De silent killer opnieuw gedefinieerd

De silent killer opnieuw gedefinieerd
15 november 2017   |   CVRM

Hypertensie staat bekend als de ‘silent killer’. Roken en hypertensie zijn de belangrijkste, te voorkomen doodsoorzaken ten gevolge van hartziekten en beroerte. Reeds bij een licht verhoogde bloeddruk kunnen complicaties optreden. Daarom is in de herziene Amerikaanse richtlijn de grenswaarde verlaagd van 140/90 naar 130/80 mmHg. Lees verder… omtrent De silent killer opnieuw gedefinieerd

Twee is beter dan drie

Twee is beter dan drie
15 november 2017   |   CVRM

Patiënten met atriumfibrilleren die een percutane coronaire interventie (PCI) ondergaan, hebben een lager bloedingsrisico bij behandeling met de combinatie van dabigatran en een P2Y12-remmer dan met tripletherapie van warfarine, een P2Y12-remmer en acetylsalicylzuur. Deze uitkomsten van de RE-DUAL PCI-trial verschenen onlangs in NEJM. De tijdens het AHA-congres gepresenteerde analyse toonde dat de uitkomsten consistent zijn in de subgroepen. Lees verder… omtrent Twee is beter dan drie

PCSK9-remming vermindert events bij perifeer vaatlijden

PCSK9-remming vermindert events bij perifeer vaatlijden
14 november 2017   |   CVRM

Patiënten met perifeer arterieel vaatlijden (PAD) hebben een hoog risico op cardiovasculaire events. De PCSK9-remmer evolocumab leidt tot een significante afname van dit risico. Gelijktijdig met de presentatie van Marc Bonaco (Harvard Medical School) verschenen de uitkomsten in Circulation. Lynne Braun (Rush University Medical Center, Chicago) gaf aan dat deze subgroepanalyse zal helpen bij het doelgerichte gebruik van PCSK9-remmers bij patiënten die het meeste profijt van deze behandeling hebben. Lees verder… omtrent PCSK9-remming vermindert events bij perifeer vaatlijden

Bekijk al onze nieuwsberichten