Effectiviteit eenmaal wekelijks insuline icodec gelijk aan eenmaal dagelijks insuline glargine U100

Delen via:
EASD 2020

Insuline icodec is de eerste insulineanaloog die dankzij de lange halfwaardetijd (ca. 196 uur) eenmaal wekelijks toegediend kan worden. Uit de fase II-studie met icodec blijkt deze nieuwe insuline net zo effectief als eenmaal dagelijks insuline glargine U100. De resultaten zijn gepresenteerd tijdens de 56th EASD Virtual Meeting en gelijktijdig gepubliceerd in The New England Journal of Medicine.

In een 26 weken durende studie zijn de effectiviteit en veiligheid onderzocht van insuline icodec bij type 2-diabetespatiënten die niet eerder insuline gebruikten en die hun bloedglucosewaarden met metformine en/of een DPP-4-remmer onvoldoende onder controle kregen (HbA1c 54-80 mmol/mol, 7,0-9,5%). De aanvangsdoses waren respectievelijk 70 eenheden insuline icodec per week en 10 eenheden IGlar U100 per dag, met wekelijkse titratie tot een zelfgemeten bloedglucosewaarde voor het ontbijt van 3,9-6,0 mmol/l.

Resultaten

247 patiënten zijn gerandomiseerd naar icodec (n = 125) of IGlar U100 (n = 122). De patiëntkarakteristieken waren vergelijkbaar: gemiddelde leeftijd 59,6 jaar, diabetesduur 9,7 jaar, BMI 31,3 kg/m2 en nuchtere plasmaglucose (FPG) 10,0 mmol/l. De gemiddelde HbA1c-waarden waren respectievelijk 65 mmol/mol (8,1%) en 64 mmol/mol (8,0%) voor de icodec- en de IGlar U100-groepen. Na 26 weken was het HbA1c 50 mmol/mol (6,7%) met icodec en 52 mmol/mol (6,9%) met IGlar U100. De gemiddelde FPG in week 26 was 6,84 mmol/l met icodec en 7,05 mmol/l met IGlar U100 (ETD –0,22 mmol/l; 95%-BI –0,66; 0,23).

Insulinedoses en hypoglykemieën

De gemiddelde wekelijkse insulinedosis tijdens de laatste twee weken van de behandeling was 229 eenheden icodec en 284 eenheden IGlar U100 (geschatte behandelingsratio 0,81; 95%-BI 0,69; 0,94). Het aantal hypoglykemieën (< 3,0 mmol/l) en ernstige hypoglykemieën was laag (53 en 46 voorvallen per 100 patiëntjaren voor respectievelijk icodec en IGlar U100). Dit verschil was niet statistisch significant (p = 0,85).

Bronnen:

  1. Rosenstock J, et al. Once-weekly insulin for type 2 diabetes without previous insulin treatment. Published September 22, 2020, at NEJM.org. DOI: 10.1056/NEJMoa2022474.
  2. Rosenstock J. Once-weekly basal insulin icodec offers comparable efficacy and safety vs once-daily insulin glargine U100 in insulin naive patients with type 2 diabetes inadequately controlled on OADs. 56th EASD Virtual Meeting 2020. Abstract: https://www.easd.org/virtualmeeting/home.html#!resources/once-weekly-basal-insulin-icodec-offers-comparable-efficacy-and-safety-vs-once-daily-insulin-glargine-u100-in-insulin-naive-patients-with-type-2-diabetes-inadequately-controlled-on-oads-5cd2a97c-a70e-41e3-9ed1-f14dba6e0247.

Epiploïsch vetweefsel heeft voorheen niet erkende rol bij insulineresistentie

okt 2021

Lees meer over Epiploïsch vetweefsel heeft voorheen niet erkende rol bij insulineresistentie

Associatie tussen granuloma annulare, diabetes, hyperlipidemie en auto-immuunziekten

okt 2021 | RA, SLE

Lees meer over Associatie tussen granuloma annulare, diabetes, hyperlipidemie en auto-immuunziekten

Lager risico op dementie voor mensen met diabetes die risicofactoren onder controle houden

okt 2021 | Dementie

Lees meer over Lager risico op dementie voor mensen met diabetes die risicofactoren onder controle houden

FIGARO: Waar past finerenon in de behandeling van diabetische nierziekte?

sep 2021 | Chronische nierschade, Endocrinologie

Lees meer over FIGARO: Waar past finerenon in de behandeling van diabetische nierziekte?

