Cystatine C-meting geeft betere risicostratificatie voor chronische nierschade

Delen via:
ERA-EDTA 2022

Met eGFR-waardes bepaald op basis van een cystatine C-meting (eGFRcys) worden aanzienlijk meer personen met een hoog risico op chronische nierschade (CNS) opgespoord dan alleen met een eGFR gebaseerd op een creatininemeting (eGFRcr).

Dit schrijven Jennifer Lees en haar collega’s. Hun abstract behoorde tot de 8 beste door jonge auteurs gepresenteerde abstracts én werd uitgeroepen tot 1 van de 10 beste abstracts van het congres. Lees en collega’s onderzochten of de eGFRcys een betere CNS-risicostratificatie kan opleveren zonder dat er gebruik gemaakt hoeft te worden van leeftijdsafhankelijke afkapwaarden die mogelijk leiden tot een onterechte diagnose.

De onderzoekers gebruikten gegevens uit het UK Biobank cohort over mensen met een eGFRcr ≥ 45 ml/min/1,73 m2 zonder albuminurie en zonder geschiedenis van hart- en vaatziekten of nierschade. In totaal werden 76.629 oudere (65-73 jaar) en 351.773 jongere (< 65 jaar) deelnemers geïncludeerd en gevolgd gedurende 11,5 jaar (mediaan), waarin 24.251 deelnemers overleden en 6983 myocardinfarcten, 4081 CVA’s en 209 nierevents optraden.

Ook interessant voor u: onze live webcast ERA-EDTA Highlights 2022 waarin Martin de Borst, Marc Vervloet en Liffert Vogt de hoogtepunten van het congres bespreken

Van 2016 oudere deelnemers met een eGFRcr 45-59 ml/min/1,73 m2 bleek 37% een eGFRcys hoger dan 60 ml/min/1,73 m2 te hebben. Verder werden met alleen de eGFRcr 6278 (8%) deelnemers gemist die op basis van de eGFRcys een nierfunctie < 60 ml/min/1,73 m2 hadden. Op baseline was de mediane eGFR lager bij een hogere leeftijd voor alle eGFR-vergelijkingen, maar dit was het meest uitgesproken voor de eGFRcys.

Vergeleken met deelnemers zonder CNS hadden oudere deelnemers die zowel een eGFRcr als eGFRcys < 60ml/min/1,73 m2 hadden, een hoger risico op sterfte (HR 1,8; 95%-BI 1,6-2,0), myocardinfarct (HR 1,9; 1,5-2,4), CVA (HR 1,7; 1,2-2,3) en nierfalen (HR 4,2; 1,2-14,1). Wanneer de CNS-diagnose bij oudere patiënten niet was bevestigd met eGFRcys, bleek een eGFRcr 45-59 mL/min/1,73 m2 niet geassocieerd te zijn met verhoogde risico’s op sterfte, myocardinfarct of CVA.

Bron:

Lees J, et al. Cystatin C testing improves risk stratification associated with chronic kidney disease without adopting age-adapted diagnostics thresholds: A UK biobank study. 59th ERA Congress 2022, abstract FC 077.

In de nieuwe richtlijn Hoogwaardige doelgerichte peritoneale dialyse staat kwaliteit van leven centraal

mei 2023 | Chronische nierschade, Dialyse

Lees meer over In de nieuwe richtlijn Hoogwaardige doelgerichte peritoneale dialyse staat kwaliteit van leven centraal

Inductietherapie met infliximab niet effectief en leidt tot meer BK-virusinfecties

mei 2023 | Chronische nierschade, Niertransplantatie

Lees meer over Inductietherapie met infliximab niet effectief en leidt tot meer BK-virusinfecties

Promotie: Nieuwe oorzaken gitelmansyndroom gevonden in DNA

mei 2023 | Erfelijke nierziekten

Lees meer over Promotie: Nieuwe oorzaken gitelmansyndroom gevonden in DNA

Timing van laatste hemodialysesessie vóór operatieve ingreep beïnvloedt postoperatieve sterfte

mei 2023 | Chronische nierschade, Dialyse, Niertransplantatie

Lees meer over Timing van laatste hemodialysesessie vóór operatieve ingreep beïnvloedt postoperatieve sterfte

Nefrotoxiciteit van vancomycine in combinatie met β-lactamantibiotica

mei 2023 | Acuut nierfalen, Antibioticaresistentie, Bacteriële infecties

Lees meer over Nefrotoxiciteit van vancomycine in combinatie met β-lactamantibiotica

Onmisbare schakel: de verpleegkundig specialist

mei 2023 | Chronische nierschade, Dialyse

Lees meer over Onmisbare schakel: de verpleegkundig specialist

ERA Highlights 2023

11 jul 2023 om 20:00 | Dialyse, Niertransplantatie

Lees meer over ERA Highlights 2023

Optimaal teamwork bij de DM2-patiënt met zeer hoog risico

30 mrt 2023 om 20:30 | Chronische nierschade, Diabetes, Hartfalen

Lees meer over Optimaal teamwork bij de DM2-patiënt met zeer hoog risico

CMV-infecties bij post-transplantatiepatiënten; een behandellandschap in ontwikkeling

14 mrt 2023 om 20:00 | Stamceltransplantatie, Virale infecties

Lees meer over CMV-infecties bij post-transplantatiepatiënten; een behandellandschap in ontwikkeling

Recidiverende nierstenen: diagnostiek en behandeling vereist een multidisciplinaire aanpak!

