) hadden ten minste één ernstige bijwerking, waarvan geen enkele door de onderzoekers werd beoordeeld als gerelateerd aan sutimlimab. Er traden geen meningokokkeninfecties op.

Bron:

Röth A, Barcellini W, D’Sa S, et al. Sutimlimab in Cold Agglutinin Disease. N Engl J Med. 2021;384:1323-34.

Copanlisib plus rituximab versus placebo plus rituximab bij gerecidiveerd indolent NHL

jun 2021 |

Lees meer over Copanlisib plus rituximab versus placebo plus rituximab bij gerecidiveerd indolent NHL

Uitkomsten van patiënten met hemofilie in Nederland tussen 1972 en 2019

jun 2021 |

Lees meer over Uitkomsten van patiënten met hemofilie in Nederland tussen 1972 en 2019

Sutimlimab effectief bij koudeagglutinatieziekte

jun 2021 |

Lees meer over Sutimlimab effectief bij koudeagglutinatieziekte

Blinatumomab verlengt overleving bij kinderen met hoog risico recidief B-ALL

jun 2021 |

Lees meer over Blinatumomab verlengt overleving bij kinderen met hoog risico recidief B-ALL

Veiligheid en immunogeniciteit van 1 versus 2 doses BNT162b2 bij kankerpatiënten

jun 2021 |

Lees meer over Veiligheid en immunogeniciteit van 1 versus 2 doses BNT162b2 bij kankerpatiënten

Veelbelovende orale medicatie in ontwikkeling voor anemie bij CKD

jun 2021 |

Lees meer over Veelbelovende orale medicatie in ontwikkeling voor anemie bij CKD

Treatment with DOACs - optimal balance between prevention of thrombosis and bleeding

25 mei 2021 om 20:30 | Cardiologie

Lees meer over Treatment with DOACs - optimal balance between prevention of thrombosis and bleeding

Kanker en trombose, hoe kiest u het juiste antistollingsmiddel?   

8 feb 2021 | Farmacie

Lees meer over Kanker en trombose, hoe kiest u het juiste antistollingsmiddel?   

Stollingsafwijkingen bij COVID-19; behandeling op de IC

30 nov 2020 om 20:30 | Coronavirus (COVID-19)

Lees meer over Stollingsafwijkingen bij COVID-19; behandeling op de IC

Hematologie in beeld

3 nov 2020 | Hematologie

Lees meer over Hematologie in beeld

Trombocytopenie - differentiaaldiagnostiek en morfologie

3 nov 2020 om 19:30 | Hematologie

Lees meer over Trombocytopenie - differentiaaldiagnostiek en morfologie

Anemie – differentiaaldiagnostiek en morfologie

3 nov 2020 om 21:00 | Hematologie

Lees meer over Anemie – differentiaaldiagnostiek en morfologie

Precisiezorg dichterbij dan we denken

2 nov 2020 | Cardiologie

Lees meer over Precisiezorg dichterbij dan we denken

VTE & Kanker: tijd voor een nieuwe aanpak?

20 nov 2018 om 20:30 | Hematologie

Lees meer over VTE & Kanker: tijd voor een nieuwe aanpak?

De ziekte van Gaucher

Hematologie

Lees meer over De ziekte van Gaucher
Er zijn geen bijeenkomsten gevonden.

Aanhoudende klachten bij overlevers van indolent non-hodgkinlymfoom

Lees meer
Lees meer over Aanhoudende klachten bij overlevers van indolent non-hodgkinlymfoom

Duurzame respons pegcetacoplan bij patiënten met paroxismale nachtelijke hemoglobinurie

Lees meer
Lees meer over Duurzame respons pegcetacoplan bij patiënten met paroxismale nachtelijke hemoglobinurie

Relatieve overleving van AML-overlevenden in Nederland

Lees meer
Lees meer over Relatieve overleving van AML-overlevenden in Nederland

Finale analyse EURO-SKI-studie bevestigt veilig stoppen met TKI’s

Lees meer
Lees meer over Finale analyse EURO-SKI-studie bevestigt veilig stoppen met TKI’s

Het Pfizer/BioNTech-vaccin tegen SARS-CoV-2 bij patiënten met immuunsuppressie

Lees meer
Lees meer over Het Pfizer/BioNTech-vaccin tegen SARS-CoV-2 bij patiënten met immuunsuppressie

De impact van ASCT en etoposide op de overleving van patiënten met T-NHL

Lees meer
Lees meer over De impact van ASCT en etoposide op de overleving van patiënten met T-NHL

Eerste resultaten Franse CAR T-celregistratie

Lees meer
Lees meer over Eerste resultaten Franse CAR T-celregistratie

CASSIOPEIA deel 2: onderhoudsbehandeling met daratumumab bij NDMM

Lees meer
Lees meer over CASSIOPEIA deel 2: onderhoudsbehandeling met daratumumab bij NDMM

Zanubrutinib superieur aan ibrutinib bij patiënten met R/R CLL/SLL

Lees meer
Lees meer over Zanubrutinib superieur aan ibrutinib bij patiënten met R/R CLL/SLL

AML Hulpgids voor patiënten

mrt 2021 |

Lees meer over AML Hulpgids voor patiënten

De behandeling van AML, bekeken vanuit de verpleegkundig specialist

okt 2020 |

Lees meer over De behandeling van AML, bekeken vanuit de verpleegkundig specialist

AML-Podcastserie

jul 2020 |

Lees meer over AML-Podcastserie

Stamceltransplantatie bij AML

apr 2020 |

Lees meer over Stamceltransplantatie bij AML

AML-behandeling in de perifere setting

apr 2020 |

Lees meer over AML-behandeling in de perifere setting

Diagnose en testen bij FLT3+ AML

jan 2020 |

Lees meer over Diagnose en testen bij FLT3+ AML