Vijf klinische fenotypes geïdentificeerd bij kinderen met astma

Vijf klinische fenotypes geïdentificeerd bij kinderen met astma
24 mei 2017   |   Luchtwegen

Clusteranalyse op basis van klinische parameters bij 271 kinderen met astma laat zien dat er vijf stabiele clusters te onderscheiden zijn. De clusters hebben duidelijke fenotypische karakteristieken. Deze resultaten van het Europese U-BIOPRED cohort leiden tot een betere persoonlijke behandeling van astma bij kinderen en genereren kennis over mogelijke ontstaansmechanismen. Lees verder… omtrent Vijf klinische fenotypes geïdentificeerd bij kinderen met astma

Groter risico op infarct na COPD-exacerbatie

Groter risico op infarct na COPD-exacerbatie
24 mei 2017   |   Luchtwegen

Patiënten met manifeste hart- en vaatziekten of een risico daarop hebben vier maal zo vaak binnen 30 dagen na een acute COPD-exacerbatie een hart- of herseninfarct. Gedurende de periode tussen een maand en een jaar na de exacerbatie waren die risico’s bijna verdubbeld. Daarna was het risico niet langer significant verschillend. Deze resultaten zijn afkomstig van de SUMMIT-studie. Lees verder… omtrent Groter risico op infarct na COPD-exacerbatie

Anti-IL-5 getest voor een zeldzaam ziektebeeld

Anti-IL-5 getest voor een zeldzaam ziektebeeld
23 mei 2017   |   Luchtwegen

Mepolizumab is in Europa goedgekeurd voor de behandeling van ernstig refractair eosinofiel astma. Tijdens de ATS en een paar dagen eerder in de NEJM verschenen de uitkomsten bij een zeldzaam ziektebeeld: eosinofiele granulomatose met polyangiitis (EGPA), tot kort geleden het Churg-Strauss syndroom genoemd. Lees verder… omtrent Anti-IL-5 getest voor een zeldzaam ziektebeeld

Bekijk al onze nieuwsberichten