< Veiligheid en effectiviteit van carfilzomib, lenalidomide, dexamethason plus daratumumab | MedNet

Veiligheid en effectiviteit van carfilzomib, lenalidomide, dexamethason plus daratumumab

Delen via:

In deze niet-gerandomiseerde studie was combinatietherapie met carfilzomib, lenalidomide, dexamethason en daratumumab geassocieerd met hoge percentages MRD-negativiteit en een goede PFS bij patiënten met nieuw gediagnosticeerd multipel myeloom.

In de MANHATTAN-trial werden de veiligheid en effectiviteit van de toevoeging van daratumumab aan de combinatie carfilzomib, lenalidomide en dexamethason onderzocht bij patiënten met nieuw gediagnosticeerd multipel myeloom, die geen hooggedoseerde melfalan en autologe hemopoëtische celtransplantatie hadden gekregen. Het onderzoek werd uitgevoerd in het Memorial Sloan Kettering Cancer Center in New York bij patiënten die tussen 1 oktober 2018 en 15 november 2019 werden geïncludeerd. De mediane follow-up vanaf het begin van de behandeling was 20,3 maanden (95%-BI 19,2-21,9). Deelnemers kregen 8 kuren van 28 dagen met i.v. carfilzomib, 20/56 mg/m2 (dag 1, 8 en 15); oraal lenalidomide, 25 mg (dag 1-21); dexamethason, 40 mg wekelijks, oraal of i.v. (cycli 1-4), en 20 mg na cyclus 4; en i.v. daratumumab, 16 mg/kg (dag 1, 8, 15 en 22 van cyclus 1-2; dag 1 en 15 van cyclus 3-6 en dag 1 van cyclus 7 en 8). Het primaire eindpunt was het percentage patiënten dat MRD-negatief was. Secundaire eindpunten waren onder meer de veiligheid en verdraaglijkheid, de klinische responspercentages volgens de International Myeloma Working Group, de progressievrije (PFS) en totale overleving (OS).

MRD-negatief

In totaal werden 41 patiënten geïncludeerd met een mediane leeftijd van 59 jaar (30-70); 25 deelnemers (61%) waren vrouw en 20 patiënten (49%) hadden een hoog risico multipel myeloom. Het primaire eindpunt werd bereikt bij 29 van de 41 patiënten (71%; 95%-BI 54-83); de studie werd daarmee als succesvol beschouwd. De mediane tijd tot MRD-negativiteit was 6 cycli. Het totale responspercentage en het percentage met een zeer goede partiële of complete respons was respectievelijk 100 (41 van 41 patiënten) en 95 (39 van 41 patiënten). De PFS en OS na 1 jaar werden geschat op respectievelijk 98 en 100%. De meest voorkomende (≥ 2 patiënten) graad 3 of 4 bijwerkingen waren neutropenie (12 patiënten; 27%), huiduitslag (4 patiënten; 9%), longinfectie (3 patiënten; 7%) en een verhoogd alanineaminotransferase (2 patiënten; 4%). Geen van de patiënten overleed tijdens het onderzoek.

Bron:

Landgren O, Hultcrantz M, Diamond B, et al. Safety and Effectiveness of Weekly Carfilzomib, Lenalidomide, Dexamethasone, and Daratumumab Combination Therapy for Patients With Newly Diagnosed Multiple Myeloma: The MANHATTAN Nonrandomized Clinical Trial. JAMA Oncol. 2021 Apr 15. Online ahead of print.

ZUMA-5: hoog responspercentage axicabtagene ciloleucel bij gerecidiveerd/refractair indolent NHL

jan 2022 | Lymfoom

Lees meer over ZUMA-5: hoog responspercentage axicabtagene ciloleucel bij gerecidiveerd/refractair indolent NHL

Combinatie geeft betere resultaten bij aplastische anemie

jan 2022 | Benigne hematologie

Lees meer over Combinatie geeft betere resultaten bij aplastische anemie

ALK-remmers effectief bij ALK-positieve histiocytose

jan 2022

Lees meer over ALK-remmers effectief bij ALK-positieve histiocytose

Lymfoom bij borstprotheses erg zeldzaam

jan 2022 | Borst, Chirurgie, Lymfoom

Lees meer over Lymfoom bij borstprotheses erg zeldzaam

B-celaantal voorspelt respons op coronavaccinatie bij met rituximab behandelde patiënten

jan 2022 | Leukemie, Lymfoom, Multipele Sclerose, RA, Vaccinatie

Lees meer over B-celaantal voorspelt respons op coronavaccinatie bij met rituximab behandelde patiënten

Slechtere prognose bij ALL door downsyndroom en IKZF1-deletie

jan 2022 | Leukemie

Lees meer over Slechtere prognose bij ALL door downsyndroom en IKZF1-deletie

Gewone symptomen van zeldzame ziekten

20 apr 2022 om 20:30

Lees meer over Gewone symptomen van zeldzame ziekten

Behandeling van eosinofiele aandoeningen EGPA en HES

23 mrt 2022 om 20:30 | Astma

Lees meer over Behandeling van eosinofiele aandoeningen EGPA en HES

Eosinofiel gedreven aandoeningen en de behandeling

23 mrt 2022 om 20:30

Lees meer over Eosinofiel gedreven aandoeningen en de behandeling

Live webcast Long covid: wat weten we, wat kunt u verwachten, wat kunt u doen?

