Veiligheid en effectiviteit van carfilzomib, lenalidomide, dexamethason plus daratumumab

Delen via:

In deze niet-gerandomiseerde studie was combinatietherapie met carfilzomib, lenalidomide, dexamethason en daratumumab geassocieerd met hoge percentages MRD-negativiteit en een goede PFS bij patiënten met nieuw gediagnosticeerd multipel myeloom.

In de MANHATTAN-trial werden de veiligheid en effectiviteit van de toevoeging van daratumumab aan de combinatie carfilzomib, lenalidomide en dexamethason onderzocht bij patiënten met nieuw gediagnosticeerd multipel myeloom, die geen hooggedoseerde melfalan en autologe hemopoëtische celtransplantatie hadden gekregen. Het onderzoek werd uitgevoerd in het Memorial Sloan Kettering Cancer Center in New York bij patiënten die tussen 1 oktober 2018 en 15 november 2019 werden geïncludeerd. De mediane follow-up vanaf het begin van de behandeling was 20,3 maanden (95%-BI 19,2-21,9). Deelnemers kregen 8 kuren van 28 dagen met i.v. carfilzomib, 20/56 mg/m2 (dag 1, 8 en 15); oraal lenalidomide, 25 mg (dag 1-21); dexamethason, 40 mg wekelijks, oraal of i.v. (cycli 1-4), en 20 mg na cyclus 4; en i.v. daratumumab, 16 mg/kg (dag 1, 8, 15 en 22 van cyclus 1-2; dag 1 en 15 van cyclus 3-6 en dag 1 van cyclus 7 en 8). Het primaire eindpunt was het percentage patiënten dat MRD-negatief was. Secundaire eindpunten waren onder meer de veiligheid en verdraaglijkheid, de klinische responspercentages volgens de International Myeloma Working Group, de progressievrije (PFS) en totale overleving (OS).

MRD-negatief

In totaal werden 41 patiënten geïncludeerd met een mediane leeftijd van 59 jaar (30-70); 25 deelnemers (61%) waren vrouw en 20 patiënten (49%) hadden een hoog risico multipel myeloom. Het primaire eindpunt werd bereikt bij 29 van de 41 patiënten (71%; 95%-BI 54-83); de studie werd daarmee als succesvol beschouwd. De mediane tijd tot MRD-negativiteit was 6 cycli. Het totale responspercentage en het percentage met een zeer goede partiële of complete respons was respectievelijk 100 (41 van 41 patiënten) en 95 (39 van 41 patiënten). De PFS en OS na 1 jaar werden geschat op respectievelijk 98 en 100%. De meest voorkomende (≥ 2 patiënten) graad 3 of 4 bijwerkingen waren neutropenie (12 patiënten; 27%), huiduitslag (4 patiënten; 9%), longinfectie (3 patiënten; 7%) en een verhoogd alanineaminotransferase (2 patiënten; 4%). Geen van de patiënten overleed tijdens het onderzoek.

Bron:

Landgren O, Hultcrantz M, Diamond B, et al. Safety and Effectiveness of Weekly Carfilzomib, Lenalidomide, Dexamethasone, and Daratumumab Combination Therapy for Patients With Newly Diagnosed Multiple Myeloma: The MANHATTAN Nonrandomized Clinical Trial. JAMA Oncol. 2021 Apr 15. Online ahead of print.

Door corona dreigt wereldwijd tekort aan tocilizumab

sep 2021 | Arteriitis, Immunotherapie, JIA, Lymfoom, RA, Virale infecties

Lees meer over Door corona dreigt wereldwijd tekort aan tocilizumab

Highlights van IMW: nieuws over nieuwe doel- en immuungerichte therapieën

sep 2021 | MM

Lees meer over Highlights van IMW: nieuws over nieuwe doel- en immuungerichte therapieën

Trombose bij kinderen en adolescenten die zijn opgenomen met COVID-19 of MIS-C

sep 2021 | Benigne hematologie, Kinderen, Virale infecties

Lees meer over Trombose bij kinderen en adolescenten die zijn opgenomen met COVID-19 of MIS-C

Roxadustat opgenomen in Geneesmiddelenvergoedingssysteem

sep 2021 | Benigne hematologie, Chronische nierschade

Lees meer over Roxadustat opgenomen in Geneesmiddelenvergoedingssysteem

Openheid heelt meer dan u denkt

sep 2021

Lees meer over Openheid heelt meer dan u denkt

Samenwerking IKNL en Performation voor snel-lerend zorgsysteem hemato-oncologie

sep 2021 | Leukemie, Lymfoom, MM

Lees meer over Samenwerking IKNL en Performation voor snel-lerend zorgsysteem hemato-oncologie

Live webcast Long covid: wat weten we, wat kunt u verwachten, wat kunt u doen?

