Effectiviteit eenmaal wekelijks insuline icodec gelijk aan eenmaal dagelijks insuline glargine U100

Delen via:
EASD 2020

Insuline icodec is de eerste insulineanaloog die dankzij de lange halfwaardetijd (ca. 196 uur) eenmaal wekelijks toegediend kan worden. Uit de fase II-studie met icodec blijkt deze nieuwe insuline net zo effectief als eenmaal dagelijks insuline glargine U100. De resultaten zijn gepresenteerd tijdens de 56th EASD Virtual Meeting en gelijktijdig gepubliceerd in The New England Journal of Medicine.

In een 26 weken durende studie zijn de effectiviteit en veiligheid onderzocht van insuline icodec bij type 2-diabetespatiënten die niet eerder insuline gebruikten en die hun bloedglucosewaarden met metformine en/of een DPP-4-remmer onvoldoende onder controle kregen (HbA1c 54-80 mmol/mol, 7,0-9,5%). De aanvangsdoses waren respectievelijk 70 eenheden insuline icodec per week en 10 eenheden IGlar U100 per dag, met wekelijkse titratie tot een zelfgemeten bloedglucosewaarde voor het ontbijt van 3,9-6,0 mmol/l.

Resultaten

247 patiënten zijn gerandomiseerd naar icodec (n = 125) of IGlar U100 (n = 122). De patiëntkarakteristieken waren vergelijkbaar: gemiddelde leeftijd 59,6 jaar, diabetesduur 9,7 jaar, BMI 31,3 kg/m2 en nuchtere plasmaglucose (FPG) 10,0 mmol/l. De gemiddelde HbA1c-waarden waren respectievelijk 65 mmol/mol (8,1%) en 64 mmol/mol (8,0%) voor de icodec- en de IGlar U100-groepen. Na 26 weken was het HbA1c 50 mmol/mol (6,7%) met icodec en 52 mmol/mol (6,9%) met IGlar U100. De gemiddelde FPG in week 26 was 6,84 mmol/l met icodec en 7,05 mmol/l met IGlar U100 (ETD –0,22 mmol/l; 95%-BI –0,66; 0,23).

Insulinedoses en hypoglykemieën

De gemiddelde wekelijkse insulinedosis tijdens de laatste twee weken van de behandeling was 229 eenheden icodec en 284 eenheden IGlar U100 (geschatte behandelingsratio 0,81; 95%-BI 0,69; 0,94). Het aantal hypoglykemieën (< 3,0 mmol/l) en ernstige hypoglykemieën was laag (53 en 46 voorvallen per 100 patiëntjaren voor respectievelijk icodec en IGlar U100). Dit verschil was niet statistisch significant (p = 0,85).

Bronnen:

  1. Rosenstock J, et al. Once-weekly insulin for type 2 diabetes without previous insulin treatment. Published September 22, 2020, at NEJM.org. DOI: 10.1056/NEJMoa2022474.
  2. Rosenstock J. Once-weekly basal insulin icodec offers comparable efficacy and safety vs once-daily insulin glargine U100 in insulin naive patients with type 2 diabetes inadequately controlled on OADs. 56th EASD Virtual Meeting 2020. Abstract: https://www.easd.org/virtualmeeting/home.html#!resources/once-weekly-basal-insulin-icodec-offers-comparable-efficacy-and-safety-vs-once-daily-insulin-glargine-u100-in-insulin-naive-patients-with-type-2-diabetes-inadequately-controlled-on-oads-5cd2a97c-a70e-41e3-9ed1-f14dba6e0247.

Winnaars Het Beste Diabetesidee 2023

sep 2023 | Diabetes

Lees meer over Winnaars Het Beste Diabetesidee 2023

Sluis dure geneesmiddelen beperkt verdringing andere goede zorg

aug 2023

Lees meer over Sluis dure geneesmiddelen beperkt verdringing andere goede zorg

Bariatrische chirurgie geschikt voor mensen met hiv en obesitas

aug 2023 | HIV, Virale infecties

Lees meer over Bariatrische chirurgie geschikt voor mensen met hiv en obesitas

Genetische varianten voorspellen respons op teriparatide

aug 2023 | Osteoporose

Lees meer over Genetische varianten voorspellen respons op teriparatide

Podcast: ERA Highlights 2023

aug 2023 | Dialyse, Niertransplantatie

Lees meer over Podcast: ERA Highlights 2023

Biomarkers voor het mechanisme achter SGLT2-remming in de nieren

jul 2023 | Chronische nierschade, Diabetes, Hartfalen

Lees meer over Biomarkers voor het mechanisme achter SGLT2-remming in de nieren

ASN Highlights 2023

28 nov 2023 om 20:30 | Chronische nierschade, Diabetes

Lees meer over ASN Highlights 2023

EASD Highlights 2023

15 nov 2023 om 20:00 | Diabetes

Lees meer over EASD Highlights 2023

ERA Highlights 2023

11 jul 2023 om 20:00 | Dialyse, Niertransplantatie

Lees meer over ERA Highlights 2023

'Wat is de toegevoegde waarde om ook het darmhormoon GIP te activeren?'

