< Negatieve invloed TDF op bot- en nierparameters | MedNet

Negatieve invloed TDF op bot- en nierparameters

Delen via:
EACS 2021

Een Zuid-Afrikaanse studie bevestigde de voordelen van behandeling met tenovofiralafenamide (TAF) ten opzichte van tenofovirdisoproxilfumaraat (TDF) zoals dat al bekend was uit de registratiestudies. Zo is behandeling met TDF geassocieerd met een significante vermindering van de botmineraaldichtheid in de eerste 48 weken van de behandeling.

TDF wordt in verband gebracht met een verminderde botmineraaldichtheid en veranderingen in nierfunctie. Qavi et al. vergeleken in de ADVANCE-studie veranderingen in botmineraaldichtheid en nierfunctie over een periode van 144 weken tussen mensen met hiv die TDF kregen en mensen met hiv die met TAF werden behandeld.

Het betrof een open-label, gerandomiseerde studie waarin TAF/emtricitabine (FTC) + dolutegravir (DTG) (TAF/FTC + DTG; n = 351), TDF/FTC + DTG (n = 351) en TDF/FTC + efavirenz (EFV; n = 351) werden vergeleken. Er deden zich 12 botfracturen voor tijdens de studie, maar deze waren allemaal te herleiden tot een significant trauma, en niet tot de studiemedicatie. De grootste afname in heup-botmineraaldichtheid deed zich voor bij alle drie de groepen in de eerste 48 weken van de behandeling, waarbij de hoogste afname plaatsvond bij mensen die met TDF/FTC + DTG en TDF/FTC + EFV werden behandeld. Tussen week 96 en 144 nam de botmineraaldichtheid van de wervelkolom bij alle drie groepen toe. In de TAF/FTC + DTG-groep keerde de botmineraaldichtheid van de wervelkolom terug op het baselineniveau. Gewichtstoename was geassocieerd met minder afname in botmineraaldichtheid. De creatinineklaring daalde zowel in de TAF/FTC + DTG-groep als in de TDF/FTC + DTG-groep maar steeg in de TDF/FTC + EFV-groep. Wat betreft effectiviteit en veiligheid waren alle regimes vergelijkbaar. Een langere follow-up is nodig om de risico’s en voordelen van deze nieuwe middelen tegen elkaar te kunnen afwegen.

Bron

Qavi A, et al. Week 192 bone and renal markers from the ADVANCE trial. EACS 2021, abstract PE2/62.

Ertapenem alternatief voor ceftriaxon bij gonorroe

jan 2022 | Antibioticaresistentie, Bacteriële infecties, SOA, Venereologie

Lees meer over Ertapenem alternatief voor ceftriaxon bij gonorroe

Parasitaire load in bloed als vroege marker voor behandelrespons bij viscerale leishmaniasis

jan 2022 | Parasitaire infecties

Lees meer over Parasitaire load in bloed als vroege marker voor behandelrespons bij viscerale leishmaniasis

Proefschrift: Verbeteren van testen op hiv in Kenia

jan 2022 | HIV, Virale infecties

Lees meer over Proefschrift: Verbeteren van testen op hiv in Kenia

Immunogeniciteit en veiligheid van een tri- versus mono-antigeen hepatitis B-vaccin

jan 2022 | Hepatitis, Vaccinatie, Virale infecties

Lees meer over Immunogeniciteit en veiligheid van een tri- versus mono-antigeen hepatitis B-vaccin

Rechtstreekse vergelijking mRNA-vaccins bevestigt effectiviteit

jan 2022 | Vaccinatie, Virale infecties

Lees meer over Rechtstreekse vergelijking mRNA-vaccins bevestigt effectiviteit

Boostervaccinatie voor immuungecompromitteerde patiënten zonder seroconversie

jan 2022 | Multipele Sclerose, RA, SLE, Vaccinatie, Virale infecties

Lees meer over Boostervaccinatie voor immuungecompromitteerde patiënten zonder seroconversie

Vaatprothese infecties

16 dec 2021 om 20:30 | Bacteriële infecties

Lees meer over Vaatprothese infecties

Live webcast Long covid: wat weten we, wat kunt u verwachten, wat kunt u doen?

10 nov 2021 om 20:30

Lees meer over Live webcast Long covid: wat weten we, wat kunt u verwachten, wat kunt u doen?

The ART of Preventing Kidney Damage

12 apr 2021 om 20:00 | HIV, Virale infecties

Lees meer over The ART of Preventing Kidney Damage

Stollingsafwijkingen bij COVID-19; behandeling op de IC

30 nov 2020 om 20:30 | Benigne hematologie, Virale infecties

Lees meer over Stollingsafwijkingen bij COVID-19; behandeling op de IC

Precisiezorg dichterbij dan we denken

2 nov 2020

Lees meer over Precisiezorg dichterbij dan we denken
Er zijn geen e-learnings gevonden.
Er zijn geen bijeenkomsten gevonden.

Meer gerichte soa-tests zorgen voor hoger percentage positieve tests in pandemiejaar

Lees meer
Lees meer over Meer gerichte soa-tests zorgen voor hoger percentage positieve tests in pandemiejaar

Chlamydia-infectie heeft geen negatief effect op uitkomst zwangerschap

Lees meer
Lees meer over Chlamydia-infectie heeft geen negatief effect op uitkomst zwangerschap

Ertapenem blijkt geschikt alternatief bij resistentie ceftriaxon

Lees meer
Lees meer over Ertapenem blijkt geschikt alternatief bij resistentie ceftriaxon

Meeste MSM kiezen voor dagelijkse i.p.v. event-gestuurde PrEP

Lees meer
Lees meer over Meeste MSM kiezen voor dagelijkse i.p.v. event-gestuurde PrEP

Syfilisstammen in Amsterdam zijn heel divers

Lees meer
Lees meer over Syfilisstammen in Amsterdam zijn heel divers

Na lockdown blijft herstel hiv- en soa-preventie achter bij normalisering seksueel gedrag

Lees meer
Lees meer over Na lockdown blijft herstel hiv- en soa-preventie achter bij normalisering seksueel gedrag

Hoger opgeleiden in Randstad gebruiken vaker PrEP

Lees meer
Lees meer over Hoger opgeleiden in Randstad gebruiken vaker PrEP

Syfilisbacterie toont grote gelijkenis in verschillende lichaamslocaties

Lees meer
Lees meer over Syfilisbacterie toont grote gelijkenis in verschillende lichaamslocaties

Scholing stimuleert huisartsen tot testen op hiv-infecties

Lees meer
Lees meer over Scholing stimuleert huisartsen tot testen op hiv-infecties

Innovatie in de zorg

nov 2019

Lees meer over Innovatie in de zorg