Openheid heelt meer dan u denkt

sep 2021

Lees meer over Openheid heelt meer dan u denkt

Positieve effecten van finerenon op diabetische nefropathie, maar ook nog vragen

aug 2021 | Chronische nierschade

Lees meer over Positieve effecten van finerenon op diabetische nefropathie, maar ook nog vragen

DM2 Pubquiz

12 okt 2021 om 20:00 | Endocrinologie

Lees meer over DM2 Pubquiz

EASD Highlights 2021

11 okt 2021 om 20:30 | Endocrinologie, Hartfalen

Lees meer over EASD Highlights 2021

ADA Highlights 2021

5 jul 2021 om 20:30

Lees meer over ADA Highlights 2021

Ernstige hypoglykemie; het bespreken waard

2 jun 2021 | Kinderen

Lees meer over Ernstige hypoglykemie; het bespreken waard

EASD Highlights 2020

22 dec 2020

Lees meer over EASD Highlights 2020

ADA Highlights 2020

29 jun 2020 om 20:30

Lees meer over ADA Highlights 2020

EASD Highlights 2019

10 okt 2019 om 20:30

Lees meer over EASD Highlights 2019

ADA Highlights 2019

1 jul 2019 om 20:30

Lees meer over ADA Highlights 2019

Diabetische voet; een nieuwe multidisciplinaire richtlijn

3 okt 2018 om 20:30

Lees meer over Diabetische voet; een nieuwe multidisciplinaire richtlijn

Persoonsgerichte diabeteszorg en preventie

Lees meer over Persoonsgerichte diabeteszorg en preventie

E-learning over de nieuwe NHG-Standaard Diabetes mellitus type 2 (2018)

Lees meer over E-learning over de nieuwe NHG-Standaard Diabetes mellitus type 2 (2018)

NDF-nascholing: Cardiorenale complicaties bij DM Type 2

woensdag 1 dec 2021 van 18:30 tot 21:00

Lees meer over NDF-nascholing: Cardiorenale complicaties bij DM Type 2

Behandeling van type 1-diabetes: ADA/EASD-consensusrapport

Lees meer
Lees meer over Behandeling van type 1-diabetes: ADA/EASD-consensusrapport

In 1,5 uur op de hoogte van het EASD-congres

Lees meer
Lees meer over In 1,5 uur op de hoogte van het EASD-congres

Medicijn tegen osteoporose vermindert risico op type 2-diabetes

Lees meer
Lees meer over Medicijn tegen osteoporose vermindert risico op type 2-diabetes

Hypoglykemieën verhogen risico op complicaties

Lees meer
Lees meer over Hypoglykemieën verhogen risico op complicaties

SGLT-2-remmers ook veilig voor diabetespatiënten > 70 jaar

Lees meer
Lees meer over SGLT-2-remmers ook veilig voor diabetespatiënten > 70 jaar

Nieuwe data uit analyse van 60 studies naar de relatie tussen COVID-19 en diabetes

Lees meer
Lees meer over Nieuwe data uit analyse van 60 studies naar de relatie tussen COVID-19 en diabetes

Zorgwekkende toename type 2-diabetes en chronische nierziekte binnen 5 jaar

Lees meer
Lees meer over Zorgwekkende toename type 2-diabetes en chronische nierziekte binnen 5 jaar

Positieve resultaten combinatietherapie insuline en SGLT-2-remmer

Lees meer
Lees meer over Positieve resultaten combinatietherapie insuline en SGLT-2-remmer

COVID-19 verandert de functie van insulineproducerende bètacellen

Lees meer
Lees meer over COVID-19 verandert de functie van insulineproducerende bètacellen

Podcast: Christel Hendrieckx over de psychologische impact van hypoglykemie

okt 2020

Lees meer over Podcast: Christel Hendrieckx over de psychologische impact van hypoglykemie

Podcast: William Polonsky over de impact van 'diabetes distress' op welzijn en glucoseregulatie

okt 2020

Lees meer over Podcast: William Polonsky over de impact van 'diabetes distress' op welzijn en glucoseregulatie

Frank Snoek over de rol van de EASD-studiegroep Psychosocial Aspects of Diabetes

sep 2020

Lees meer over Frank Snoek over de rol van de EASD-studiegroep Psychosocial Aspects of Diabetes

Neuropathische pijn bij diabetes

feb 2020

Lees meer over Neuropathische pijn bij diabetes