Prognostische factoren gevorderde hormoonreceptorpositieve borstkanker

jan 2019 | Borstkanker

Lees meer over Prognostische factoren gevorderde hormoonreceptorpositieve borstkanker

Adjuvante endocriene therapie bij premenopauzale patiënten met borstkanker

dec 2018 | Borstkanker

Lees meer over Adjuvante endocriene therapie bij premenopauzale patiënten met borstkanker

Commissie BOM brengt advies uit voor abemaciclib

nov 2018 | Borstkanker

Lees meer over Commissie BOM brengt advies uit voor abemaciclib

Nieuwe inzichten in waarde genprofieltest bij hormoongevoelige borstkanker

okt 2018 | Borstkanker

Lees meer over Nieuwe inzichten in waarde genprofieltest bij hormoongevoelige borstkanker

Geen verlengde totale overleving met toevoeging pertuzumab

sep 2018 | Maag-darm-leveroncologie

Lees meer over Geen verlengde totale overleving met toevoeging pertuzumab

Prognostische betekenis van tumorinfiltrerende lymfocyten bij het mammacarcinoom

mei 2018 | Borstkanker

Lees meer over Prognostische betekenis van tumorinfiltrerende lymfocyten bij het mammacarcinoom

Borstkanker; een update op alle vlakken

9 mei 2023 om 20:00 | Borstkanker, Neuro-oncologie

Lees meer over Borstkanker; een update op alle vlakken
Er zijn geen e-learnings gevonden.
Er zijn geen bijeenkomsten gevonden.

Bispecifiek antilichaam zanidatamab effectief in fase II-studie

dec 2023 | Borstkanker

Lees meer over Bispecifiek antilichaam zanidatamab effectief in fase II-studie

Toevoegen PI3K-remmer inavolisib verbetert PFS bij PIK3CA-gemuteerd HR+ mammacarcinoom

dec 2023 | Borstkanker

Lees meer over Toevoegen PI3K-remmer inavolisib verbetert PFS bij PIK3CA-gemuteerd HR+ mammacarcinoom

T-DM1 verbetert totale en invasieve-ziektevrije overleving

dec 2023 | Borstkanker

Lees meer over T-DM1 verbetert totale en invasieve-ziektevrije overleving

Toevoegen ribociclib aan aromataseremmer verbetert invasieve ziektevrije overleving

dec 2023 | Borstkanker

Lees meer over Toevoegen ribociclib aan aromataseremmer verbetert invasieve ziektevrije overleving

Geen significant betere OS door toevoegen abemaciclib, wel 13 maanden verschil

dec 2023 | Borstkanker

Lees meer over Geen significant betere OS door toevoegen abemaciclib, wel 13 maanden verschil

Dato-DXd verbetert behandelresultaat bij gemetastaseerd HR+/HER2- mammacarcinoom

dec 2023 | Borstkanker

Lees meer over Dato-DXd verbetert behandelresultaat bij gemetastaseerd HR+/HER2- mammacarcinoom

Geen significant langere overleving bij toevoegen abemaciclib aan een aromataseremmer

dec 2023 | Borstkanker

Lees meer over Geen significant langere overleving bij toevoegen abemaciclib aan een aromataseremmer

Toevoegen tucatinib aan T-DM1 verbetert progressievrije overleving

dec 2023 | Borstkanker

Lees meer over Toevoegen tucatinib aan T-DM1 verbetert progressievrije overleving

Dato-DXd bij inoperabele of gemetastaseerde HR+/HER2- borstkanker

okt 2023 | Borstkanker

Lees meer over Dato-DXd bij inoperabele of gemetastaseerde HR+/HER2- borstkanker
Er zijn geen podcasts gevonden.
Geen digitale kranten gevonden.