Atezolizumab verbetert overleving bij subgroep blaaskankerpatiënten

Delen via:
EAU 2022

Atezolizumab resulteert in overlevingswinst bij patiënten met spierinvasief urotheelcarcinoom (MIUC) die positief zijn voor circulerend tumor-DNA (ctDNA) en die deze immuuntherapie krijgen na cystectomie. Dit blijkt uit een subgroepanalyse bij deelnemers aan de fase III-trial IMvigor010.1

CtDNA, dat ook wel ‘liquid biopsy’ wordt genoemd, is een veelbelovende minimaal invasieve marker voor het opsporen van tumorresten en metastasen. Bij MIUC is de kans op terugkeer van de ziekte na cystectomie hoog: ongeveer 50%. In de fase III-trial IMvigor010 is atezolizumab vergeleken met observatie bij MIUC-patiënten die waren geopereerd. Hieruit bleek geen significant langere ziektevrije overleving. Een uitzondering hierop, zo bleek uit een tussentijdse analyse, waren ctDNA-positieve patiënten (HR 0,59; 95%-BI 0,41-0,86).2 Prof. dr. Jürgen Gschwend (München, Duitsland) presenteerde een update van de totale overleving in IMvigor010 na een follow-up van mediaan 36,4 maanden. Hij vertelde dat de totale overleving in de intention-to-treat (ITT)-populatie consistent was met de eerdere interimanalyse. In de atezolizumab- en de observatiearm waren respectievelijk 41% en 42% van de deelnemers overleden (HR 0,91; 95%-BI 0,73-1,13). Volgens Gschwend hadden tumorstadium, nodale status, tumormutaties en PD-L1-status geen significante positieve invloed op de overleving. CtDNA-positiviteit had dat wel (HR 0,59; 95%-BI 0,42-0,83). De mediane totale overleving van ctDNA-positieve patiënten met een hoog risico op terugval was 14,1 maanden, terwijl deze bij ctDNA-negatieve patiënten nog niet bereikt was (HR 6,30; 95%-BI 4,30-9,30).

De mediane overleving van ctDNA-positieve patiënten in de atezolizumabarm (n = 116) was bijna twee keer zo lang als in de observatiearm (n = 98): 29,8 maanden versus 14,1 maanden (HR 0,59; 95%-BI 0,42-0,83). Longitudinaal testen op ctDNA verhoogde de sensitiviteit voor het eerder vinden van radiografische terugvallen. De IMvigor010-trial is met het oog op deze resultaten opnieuw opgezet.

Bronnen:

Gschwend JE. Overall survival (OS) by circulating tumor DNA (ctDNA) status in patients with post-operative muscle-invasive urothelial carcinoma (MIUC) treated with atezolizumab (atezo): update from IMvigor010. EAN22, Game changing session 5.

Powles T, Assaf ZJ, Davarpanah N et al. ctDNA guiding adjuvant immunotherapy in urothelial carcinoma. Nature. 2021;595:432-7.

Abirateron met of zonder cabazitaxel bij mCRPC

nov 2023 | Uro-oncologie

Lees meer over Abirateron met of zonder cabazitaxel bij mCRPC

Whole-omics modellen voorspellen de respons op enzalutamide en abirateron bij patiënten met mCRPC

nov 2023 | Uro-oncologie

Lees meer over Whole-omics modellen voorspellen de respons op enzalutamide en abirateron bij patiënten met mCRPC

Meer aandacht nodig voor cognitieve bijwerkingen na endocriene therapie

nov 2023 | Borstkanker, Uro-oncologie

Lees meer over Meer aandacht nodig voor cognitieve bijwerkingen na endocriene therapie

Circulerend tumor-DNA toont maanden eerder dan scan of kankertherapie effectief is

nov 2023 | Dermato-oncologie, Uro-oncologie

Lees meer over Circulerend tumor-DNA toont maanden eerder dan scan of kankertherapie effectief is

Eerstelijns enfortumab vedotine met of zonder pembrolizumab bij urotheelcarcinoom

okt 2023 | Immuuntherapie, Uro-oncologie

Lees meer over Eerstelijns enfortumab vedotine met of zonder pembrolizumab bij urotheelcarcinoom

Nieuwe Europese incidentie- en sterftecijfers kanker

okt 2023 | Dermato-oncologie, Hoofd-hals, Longoncologie, Lymfoom, Maag-darm-leveroncologie, Mesothelioom, Uro-oncologie

Lees meer over Nieuwe Europese incidentie- en sterftecijfers kanker

Recidiverende nierstenen: diagnostiek en behandeling vereist een multidisciplinaire aanpak!

