Combinatie umeclidinium en vilanterol meest effectief bij COPD

Delen via:
ERS 2021

Symptomatische COPD-patiënten met een laag risico op exacerbaties die een combinatie van de langwerkende luchtwegverwijders umeclidinium en vilanterol gebruiken, laten een grotere verbetering in longfunctie zien dan patiënten die monotherapie met vilanterol of salmeterol gebruiken. Dit geldt zowel voor patiënten met als zonder reversibiliteit op baseline.

Bij patiënten met COPD is de associatie tussen de reversibiliteit na kortwerkende luchtwegverwijders en de langetermijnrespons op luchtwegverwijders onduidelijk. De huidige studie onderzoekt, onder symptomatische COPD-patiënten die geen inhalatiecorticosteroïden gebruiken, de longfunctierespons op langwerkende luchtwegverwijders bij verschillende maten van reversibiliteit op de korte termijn.

De onderzoekers maakten hiervoor een post-hocanalyse van de data in de Early MAXimisation of bronchodilation for improving COPD stability (EMAX) trial, een gerandomiseerde, dubbelblinde, parallelle studie van 24 weken. De studie heeft drie behandelarmen:

  • de combinatie van de langwerkende bèta-2-agonist (LABA) umeclidinium en de langwerkende muscarineantagonist (LAMA) vilanterol (eenmaal daags 62,5/25 μg)
  • monotherapie met de LABA umeclidinium (eenmaal daags 62,5 μg)
  • monotherapie met de LABA salmeterol (tweemaal daags 50 μg).

De 2425 patiënten in de studie waren voor het merendeel ingedeeld in GOLD stadium B (symptomatische patiënten zonder hoog risico op exacerbatie). Zij gebruikten geen inhalatiecorticosteroïden.

Luchtwegreversibiliteit werd eenmalig bepaald tijdens de screening en was gedefinieerd als ≥ 12% en ≥ 200 ml verbetering ten opzichte van pre-bronchodilator baseline FEV1. De uitkomstmaat van de studie was de ‘trough FEV1’ in week 24. Dit is het gemiddelde van de FEV1-waarden gemeten 23 en 24 uur na de dosering van de medicatie op dag 167 (24 weken minus 1 dag).

Bij een kwart van de patiënten (625/2425) was sprake van reversibiliteit (gemiddeld 130 ml). De combinatie van umeclidinium en vilanterol gaf een grotere verbetering van de longfunctie dan monotherapie van umeclidinium of salmeterol. Dit gold zowel voor voor reversibele als niet-reversibele patiënten.

Bron:

Bjermer L, et al. Improvements in lung function with umeclidinium/vilanterol analysed by reversibility at screening: a post hoc analysis of the EMAX trial. ERS 2021 E-congress, session 110, abstract PA797.

Rechtstreekse vergelijking mRNA-vaccins bevestigt effectiviteit

jan 2022 | Vaccinatie, Virale infecties

Lees meer over Rechtstreekse vergelijking mRNA-vaccins bevestigt effectiviteit

Opereren van neuspoliepen beter dan alleen medicatie

jan 2022 | Chirurgie

Lees meer over Opereren van neuspoliepen beter dan alleen medicatie

Effect van CRP POCT op het voorschrijven van antibiotica voor ondersteluchtweginfecties bij verpleeghuisbewoners

jan 2022 | Bacteriële infecties, Pneumonie

Lees meer over Effect van CRP POCT op het voorschrijven van antibiotica voor ondersteluchtweginfecties bij verpleeghuisbewoners

Bamlanivimab plus etesevimab bij milde of matige COVID-19

jan 2022 | Pneumonie, Virale infecties

Lees meer over Bamlanivimab plus etesevimab bij milde of matige COVID-19

Tripeltherapie bij ongecontroleerd astma: een netwerkmeta-analyse van fase III-studies

jan 2022 | Astma

Lees meer over Tripeltherapie bij ongecontroleerd astma: een netwerkmeta-analyse van fase III-studies

COVID-19-vaccinatie veilig, immunogeen en effectief bij kinderen van 5-11 jaar

jan 2022 | Vaccinatie, Virale infecties

Lees meer over COVID-19-vaccinatie veilig, immunogeen en effectief bij kinderen van 5-11 jaar

