Toevoegen atezolizumab bij gemetastaseerd, persisterend of gerecidiveerd cervixcarcinoom

mrt 2024 | Gynaecologische oncologie

Lees meer over Toevoegen atezolizumab bij gemetastaseerd, persisterend of gerecidiveerd cervixcarcinoom

Nieuwe behandelstrategieën verbeteren totale overleving bij gemetastaseerd urotheelcelcarcinoom

mrt 2024 | Uro-oncologie

Lees meer over Nieuwe behandelstrategieën verbeteren totale overleving bij gemetastaseerd urotheelcelcarcinoom

Toripalimab plus chemotherapie voor gerecidiveerd of gemetastaseerd nasofarynxcarcinoom

mrt 2024 | Hoofd-halsoncologie

Lees meer over Toripalimab plus chemotherapie voor gerecidiveerd of gemetastaseerd nasofarynxcarcinoom

Pembrolizumab bij gemetastaseerd urotheelcarcinoom: resultaten na 5 jaar follow-up

feb 2023 | Immuuntherapie, Uro-oncologie

Lees meer over Pembrolizumab bij gemetastaseerd urotheelcarcinoom: resultaten na 5 jaar follow-up

Sintilimab plus bevacizumab-biosimilar en chemotherapie voor EGFR-gemuteerd NSCLC met progressie na EGFR-TKI

nov 2022 | Longoncologie

Lees meer over Sintilimab plus bevacizumab-biosimilar en chemotherapie voor EGFR-gemuteerd NSCLC met progressie na EGFR-TKI

Gemcitabine plus cisplatine als voorkeurseerstelijnsoptie

nov 2021 | Hoofd-halsoncologie

Lees meer over Gemcitabine plus cisplatine als voorkeurseerstelijnsoptie
Er zijn geen webcasts gevonden.
Er zijn geen e-learnings gevonden.
Er zijn geen bijeenkomsten gevonden.

Eerstelijns atezolizumab verbetert overleving bij NSCLC met hoge PD-L1-expressie

okt 2019 | Immuuntherapie, Longoncologie

Lees meer over Eerstelijns atezolizumab verbetert overleving bij NSCLC met hoge PD-L1-expressie

Durvalumab verbetert overleving bij gevorderd SCLC

sep 2019 | Immuuntherapie, Longoncologie

Lees meer over Durvalumab verbetert overleving bij gevorderd SCLC

Overlevingsresultaten crizotinib bij NSCLC gepresenteerd

sep 2017 | Longoncologie

Lees meer over Overlevingsresultaten crizotinib bij NSCLC gepresenteerd

Adjuvant gefitinib biedt overlevingsvoordeel bij EGFR-positief stadium II-IIIa NSCLC

jun 2017 | Longoncologie

Lees meer over Adjuvant gefitinib biedt overlevingsvoordeel bij EGFR-positief stadium II-IIIa NSCLC

Geen overlevingswinst met onderhoudsstrategie gestuurd door respons op inductiechemotherapie

jun 2017 | Longoncologie

Lees meer over Geen overlevingswinst met onderhoudsstrategie gestuurd door respons op inductiechemotherapie
Er zijn geen podcasts gevonden.
Geen digitale kranten gevonden.