Avacopan voor immuungemedieerde inflammatoire aandoeningen bij C3-glomerulopathie

Delen via:
ERA-EDTA 2021

Avacopan kan de inflammatoire C5a-receptor die betrokken is bij C3-glomerulopathie selectief blokkeren. Voordeel van deze strategie – waarbij een gerichte interventie in het immuunsysteem plaatsvindt – is dat het aanzienlijk minder risicovol is dan algemene immuunsuppressie.

C3-glomerulopathie is een uiterst zeldzame ziekte die gekenmerkt wordt door depositie van C3-eiwit. Daardoor ontstaat ernstige inflammatie van de glomeruli die kan uitmonden in eindstadium nierfalen (ESRD) met noodzaak tot dialyse of transplantatie. C3-glomerulopathie werd tot op heden behandeld door het verlagen van zowel bloeddruk als proteïnurie en door niet-specifieke immunosuppressie. Avacopan is in de ACCOLADE-studie bij 52 C3G-patiënten gedurende 26 weken onderzocht. Patiënten werden behandeld met ofwel 30 mg oraal toegediend avacopan tweemaal daags (n = 26) of placebo (n = 26). Veranderingen in histologie werden gemeten met de C3G Histologic Index (C3HI Disease Activity Score) op basis van herhaalde nierbiopten. Secundaire eindpunten waren de histologische ziekte-chroniciteitsscore (mate van fibrose), de geschatte glomerulusfiltratiesnelheid (eGFR) en proteïnurie.

Uit de resultaten volgde dat de C3HI-activiteitsscore in de avacopan-groep op 26 weken met 0,2% verbeterde; in de placebogroep verslechterde deze met 20,6%. De C3HI-chroniciteitsscore steeg met 31,7% in de avacopan-groep en met 57,5% in de placebogroep. Dit komt overeen met een absolute verandering van respectievelijk 0,8 versus 1,6. De eGFR-veranderingen waren statistisch significant; in de avacopan-groep nam de eGFR gemiddeld met 4,8% toe. In de placebogroep bedroeg de toename 5,9%. Patiënten met een eerdere eGFR lager dan 60 ml/min/1,73 m2 profiteerden vooral van de therapie, aangezien hun eGFR met 13% toenam (vergeleken met een daling van 6,1% bij de placebopatiënten). Proteïnurie verbeterde eveneens in de avacopan-groep. Avacopan werd goed verdragen door de patiënten en verschilde daarmee – evenals het veiligheidsprofiel – niet van placebo.

Ook interessant voor u: webcast ERA-EDTA Highlights

Bron:

Bomback A, et al. Orally administered C5aR inhibitor avacopan in a randomized, double blind, placebo-controlled study (ACCOLADE) for treatment of C3 glomerulopathy. ERA-EDTA 2021. Abstract LB001.

 

Levenslange behandeling met eculizumab niet nodig bij aHUS

nov 2022 | Acuut nierfalen

Lees meer over Levenslange behandeling met eculizumab niet nodig bij aHUS

Man-vrouwverschillen in de (h)erkenning, monitoring en behandeling van chronische nierschade

nov 2022 | Chronische nierschade

Lees meer over Man-vrouwverschillen in de (h)erkenning, monitoring en behandeling van chronische nierschade

Grensoverschrijdend onderzoek naar cardiorenaal syndroom

nov 2022 | Chronische nierschade, Hartfalen

Lees meer over Grensoverschrijdend onderzoek naar cardiorenaal syndroom

Effecten van kaliumsuppletie bij patiënten met chronische nierschade

nov 2022 | Chronische nierschade

Lees meer over Effecten van kaliumsuppletie bij patiënten met chronische nierschade

Nieuwe website expertisenetwerk nefrotisch syndroom online

okt 2022

Lees meer over Nieuwe website expertisenetwerk nefrotisch syndroom online

Zijn SGLT2-remmers ook effectief bij ernstige nierschade?

okt 2022 | Chronische nierschade, Dialyse, Niertransplantatie

Lees meer over Zijn SGLT2-remmers ook effectief bij ernstige nierschade?

Recidiverende nierstenen: diagnostiek en behandeling vereist een multidisciplinaire aanpak!