Pulmo Pubquiz

31 mei 2022 | COPD, Longoncologie, Pulmonale hypertensie

Lees meer over Pulmo Pubquiz

Live webcast: De wondere wereld van bindweefselziekten

7 apr 2022 om 19:30 | ILD

Lees meer over Live webcast: De wondere wereld van bindweefselziekten

Multidisciplinaire aanpak van chronische rhinosinusitis met neuspoliepen (CRSwNP)

30 mrt 2022 om 20:30

Lees meer over Multidisciplinaire aanpak van chronische rhinosinusitis met neuspoliepen (CRSwNP)

Behandeling van eosinofiele aandoeningen EGPA en HES

23 mrt 2022 om 20:30 | Astma

Lees meer over Behandeling van eosinofiele aandoeningen EGPA en HES

Eosinofiel gedreven aandoeningen en de behandeling

23 mrt 2022 om 20:30

Lees meer over Eosinofiel gedreven aandoeningen en de behandeling

Crossing borders in type 2 inflammation 2021

16 nov 2021 om 19:30 | Astma, Eczeem, Kinderen

Lees meer over Crossing borders in type 2 inflammation 2021

Live webcast Long covid: wat weten we, wat kunt u verwachten, wat kunt u doen?

10 nov 2021 om 20:30

Lees meer over Live webcast Long covid: wat weten we, wat kunt u verwachten, wat kunt u doen?

Video’s: Update aanpak RET-gedreven tumoren; diagnostiek en behandelopties

22 sep 2021 | Longoncologie

Lees meer over Video’s: Update aanpak RET-gedreven tumoren; diagnostiek en behandelopties

Op adem na corona: de nazorg en nasmaak van COVID-19

13 sep 2021 | Astma

Lees meer over Op adem na corona: de nazorg en nasmaak van COVID-19

Insectengifallergie behandelen met allergie immunotherapie, hoe zinvol is dat?

Lees meer over Insectengifallergie behandelen met allergie immunotherapie, hoe zinvol is dat?

Astma Module 1: Uitdagingen in het diagnostisch proces

Lees meer over Astma Module 1: Uitdagingen in het diagnostisch proces

Astma Module 2: Inzicht in ernstig astma

Lees meer over Astma Module 2: Inzicht in ernstig astma
Er zijn geen bijeenkomsten gevonden.

Pirfenidon vertraagt longfunctieachteruitgang bij RA-ILD

Lees meer
Lees meer over Pirfenidon vertraagt longfunctieachteruitgang bij RA-ILD

Gebruik van nintedanib voor SSc-ILD in Amerikaanse expertisecentra

Lees meer
Lees meer over Gebruik van nintedanib voor SSc-ILD in Amerikaanse expertisecentra

Snellere afname longfunctie bij PLWH

Lees meer
Lees meer over Snellere afname longfunctie bij PLWH

Geen verschillen tussen biologicals in risico op luchtweginfecties

Lees meer
Lees meer over Geen verschillen tussen biologicals in risico op luchtweginfecties

Meer data over werkzaamheid larotrectinib

Lees meer
Lees meer over Meer data over werkzaamheid larotrectinib

Adjuvant atezolizumab verbetert ziektevrije overleving bij PD-L1-positief NSCLC

Lees meer
Lees meer over Adjuvant atezolizumab verbetert ziektevrije overleving bij PD-L1-positief NSCLC

Trastuzumab-deruxtecan gaat gepaard met duurzame respons bij HER2+ NSCLC

Lees meer
Lees meer over Trastuzumab-deruxtecan gaat gepaard met duurzame respons bij HER2+ NSCLC

Retrospectieve analyse toont voordeel chirurgische behandeling mesothelioom

Lees meer
Lees meer over Retrospectieve analyse toont voordeel chirurgische behandeling mesothelioom

Crizotinib voor ROS1-positief gevorderd NSCLC geeft positief resultaat in fase II-studie

Lees meer
Lees meer over Crizotinib voor ROS1-positief gevorderd NSCLC geeft positief resultaat in fase II-studie

Zorgtransitie: Thuistoedieningspilot met anti-IL5 behandelingen voor ernstig astma

nov 2021 | Astma

Lees meer over Zorgtransitie: Thuistoedieningspilot met anti-IL5 behandelingen voor ernstig astma