Veiligheid en effectiviteit van carfilzomib, lenalidomide, dexamethason plus daratumumab

Delen via:

In deze niet-gerandomiseerde studie was combinatietherapie met carfilzomib, lenalidomide, dexamethason en daratumumab geassocieerd met hoge percentages MRD-negativiteit en een goede PFS bij patiënten met nieuw gediagnosticeerd multipel myeloom.

In de MANHATTAN-trial werden de veiligheid en effectiviteit van de toevoeging van daratumumab aan de combinatie carfilzomib, lenalidomide en dexamethason onderzocht bij patiënten met nieuw gediagnosticeerd multipel myeloom, die geen hooggedoseerde melfalan en autologe hemopoëtische celtransplantatie hadden gekregen. Het onderzoek werd uitgevoerd in het Memorial Sloan Kettering Cancer Center in New York bij patiënten die tussen 1 oktober 2018 en 15 november 2019 werden geïncludeerd. De mediane follow-up vanaf het begin van de behandeling was 20,3 maanden (95%-BI 19,2-21,9). Deelnemers kregen 8 kuren van 28 dagen met i.v. carfilzomib, 20/56 mg/m2 (dag 1, 8 en 15); oraal lenalidomide, 25 mg (dag 1-21); dexamethason, 40 mg wekelijks, oraal of i.v. (cycli 1-4), en 20 mg na cyclus 4; en i.v. daratumumab, 16 mg/kg (dag 1, 8, 15 en 22 van cyclus 1-2; dag 1 en 15 van cyclus 3-6 en dag 1 van cyclus 7 en 8). Het primaire eindpunt was het percentage patiënten dat MRD-negatief was. Secundaire eindpunten waren onder meer de veiligheid en verdraaglijkheid, de klinische responspercentages volgens de International Myeloma Working Group, de progressievrije (PFS) en totale overleving (OS).

MRD-negatief

In totaal werden 41 patiënten geïncludeerd met een mediane leeftijd van 59 jaar (30-70); 25 deelnemers (61%) waren vrouw en 20 patiënten (49%) hadden een hoog risico multipel myeloom. Het primaire eindpunt werd bereikt bij 29 van de 41 patiënten (71%; 95%-BI 54-83); de studie werd daarmee als succesvol beschouwd. De mediane tijd tot MRD-negativiteit was 6 cycli. Het totale responspercentage en het percentage met een zeer goede partiële of complete respons was respectievelijk 100 (41 van 41 patiënten) en 95 (39 van 41 patiënten). De PFS en OS na 1 jaar werden geschat op respectievelijk 98 en 100%. De meest voorkomende (≥ 2 patiënten) graad 3 of 4 bijwerkingen waren neutropenie (12 patiënten; 27%), huiduitslag (4 patiënten; 9%), longinfectie (3 patiënten; 7%) en een verhoogd alanineaminotransferase (2 patiënten; 4%). Geen van de patiënten overleed tijdens het onderzoek.

Bron:

Landgren O, Hultcrantz M, Diamond B, et al. Safety and Effectiveness of Weekly Carfilzomib, Lenalidomide, Dexamethasone, and Daratumumab Combination Therapy for Patients With Newly Diagnosed Multiple Myeloma: The MANHATTAN Nonrandomized Clinical Trial. JAMA Oncol. 2021 Apr 15. Online ahead of print.

Nieuwe inzichten in behandeling foetale en neonatale allo-immuuntrombocytopenie

sep 2022 | Benigne hematologie

Lees meer over Nieuwe inzichten in behandeling foetale en neonatale allo-immuuntrombocytopenie

SUPPLY: Europees project om plasmainzameling te vergroten

sep 2022 | Benigne hematologie

Lees meer over SUPPLY: Europees project om plasmainzameling te vergroten

Klinische kenmerken van hepatitis E-infecties bij hematologische patiënten

sep 2022 | Hepatitis, Hepatologie, Leukemie, Lymfoom, MM, Virale infecties

Lees meer over Klinische kenmerken van hepatitis E-infecties bij hematologische patiënten

Sutimlimab bij koudeagglutinatieziekte: resultaten van de CADENZA-studie

sep 2022 | Benigne hematologie

Lees meer over Sutimlimab bij koudeagglutinatieziekte: resultaten van de CADENZA-studie

Voorwaardelijke EMA-vergunning voor teclistamab bij RRMM

aug 2022 | MM

Lees meer over Voorwaardelijke EMA-vergunning voor teclistamab bij RRMM

PET-geleide strategie bij patiënten met recidief/refractair LBCL die CAR-T-cellen krijgen

aug 2022 | Lymfoom

Lees meer over PET-geleide strategie bij patiënten met recidief/refractair LBCL die CAR-T-cellen krijgen

