Eerste resultaten Franse CAR T-celregistratie

Delen via:
EHA 2021

Een eerste analyse van het Franse DESCAR-T-register lijkt de werkzaamheid van CAR-T-cellen bij patiënten met diffuus grootcellig B-cellymfoom (DLBCL) in real life te bevestigen. In de loop van 2021 wordt de registratie uitgebreid naar mantelcellymfoom en multipel myeloom.

DESCAR-T is een Franse real-life database voor patiënten die vanwege een hematologische maligniteit met commerciële CAR-T-cellen zijn behandeld. Er worden gegevens geregistreerd vanaf het moment van de medische beslissing om te gaan behandelen met CAR-T-cellen tot 15 jaar na infusie van de CAR-T-cellen.

De eerste patiënt werd geregistreerd in december 2019. Op het moment van analyse (januari 2021) zijn er gegevens van 537 DLBCL-patiënten opgenomen. Voor in totaal 517 patiënten zijn CAR-T-cellen besteld, van wie 463 patiënten uiteindelijk een infuus met CAR-T-cellen hebben ontvangen. De mediane leeftijd van de patiënten was 63,0 jaar (range 53-70), 40,6% van de patiënten was ouder dan 65 jaar en 3,5% ouder dan 75 jaar. Lymfoomsubtypes waren DLBCL (91%), primair mediastinaal B-cellymfoom (PMBL; 3%) en hooggradig B-cellymfoom (2%).

Het mediane aantal eerdere behandelingslijnen was 3, en 21% van de patiënten was eerder getransplanteerd. De mediane tijd vanaf de bestelling van de CAR-T-cellen tot de infusie was 50 dagen (range 43-60). De mediane tijd van leukaferese tot CAR-T-infusie was 41,1 dagen (range 36-48). Van de patiënten kreeg 65% axicabtagene ciloleucel (axi-cel) en 35% tisagenlecleucel (tisa-cel). Het objectieve responspercentage (ORR) was 70,2% (95%-BI 65,5-74,5). Op dag 30 na CAR-T-celinfusie hadden 157 (38%) patiënten een complete respons (CR) en 112 (27%) een partiële respons (PR) bereikt. Van de 157 patiënten met een CR hadden 96 (61%) patiënten deze nog steeds op dag 90. De mediane totale overleving (OS) berekend vanaf het moment van CAR-T-infusie was 12,7 maanden (range 10,6-NA).

Bron:

Le Gouill S, et al. First results of DLBCL patients treated with CAR T-cells and enrolled in DESCAR-T registry, a French real-life database for CAR T-cells in hematologic malignancies. EHA2021 Virtual, abstract S216.

ALK-remmers effectief bij ALK-positieve histiocytose

jan 2022

Lees meer over ALK-remmers effectief bij ALK-positieve histiocytose

Lymfoom bij borstprotheses erg zeldzaam

jan 2022 | Borst, Chirurgie, Lymfoom

Lees meer over Lymfoom bij borstprotheses erg zeldzaam

B-celaantal voorspelt respons op coronavaccinatie bij met rituximab behandelde patiënten

jan 2022 | Leukemie, Lymfoom, Multipele Sclerose, RA, Vaccinatie

Lees meer over B-celaantal voorspelt respons op coronavaccinatie bij met rituximab behandelde patiënten

Slechtere prognose bij ALL door downsyndroom en IKZF1-deletie

jan 2022 | Leukemie

Lees meer over Slechtere prognose bij ALL door downsyndroom en IKZF1-deletie

Coronavaccinatie veilig voor patiënten met ITP

jan 2022 | Benigne hematologie, Vaccinatie

Lees meer over Coronavaccinatie veilig voor patiënten met ITP

Ibrutinib-rituximab versus placebo-rituximab bij macroglobulinemie van Waldenström

dec 2021 | Lymfoom

Lees meer over Ibrutinib-rituximab versus placebo-rituximab bij macroglobulinemie van Waldenström

Gewone symptomen van zeldzame ziekten

20 apr 2022 om 20:30

Lees meer over Gewone symptomen van zeldzame ziekten

Behandeling van eosinofiele aandoeningen EGPA en HES

23 mrt 2022 om 20:30 | Astma

Lees meer over Behandeling van eosinofiele aandoeningen EGPA en HES

Eosinofiel gedreven aandoeningen en de behandeling

23 mrt 2022 om 20:30

Lees meer over Eosinofiel gedreven aandoeningen en de behandeling

Live webcast Long covid: wat weten we, wat kunt u verwachten, wat kunt u doen?

