Combinatie umeclidinium en vilanterol meest effectief bij COPD

Delen via:
ERS 2021

Symptomatische COPD-patiënten met een laag risico op exacerbaties die een combinatie van de langwerkende luchtwegverwijders umeclidinium en vilanterol gebruiken, laten een grotere verbetering in longfunctie zien dan patiënten die monotherapie met vilanterol of salmeterol gebruiken. Dit geldt zowel voor patiënten met als zonder reversibiliteit op baseline.

Bij patiënten met COPD is de associatie tussen de reversibiliteit na kortwerkende luchtwegverwijders en de langetermijnrespons op luchtwegverwijders onduidelijk. De huidige studie onderzoekt, onder symptomatische COPD-patiënten die geen inhalatiecorticosteroïden gebruiken, de longfunctierespons op langwerkende luchtwegverwijders bij verschillende maten van reversibiliteit op de korte termijn.

De onderzoekers maakten hiervoor een post-hocanalyse van de data in de Early MAXimisation of bronchodilation for improving COPD stability (EMAX) trial, een gerandomiseerde, dubbelblinde, parallelle studie van 24 weken. De studie heeft drie behandelarmen:

  • de combinatie van de langwerkende bèta-2-agonist (LABA) umeclidinium en de langwerkende muscarineantagonist (LAMA) vilanterol (eenmaal daags 62,5/25 μg)
  • monotherapie met de LABA umeclidinium (eenmaal daags 62,5 μg)
  • monotherapie met de LABA salmeterol (tweemaal daags 50 μg).

De 2425 patiënten in de studie waren voor het merendeel ingedeeld in GOLD stadium B (symptomatische patiënten zonder hoog risico op exacerbatie). Zij gebruikten geen inhalatiecorticosteroïden.

Luchtwegreversibiliteit werd eenmalig bepaald tijdens de screening en was gedefinieerd als ≥ 12% en ≥ 200 ml verbetering ten opzichte van pre-bronchodilator baseline FEV1. De uitkomstmaat van de studie was de ‘trough FEV1’ in week 24. Dit is het gemiddelde van de FEV1-waarden gemeten 23 en 24 uur na de dosering van de medicatie op dag 167 (24 weken minus 1 dag).

Bij een kwart van de patiënten (625/2425) was sprake van reversibiliteit (gemiddeld 130 ml). De combinatie van umeclidinium en vilanterol gaf een grotere verbetering van de longfunctie dan monotherapie van umeclidinium of salmeterol. Dit gold zowel voor voor reversibele als niet-reversibele patiënten.

Bron:

Bjermer L, et al. Improvements in lung function with umeclidinium/vilanterol analysed by reversibility at screening: a post hoc analysis of the EMAX trial. ERS 2021 E-congress, session 110, abstract PA797.

Innoveren met mHealth

okt 2022 | Astma

Lees meer over Innoveren met mHealth

Positief EMA-advies voor nirsevimab

okt 2022 | Virale infecties

Lees meer over Positief EMA-advies voor nirsevimab

2,5 miljoen euro voor betere opsporing van gerecidiveerde longkanker

okt 2022 | Longoncologie

Lees meer over 2,5 miljoen euro voor betere opsporing van gerecidiveerde longkanker

Langdurige werkzaamheid van allergeenimmunotherapie bevestigd in real-life setting

sep 2022 | Astma

Lees meer over Langdurige werkzaamheid van allergeenimmunotherapie bevestigd in real-life setting

Kind of kleinkind van rokende vader meer kans op astma

sep 2022 | Astma

Lees meer over Kind of kleinkind van rokende vader meer kans op astma

Helpt vaccinatie tegen symptomen van long COVID?

sep 2022 | Vaccinatie, Virale infecties

Lees meer over Helpt vaccinatie tegen symptomen van long COVID?

Pulmo Lounge: Hoesten, een oplosbaar probleem?

23 nov 2022 om 20:00

Lees meer over Pulmo Lounge: Hoesten, een oplosbaar probleem?

