Combinatie umeclidinium en vilanterol meest effectief bij COPD

Delen via:
ERS 2021

Symptomatische COPD-patiënten met een laag risico op exacerbaties die een combinatie van de langwerkende luchtwegverwijders umeclidinium en vilanterol gebruiken, laten een grotere verbetering in longfunctie zien dan patiënten die monotherapie met vilanterol of salmeterol gebruiken. Dit geldt zowel voor patiënten met als zonder reversibiliteit op baseline.

Bij patiënten met COPD is de associatie tussen de reversibiliteit na kortwerkende luchtwegverwijders en de langetermijnrespons op luchtwegverwijders onduidelijk. De huidige studie onderzoekt, onder symptomatische COPD-patiënten die geen inhalatiecorticosteroïden gebruiken, de longfunctierespons op langwerkende luchtwegverwijders bij verschillende maten van reversibiliteit op de korte termijn.

De onderzoekers maakten hiervoor een post-hocanalyse van de data in de Early MAXimisation of bronchodilation for improving COPD stability (EMAX) trial, een gerandomiseerde, dubbelblinde, parallelle studie van 24 weken. De studie heeft drie behandelarmen:

  • de combinatie van de langwerkende bèta-2-agonist (LABA) umeclidinium en de langwerkende muscarineantagonist (LAMA) vilanterol (eenmaal daags 62,5/25 μg)
  • monotherapie met de LABA umeclidinium (eenmaal daags 62,5 μg)
  • monotherapie met de LABA salmeterol (tweemaal daags 50 μg).

De 2425 patiënten in de studie waren voor het merendeel ingedeeld in GOLD stadium B (symptomatische patiënten zonder hoog risico op exacerbatie). Zij gebruikten geen inhalatiecorticosteroïden.

Luchtwegreversibiliteit werd eenmalig bepaald tijdens de screening en was gedefinieerd als ≥ 12% en ≥ 200 ml verbetering ten opzichte van pre-bronchodilator baseline FEV1. De uitkomstmaat van de studie was de ‘trough FEV1’ in week 24. Dit is het gemiddelde van de FEV1-waarden gemeten 23 en 24 uur na de dosering van de medicatie op dag 167 (24 weken minus 1 dag).

Bij een kwart van de patiënten (625/2425) was sprake van reversibiliteit (gemiddeld 130 ml). De combinatie van umeclidinium en vilanterol gaf een grotere verbetering van de longfunctie dan monotherapie van umeclidinium of salmeterol. Dit gold zowel voor voor reversibele als niet-reversibele patiënten.

Bron:

Bjermer L, et al. Improvements in lung function with umeclidinium/vilanterol analysed by reversibility at screening: a post hoc analysis of the EMAX trial. ERS 2021 E-congress, session 110, abstract PA797.

Mechanismen van verworven resistentie tegen KRASG12C-remmers

sep 2021 | Longkanker, Maag-darm-lever

Lees meer over Mechanismen van verworven resistentie tegen KRASG12C-remmers

Tuberculose korter behandelen met rifapentine plus moxifloxacine

sep 2021 | Bacteriële infecties, Tuberculose

Lees meer over Tuberculose korter behandelen met rifapentine plus moxifloxacine

Openheid heelt meer dan u denkt

sep 2021

Lees meer over Openheid heelt meer dan u denkt

Tofacitinib vermindert overlijden of respiratoir falen door COVID-19

sep 2021 | Virale infecties

Lees meer over Tofacitinib vermindert overlijden of respiratoir falen door COVID-19

Hogere mortaliteit met cyclofosfamide bij acute exacerbatie van IPF

sep 2021 | ILD

Lees meer over Hogere mortaliteit met cyclofosfamide bij acute exacerbatie van IPF

Tripeltherapie effectief en veilig bij CF met gating- of residuele functiegenotype

sep 2021 | CF

Lees meer over Tripeltherapie effectief en veilig bij CF met gating- of residuele functiegenotype

Live webcast: De wondere wereld van bindweefselziekten

18 nov 2021 om 19:30 | ILD

Lees meer over Live webcast: De wondere wereld van bindweefselziekten

Crossing borders in type 2 inflammation 2021

16 nov 2021 om 19:30 | Astma, Eczeem, Kinderen

Lees meer over Crossing borders in type 2 inflammation 2021

Live webcast Long covid: wat weten we, wat kunt u verwachten, wat kunt u doen?