10 nov 2021 om 20:30

Lees meer over Live webcast Long covid: wat weten we, wat kunt u verwachten, wat kunt u doen?

Levensbedreigende trombocytopenieën

22 sep 2021 om 20:30 | Benigne hematologie

Lees meer over Levensbedreigende trombocytopenieën

State of the (C)AR T Learning

28 mei 2021 | Lymfoom

Lees meer over State of the (C)AR T Learning

Kanker en trombose, hoe kiest u het juiste antistollingsmiddel?   

8 feb 2021

Lees meer over Kanker en trombose, hoe kiest u het juiste antistollingsmiddel?   

Stollingsafwijkingen bij COVID-19; behandeling op de IC

30 nov 2020 om 20:30 | Benigne hematologie, Virale infecties

Lees meer over Stollingsafwijkingen bij COVID-19; behandeling op de IC

Hematologie in beeld

3 nov 2020

Lees meer over Hematologie in beeld

ASH in ORANJE 2021

dinsdag 15 feb 2022 van 18:00 tot 22:00 | Leukemie, Lymfoom, MDS, MM, MPN, Stamceltransplantatie

Lees meer over ASH in ORANJE 2021

Patiënten met bètathalassemie-major bereiken transfusie-onafhankelijkheid na gentherapie

Lees meer
Lees meer over Patiënten met bètathalassemie-major bereiken transfusie-onafhankelijkheid na gentherapie

Toevoeging blinatumomab aan behandelprotocol zuigelingen met KMT2A-herschikte ALL

Lees meer
Lees meer over Toevoeging blinatumomab aan behandelprotocol zuigelingen met KMT2A-herschikte ALL

Tisagenlecleucel als tweedelijnsbehandeling bij refractair of recidiverend agressief B-cel NHL

Lees meer
Lees meer over Tisagenlecleucel als tweedelijnsbehandeling bij refractair of recidiverend agressief B-cel NHL

siRNA fitusiran effectief en veilig bij hemofilie A of B zonder remmers

Lees meer
Lees meer over siRNA fitusiran effectief en veilig bij hemofilie A of B zonder remmers

POLARIX: pola-R-CHP versus R-CHOP bij nieuw gediagnosticeerd DLBCL

Lees meer
Lees meer over POLARIX: pola-R-CHP versus R-CHOP bij nieuw gediagnosticeerd DLBCL

Deel hematologische patiënten loopt mogelijk nog steeds hoog risico op COVID-19 na vaccinatie

Lees meer
Lees meer over Deel hematologische patiënten loopt mogelijk nog steeds hoog risico op COVID-19 na vaccinatie

Bijgewerkte gegevens BRUIN-studie naar pirtobrutinib bij CLL/SLL en MCL

Lees meer
Lees meer over Bijgewerkte gegevens BRUIN-studie naar pirtobrutinib bij CLL/SLL en MCL

Tripeltherapie zeer actief bij oudere patiënten met FLT3-gemuteerde AML

Lees meer
Lees meer over Tripeltherapie zeer actief bij oudere patiënten met FLT3-gemuteerde AML

ZUMA-7: blijvende voordelen van CAR-T-therapie bij DLBCL

Lees meer
Lees meer over ZUMA-7: blijvende voordelen van CAR-T-therapie bij DLBCL

AML Hulpgids voor patiënten

mrt 2021 | Leukemie

Lees meer over AML Hulpgids voor patiënten

De behandeling van AML, bekeken vanuit de verpleegkundig specialist

okt 2020

Lees meer over De behandeling van AML, bekeken vanuit de verpleegkundig specialist

AML-Podcastserie

jul 2020

Lees meer over AML-Podcastserie

Stamceltransplantatie bij AML

apr 2020 | Transplantatie

Lees meer over Stamceltransplantatie bij AML

AML-behandeling in de perifere setting

apr 2020

Lees meer over AML-behandeling in de perifere setting

Diagnose en testen bij FLT3+ AML

jan 2020 | Leukemie

Lees meer over Diagnose en testen bij FLT3+ AML