Apathie hangt samen met cognitieve disfunctie en sterfte bij oudere nierpatiënten

Delen via:
ERA-EDTA 2022

In een Nederlands cohort van oudere nierpatiënten had ruim een derde symptomen van apathie, van wie de helft ook depressieve symptomen vertoonde. Apathiesymptomen hingen samen met lagere functionele en cognitieve uitkomsten en een bijna twee keer hoger sterfterisico.

Toekomstig onderzoek zou zich daarom moeten richten op de oorzaak van apathie en de mogelijke rol van apathie in het voorspellen van cognitieve achteruitgang bij chronische nierschade (CNS). Dit stelt Carlijn Voorend uit het Leids Universitair Medisch Centrum. In de verouderende patiëntenpopulatie met CNS komen steeds vaker cognitieve beperkingen en depressie voor; aandoeningen die beide gerelateerd zijn aan apathie. Toch waren de prevalentie en gevolgen van apathie niet eerder onderzocht onder CNS-patiënten.

In deze studie onderzochten Voorend en haar collega’s daarom apathiesymptomen bij patiënten van 65 jaar en ouder met CNS-stadium 4-5 uit het prospectieve multicenter Cognitive Decline in Older Patients with ESKD (COPE) cohort. Apathiesymptomen werden gemeten met 3 van de 15 items van de Geriatric Depression Scale en depressiesymptomen met de overige 12 items.

Van de 180 deelnemende patiënten was 67% man, de mediane leeftijd was 75,5 jaar en de gemiddelde eGFR 16,5 ml/min/1,73 m2 (SD 4,6). In totaal vertoonden 64 van hen (36%) symptomen van apathie en 30 (17%) symptomen van geïsoleerde apathie (zonder symptomen van depressie).

Apathiesymptomen op baseline hingen samen met primaire vasculaire nierziekte (p = 0,031), depressie (p < 0,001), frailty (p < 0,001) en afgenomen fysiek functioneren, bestaande uit functionele afhankelijkheid (GARS-score; p < 0,001) en verminderde handknijpkracht (p = 0,026) en wandelsnelheid (p < 0,001). Bovendien waren de symptomen geassocieerd met verminderde executieve functies (p = 0,045) en een lagere psychomotorische snelheid (p = 0,022). Verder bleken patiënten met apathiesymptomen na correctie voor confounders een 90% hoger sterfterisico te hebben dan patiënten zonder deze symptomen (p = 0,022).

Bron:

Voorend C, et al. Apathy associates with cognitive dysfunction and mortality in older CKD patients. 59th ERA Congress 2022, abstract FC 104.

Vitamine K-suppletie remt vaatstijfheid niertransplantatiepatiënten

feb 2023 | Niertransplantatie

Lees meer over Vitamine K-suppletie remt vaatstijfheid niertransplantatiepatiënten

Recordaantal postmortale orgaandonaties in 2022

jan 2023 | Niertransplantatie

Lees meer over Recordaantal postmortale orgaandonaties in 2022

Kwaliteit van donornier beter inschatten met nieuw apparaat

jan 2023 | Niertransplantatie

Lees meer over Kwaliteit van donornier beter inschatten met nieuw apparaat

Raciale verschillen in risico op nierfalen en sterfte afhankelijk van keuze eGFR-formule zonder ras

jan 2023 | Chronische nierschade

Lees meer over Raciale verschillen in risico op nierfalen en sterfte afhankelijk van keuze eGFR-formule zonder ras

Promotie: Endotheliale glycocalyxveranderingen bij hemodialysepatiënten

jan 2023 | Chronische nierschade, Dialyse

Lees meer over Promotie: Endotheliale glycocalyxveranderingen bij hemodialysepatiënten

Xenotransplantatie: twee varkensnieren succesvol getransplanteerd bij mensen

jan 2023 | Chronische nierschade, Niertransplantatie

Lees meer over Xenotransplantatie: twee varkensnieren succesvol getransplanteerd bij mensen

CMV-infecties bij post-transplantatiepatiënten; een behandellandschap in ontwikkeling

14 mrt 2023 om 20:00 | Stamceltransplantatie, Virale infecties

Lees meer over CMV-infecties bij post-transplantatiepatiënten; een behandellandschap in ontwikkeling

Recidiverende nierstenen: diagnostiek en behandeling vereist een multidisciplinaire aanpak!

