Hoog risicogroepen met chronisch coronair syndroom verdienen betere behandeling

Hoog risicogroepen met chronisch coronair syndroom verdienen betere behandeling
4 september 2019   |   CVRM

In de afgelopen decennia is het profiel van chronisch coronair syndroom aanzienlijk veranderd. In het internationale CLARIFY-register zijn de langetermijnuitkomsten van deze patiënten wereldwijd geïnventariseerd. Van de patiënten met stabiel coronarialijden hebben degenen met angina en een doorgemaakt hartinfarct een slechte prognose, zelfs bij een goede therapietrouw. Deze uitkomsten kregen tevens een plek in het European Heart Journal. Lees verder… omtrent Hoog risicogroepen met chronisch coronair syndroom verdienen betere behandeling

Mortaliteit tien jaar na PCI en CABG is vergelijkbaar

Mortaliteit tien jaar na PCI en CABG is vergelijkbaar
4 september 2019   |   CVRM

In de SYNTAX-studie is PCI, uitgevoerd met eerste generatie paclitaxel-eluerende stents, vergeleken met CABG bij patiënten met de-novo drievats- en linker coronarialijden. Tijdens een Hotline-sessie en gelijktijdig in The Lancet werden de overlevingscijfers na een follow-upperiode van tien jaar gerapporteerd. Dit is de eerste en grootste gerandomiseerde trial waarin de overlevingskansen zo’n lange tijd na deze interventies zijn onderzocht. Lees verder… omtrent Mortaliteit tien jaar na PCI en CABG is vergelijkbaar

Periodieke repolarisatiedynamiek is voorspellend voor overlevingsvoordeel na ICD-implantatie

Periodieke repolarisatiedynamiek is voorspellend voor overlevingsvoordeel na ICD-implantatie
3 september 2019   |   CVRM

Periodieke repolarisatiedynamiek, een nieuwe marker voor repolarisatie-instabiliteit die is gerelateerd aan de sympathische activiteit, blijkt voorspellend voor het overlevingsvoordeel na een profylactische ICD-implantatie bij patiënten met (niet-)ischemische cardiomyopathie. Dit is gevonden in een prospectieve, niet-gerandomiseerde, gecontroleerde cohortstudie die is uitgevoerd in 15 EU-landen en waarvan de resultaten in The Lancet verschenen. Lees verder… omtrent Periodieke repolarisatiedynamiek is voorspellend voor overlevingsvoordeel na ICD-implantatie

Bekijk al onze nieuwsberichten