Effectiviteit eenmaal wekelijks insuline icodec gelijk aan eenmaal dagelijks insuline glargine U100

Delen via:
EASD 2020

Insuline icodec is de eerste insulineanaloog die dankzij de lange halfwaardetijd (ca. 196 uur) eenmaal wekelijks toegediend kan worden. Uit de fase II-studie met icodec blijkt deze nieuwe insuline net zo effectief als eenmaal dagelijks insuline glargine U100. De resultaten zijn gepresenteerd tijdens de 56th EASD Virtual Meeting en gelijktijdig gepubliceerd in The New England Journal of Medicine.

In een 26 weken durende studie zijn de effectiviteit en veiligheid onderzocht van insuline icodec bij type 2-diabetespatiënten die niet eerder insuline gebruikten en die hun bloedglucosewaarden met metformine en/of een DPP-4-remmer onvoldoende onder controle kregen (HbA1c 54-80 mmol/mol, 7,0-9,5%). De aanvangsdoses waren respectievelijk 70 eenheden insuline icodec per week en 10 eenheden IGlar U100 per dag, met wekelijkse titratie tot een zelfgemeten bloedglucosewaarde voor het ontbijt van 3,9-6,0 mmol/l.

Resultaten

247 patiënten zijn gerandomiseerd naar icodec (n = 125) of IGlar U100 (n = 122). De patiëntkarakteristieken waren vergelijkbaar: gemiddelde leeftijd 59,6 jaar, diabetesduur 9,7 jaar, BMI 31,3 kg/m2 en nuchtere plasmaglucose (FPG) 10,0 mmol/l. De gemiddelde HbA1c-waarden waren respectievelijk 65 mmol/mol (8,1%) en 64 mmol/mol (8,0%) voor de icodec- en de IGlar U100-groepen. Na 26 weken was het HbA1c 50 mmol/mol (6,7%) met icodec en 52 mmol/mol (6,9%) met IGlar U100. De gemiddelde FPG in week 26 was 6,84 mmol/l met icodec en 7,05 mmol/l met IGlar U100 (ETD –0,22 mmol/l; 95%-BI –0,66; 0,23).

Insulinedoses en hypoglykemieën

De gemiddelde wekelijkse insulinedosis tijdens de laatste twee weken van de behandeling was 229 eenheden icodec en 284 eenheden IGlar U100 (geschatte behandelingsratio 0,81; 95%-BI 0,69; 0,94). Het aantal hypoglykemieën (< 3,0 mmol/l) en ernstige hypoglykemieën was laag (53 en 46 voorvallen per 100 patiëntjaren voor respectievelijk icodec en IGlar U100). Dit verschil was niet statistisch significant (p = 0,85).

Bronnen:

  1. Rosenstock J, et al. Once-weekly insulin for type 2 diabetes without previous insulin treatment. Published September 22, 2020, at NEJM.org. DOI: 10.1056/NEJMoa2022474.
  2. Rosenstock J. Once-weekly basal insulin icodec offers comparable efficacy and safety vs once-daily insulin glargine U100 in insulin naive patients with type 2 diabetes inadequately controlled on OADs. 56th EASD Virtual Meeting 2020. Abstract: https://www.easd.org/virtualmeeting/home.html#!resources/once-weekly-basal-insulin-icodec-offers-comparable-efficacy-and-safety-vs-once-daily-insulin-glargine-u100-in-insulin-naive-patients-with-type-2-diabetes-inadequately-controlled-on-oads-5cd2a97c-a70e-41e3-9ed1-f14dba6e0247.

Pilot met intensieve begeleiding bij een maagverkleining

aug 2022 | Chirurgie

Lees meer over Pilot met intensieve begeleiding bij een maagverkleining

Bariatrische chirurgie verlaagt kankerrisico bij volwassenen met obesitas

aug 2022 | Chirurgie

Lees meer over Bariatrische chirurgie verlaagt kankerrisico bij volwassenen met obesitas

Onderzoek MUMC+ brengt leververvetting in beeld

aug 2022 | Diabetes, Hepatologie

Lees meer over Onderzoek MUMC+ brengt leververvetting in beeld

Kosten non-insuline antidiabetica gestegen

aug 2022 | Diabetes

Lees meer over Kosten non-insuline antidiabetica gestegen

Maak ruimte voor de brede benadering van palliatieve zorg

jul 2022

Lees meer over Maak ruimte voor de brede benadering van palliatieve zorg

Nieuw peptide beschermt tegen door voeding veroorzaakte obesitas

jul 2022

Lees meer over Nieuw peptide beschermt tegen door voeding veroorzaakte obesitas

EASD Highlights 2022

10 okt 2022 om 20:00 | Diabetes

Lees meer over EASD Highlights 2022

Webcast Immuuntherapie: herkennen van bijwerkingen en acties voor de niet-oncoloog

7 sep 2022 om 20:30 | Immuuntherapie

Lees meer over Webcast Immuuntherapie: herkennen van bijwerkingen en acties voor de niet-oncoloog

Bloedglucose variabiliteit: de impact op het welbevinden van mijn patiënt

5 jul 2022 | Diabetes

Lees meer over Bloedglucose variabiliteit: de impact op het welbevinden van mijn patiënt