16 jan 2023 om 20:30

Lees meer over Recidiverende nierstenen: diagnostiek en behandeling vereist een multidisciplinaire aanpak!

Expertdebat SLE en lupus nefritis - Deel 2

21 dec 2022 | Immuuntherapie, SLE

Lees meer over Expertdebat SLE en lupus nefritis - Deel 2

ASN Highlights 2022

1 dec 2022 om 20:30 | Chronische nierschade, Niertransplantatie, SLE

Lees meer over ASN Highlights 2022

Alledaagse nefrologie; casuïstiek met een staartje

9 nov 2022 om 20:00 | Diabetes, Niertransplantatie

Lees meer over Alledaagse nefrologie; casuïstiek met een staartje

Webcast Immuuntherapie: herkennen van bijwerkingen en acties voor de niet-oncoloog

12 okt 2022 | Immuuntherapie

Lees meer over Webcast Immuuntherapie: herkennen van bijwerkingen en acties voor de niet-oncoloog

Vaccinatiezorg voor medische risicogroepen

11 aug 2022 | HIV

Lees meer over Vaccinatiezorg voor medische risicogroepen

ERA Highlights 2022

29 jun 2022 om 20:00 | Acuut nierfalen, Chronische nierschade

Lees meer over ERA Highlights 2022

ASN Highlights 2021

15 feb 2022 | Chronische nierschade

Lees meer over ASN Highlights 2021
Er zijn geen e-learnings gevonden.

Bones Meeting

dinsdag 7 feb 2023 van 17:00 tot 20:30 | Orthopedie

Lees meer over Bones Meeting

Detectie van lupusnefritis bij patiënten met SLE en een initiële diagnose van lichte proteïnurie

Lees meer
Lees meer over Detectie van lupusnefritis bij patiënten met SLE en een initiële diagnose van lichte proteïnurie

Snelle diagnose BRASH-syndroom cruciaal

Lees meer
Lees meer over Snelle diagnose BRASH-syndroom cruciaal

Grote meta-analyse bevestigt gunstige effecten SGLT2-remmers

Lees meer
Lees meer over Grote meta-analyse bevestigt gunstige effecten SGLT2-remmers

Automatische, elektronische waarschuwing voor medicatiegebruik bij acuut nierfalen

Lees meer
Lees meer over Automatische, elektronische waarschuwing voor medicatiegebruik bij acuut nierfalen

MAU868 voor de behandeling van BK-virus bij niertransplantatiepatiënten

Lees meer
Lees meer over MAU868 voor de behandeling van BK-virus bij niertransplantatiepatiënten

Empagliflozine bij patiënten met chronische nierschade

Lees meer
Lees meer over Empagliflozine bij patiënten met chronische nierschade

State-of-the-art lecture xenotransplantatie: het onmogelijke mogelijk maken

Lees meer
Lees meer over State-of-the-art lecture xenotransplantatie: het onmogelijke mogelijk maken

Nieuwe pan-NOX-remmer isuzinaxib effectief bij nierpatiënten met diabetes type 2

Lees meer
Lees meer over Nieuwe pan-NOX-remmer isuzinaxib effectief bij nierpatiënten met diabetes type 2

Dapagliflozine bij patiënten zonder diabetes maar met microalbuminurie

Lees meer
Lees meer over Dapagliflozine bij patiënten zonder diabetes maar met microalbuminurie

Maximale RAAS-blokkade bij CKD-patiënten met (risico op) hyperkaliëmie

nov 2020

Lees meer over Maximale RAAS-blokkade bij CKD-patiënten met (risico op) hyperkaliëmie

MedNet Nefrologie 2022-03

dec 2022

Lees meer over MedNet Nefrologie 2022-03

MedNet Nefrologie 2022-02

jul 2022

Lees meer over MedNet Nefrologie 2022-02

MedNet Nefrologie 2022-01

apr 2022

Lees meer over MedNet Nefrologie 2022-01