10 nov 2021 om 20:30

Lees meer over Live webcast Long covid: wat weten we, wat kunt u verwachten, wat kunt u doen?

Levensbedreigende trombocytopenieën

22 sep 2021 om 20:30 | Benigne hematologie

Lees meer over Levensbedreigende trombocytopenieën

State of the (C)AR T Learning

28 mei 2021 | Lymfoom

Lees meer over State of the (C)AR T Learning

Kanker en trombose, hoe kiest u het juiste antistollingsmiddel?   

8 feb 2021

Lees meer over Kanker en trombose, hoe kiest u het juiste antistollingsmiddel?   

Stollingsafwijkingen bij COVID-19; behandeling op de IC

30 nov 2020 om 20:30 | Benigne hematologie, Virale infecties

Lees meer over Stollingsafwijkingen bij COVID-19; behandeling op de IC

Hematologie in beeld

3 nov 2020

Lees meer over Hematologie in beeld

ASH in ORANJE 2021

dinsdag 15 feb 2022 van 18:00 tot 22:00 | Leukemie, Lymfoom, MDS, MM, MPN, Stamceltransplantatie

Lees meer over ASH in ORANJE 2021

Patiënten met bètathalassemie-major bereiken transfusie-onafhankelijkheid na gentherapie

Lees meer
Lees meer over Patiënten met bètathalassemie-major bereiken transfusie-onafhankelijkheid na gentherapie

Toevoeging blinatumomab aan behandelprotocol zuigelingen met KMT2A-herschikte ALL

Lees meer
Lees meer over Toevoeging blinatumomab aan behandelprotocol zuigelingen met KMT2A-herschikte ALL

Tisagenlecleucel als tweedelijnsbehandeling bij refractair of recidiverend agressief B-cel NHL

Lees meer
Lees meer over Tisagenlecleucel als tweedelijnsbehandeling bij refractair of recidiverend agressief B-cel NHL

siRNA fitusiran effectief en veilig bij hemofilie A of B zonder remmers

Lees meer
Lees meer over siRNA fitusiran effectief en veilig bij hemofilie A of B zonder remmers

POLARIX: pola-R-CHP versus R-CHOP bij nieuw gediagnosticeerd DLBCL

Lees meer
Lees meer over POLARIX: pola-R-CHP versus R-CHOP bij nieuw gediagnosticeerd DLBCL

Deel hematologische patiënten loopt mogelijk nog steeds hoog risico op COVID-19 na vaccinatie

Lees meer
Lees meer over Deel hematologische patiënten loopt mogelijk nog steeds hoog risico op COVID-19 na vaccinatie

Bijgewerkte gegevens BRUIN-studie naar pirtobrutinib bij CLL/SLL en MCL

Lees meer
Lees meer over Bijgewerkte gegevens BRUIN-studie naar pirtobrutinib bij CLL/SLL en MCL

Tripeltherapie zeer actief bij oudere patiënten met FLT3-gemuteerde AML

Lees meer
Lees meer over Tripeltherapie zeer actief bij oudere patiënten met FLT3-gemuteerde AML

ZUMA-7: blijvende voordelen van CAR-T-therapie bij DLBCL

Lees meer
Lees meer over ZUMA-7: blijvende voordelen van CAR-T-therapie bij DLBCL

AML Hulpgids voor patiënten

mrt 2021 | Leukemie

Lees meer over AML Hulpgids voor patiënten

De behandeling van AML, bekeken vanuit de verpleegkundig specialist

okt 2020

Lees meer over De behandeling van AML, bekeken vanuit de verpleegkundig specialist

AML-Podcastserie

jul 2020

Lees meer over AML-Podcastserie

Stamceltransplantatie bij AML

apr 2020 | Transplantatie

Lees meer over Stamceltransplantatie bij AML

AML-behandeling in de perifere setting

apr 2020

Lees meer over AML-behandeling in de perifere setting

Diagnose en testen bij FLT3+ AML

jan 2020 | Leukemie

Lees meer over Diagnose en testen bij FLT3+ AML