Dosisafhankelijk effect islatravir op afname lymfocyten

Delen via:
CROI 2023

Islatravir kent een dosisafhankelijk effect op de afname van het totale aantal lymfocyten en lymfocytensubgroepen bij mensen met hiv-1. De veranderingen in lymfocyten die zich met islatravir in een dosering van 0,25 mg eenmaal daags voordeden, zijn vergelijkbaar met die van standaard antiretrovirale behandeling.

Islatravir is een oraal toegediende nucleoside reverse transcriptase translocatie remmer (NRTTI) die momenteel onderzocht wordt voor behandeling en preventie van hiv-1. Squires et al. voerden uitgebreide analyses uit van lymfocyten en lymfocytensubgroepen in 7 fase II- en III-studies. In die onderzoeken werd islatravir met doravirine met of zonder lamivudine eenmaal daags geëvalueerd, evenals islatravir met MK-8507 eenmaal per week en monotherapie met islatravir eenmaal per maand. 

In totaal werden er 4 studies met islatravir als behandeling voor hiv-1 bekeken met verschillende doseringen islatravir. In 3 studies werd islatravir ingezet als pre-expositieprofylaxe (PrEP). Bij niet eerder voor hiv-1 behandelde mensen waren de toenames in het totaal aantal lymfocyten en lymfocytensubgroepen tussen islatravir 0,25 mg eenmaal daags en doravirine, lamivudine en tenofovirdisoproxil vergelijkbaar. 

Deze toenames waren gunstiger dan de veranderingen die werden waargenomen bij de mensen die behandeld werden met islatravir 0,75 mg of 2,25 mg. Bij de deelnemers die overstapten naar doravirine 100 mg en islatravir 0,75 mg eenmaal daags bereikten de afnames in het totaal aantal lymfocyten en lymfocytensubgroepen gemiddeld tussen week 48 en week 72 het laagste punt. 

In vergelijking met mensen die doravirine 100 mg en islatravir 0,75 mg eenmaal daags kregen, waren de afnames in het totaal aantal lymfocyten en in lymfocytensubgroepen bij mensen die switchten naar islatravir 20 mg + MK-8507 met een dosering van 100 mg, 200 mg of 400 mg eenmaal per week groter. Dit was ook het geval voor diegenen die islatravir 60 mg of 120 mg eenmaal per maand als PrEP-behandeling kregen. 

Bron:

  1. Squires KE, Correll TA, Robertson MN, et al. Effect of islatravir on total lymphocyte and lymphocyte subset counts. CROI Congress 2023, abstract 192.

Screening op anuskanker bij hiv effectief

mrt 2023 | HIV

Lees meer over Screening op anuskanker bij hiv effectief

Switchen van TDF naar TAF heeft beperkt metabool effect

mrt 2023 | HIV

Lees meer over Switchen van TDF naar TAF heeft beperkt metabool effect

Pyrimethamine wekt slapend virus bij mensen met hiv

mrt 2023 | HIV, Virale infecties

Lees meer over Pyrimethamine wekt slapend virus bij mensen met hiv

Verhoogde incidentie infecties groep A streptokokken

mrt 2023 | Bacteriële infecties

Lees meer over Verhoogde incidentie infecties groep A streptokokken

Schimmels treden uit de schaduw van bacteriën

mrt 2023 | Schimmelinfecties

Lees meer over Schimmels treden uit de schaduw van bacteriën

Volledig oraal regime van 24 weken effectief bij rifampicine-resistente tuberculose

mrt 2023 | Antibioticaresistentie, Bacteriële infecties, Tuberculose

Lees meer over Volledig oraal regime van 24 weken effectief bij rifampicine-resistente tuberculose

CMV-infecties bij post-transplantatiepatiënten; een behandellandschap in ontwikkeling

14 mrt 2023 om 20:00 | Stamceltransplantatie, Virale infecties

Lees meer over CMV-infecties bij post-transplantatiepatiënten; een behandellandschap in ontwikkeling

