Adjuvante pembrolizumab bij heldercellig niercelcarcinoom

Delen via:
EAU 2021

In de placebogecontroleerde KEYNOTE-564-trial leidde pembrolizumab na nefrectomie tot een statistisch significante en klinisch belangwekkende verbetering in ziektevrije overleving (DFS) bij patiënten met heldercellig niercelcarcinoom (ccRCC). Hiermee is KEYNOTE-564 de eerste positieve fase III-studie bij RCC met een checkpoint-remmer in de adjuvante setting.

RCC keert na nefrectomie bij bijna de helft van de patiënten terug. De KEYNOTE-564-trial is opgezet omdat adjuvante immuuntherapie een aantrekkelijke perioperatieve behandeling lijkt om het risico op een relaps bij RCC te verlagen. Deelnemers hadden ccRCC en hadden maximaal 12 weken voor randomisatie chirurgie ondergaan; ze hadden niet eerder systemische therapie gehad. De 994 deelnemers werden 1:1 gerandomiseerd naar pembrolizumab 200 mg om de 3 weken (n = 496) of placebo (n = 498) gedurende ongeveer een jaar. Het primaire eindpunt was ziektevrije overleving (DFS).

De eerste interim-analyse vond plaats na een mediane follow-up van 24,1 (14,9-41,5) maanden. Het primaire eindpunt werd gehaald: de HR voor DFS was in de pembrolizumab-groep 0,68 (95%-BI 0,53-0,87; p = 0,001). De geschatte DFS bedroeg in de experimentele groep 77,3% en in de placebogroep 68,1%. Mediane OS was voor beide groepen nog niet bereikt (HR 0,54; 95%-BI 0,30-0,96; p = 0,0164). Deze p-waarde is statistisch (nog) niet significant; een definitieve OS-analyse kan pas na ongeveer 200 sterfgevallen worden gemaakt. Het geschatte OS-percentage na 24 maanden was 96,6 in de pembrolizumab-groep en 93,5 in de placebogroep. Het aantal deelnemers dat minstens één bijwerking had (ongeacht de oorzaak) was 470 (96,3%) in de pembrolizumab-groep en 452 (91,1%) in de placebogroep. Het aantal patiënten met derde- tot vijfdegraads bijwerkingen was respectievelijk 158 (32,4%) en 88 (17,7%).

De onderzoekers concludeerden dat deze resultaten pembrolizumab mogelijk positioneren als nieuwe standaard bij RCC-patiënten in de adjuvante setting.

Bron:

  1. Powles T, et al. Pembrolizumab (pembro) vs. placebo as post nephrectomy adjuvant therapy for patients (pts) with Renal Cell Carcinoma (RCC): randomized, double-blind, phase 3 KEYNOTE-564 study. EAU 2021 virtual, game changing session 3.

Toevoeging ADT en bestraling bekkenklieren aan salvage-radiotherapie op prostaatbed

aug 2022 | Radiotherapie, Uro-oncologie

Lees meer over Toevoeging ADT en bestraling bekkenklieren aan salvage-radiotherapie op prostaatbed

Maak ruimte voor de brede benadering van palliatieve zorg

jul 2022

Lees meer over Maak ruimte voor de brede benadering van palliatieve zorg

Robotgeassisteerde versus open radicale cystectomie: 90-dagen morbiditeit en mortaliteit

jul 2022 | Chirurgie, Uro-oncologie

Lees meer over Robotgeassisteerde versus open radicale cystectomie: 90-dagen morbiditeit en mortaliteit

Toevoeging van abirateron nuttig bij hoogvolume mCSPC

jun 2022 | Uro-oncologie

Lees meer over Toevoeging van abirateron nuttig bij hoogvolume mCSPC

Goedkeuring enfortumab vedotin voor urotheelcarcinoom

apr 2022 | Uro-oncologie

Lees meer over Goedkeuring enfortumab vedotin voor urotheelcarcinoom

Abirateron met ADT bij niet-gemetastaseerd hoogrisico prostaatcarcinoom

mrt 2022 | Uro-oncologie

Lees meer over Abirateron met ADT bij niet-gemetastaseerd hoogrisico prostaatcarcinoom