14 mrt 2023

Lees meer over Recidiverende nierstenen: diagnostiek en behandeling vereist een multidisciplinaire aanpak!

Expertdebat SLE en lupus nefritis - Deel 2

21 dec 2022 | Immuuntherapie, SLE

Lees meer over Expertdebat SLE en lupus nefritis - Deel 2

ASN Highlights 2022

1 dec 2022 om 20:30 | Chronische nierschade, Niertransplantatie, SLE

Lees meer over ASN Highlights 2022

Alledaagse nefrologie; casuïstiek met een staartje

9 nov 2022 om 20:00 | Diabetes, Niertransplantatie

Lees meer over Alledaagse nefrologie; casuïstiek met een staartje

Webcast Immuuntherapie: herkennen van bijwerkingen en acties voor de niet-oncoloog

12 okt 2022 | Immuuntherapie

Lees meer over Webcast Immuuntherapie: herkennen van bijwerkingen en acties voor de niet-oncoloog

Vaccinatiezorg voor medische risicogroepen

11 aug 2022 | HIV

Lees meer over Vaccinatiezorg voor medische risicogroepen
Er zijn geen e-learnings gevonden.

ERA in ORANJE 2023

vrijdag 16 jun 2023 van 18:00 tot 21:45 | Chronische nierschade

Lees meer over ERA in ORANJE 2023

Hoge prevalentie hyperkaliëmie bij HF

mei 2023 | Hartfalen

Lees meer over Hoge prevalentie hyperkaliëmie bij HF

Nieuwe middelen om CMV-infecties te voorkomen na transplantaties

apr 2023 | Niertransplantatie, Virale infecties

Lees meer over Nieuwe middelen om CMV-infecties te voorkomen na transplantaties

Betere kwaliteit van leven na 30 dagen bij RAPN versus OPN

mrt 2023 | Chirurgie, Uro-oncologie

Lees meer over Betere kwaliteit van leven na 30 dagen bij RAPN versus OPN

Rivaroxaban vermindert nadelige renale uitkomsten en sterfte versus VKA’s

mrt 2023 | Atherosclerose, Chronische nierschade, Myocardinfarct, Ritmestoornissen, Vaatlijden

Lees meer over Rivaroxaban vermindert nadelige renale uitkomsten en sterfte versus VKA’s

Detectie van lupusnefritis bij patiënten met SLE en een initiële diagnose van lichte proteïnurie

nov 2022 | SLE

Lees meer over Detectie van lupusnefritis bij patiënten met SLE en een initiële diagnose van lichte proteïnurie

Snelle diagnose BRASH-syndroom cruciaal

nov 2022 | Interventiecardiologie

Lees meer over Snelle diagnose BRASH-syndroom cruciaal

Grote meta-analyse bevestigt gunstige effecten SGLT2-remmers

nov 2022 | Acuut nierfalen, Chronische nierschade, Diabetes

Lees meer over Grote meta-analyse bevestigt gunstige effecten SGLT2-remmers

Automatische, elektronische waarschuwing voor medicatiegebruik bij acuut nierfalen

nov 2022 | Acuut nierfalen

Lees meer over Automatische, elektronische waarschuwing voor medicatiegebruik bij acuut nierfalen

MAU868 voor de behandeling van BK-virus bij niertransplantatiepatiënten

nov 2022 | Niertransplantatie, Virale infecties

Lees meer over MAU868 voor de behandeling van BK-virus bij niertransplantatiepatiënten

Maximale RAAS-blokkade bij CKD-patiënten met (risico op) hyperkaliëmie

nov 2020

Lees meer over Maximale RAAS-blokkade bij CKD-patiënten met (risico op) hyperkaliëmie

MedNet Nefrologie 2023-01

apr 2023

Lees meer over MedNet Nefrologie 2023-01

MedNet Nefrologie 2022-03

dec 2022

Lees meer over MedNet Nefrologie 2022-03

MedNet Nefrologie 2022-02

jul 2022

Lees meer over MedNet Nefrologie 2022-02

MedNet Nefrologie 2022-01

apr 2022

Lees meer over MedNet Nefrologie 2022-01