14 mrt 2023

Lees meer over Recidiverende nierstenen: diagnostiek en behandeling vereist een multidisciplinaire aanpak!

Webcast Immuuntherapie: herkennen van bijwerkingen en acties voor de niet-oncoloog

12 okt 2022 | Immuuntherapie

Lees meer over Webcast Immuuntherapie: herkennen van bijwerkingen en acties voor de niet-oncoloog

De blaas huilt; wat is er loos? Over het herkennen van en handelen bij blaaspijnsyndroom / interstitiële cystitis

14 mrt 2022 om 20:00

Lees meer over De blaas huilt; wat is er loos? Over het herkennen van en handelen bij blaaspijnsyndroom / interstitiële cystitis

Webcast Long covid: wat weten we, wat kunt u verwachten, wat kunt u doen?

10 nov 2021 om 20:30

Lees meer over Webcast Long covid: wat weten we, wat kunt u verwachten, wat kunt u doen?

Blaaspijnsyndroom de baas

18 mei 2021 om 20:00

Lees meer over Blaaspijnsyndroom de baas

Kanker en trombose, hoe kiest u het juiste antistollingsmiddel?   

8 feb 2021

Lees meer over Kanker en trombose, hoe kiest u het juiste antistollingsmiddel?   

Een mCRPC-patiënt aan het woord

14 aug 2020

Lees meer over Een mCRPC-patiënt aan het woord

Kijk op radium-223 documentairereeks

23 mrt 2020

Lees meer over Kijk op radium-223 documentairereeks
Er zijn geen e-learnings gevonden.

ASCO Direct™ GU 2024

vrijdag 26 jan 2024 t/m zaterdag 27 jan 2024 | Uro-oncologie

Lees meer over ASCO Direct™ GU 2024

Meerwaarde voor combinatie radium-223 en enzalutamide bij mCRPC

okt 2023 | Uro-oncologie

Lees meer over Meerwaarde voor combinatie radium-223 en enzalutamide bij mCRPC

Toevoeging nivolumab zorgt voor doorbraak in behandeling blaaskanker

okt 2023 | Immuuntherapie, Uro-oncologie

Lees meer over Toevoeging nivolumab zorgt voor doorbraak in behandeling blaaskanker

Nieuwe eerstelijnsstandaard voor lokaal gevorderd gemetastaseerd urotheelcarcinoom?

okt 2023 | Immuuntherapie, Uro-oncologie

Lees meer over Nieuwe eerstelijnsstandaard voor lokaal gevorderd gemetastaseerd urotheelcarcinoom?

Vertragingen in kankerzorgtraject en de rol van AI

okt 2023 | Borstkanker, Longoncologie, Maag-darm-leveroncologie, Uro-oncologie

Lees meer over Vertragingen in kankerzorgtraject en de rol van AI

ESMO in FOCUS 2023

okt 2023 | Borstkanker, Longoncologie, Uro-oncologie

Lees meer over ESMO in FOCUS 2023

Radium-223 kan rol spelen in behandelalgoritme mCRPC

jun 2023 | Uro-oncologie

Lees meer over Radium-223 kan rol spelen in behandelalgoritme mCRPC

Trastuzumab deruxtecan effectief als tumoragnostische behandeling bij HER2-positieve tumoren

jun 2023 | Gynaecologische oncologie, Maag-darm-leveroncologie, Uro-oncologie

Lees meer over Trastuzumab deruxtecan effectief als tumoragnostische behandeling bij HER2-positieve tumoren

Erdafitinib verbetert overleving bij FGFR-gemuteerd, gemetastaseerd urotheelcelcarcinoom

jun 2023 | Uro-oncologie

Lees meer over Erdafitinib verbetert overleving bij FGFR-gemuteerd, gemetastaseerd urotheelcelcarcinoom

Toevoegen talazoparib aan enzalutamide verbetert PFS bij eerstelijnsbehandeling HRRm mCRPC

jun 2023 | Uro-oncologie

Lees meer over Toevoegen talazoparib aan enzalutamide verbetert PFS bij eerstelijnsbehandeling HRRm mCRPC

Botgezondheid bij mCRPC in de praktijk

okt 2021 | Uro-oncologie

Lees meer over Botgezondheid bij mCRPC in de praktijk

MedNet Oncologie special Uro-Oncologie 2023

jun 2023

Lees meer over MedNet Oncologie special Uro-Oncologie 2023

MedNet Oncologie special Uro-Oncologie 2022

sep 2022

Lees meer over MedNet Oncologie special Uro-Oncologie 2022
4 december tussen 19:30 - 20:00 uur is het niet mogelijk om in te loggen vanwege eenmalig onderhoud.