Masterclass Diabetes: Pijn & Polyfarmacie

16 jun 2022 om 20:00 | Diabetes

Lees meer over Masterclass Diabetes: Pijn & Polyfarmacie

ADA Highlights 2022

13 jun 2022 om 20:30 | Diabetes

Lees meer over ADA Highlights 2022

Gewone symptomen van zeldzame ziekten

20 apr 2022 om 20:30

Lees meer over Gewone symptomen van zeldzame ziekten

Diabetes Mellitus type 2: vernieuwde richtlijn voor de huisarts 2021

20 apr 2022 om 19:30 | Diabetes

Lees meer over Diabetes Mellitus type 2: vernieuwde richtlijn voor de huisarts 2021

DM2 Pubquiz

12 okt 2021 om 20:00 | Diabetes

Lees meer over DM2 Pubquiz

EASD Highlights 2021

11 okt 2021 om 20:30 | Diabetes, Hartfalen

Lees meer over EASD Highlights 2021

Persoonsgerichte diabeteszorg en preventie

Diabetes

Lees meer over Persoonsgerichte diabeteszorg en preventie

E-learning over de nieuwe NHG-Standaard Diabetes mellitus type 2 (2018)

Diabetes

Lees meer over E-learning over de nieuwe NHG-Standaard Diabetes mellitus type 2 (2018)

Phosphate Research Exchange Academy

donderdag 27 okt 2022 van 09:00 tot 12:00

Lees meer over Phosphate Research Exchange Academy

Nationale Diabetes Dag 2022

vrijdag 11 nov 2022 van 09:00 tot 17:00

Lees meer over Nationale Diabetes Dag 2022

Langere glykemische controle met oraal semaglutide

Lees meer
Lees meer over Langere glykemische controle met oraal semaglutide

Patiënten met DM2 vaker opgenomen voor niet-diabetesgerelateerde oorzaken

Lees meer
Lees meer over Patiënten met DM2 vaker opgenomen voor niet-diabetesgerelateerde oorzaken

Meer patiënten tevreden met wekelijkse dosis insuline icodec

Lees meer
Lees meer over Meer patiënten tevreden met wekelijkse dosis insuline icodec

Wegen cardiovasculaire en renale voordelen sotagliflozine op tegen DKA-risico bij DM1?

Lees meer
Lees meer over Wegen cardiovasculaire en renale voordelen sotagliflozine op tegen DKA-risico bij DM1?

Consistente cardiorenale uitkomsten met finerenon

Lees meer
Lees meer over Consistente cardiorenale uitkomsten met finerenon

Ondanks nieuwe technologieën blijven hypoglykemieën een probleem

Lees meer
Lees meer over Ondanks nieuwe technologieën blijven hypoglykemieën een probleem

GLP-1-receptoragonist ook effectief bij jongeren met diabetes type 2

Lees meer
Lees meer over GLP-1-receptoragonist ook effectief bij jongeren met diabetes type 2

Vijf keer hoger risico op hart- en vaatziekten bij vroege diagnose DM2

Lees meer
Lees meer over Vijf keer hoger risico op hart- en vaatziekten bij vroege diagnose DM2

Snellere HbA1c- en gewichtsdaling met tirzepatide

Lees meer
Lees meer over Snellere HbA1c- en gewichtsdaling met tirzepatide

Patiëntvoorkeuren en therapietrouw bij fractuurpreventie

jan 2022 | Osteoporose

Lees meer over Patiëntvoorkeuren en therapietrouw bij fractuurpreventie

Fractuur Risico Management: 10 jaar denosumab

dec 2021 | Osteoporose

Lees meer over Fractuur Risico Management: 10 jaar denosumab

De inzet van farmacotherapie bij obesitas: de aanpak in Canada

nov 2021

Lees meer over De inzet van farmacotherapie bij obesitas: de aanpak in Canada

Samendraads - Unieke samenwerking tussen 1e en 2e lijn voor Fractuur Risico Management

sep 2021 | Osteoporose

Lees meer over Samendraads - Unieke samenwerking tussen 1e en 2e lijn voor Fractuur Risico Management

Principes van sequentiële behandeling van fractuur risico management

sep 2021 | Osteoporose

Lees meer over Principes van sequentiële behandeling van fractuur risico management

Herken en behandel de patiënt met een hoog fractuurrisico

aug 2021 | Osteoporose

Lees meer over Herken en behandel de patiënt met een hoog fractuurrisico

Highlight van ASBMR 2020: Treat to Target

dec 2020 | Osteoporose

Lees meer over Highlight van ASBMR 2020: Treat to Target

Fractuurpreventie bij Glucocorticoïd-geïnduceerde Osteoporose – Standpunt NVR

dec 2020 | Osteoporose

Lees meer over Fractuurpreventie bij Glucocorticoïd-geïnduceerde Osteoporose – Standpunt NVR

Podcast: Christel Hendrieckx over de psychologische impact van hypoglykemie

okt 2020 | Diabetes

Lees meer over Podcast: Christel Hendrieckx over de psychologische impact van hypoglykemie
Geen digitale kranten gevonden.