Webcast Immuuntherapie: herkennen van bijwerkingen en acties voor de niet-oncoloog

12 okt 2022 | Immuuntherapie

Lees meer over Webcast Immuuntherapie: herkennen van bijwerkingen en acties voor de niet-oncoloog

Autoinflammatoire aandoeningen

30 sep 2022

Lees meer over Autoinflammatoire aandoeningen

Vaccinatiezorg voor medische risicogroepen

11 aug 2022 | HIV

Lees meer over Vaccinatiezorg voor medische risicogroepen

Implementatie injectietherapie bij hiv

23 mei 2022 om 20:00 | HIV

Lees meer over Implementatie injectietherapie bij hiv

Vaatprothese infecties

16 dec 2021 om 20:30 | Bacteriële infecties

Lees meer over Vaatprothese infecties

Webcast Long covid: wat weten we, wat kunt u verwachten, wat kunt u doen?

10 nov 2021 om 20:30

Lees meer over Webcast Long covid: wat weten we, wat kunt u verwachten, wat kunt u doen?

The ART of Preventing Kidney Damage

12 apr 2021 om 20:00 | HIV, Virale infecties

Lees meer over The ART of Preventing Kidney Damage
Er zijn geen e-learnings gevonden.

ECCMID in ORANJE 2023

zaterdag 15 apr 2023 van 19:00 tot 22:45

Lees meer over ECCMID in ORANJE 2023

Masterclass: Healthy ageing and immunisation

donderdag 22 jun 2023 van 09:00 tot 17:00

Lees meer over Masterclass: Healthy ageing and immunisation

Hogere dosis bloedverdunners gunstig bij opgenomen COVID-19-patiënten

Lees meer
Lees meer over Hogere dosis bloedverdunners gunstig bij opgenomen COVID-19-patiënten

Meer cardiale problematiek bij long COVID-patiënten

Lees meer
Lees meer over Meer cardiale problematiek bij long COVID-patiënten

Metformine verlaagt viral load SARS-CoV-2

Lees meer
Lees meer over Metformine verlaagt viral load SARS-CoV-2

Hoger risico herinfectie HCV na behandeling met DAA dan met IFN

Lees meer
Lees meer over Hoger risico herinfectie HCV na behandeling met DAA dan met IFN

Hogere sterfte bij zowel zware drinkers als niet-drinkers met hiv/HCV-co-infectie

Lees meer
Lees meer over Hogere sterfte bij zowel zware drinkers als niet-drinkers met hiv/HCV-co-infectie

Mogelijk geen bescherming van doxycycline tegen soa’s bij cisgender vrouwen

Lees meer
Lees meer over Mogelijk geen bescherming van doxycycline tegen soa’s bij cisgender vrouwen

Dosisafhankelijk effect islatravir op afname lymfocyten

Lees meer
Lees meer over Dosisafhankelijk effect islatravir op afname lymfocyten

Sofosbuvir en velpatasvir ook effectief bij nieuwe HCV-subtypen

Lees meer
Lees meer over Sofosbuvir en velpatasvir ook effectief bij nieuwe HCV-subtypen

8-weekse tbc-behandeling met bedaquiline en linezolid biedt perspectief

Lees meer
Lees meer over 8-weekse tbc-behandeling met bedaquiline en linezolid biedt perspectief

Innovatie in de zorg

nov 2019

Lees meer over Innovatie in de zorg

MedNet Infectieziekten 2022-05

dec 2022

Lees meer over MedNet Infectieziekten 2022-05

MedNet Infectieziekten 2022-04

okt 2022

Lees meer over MedNet Infectieziekten 2022-04

MedNet Infectieziekten 2022-03

aug 2022

Lees meer over MedNet Infectieziekten 2022-03

MedNet Infectieziekten 2022-02

mei 2022

Lees meer over MedNet Infectieziekten 2022-02

MedNet Infectieziekten 2022-01

mrt 2022

Lees meer over MedNet Infectieziekten 2022-01