16 jan 2023 om 20:30

Lees meer over Recidiverende nierstenen: diagnostiek en behandeling vereist een multidisciplinaire aanpak!

ASN Highlights 2022

1 dec 2022 om 20:30 | Chronische nierschade, Niertransplantatie, SLE

Lees meer over ASN Highlights 2022

Alledaagse nefrologie; casuïstiek met een staartje

9 nov 2022 om 20:00 | Diabetes, Niertransplantatie

Lees meer over Alledaagse nefrologie; casuïstiek met een staartje

Webcast Immuuntherapie: herkennen van bijwerkingen en acties voor de niet-oncoloog

12 okt 2022 | Immuuntherapie

Lees meer over Webcast Immuuntherapie: herkennen van bijwerkingen en acties voor de niet-oncoloog

Expertdebat SLE en lupus nefritis - Deel 2

27 sep 2022 om 20:00 | Immuuntherapie, SLE

Lees meer over Expertdebat SLE en lupus nefritis - Deel 2

Vaccinatiezorg voor medische risicogroepen

11 aug 2022 | HIV

Lees meer over Vaccinatiezorg voor medische risicogroepen

ERA Highlights 2022

29 jun 2022 om 20:00 | Acuut nierfalen, Chronische nierschade

Lees meer over ERA Highlights 2022

ASN Highlights 2021

15 feb 2022 | Chronische nierschade

Lees meer over ASN Highlights 2021

Webcast Long covid: wat weten we, wat kunt u verwachten, wat kunt u doen?

10 nov 2021 om 20:30

Lees meer over Webcast Long covid: wat weten we, wat kunt u verwachten, wat kunt u doen?
Er zijn geen e-learnings gevonden.

ASN Highlights 2022

donderdag 1 dec 2022 van 18:00 tot 22:00 | Chronische nierschade, Niertransplantatie, SLE

Lees meer over ASN Highlights 2022

Detectie van lupusnefritis bij patiënten met SLE en een initiële diagnose van lichte proteïnurie

Lees meer
Lees meer over Detectie van lupusnefritis bij patiënten met SLE en een initiële diagnose van lichte proteïnurie

Snelle diagnose BRASH-syndroom cruciaal

Lees meer
Lees meer over Snelle diagnose BRASH-syndroom cruciaal

Grote meta-analyse bevestigt gunstige effecten SGLT2-remmers

Lees meer
Lees meer over Grote meta-analyse bevestigt gunstige effecten SGLT2-remmers

Automatische, elektronische waarschuwing voor medicatiegebruik bij acuut nierfalen

Lees meer
Lees meer over Automatische, elektronische waarschuwing voor medicatiegebruik bij acuut nierfalen

MAU868 voor de behandeling van BK-virus bij niertransplantatiepatiënten

Lees meer
Lees meer over MAU868 voor de behandeling van BK-virus bij niertransplantatiepatiënten

Empagliflozine bij patiënten met chronische nierschade

Lees meer
Lees meer over Empagliflozine bij patiënten met chronische nierschade

State-of-the-art lecture xenotransplantatie: het onmogelijke mogelijk maken

Lees meer
Lees meer over State-of-the-art lecture xenotransplantatie: het onmogelijke mogelijk maken

Nieuwe pan-NOX-remmer isuzinaxib effectief bij nierpatiënten met diabetes type 2

Lees meer
Lees meer over Nieuwe pan-NOX-remmer isuzinaxib effectief bij nierpatiënten met diabetes type 2

Dapagliflozine bij patiënten zonder diabetes maar met microalbuminurie

Lees meer
Lees meer over Dapagliflozine bij patiënten zonder diabetes maar met microalbuminurie

Maximale RAAS-blokkade bij CKD-patiënten met (risico op) hyperkaliëmie

nov 2020

Lees meer over Maximale RAAS-blokkade bij CKD-patiënten met (risico op) hyperkaliëmie

MedNet Nefrologie 2022-02

jul 2022

Lees meer over MedNet Nefrologie 2022-02

MedNet Nefrologie 2022-01

apr 2022

Lees meer over MedNet Nefrologie 2022-01