Apathie hangt samen met cognitieve disfunctie en sterfte bij oudere nierpatiënten

Delen via:
ERA-EDTA 2022

In een Nederlands cohort van oudere nierpatiënten had ruim een derde symptomen van apathie, van wie de helft ook depressieve symptomen vertoonde. Apathiesymptomen hingen samen met lagere functionele en cognitieve uitkomsten en een bijna twee keer hoger sterfterisico.

Toekomstig onderzoek zou zich daarom moeten richten op de oorzaak van apathie en de mogelijke rol van apathie in het voorspellen van cognitieve achteruitgang bij chronische nierschade (CNS). Dit stelt Carlijn Voorend uit het Leids Universitair Medisch Centrum. In de verouderende patiëntenpopulatie met CNS komen steeds vaker cognitieve beperkingen en depressie voor; aandoeningen die beide gerelateerd zijn aan apathie. Toch waren de prevalentie en gevolgen van apathie niet eerder onderzocht onder CNS-patiënten.

In deze studie onderzochten Voorend en haar collega’s daarom apathiesymptomen bij patiënten van 65 jaar en ouder met CNS-stadium 4-5 uit het prospectieve multicenter Cognitive Decline in Older Patients with ESKD (COPE) cohort. Apathiesymptomen werden gemeten met 3 van de 15 items van de Geriatric Depression Scale en depressiesymptomen met de overige 12 items.

Van de 180 deelnemende patiënten was 67% man, de mediane leeftijd was 75,5 jaar en de gemiddelde eGFR 16,5 ml/min/1,73 m2 (SD 4,6). In totaal vertoonden 64 van hen (36%) symptomen van apathie en 30 (17%) symptomen van geïsoleerde apathie (zonder symptomen van depressie).

Apathiesymptomen op baseline hingen samen met primaire vasculaire nierziekte (p = 0,031), depressie (p < 0,001), frailty (p < 0,001) en afgenomen fysiek functioneren, bestaande uit functionele afhankelijkheid (GARS-score; p < 0,001) en verminderde handknijpkracht (p = 0,026) en wandelsnelheid (p < 0,001). Bovendien waren de symptomen geassocieerd met verminderde executieve functies (p = 0,045) en een lagere psychomotorische snelheid (p = 0,022). Verder bleken patiënten met apathiesymptomen na correctie voor confounders een 90% hoger sterfterisico te hebben dan patiënten zonder deze symptomen (p = 0,022).

Bron:

Voorend C, et al. Apathy associates with cognitive dysfunction and mortality in older CKD patients. 59th ERA Congress 2022, abstract FC 104.

Promotie: Meer aandacht voor thuisdialyse

jun 2022 | Dialyse

Lees meer over Promotie: Meer aandacht voor thuisdialyse

Promotie: De juiste nierzorg op de juiste plek

jun 2022 | Chronische nierschade

Lees meer over Promotie: De juiste nierzorg op de juiste plek

Betere overleving na niertransplantatie geldt niet voor elke patiënt

jun 2022 | Chronische nierschade, Dialyse, Niertransplantatie

Lees meer over Betere overleving na niertransplantatie geldt niet voor elke patiënt

Behoud van restnierfunctie bij incrementeel versus conventioneel hemodialyseschema

jun 2022 | Chronische nierschade, Dialyse

Lees meer over Behoud van restnierfunctie bij incrementeel versus conventioneel hemodialyseschema

Promotie: Primaire Hyperoxalurie

jun 2022 | Chronische nierschade, Erfelijke nierziekten

Lees meer over Promotie: Primaire Hyperoxalurie

Verschillen in gezondheidsgerelateerde kwaliteit van leven tussen mannen en vrouwen met gevorderde CNS

mei 2022 | Chronische nierschade

Lees meer over Verschillen in gezondheidsgerelateerde kwaliteit van leven tussen mannen en vrouwen met gevorderde CNS

