Eerste resultaten Franse CAR T-celregistratie

Delen via:
EHA 2021

Een eerste analyse van het Franse DESCAR-T-register lijkt de werkzaamheid van CAR-T-cellen bij patiënten met diffuus grootcellig B-cellymfoom (DLBCL) in real life te bevestigen. In de loop van 2021 wordt de registratie uitgebreid naar mantelcellymfoom en multipel myeloom.

DESCAR-T is een Franse real-life database voor patiënten die vanwege een hematologische maligniteit met commerciële CAR-T-cellen zijn behandeld. Er worden gegevens geregistreerd vanaf het moment van de medische beslissing om te gaan behandelen met CAR-T-cellen tot 15 jaar na infusie van de CAR-T-cellen.

De eerste patiënt werd geregistreerd in december 2019. Op het moment van analyse (januari 2021) zijn er gegevens van 537 DLBCL-patiënten opgenomen. Voor in totaal 517 patiënten zijn CAR-T-cellen besteld, van wie 463 patiënten uiteindelijk een infuus met CAR-T-cellen hebben ontvangen. De mediane leeftijd van de patiënten was 63,0 jaar (range 53-70), 40,6% van de patiënten was ouder dan 65 jaar en 3,5% ouder dan 75 jaar. Lymfoomsubtypes waren DLBCL (91%), primair mediastinaal B-cellymfoom (PMBL; 3%) en hooggradig B-cellymfoom (2%).

Het mediane aantal eerdere behandelingslijnen was 3, en 21% van de patiënten was eerder getransplanteerd. De mediane tijd vanaf de bestelling van de CAR-T-cellen tot de infusie was 50 dagen (range 43-60). De mediane tijd van leukaferese tot CAR-T-infusie was 41,1 dagen (range 36-48). Van de patiënten kreeg 65% axicabtagene ciloleucel (axi-cel) en 35% tisagenlecleucel (tisa-cel). Het objectieve responspercentage (ORR) was 70,2% (95%-BI 65,5-74,5). Op dag 30 na CAR-T-celinfusie hadden 157 (38%) patiënten een complete respons (CR) en 112 (27%) een partiële respons (PR) bereikt. Van de 157 patiënten met een CR hadden 96 (61%) patiënten deze nog steeds op dag 90. De mediane totale overleving (OS) berekend vanaf het moment van CAR-T-infusie was 12,7 maanden (range 10,6-NA).

Bron:

Le Gouill S, et al. First results of DLBCL patients treated with CAR T-cells and enrolled in DESCAR-T registry, a French real-life database for CAR T-cells in hematologic malignancies. EHA2021 Virtual, abstract S216.

Een behandeling op maat voor patiënten met bloedstollingsziekten

jul 2021

Lees meer over Een behandeling op maat voor patiënten met bloedstollingsziekten

Goedkeuring FDA belumosudil voor chronische GVHD

jul 2021 | Stamceltransplantatie

Lees meer over Goedkeuring FDA belumosudil voor chronische GVHD

Klinische kenmerken van mogamulizumab-geassocieerde uitslag tijdens behandeling van MF en SS

jul 2021 | Lymfoom

Lees meer over Klinische kenmerken van mogamulizumab-geassocieerde uitslag tijdens behandeling van MF en SS

Veelbelovende eerste resultaten GLOW-studie: ibrutinib plus venetoclax als eerstelijnsbehandeling bij CLL

jul 2021 | Leukemie

Lees meer over Veelbelovende eerste resultaten GLOW-studie: ibrutinib plus venetoclax als eerstelijnsbehandeling bij CLL

Highlights over myeloom: daratumumab-onderhoud, carfilzomib en BiTe

jul 2021 | MM

Lees meer over Highlights over myeloom: daratumumab-onderhoud, carfilzomib en BiTe

Coronavirusinfectie zelf leidt bij hematologische maligniteiten tot slechte uitkomsten

jul 2021 | Leukemie, Lymfoom, MM, Virale infecties

Lees meer over Coronavirusinfectie zelf leidt bij hematologische maligniteiten tot slechte uitkomsten

Levensbedreigende trombocytopenieën

22 sep 2021 om 20:30 | Benigne hematologie

Lees meer over Levensbedreigende trombocytopenieën

Treatment with DOACs - optimal balance between prevention of thrombosis and bleeding

25 mei 2021 om 20:30 | Vasculaire geneeskunde

Lees meer over Treatment with DOACs - optimal balance between prevention of thrombosis and bleeding

Kanker en trombose, hoe kiest u het juiste antistollingsmiddel?   

