Uitkomsten na levertransplantatie van HCV-seropositieve donor naar HCV-seronegatieve ontvanger

Delen via:

De resultaten van een prospectief observationeel onderzoek laten zien dat levertransplantaten van HCV-seropositieve donoren veilig kunnen worden gebruikt bij seronegatieve patiënten. Antivirale therapie was effectief en werd goed verdragen.

Sinds de introductie van DAA’s kunnen levers van HCV-seropositieve donoren worden overwogen voor transplantatie; de hoeveelheid gegevens hierover was echter beperkt. Onderzoekers van de Mayo Clinic publiceerden nu de resultaten van een prospectieve observationele multicenterstudie waarin de uitkomsten werden beoordeeld van volwassen HCV-seronegatieve patiënten die een levertransplantaat ontvingen van een HCV-seropositieve donor.

In totaal ontvingen 34 HCV-seronegatieve patiënten transplantaten van HCV-seropositieve donoren (20 HCV-viremisch en 14 niet-viremisch). 7 transplantaten waren afkomstig van donoren met een circulatiestilstand. De mediane MELD-Na-score was 20. 6 ontvangers ondergingen een gelijktijdige lever- en niertransplantatie en 4 patiënten een herhaalde levertransplantatie. Geen enkele ontvanger van een HCV-niet-viremisch transplantaat ontwikkelde HCV-viremie. Bij alle 20 patiënten die HCV-viremische transplantaten kregen, werd HCV-viremie binnen 3 dagen na de transplantatie bevestigd. Behandeling met DAA’s werd gestart na een mediane periode van 27,5 dagen na de transplantatie. De mediane viral load voorafgaand aan de behandeling was 723.000 IE/ml. Alle (20/20) patiënten voltooiden de behandeling en bereikten SVR12. De behandeling werd goed verdragen met minimale bijwerkingen. 1 patiënt ontwikkelde HCV-gerelateerde acute membraneuze nefropathie die resulteerde in einstadium nierziekte, ondanks het bereiken van virale klaring. Deze patiënt overleed vermoedelijk als gevolg van infectieuze complicaties. Een ontvanger van een HCV-niet-viremisch transplantaat overleed 610 dagen na de transplantatie aan een myocardinfarct.

Bron:

Aqel B, Wijarnpreecha K, Pungpapong S, et al. Outcomes following liver transplantation from HCV-seropositive donors to HCV-seronegative recipients. J Hepatol. 2021;74:873-80.

Proefschrift: Verbeteren van testen op hiv in Kenia

jan 2022 | HIV, Virale infecties

Lees meer over Proefschrift: Verbeteren van testen op hiv in Kenia

Parasitaire load in bloed als vroege marker voor behandelrespons bij viscerale leishmaniasis

jan 2022 | Parasitaire infecties

Lees meer over Parasitaire load in bloed als vroege marker voor behandelrespons bij viscerale leishmaniasis

Immunogeniciteit en veiligheid van een tri- versus mono-antigeen hepatitis B-vaccin

jan 2022 | Hepatitis, Vaccinatie, Virale infecties

Lees meer over Immunogeniciteit en veiligheid van een tri- versus mono-antigeen hepatitis B-vaccin

Rechtstreekse vergelijking mRNA-vaccins bevestigt effectiviteit

jan 2022 | Vaccinatie, Virale infecties

Lees meer over Rechtstreekse vergelijking mRNA-vaccins bevestigt effectiviteit

Boostervaccinatie voor immuungecompromitteerde patiënten zonder seroconversie

jan 2022 | Multipele Sclerose, RA, SLE, Vaccinatie, Virale infecties

Lees meer over Boostervaccinatie voor immuungecompromitteerde patiënten zonder seroconversie

Effect van CRP POCT op het voorschrijven van antibiotica voor ondersteluchtweginfecties bij verpleeghuisbewoners

jan 2022 | Bacteriële infecties, Pneumonie

Lees meer over Effect van CRP POCT op het voorschrijven van antibiotica voor ondersteluchtweginfecties bij verpleeghuisbewoners

Vaatprothese infecties

16 dec 2021 om 20:30 | Bacteriële infecties

Lees meer over Vaatprothese infecties

Live webcast Long covid: wat weten we, wat kunt u verwachten, wat kunt u doen?

10 nov 2021 om 20:30

Lees meer over Live webcast Long covid: wat weten we, wat kunt u verwachten, wat kunt u doen?

The ART of Preventing Kidney Damage

12 apr 2021 om 20:00 | HIV, Virale infecties

Lees meer over The ART of Preventing Kidney Damage

Stollingsafwijkingen bij COVID-19; behandeling op de IC

30 nov 2020 om 20:30 | Benigne hematologie, Virale infecties

Lees meer over Stollingsafwijkingen bij COVID-19; behandeling op de IC

Precisiezorg dichterbij dan we denken

2 nov 2020

Lees meer over Precisiezorg dichterbij dan we denken
Er zijn geen e-learnings gevonden.
Er zijn geen bijeenkomsten gevonden.

Evolocumab effectief bij hiv-patiënten met dyslipidemie

Lees meer
Lees meer over Evolocumab effectief bij hiv-patiënten met dyslipidemie

Beloop van COVID-19 bij MS-patiënten die teriflunomide gebruiken

Lees meer
Lees meer over Beloop van COVID-19 bij MS-patiënten die teriflunomide gebruiken

MS-medicatie beïnvloedt kans op ernstig beloop COVID-19

Lees meer
Lees meer over MS-medicatie beïnvloedt kans op ernstig beloop COVID-19

Neurologische manifestaties en mortaliteit bij COVID-19-patiënten

Lees meer
Lees meer over Neurologische manifestaties en mortaliteit bij COVID-19-patiënten

Kans op beroerte bij COVID-19-patiënten op de IC

Lees meer
Lees meer over Kans op beroerte bij COVID-19-patiënten op de IC

Reuk- en smaakstoornissen vaak hardnekkig na COVID-19

Lees meer
Lees meer over Reuk- en smaakstoornissen vaak hardnekkig na COVID-19

Huidskleur bepaalt nog steeds hoe snel je goede hiv-zorg krijgt

Lees meer
Lees meer over Huidskleur bepaalt nog steeds hoe snel je goede hiv-zorg krijgt

Zeer bemoedigende resultaten van HTI-vaccins tegen hiv

Lees meer
Lees meer over Zeer bemoedigende resultaten van HTI-vaccins tegen hiv

Switchen naar ART met twee middelen lijkt inflammatie niet te verhogen

Lees meer
Lees meer over Switchen naar ART met twee middelen lijkt inflammatie niet te verhogen

Innovatie in de zorg

nov 2019

Lees meer over Innovatie in de zorg