Expertdebat SLE en lupus nefritis - Deel 2

27 sep 2022 om 20:00 | Immuuntherapie, SLE

Lees meer over Expertdebat SLE en lupus nefritis - Deel 2

Webcast Immuuntherapie: herkennen van bijwerkingen en acties voor de niet-oncoloog

7 sep 2022 om 20:30 | Immuuntherapie

Lees meer over Webcast Immuuntherapie: herkennen van bijwerkingen en acties voor de niet-oncoloog

ERA-EDTA Highlights 2022

29 jun 2022 om 20:00 | Acuut nierfalen, Chronische nierschade

Lees meer over ERA-EDTA Highlights 2022

Vaccinatiezorg voor medische risicogroepen

7 apr 2022 | HIV

Lees meer over Vaccinatiezorg voor medische risicogroepen

ASN Highlights 2021

15 feb 2022 | Chronische nierschade

Lees meer over ASN Highlights 2021

Webcast Long covid: wat weten we, wat kunt u verwachten, wat kunt u doen?

10 nov 2021 om 20:30

Lees meer over Webcast Long covid: wat weten we, wat kunt u verwachten, wat kunt u doen?

Expertdebat SLE en lupus nefritis

19 okt 2021 | SLE

Lees meer over Expertdebat SLE en lupus nefritis

ERA-EDTA Highlights

1 jul 2021 om 20:30

Lees meer over ERA-EDTA Highlights

RAAS-inhibitie anno 2021: wat is optimaal?

4 mei 2021 | Chronische nierschade

Lees meer over RAAS-inhibitie anno 2021: wat is optimaal?
Er zijn geen e-learnings gevonden.

Exchange Academy: Sharing the path in XLH, from child- to adulthood

donderdag 30 jun 2022 van 09:00 tot 17:00 | Kinderen, Orthopedie

Lees meer over Exchange Academy: Sharing the path in XLH, from child- to adulthood

Combinatietherapie SGLT-2- en ACE-remmers empagliflozine en ramipril

Lees meer
Lees meer over Combinatietherapie SGLT-2- en ACE-remmers empagliflozine en ramipril

Tirzepatide vermindert progressie van nierziekten

Lees meer
Lees meer over Tirzepatide vermindert progressie van nierziekten

Wordt het effect van finerenon beïnvloed door gebruik GLP-1-RA op baseline?

Lees meer
Lees meer over Wordt het effect van finerenon beïnvloed door gebruik GLP-1-RA op baseline?

Stoppen met onderhoudsbehandeling immuunsuppressiva bij lupusnefritis

Lees meer
Lees meer over Stoppen met onderhoudsbehandeling immuunsuppressiva bij lupusnefritis

Humorale respons bij nierpatiënten na derde dosis SARS-CoV-2-vaccin

Lees meer
Lees meer over Humorale respons bij nierpatiënten na derde dosis SARS-CoV-2-vaccin

Vergelijkbaar effect empagliflozine bij patiënten met en zonder AF

Lees meer
Lees meer over Vergelijkbaar effect empagliflozine bij patiënten met en zonder AF

Geen effect van natriumbicarbonaat op eGFR na niertransplantatie

Lees meer
Lees meer over Geen effect van natriumbicarbonaat op eGFR na niertransplantatie

Symptomen en symptoomlast voor en na de start van dialyse onder oudere patiënten

Lees meer
Lees meer over Symptomen en symptoomlast voor en na de start van dialyse onder oudere patiënten

Nieuwe prognostische tool voor patiëntoverleving na niertransplantatie

Lees meer
Lees meer over Nieuwe prognostische tool voor patiëntoverleving na niertransplantatie

Maximale RAAS-blokkade bij CKD-patiënten met (risico op) hyperkaliëmie

nov 2020

Lees meer over Maximale RAAS-blokkade bij CKD-patiënten met (risico op) hyperkaliëmie