Negatieve invloed TDF op bot- en nierparameters

Delen via:
EACS 2021

Een Zuid-Afrikaanse studie bevestigde de voordelen van behandeling met tenovofiralafenamide (TAF) ten opzichte van tenofovirdisoproxilfumaraat (TDF) zoals dat al bekend was uit de registratiestudies. Zo is behandeling met TDF geassocieerd met een significante vermindering van de botmineraaldichtheid in de eerste 48 weken van de behandeling.

TDF wordt in verband gebracht met een verminderde botmineraaldichtheid en veranderingen in nierfunctie. Qavi et al. vergeleken in de ADVANCE-studie veranderingen in botmineraaldichtheid en nierfunctie over een periode van 144 weken tussen mensen met hiv die TDF kregen en mensen met hiv die met TAF werden behandeld.

Het betrof een open-label, gerandomiseerde studie waarin TAF/emtricitabine (FTC) + dolutegravir (DTG) (TAF/FTC + DTG; n = 351), TDF/FTC + DTG (n = 351) en TDF/FTC + efavirenz (EFV; n = 351) werden vergeleken. Er deden zich 12 botfracturen voor tijdens de studie, maar deze waren allemaal te herleiden tot een significant trauma, en niet tot de studiemedicatie. De grootste afname in heup-botmineraaldichtheid deed zich voor bij alle drie de groepen in de eerste 48 weken van de behandeling, waarbij de hoogste afname plaatsvond bij mensen die met TDF/FTC + DTG en TDF/FTC + EFV werden behandeld. Tussen week 96 en 144 nam de botmineraaldichtheid van de wervelkolom bij alle drie groepen toe. In de TAF/FTC + DTG-groep keerde de botmineraaldichtheid van de wervelkolom terug op het baselineniveau. Gewichtstoename was geassocieerd met minder afname in botmineraaldichtheid. De creatinineklaring daalde zowel in de TAF/FTC + DTG-groep als in de TDF/FTC + DTG-groep maar steeg in de TDF/FTC + EFV-groep. Wat betreft effectiviteit en veiligheid waren alle regimes vergelijkbaar. Een langere follow-up is nodig om de risico’s en voordelen van deze nieuwe middelen tegen elkaar te kunnen afwegen.

Bron

Qavi A, et al. Week 192 bone and renal markers from the ADVANCE trial. EACS 2021, abstract PE2/62.

Nieuwe inzichten in de immuunpathologie van community-acquired pneumonia

mei 2022 | Pneumonie

Lees meer over Nieuwe inzichten in de immuunpathologie van community-acquired pneumonia

Ruxolitinib leidt niet tot betere uitkomst bij opgenomen COVID-19-patiënt

mei 2022 | Pneumonie, Virale infecties

Lees meer over Ruxolitinib leidt niet tot betere uitkomst bij opgenomen COVID-19-patiënt

Nauwelijks nog reële opties voor vroegbehandeling COVID-19

mei 2022 | Pneumonie, Virale infecties

Lees meer over Nauwelijks nog reële opties voor vroegbehandeling COVID-19

Vergelijking van THT en IFN-γ-bepaling voor latente tuberculose-infectie bij hoogrisicopersonen

mei 2022 | Bacteriële infecties, Tuberculose

Lees meer over Vergelijking van THT en IFN-γ-bepaling voor latente tuberculose-infectie bij hoogrisicopersonen

Veel aandacht voor corona tijdens ECCMID

mei 2022 | Antibioticaresistentie, Vaccinatie, Virale infecties

Lees meer over Veel aandacht voor corona tijdens ECCMID

Capsideremming met lenacapavir bij multiresistente hiv-1-infectie

mei 2022 | HIV, Virale infecties

Lees meer over Capsideremming met lenacapavir bij multiresistente hiv-1-infectie

Live webcast: Autoinflammatoire aandoeningen

23 jun 2022 om 20:00 | Kinderen

Lees meer over Live webcast: Autoinflammatoire aandoeningen

Implementatie injectietherapie bij hiv

23 mei 2022 om 20:00 | HIV

Lees meer over Implementatie injectietherapie bij hiv

Vaccinatiezorg voor medische risicogroepen

7 apr 2022 | HIV

Lees meer over Vaccinatiezorg voor medische risicogroepen

Vaatprothese infecties

16 dec 2021 om 20:30 | Bacteriële infecties

Lees meer over Vaatprothese infecties

Webcast Long covid: wat weten we, wat kunt u verwachten, wat kunt u doen?

10 nov 2021 om 20:30

Lees meer over Webcast Long covid: wat weten we, wat kunt u verwachten, wat kunt u doen?

The ART of Preventing Kidney Damage

12 apr 2021 om 20:00 | HIV, Virale infecties

Lees meer over The ART of Preventing Kidney Damage

Stollingsafwijkingen bij COVID-19; behandeling op de IC

30 nov 2020 om 20:30 | Benigne hematologie, Virale infecties

Lees meer over Stollingsafwijkingen bij COVID-19; behandeling op de IC

Precisiezorg dichterbij dan we denken

2 nov 2020

Lees meer over Precisiezorg dichterbij dan we denken
Er zijn geen e-learnings gevonden.

3e hiv & mental health symposium

donderdag 6 okt 2022 van 16:00 tot 20:15 | HIV, Virale infecties

Lees meer over 3e hiv & mental health symposium

Mogelijke biomarkers voor het post-COVID-syndroom

Lees meer
Lees meer over Mogelijke biomarkers voor het post-COVID-syndroom

Humorale respons bij nierpatiënten na derde dosis SARS-CoV-2-vaccin

Lees meer
Lees meer over Humorale respons bij nierpatiënten na derde dosis SARS-CoV-2-vaccin

Acute nierschade door nefrotoxische medicatie op Nederlandse IC-afdelingen

Lees meer
Lees meer over Acute nierschade door nefrotoxische medicatie op Nederlandse IC-afdelingen

Diabetes significante risicofactor voor ernstig beloop COVID-19

Lees meer
Lees meer over Diabetes significante risicofactor voor ernstig beloop COVID-19

Na derde vaccinatie tegen COVID-19 langer immuun

Lees meer
Lees meer over Na derde vaccinatie tegen COVID-19 langer immuun

Imatinib veroorzaakt geen cardiotoxiciteit bij COVID-19

Lees meer
Lees meer over Imatinib veroorzaakt geen cardiotoxiciteit bij COVID-19

De neurobiologie van COVID-19: wat weten we?

Lees meer
Lees meer over De neurobiologie van COVID-19: wat weten we?

Real-world studie: COVID-19-vaccin even effectief bij IBD-patiënten als bij controles

Lees meer
Lees meer over Real-world studie: COVID-19-vaccin even effectief bij IBD-patiënten als bij controles

Adequate immuunrespons na COVID-19-vaccinatie bij hiv-patiënten

Lees meer
Lees meer over Adequate immuunrespons na COVID-19-vaccinatie bij hiv-patiënten

Innovatie in de zorg

nov 2019

Lees meer over Innovatie in de zorg