Webcast Immuuntherapie: herkennen van bijwerkingen en acties voor de niet-oncoloog

7 sep 2022 om 20:30 | Immuuntherapie

Lees meer over Webcast Immuuntherapie: herkennen van bijwerkingen en acties voor de niet-oncoloog

De blaas huilt; wat is er loos? Over het herkennen van en handelen bij blaaspijnsyndroom / interstitiële cystitis

14 mrt 2022 om 20:00

Lees meer over De blaas huilt; wat is er loos? Over het herkennen van en handelen bij blaaspijnsyndroom / interstitiële cystitis

Webcast Long covid: wat weten we, wat kunt u verwachten, wat kunt u doen?

10 nov 2021 om 20:30

Lees meer over Webcast Long covid: wat weten we, wat kunt u verwachten, wat kunt u doen?

Blaaspijnsyndroom de baas

18 mei 2021 om 20:00

Lees meer over Blaaspijnsyndroom de baas

ESOU Highlights

10 feb 2021 om 20:30

Lees meer over ESOU Highlights

Kanker en trombose, hoe kiest u het juiste antistollingsmiddel?   

8 feb 2021

Lees meer over Kanker en trombose, hoe kiest u het juiste antistollingsmiddel?   

Jaaroverzicht Urologie 2020

2 feb 2021

Lees meer over Jaaroverzicht Urologie 2020

Precisiezorg dichterbij dan we denken

2 nov 2020

Lees meer over Precisiezorg dichterbij dan we denken

Een mCRPC-patiënt aan het woord

14 aug 2020

Lees meer over Een mCRPC-patiënt aan het woord
Er zijn geen e-learnings gevonden.
Er zijn geen bijeenkomsten gevonden.

Nieuw medicijn voor castratieresistente prostaatkanker beloftevol

Lees meer
Lees meer over Nieuw medicijn voor castratieresistente prostaatkanker beloftevol

Belzutifan plus cabozantinib zowel in eerste als tweede lijn effectief

Lees meer
Lees meer over Belzutifan plus cabozantinib zowel in eerste als tweede lijn effectief

Video COSMIC-313: eerstelijns tripelcombinatie voor gevorderd niercelcarcinoom

Lees meer
Lees meer over Video COSMIC-313: eerstelijns tripelcombinatie voor gevorderd niercelcarcinoom

Toevoegen cabozantinib aan ipilimumab-nivolumab verbetert PFS bij gevorderd RCC

Lees meer
Lees meer over Toevoegen cabozantinib aan ipilimumab-nivolumab verbetert PFS bij gevorderd RCC

Negatieve resultaten adjuvante immuuntherapie bij niercelcarcinoom

Lees meer
Lees meer over Negatieve resultaten adjuvante immuuntherapie bij niercelcarcinoom

Intraveneuze bewuste sedatie haalbaar bij veel urologische ingrepen

Lees meer
Lees meer over Intraveneuze bewuste sedatie haalbaar bij veel urologische ingrepen

Niersparende chirurgie versus nefro-ureterectomie in Alrijne Ziekenhuis

Lees meer
Lees meer over Niersparende chirurgie versus nefro-ureterectomie in Alrijne Ziekenhuis

Atezolizumab verbetert overleving bij subgroep blaaskankerpatiënten

Lees meer
Lees meer over Atezolizumab verbetert overleving bij subgroep blaaskankerpatiënten

"Darolutamide plus ADT moet standaard worden bij mHSPC"

Lees meer
Lees meer over "Darolutamide plus ADT moet standaard worden bij mHSPC"

Botgezondheid bij mCRPC in de praktijk

okt 2021 | Uro-oncologie

Lees meer over Botgezondheid bij mCRPC in de praktijk

MedNet Oncologie special Uro-Oncologie 2022

sep 2022

Lees meer over MedNet Oncologie special Uro-Oncologie 2022