ERS Highlights 2022

9 nov 2022 om 20:00 | Astma, COPD, Pulmonale hypertensie

Lees meer over ERS Highlights 2022

Toegevoegde waarde en praktische toepassing van FeNO bij ernstig astma

4 okt 2022 | Astma

Lees meer over Toegevoegde waarde en praktische toepassing van FeNO bij ernstig astma

Behandeling van eosinofiele aandoeningen EGPA en HES

21 sep 2022 | Astma

Lees meer over Behandeling van eosinofiele aandoeningen EGPA en HES

Webcast Immuuntherapie: herkennen van bijwerkingen en acties voor de niet-oncoloog

7 sep 2022 om 20:30 | Immuuntherapie

Lees meer over Webcast Immuuntherapie: herkennen van bijwerkingen en acties voor de niet-oncoloog

De wondere wereld van bindweefselziekten

22 jun 2022 | ILD

Lees meer over De wondere wereld van bindweefselziekten

Recidief van chronische rhinosinusitis met nasale poliepen (CRSwNP) na operatie? Wat nu...

22 jun 2022 om 20:00

Lees meer over Recidief van chronische rhinosinusitis met nasale poliepen (CRSwNP) na operatie? Wat nu...

Pulmo Pubquiz

31 mei 2022 | COPD, Longoncologie, Pulmonale hypertensie

Lees meer over Pulmo Pubquiz

SAS 2022: Nieuwste inzichten in Small Airways Disease

11 mei 2022 | Astma, COPD

Lees meer over SAS 2022: Nieuwste inzichten in Small Airways Disease

Astma Module 1: Uitdagingen in het diagnostisch proces

Lees meer over Astma Module 1: Uitdagingen in het diagnostisch proces

Astma Module 2: Inzicht in ernstig astma

Lees meer over Astma Module 2: Inzicht in ernstig astma
Er zijn geen bijeenkomsten gevonden.

ESMO in FOCUS 2022

Lees meer
Lees meer over ESMO in FOCUS 2022

Sotorasib versus docetaxel bij eerder behandeld KRAS-gemuteerd NSCLC

Lees meer
Lees meer over Sotorasib versus docetaxel bij eerder behandeld KRAS-gemuteerd NSCLC

Larotrectinib geeft duurzame respons en is veilig bij tumoren met NTRK-fusies

Lees meer
Lees meer over Larotrectinib geeft duurzame respons en is veilig bij tumoren met NTRK-fusies

Atezolizumab verbetert overleving bij NSCLC met contra-indicaties voor platinumhoudende chemotherapie

Lees meer
Lees meer over Atezolizumab verbetert overleving bij NSCLC met contra-indicaties voor platinumhoudende chemotherapie

Sotorasib verbetert PFS ten opzichte van docetaxel bij KRAS G12C-gemuteerd NSCLC

Lees meer
Lees meer over Sotorasib verbetert PFS ten opzichte van docetaxel bij KRAS G12C-gemuteerd NSCLC

Arbeidsdeelname bij PAH hangt samen met opleidingsniveau en 6MWD

Lees meer
Lees meer over Arbeidsdeelname bij PAH hangt samen met opleidingsniveau en 6MWD

Uitademingslucht van kinderen met astma bevat veelheid aan informatie

Lees meer
Lees meer over Uitademingslucht van kinderen met astma bevat veelheid aan informatie

Darm-long-as speelt een rol bij bronchiëctasieën

Lees meer
Lees meer over Darm-long-as speelt een rol bij bronchiëctasieën

Eerste analyse van SHARP bevestigt werkzaamheid van mepolizumab bij ernstig astma

Lees meer
Lees meer over Eerste analyse van SHARP bevestigt werkzaamheid van mepolizumab bij ernstig astma

Zorgtransitie: Thuistoedieningspilot met anti-IL5 behandelingen voor ernstig astma

nov 2021 | Astma

Lees meer over Zorgtransitie: Thuistoedieningspilot met anti-IL5 behandelingen voor ernstig astma

MedNet Longziekten 2022-03

sep 2022

Lees meer over MedNet Longziekten 2022-03

MedNet Longziekten 2022-02

jun 2022

Lees meer over MedNet Longziekten 2022-02

MedNet Longziekten 2022-01

mrt 2022

Lees meer over MedNet Longziekten 2022-01