8 feb 2021

Lees meer over Kanker en trombose, hoe kiest u het juiste antistollingsmiddel?   

Stollingsafwijkingen bij COVID-19; behandeling op de IC

30 nov 2020 om 20:30 | Benigne hematologie, Virale infecties

Lees meer over Stollingsafwijkingen bij COVID-19; behandeling op de IC

Hematologie in beeld

3 nov 2020

Lees meer over Hematologie in beeld

Trombocytopenie - differentiaaldiagnostiek en morfologie

3 nov 2020 om 19:30

Lees meer over Trombocytopenie - differentiaaldiagnostiek en morfologie

Anemie – differentiaaldiagnostiek en morfologie

3 nov 2020 om 21:00

Lees meer over Anemie – differentiaaldiagnostiek en morfologie

Precisiezorg dichterbij dan we denken

2 nov 2020

Lees meer over Precisiezorg dichterbij dan we denken

VTE & Kanker: tijd voor een nieuwe aanpak?

20 nov 2018 om 20:30

Lees meer over VTE & Kanker: tijd voor een nieuwe aanpak?
Er zijn geen bijeenkomsten gevonden.

Vaker kanker bij HF

Lees meer
Lees meer over Vaker kanker bij HF

Aanhoudende klachten bij overlevers van indolent non-hodgkinlymfoom

Lees meer
Lees meer over Aanhoudende klachten bij overlevers van indolent non-hodgkinlymfoom

Duurzame respons pegcetacoplan bij patiënten met paroxismale nachtelijke hemoglobinurie

Lees meer
Lees meer over Duurzame respons pegcetacoplan bij patiënten met paroxismale nachtelijke hemoglobinurie

Relatieve overleving van AML-overlevenden in Nederland

Lees meer
Lees meer over Relatieve overleving van AML-overlevenden in Nederland

Finale analyse EURO-SKI-studie bevestigt veilig stoppen met TKI’s

Lees meer
Lees meer over Finale analyse EURO-SKI-studie bevestigt veilig stoppen met TKI’s

Het Pfizer/BioNTech-vaccin tegen SARS-CoV-2 bij patiënten met immuunsuppressie

Lees meer
Lees meer over Het Pfizer/BioNTech-vaccin tegen SARS-CoV-2 bij patiënten met immuunsuppressie

De impact van ASCT en etoposide op de overleving van patiënten met T-NHL

Lees meer
Lees meer over De impact van ASCT en etoposide op de overleving van patiënten met T-NHL

Eerste resultaten Franse CAR T-celregistratie

Lees meer
Lees meer over Eerste resultaten Franse CAR T-celregistratie

CASSIOPEIA deel 2: onderhoudsbehandeling met daratumumab bij NDMM

Lees meer
Lees meer over CASSIOPEIA deel 2: onderhoudsbehandeling met daratumumab bij NDMM

AML Hulpgids voor patiënten

mrt 2021 | Leukemie

Lees meer over AML Hulpgids voor patiënten

De behandeling van AML, bekeken vanuit de verpleegkundig specialist

okt 2020

Lees meer over De behandeling van AML, bekeken vanuit de verpleegkundig specialist

AML-Podcastserie

jul 2020

Lees meer over AML-Podcastserie

Stamceltransplantatie bij AML

apr 2020 | Transplantatie

Lees meer over Stamceltransplantatie bij AML

AML-behandeling in de perifere setting

apr 2020

Lees meer over AML-behandeling in de perifere setting

Diagnose en testen bij FLT3+ AML

jan 2020 | Leukemie

Lees meer over Diagnose en testen bij FLT3+ AML