10 nov 2021 om 20:30

Lees meer over Live webcast Long covid: wat weten we, wat kunt u verwachten, wat kunt u doen?

Op adem na corona: de nazorg en nasmaak van COVID-19

13 sep 2021 | Astma

Lees meer over Op adem na corona: de nazorg en nasmaak van COVID-19

Webcast United Airways: optimaal behandelen zit 'm in goede samenwerking

22 jun 2021 om 20:30

Lees meer over Webcast United Airways: optimaal behandelen zit 'm in goede samenwerking

Webcast Astmazorg anno 2021

1 jun 2021 | Astma

Lees meer over Webcast Astmazorg anno 2021

Rol en behandeling van small airways disease bij astma

1 mrt 2021 | Astma

Lees meer over Rol en behandeling van small airways disease bij astma

Schone lucht voor gezonde longen!

1 mrt 2021 | Astma, COPD

Lees meer over Schone lucht voor gezonde longen!

Webcast Update Systemische Sclerose

16 feb 2021 | ILD, PH, Sclerodermie

Lees meer over Webcast Update Systemische Sclerose

Insectengifallergie behandelen met allergie immunotherapie, hoe zinvol is dat?

Lees meer over Insectengifallergie behandelen met allergie immunotherapie, hoe zinvol is dat?

Astma Module 1: Uitdagingen in het diagnostisch proces

Lees meer over Astma Module 1: Uitdagingen in het diagnostisch proces

Astma Module 2: Inzicht in ernstig astma

Lees meer over Astma Module 2: Inzicht in ernstig astma

ERS in ORANJE 2021

maandag 8 nov 2021 van 18:00 tot 21:45

Lees meer over ERS in ORANJE 2021

Retrospectieve analyse toont voordeel chirurgische behandeling mesothelioom

Lees meer
Lees meer over Retrospectieve analyse toont voordeel chirurgische behandeling mesothelioom

Crizotinib voor ROS1-positief gevorderd NSCLC geeft positief resultaat in fase II-studie

Lees meer
Lees meer over Crizotinib voor ROS1-positief gevorderd NSCLC geeft positief resultaat in fase II-studie

Immunotherapie leidt ook bij oudere NSCLC-patiënten tot overlevingsvoordeel

Lees meer
Lees meer over Immunotherapie leidt ook bij oudere NSCLC-patiënten tot overlevingsvoordeel

Nieuwe studie en meta-analyse wijzen op voordeel van longkankerscreening met lage dosis CT

Lees meer
Lees meer over Nieuwe studie en meta-analyse wijzen op voordeel van longkankerscreening met lage dosis CT

Immunotherapie-combinaties effectief bij NSCLC met hersenmetastasen

Lees meer
Lees meer over Immunotherapie-combinaties effectief bij NSCLC met hersenmetastasen

Liquid biopsies en weefselonderzoek complementair bij behandeling NSCLC

Lees meer
Lees meer over Liquid biopsies en weefselonderzoek complementair bij behandeling NSCLC

Neoadjuvant cisplatine-pemetrexed-atezolizumab veilig bij mesothelioom

Lees meer
Lees meer over Neoadjuvant cisplatine-pemetrexed-atezolizumab veilig bij mesothelioom

Datopotamab deruxtecan effectief bij uitgebreid voorbehandeld NSCLC

Lees meer
Lees meer over Datopotamab deruxtecan effectief bij uitgebreid voorbehandeld NSCLC

MicroRNA-bloedtest lijkt bruikbaar voor longkankerscreening

Lees meer
Lees meer over MicroRNA-bloedtest lijkt bruikbaar voor longkankerscreening
Er zijn geen podcasts gevonden.