Behandeling van eosinofiele aandoeningen EGPA en HES

21 sep 2022 | Astma

Lees meer over Behandeling van eosinofiele aandoeningen EGPA en HES

Webcast Immuuntherapie: herkennen van bijwerkingen en acties voor de niet-oncoloog

7 sep 2022 om 20:30 | Immuuntherapie

Lees meer over Webcast Immuuntherapie: herkennen van bijwerkingen en acties voor de niet-oncoloog

Vaccinatiezorg voor medische risicogroepen

11 aug 2022 | HIV

Lees meer over Vaccinatiezorg voor medische risicogroepen

Kijk verder dan de huid #2 - Patiënt Management

8 jul 2022 | Lymfoom

Lees meer over Kijk verder dan de huid #2 - Patiënt Management

Gewone symptomen van zeldzame ziekten

20 apr 2022 om 20:30

Lees meer over Gewone symptomen van zeldzame ziekten

Eosinofiel gedreven aandoeningen en de behandeling

23 mrt 2022 om 20:30

Lees meer over Eosinofiel gedreven aandoeningen en de behandeling

De toekomst van antistollingszorg in Nederland

15 feb 2022

Lees meer over De toekomst van antistollingszorg in Nederland

Webcast Long covid: wat weten we, wat kunt u verwachten, wat kunt u doen?

10 nov 2021 om 20:30

Lees meer over Webcast Long covid: wat weten we, wat kunt u verwachten, wat kunt u doen?

Levensbedreigende trombocytopenieën

22 sep 2021 om 20:30 | Benigne hematologie

Lees meer over Levensbedreigende trombocytopenieën
Er zijn geen bijeenkomsten gevonden.

Real-world studie naar progressievrije overleving CTCL

Lees meer
Lees meer over Real-world studie naar progressievrije overleving CTCL

Tweede keer stoppen met een TKI bij chronische myeloïde leukemie blijkt lastig

Lees meer
Lees meer over Tweede keer stoppen met een TKI bij chronische myeloïde leukemie blijkt lastig

Levensverwachting bij haarcelleukemie bijna gelijk aan die in algemene bevolking

Lees meer
Lees meer over Levensverwachting bij haarcelleukemie bijna gelijk aan die in algemene bevolking

Nieuwe combinatie-immuuntherapie voor RRMM

Lees meer
Lees meer over Nieuwe combinatie-immuuntherapie voor RRMM

Combinatie zanubrutinib plus obinutuzumab bij recidiverend of refractair folliculair lymfoom

Lees meer
Lees meer over Combinatie zanubrutinib plus obinutuzumab bij recidiverend of refractair folliculair lymfoom

Nederlandse CAR T-tumorboard bevestigt uitkomsten van axi-cel bij DLBCL

Lees meer
Lees meer over Nederlandse CAR T-tumorboard bevestigt uitkomsten van axi-cel bij DLBCL

ELIANA: tisagenlecleucel is ook op langere termijn potentieel curatief

Lees meer
Lees meer over ELIANA: tisagenlecleucel is ook op langere termijn potentieel curatief

Risicofactoren en uitkomsten van hemato-oncologische patiënten met COVID-19

Lees meer
Lees meer over Risicofactoren en uitkomsten van hemato-oncologische patiënten met COVID-19

Toevoeging van ibrutinib verbetert PFS bij ouderen met mantelcellymfoom

Lees meer
Lees meer over Toevoeging van ibrutinib verbetert PFS bij ouderen met mantelcellymfoom

AML Hulpgids voor patiënten

mrt 2021 | Leukemie

Lees meer over AML Hulpgids voor patiënten

De behandeling van AML, bekeken vanuit de verpleegkundig specialist

okt 2020

Lees meer over De behandeling van AML, bekeken vanuit de verpleegkundig specialist

AML-Podcastserie

jul 2020

Lees meer over AML-Podcastserie

Stamceltransplantatie bij AML

apr 2020 | Transplantatie

Lees meer over Stamceltransplantatie bij AML

AML-behandeling in de perifere setting

apr 2020

Lees meer over AML-behandeling in de perifere setting

Diagnose en testen bij FLT3+ AML

jan 2020 | Leukemie

Lees meer over Diagnose en testen bij FLT3+ AML

MedNet Hematologie 2022-04

aug 2022

Lees meer over MedNet Hematologie 2022-04

MedNet Hematologie 2022-03

jun 2022

Lees meer over MedNet Hematologie 2022-03

MedNet Hematologie special CAR T 2022

mei 2022

Lees meer over MedNet Hematologie special CAR T 2022

MedNet Hematologie 2022-02

apr 2022

Lees meer over MedNet Hematologie 2022-02

MedNet Hematologie 2022-01

feb 2022

Lees meer over MedNet Hematologie 2022-01