Adjuvante pembrolizumab bij heldercellig niercelcarcinoom

Delen via:
EAU 2021

In de placebogecontroleerde KEYNOTE-564-trial leidde pembrolizumab na nefrectomie tot een statistisch significante en klinisch belangwekkende verbetering in ziektevrije overleving (DFS) bij patiënten met heldercellig niercelcarcinoom (ccRCC). Hiermee is KEYNOTE-564 de eerste positieve fase III-studie bij RCC met een checkpoint-remmer in de adjuvante setting.

RCC keert na nefrectomie bij bijna de helft van de patiënten terug. De KEYNOTE-564-trial is opgezet omdat adjuvante immuuntherapie een aantrekkelijke perioperatieve behandeling lijkt om het risico op een relaps bij RCC te verlagen. Deelnemers hadden ccRCC en hadden maximaal 12 weken voor randomisatie chirurgie ondergaan; ze hadden niet eerder systemische therapie gehad. De 994 deelnemers werden 1:1 gerandomiseerd naar pembrolizumab 200 mg om de 3 weken (n = 496) of placebo (n = 498) gedurende ongeveer een jaar. Het primaire eindpunt was ziektevrije overleving (DFS).

De eerste interim-analyse vond plaats na een mediane follow-up van 24,1 (14,9-41,5) maanden. Het primaire eindpunt werd gehaald: de HR voor DFS was in de pembrolizumab-groep 0,68 (95%-BI 0,53-0,87; p = 0,001). De geschatte DFS bedroeg in de experimentele groep 77,3% en in de placebogroep 68,1%. Mediane OS was voor beide groepen nog niet bereikt (HR 0,54; 95%-BI 0,30-0,96; p = 0,0164). Deze p-waarde is statistisch (nog) niet significant; een definitieve OS-analyse kan pas na ongeveer 200 sterfgevallen worden gemaakt. Het geschatte OS-percentage na 24 maanden was 96,6 in de pembrolizumab-groep en 93,5 in de placebogroep. Het aantal deelnemers dat minstens één bijwerking had (ongeacht de oorzaak) was 470 (96,3%) in de pembrolizumab-groep en 452 (91,1%) in de placebogroep. Het aantal patiënten met derde- tot vijfdegraads bijwerkingen was respectievelijk 158 (32,4%) en 88 (17,7%).

De onderzoekers concludeerden dat deze resultaten pembrolizumab mogelijk positioneren als nieuwe standaard bij RCC-patiënten in de adjuvante setting.

Bron:

  1. Powles T, et al. Pembrolizumab (pembro) vs. placebo as post nephrectomy adjuvant therapy for patients (pts) with Renal Cell Carcinoma (RCC): randomized, double-blind, phase 3 KEYNOTE-564 study. EAU 2021 virtual, game changing session 3.

Openheid heelt meer dan u denkt

sep 2021

Lees meer over Openheid heelt meer dan u denkt

Adjuvant nivolumab versus placebo bij spierinvasief urotheelcarcinoom

aug 2021 | Oncologie, Urologie

Lees meer over Adjuvant nivolumab versus placebo bij spierinvasief urotheelcarcinoom

Nieuwe erectiesparende bestraling prostaat

aug 2021 | Oncologie, Urologie

Lees meer over Nieuwe erectiesparende bestraling prostaat

18F-fluciclovine-PET/CT als leidraad voor radiotherapie na prostatectomie

jul 2021 | Oncologie, Urologie

Lees meer over 18F-fluciclovine-PET/CT als leidraad voor radiotherapie na prostatectomie

Positief BOM-advies voor avelumab als onderhoudsbehandeling bij urotheelcelcarcinoom

mei 2021 | Immunotherapie, Oncologie, Urologie

Lees meer over Positief BOM-advies voor avelumab als onderhoudsbehandeling bij urotheelcelcarcinoom

Overgang van leuproreline (Eligard) naar Recordati

mei 2021 | Oncologie

Lees meer over Overgang van leuproreline (Eligard) naar Recordati

Live webcast Long covid: wat weten we, wat kunt u verwachten, wat kunt u doen?

10 nov 2021 om 20:30

Lees meer over Live webcast Long covid: wat weten we, wat kunt u verwachten, wat kunt u doen?

Blaaspijnsyndroom de baas

18 mei 2021 om 20:00

Lees meer over Blaaspijnsyndroom de baas

ESOU Highlights

10 feb 2021 om 20:30

Lees meer over ESOU Highlights

Jaaroverzicht Urologie 2020

2 feb 2021

Lees meer over Jaaroverzicht Urologie 2020

Precisiezorg dichterbij dan we denken

2 nov 2020

Lees meer over Precisiezorg dichterbij dan we denken

Een mCRPC-patiënt aan het woord

14 aug 2020

Lees meer over Een mCRPC-patiënt aan het woord

Testosteron Deficiëntie - Impact, diagnose en behandeling

29 jul 2020

Lees meer over Testosteron Deficiëntie - Impact, diagnose en behandeling

Kijk op radium-223 documentairereeks

23 mrt 2020

Lees meer over Kijk op radium-223 documentairereeks

Hypofosfatemie

4 mrt 2020 | Kinderen

Lees meer over Hypofosfatemie
Er zijn geen e-learnings gevonden.
Er zijn geen bijeenkomsten gevonden.

Kwaliteit van leven verbetert of blijft behouden met niraparib bij gevorderd mCRPC

Lees meer
Lees meer over Kwaliteit van leven verbetert of blijft behouden met niraparib bij gevorderd mCRPC

Neoadjuvant dd-MVAC verbetert de overleving bij spierinvasief urotheelcelcarcinoom

Lees meer
Lees meer over Neoadjuvant dd-MVAC verbetert de overleving bij spierinvasief urotheelcelcarcinoom

Abirateron plus ADT succesvol bij hormoonsensitief gemetastaseerd prostaatcarcinoom

Lees meer
Lees meer over Abirateron plus ADT succesvol bij hormoonsensitief gemetastaseerd prostaatcarcinoom

Veelbelovende vroege resultaten van cetrelimab plus erdafitinib bij gevorderd urotheelcarcinoom

Lees meer
Lees meer over Veelbelovende vroege resultaten van cetrelimab plus erdafitinib bij gevorderd urotheelcarcinoom

CV veiligheid diverse ADT bij prostaatcarcinoom nog onbeslist

Lees meer
Lees meer over CV veiligheid diverse ADT bij prostaatcarcinoom nog onbeslist

Ertapenem blijkt geschikt alternatief bij resistentie ceftriaxon

Lees meer
Lees meer over Ertapenem blijkt geschikt alternatief bij resistentie ceftriaxon

Meer risico op macrolidenresistentie bij PrEP-gebruikers met veel sekspartners

Lees meer
Lees meer over Meer risico op macrolidenresistentie bij PrEP-gebruikers met veel sekspartners

Durvalumab met of zonder tremelimumab bij uitgezaaid urotheelcarcinoom

Lees meer
Lees meer over Durvalumab met of zonder tremelimumab bij uitgezaaid urotheelcarcinoom

Behandeling met 177Lu-PSMA-617 verbetert overleving bij mCRPC

Lees meer
Lees meer over Behandeling met 177Lu-PSMA-617 verbetert overleving bij mCRPC
Er zijn geen podcasts gevonden.