10 nov 2021 om 20:30

Lees meer over Live webcast Long covid: wat weten we, wat kunt u verwachten, wat kunt u doen?

Levensbedreigende trombocytopenieën

22 sep 2021 om 20:30 | Benigne hematologie

Lees meer over Levensbedreigende trombocytopenieën

Treatment with DOACs - optimal balance between prevention of thrombosis and bleeding

25 mei 2021 om 20:30 | Vasculaire geneeskunde

Lees meer over Treatment with DOACs - optimal balance between prevention of thrombosis and bleeding

Kanker en trombose, hoe kiest u het juiste antistollingsmiddel?   

8 feb 2021

Lees meer over Kanker en trombose, hoe kiest u het juiste antistollingsmiddel?   

Stollingsafwijkingen bij COVID-19; behandeling op de IC

30 nov 2020 om 20:30 | Benigne hematologie, Virale infecties

Lees meer over Stollingsafwijkingen bij COVID-19; behandeling op de IC

Hematologie in beeld

3 nov 2020

Lees meer over Hematologie in beeld

Trombocytopenie - differentiaaldiagnostiek en morfologie

3 nov 2020 om 19:30

Lees meer over Trombocytopenie - differentiaaldiagnostiek en morfologie

Anemie – differentiaaldiagnostiek en morfologie

3 nov 2020 om 21:00

Lees meer over Anemie – differentiaaldiagnostiek en morfologie

Precisiezorg dichterbij dan we denken

2 nov 2020

Lees meer over Precisiezorg dichterbij dan we denken

ASH in ORANJE 2021

maandag 13 dec 2021 van 18:00 tot 22:00 | Benigne hematologie, Leukemie, Lymfoom, MDS, MM, MPN, Stamceltransplantatie

Lees meer over ASH in ORANJE 2021

Vaker kanker bij HF

Lees meer
Lees meer over Vaker kanker bij HF

Aanhoudende klachten bij overlevers van indolent non-hodgkinlymfoom

Lees meer
Lees meer over Aanhoudende klachten bij overlevers van indolent non-hodgkinlymfoom

Duurzame respons pegcetacoplan bij patiënten met paroxismale nachtelijke hemoglobinurie

Lees meer
Lees meer over Duurzame respons pegcetacoplan bij patiënten met paroxismale nachtelijke hemoglobinurie

Relatieve overleving van AML-overlevenden in Nederland

Lees meer
Lees meer over Relatieve overleving van AML-overlevenden in Nederland

Finale analyse EURO-SKI-studie bevestigt veilig stoppen met TKI’s

Lees meer
Lees meer over Finale analyse EURO-SKI-studie bevestigt veilig stoppen met TKI’s

Het Pfizer/BioNTech-vaccin tegen SARS-CoV-2 bij patiënten met immuunsuppressie

Lees meer
Lees meer over Het Pfizer/BioNTech-vaccin tegen SARS-CoV-2 bij patiënten met immuunsuppressie

De impact van ASCT en etoposide op de overleving van patiënten met T-NHL

Lees meer
Lees meer over De impact van ASCT en etoposide op de overleving van patiënten met T-NHL

Eerste resultaten Franse CAR T-celregistratie

Lees meer
Lees meer over Eerste resultaten Franse CAR T-celregistratie

CASSIOPEIA deel 2: onderhoudsbehandeling met daratumumab bij NDMM

Lees meer
Lees meer over CASSIOPEIA deel 2: onderhoudsbehandeling met daratumumab bij NDMM

AML Hulpgids voor patiënten

mrt 2021 | Leukemie

Lees meer over AML Hulpgids voor patiënten

De behandeling van AML, bekeken vanuit de verpleegkundig specialist

okt 2020

Lees meer over De behandeling van AML, bekeken vanuit de verpleegkundig specialist

AML-Podcastserie

jul 2020

Lees meer over AML-Podcastserie

Stamceltransplantatie bij AML

apr 2020 | Transplantatie

Lees meer over Stamceltransplantatie bij AML

AML-behandeling in de perifere setting

apr 2020

Lees meer over AML-behandeling in de perifere setting

Diagnose en testen bij FLT3+ AML

jan 2020 | Leukemie

Lees meer over Diagnose en testen bij FLT3+ AML