3 jul 2023 om 20:00 | Diabetes

Lees meer over 'Wat is de toegevoegde waarde om ook het darmhormoon GIP te activeren?'

Optimaal teamwork bij de DM2-patiënt met zeer hoog risico

30 mrt 2023 om 20:30 | Chronische nierschade, Diabetes, Hartfalen

Lees meer over Optimaal teamwork bij de DM2-patiënt met zeer hoog risico

EASD Highlights 2022

6 jan 2023 | Diabetes

Lees meer over EASD Highlights 2022

Masterclass Diabetes: Pijn & Polyfarmacie

20 okt 2022 | Diabetes

Lees meer over Masterclass Diabetes: Pijn & Polyfarmacie

Webcast Immuuntherapie: herkennen van bijwerkingen en acties voor de niet-oncoloog

12 okt 2022 | Immuuntherapie

Lees meer over Webcast Immuuntherapie: herkennen van bijwerkingen en acties voor de niet-oncoloog

Gewone symptomen van zeldzame ziekten

27 sep 2022

Lees meer over Gewone symptomen van zeldzame ziekten

NDF Nascholing – Preventieve voetzorg bij diabetes

Diabetes

Lees meer over NDF Nascholing – Preventieve voetzorg bij diabetes

Eerste hulp bij diabetisch voetulcus – een multidisciplinaire NDF nascholing

Diabetes

Lees meer over Eerste hulp bij diabetisch voetulcus – een multidisciplinaire NDF nascholing

Persoonsgerichte diabeteszorg en preventie

Diabetes

Lees meer over Persoonsgerichte diabeteszorg en preventie

Het Diabetes Jaargesprek; middel om zorg op maat bij diabetes te leveren

maandag 3 okt 2022 tot dinsdag 1 jan 2030 | Diabetes

Lees meer over Het Diabetes Jaargesprek; middel om zorg op maat bij diabetes te leveren

EASD in ORANJE 2023

dinsdag 3 okt 2023 van 18:00 tot 22:00 | Diabetes

Lees meer over EASD in ORANJE 2023

Regionale nascholingen Osteoporose en Fractuurpreventie: Wat is nieuw in de richtlijn?

maandag 6 nov 2023 tot donderdag 30 nov 2023 | Osteoporose, Ouderen, Overig

Lees meer over Regionale nascholingen Osteoporose en Fractuurpreventie: Wat is nieuw in de richtlijn?

Focused update van de HF-richtlijnen

aug 2023 | Chronische nierschade, Diabetes, Hartfalen

Lees meer over Focused update van de HF-richtlijnen

Semaglutide reduceert symptomen bij obese HFpEF-patiënten

aug 2023 | Hartfalen

Lees meer over Semaglutide reduceert symptomen bij obese HFpEF-patiënten

Integraseremmers verhogen kans op diabetes

jul 2023 | Diabetes, HIV

Lees meer over Integraseremmers verhogen kans op diabetes

Patiënten met ischemische beroerte zonder susceptibility vessel sign zijn op lange termijn slechter af

jul 2023 | Diabetes, Neuro-vasculair

Lees meer over Patiënten met ischemische beroerte zonder susceptibility vessel sign zijn op lange termijn slechter af

Met AI de progressie van diabetische retinopathie voorspellen

jun 2023 | Diabetes, Netvliesafwijkingen

Lees meer over Met AI de progressie van diabetische retinopathie voorspellen

Wekelijks GIP/GLP1-receptoragonist of insuline lispro?

jun 2023 | Diabetes

Lees meer over Wekelijks GIP/GLP1-receptoragonist of insuline lispro?

Neuro-imaging brengt cognitieve achteruitgang in beeld bij lange diabetesduur

jun 2023 | Diabetes

Lees meer over Neuro-imaging brengt cognitieve achteruitgang in beeld bij lange diabetesduur

Screening bij kinderen voorspelt microvasculaire diabetescomplicaties

jun 2023 | Diabetes, Netvliesafwijkingen

Lees meer over Screening bij kinderen voorspelt microvasculaire diabetescomplicaties

Meer samenwerking leidt tot effectievere inzet evidence-based medicatie

jun 2023 | Atherosclerose, Diabetes

Lees meer over Meer samenwerking leidt tot effectievere inzet evidence-based medicatie

Podcast: ERA Highlights 2023

aug 2023 | Dialyse, Niertransplantatie

Lees meer over Podcast: ERA Highlights 2023

De inzet van farmacotherapie bij obesitas: de aanpak in Canada

nov 2021

Lees meer over De inzet van farmacotherapie bij obesitas: de aanpak in Canada

Podcast: Christel Hendrieckx over de psychologische impact van hypoglykemie

okt 2020 | Diabetes

Lees meer over Podcast: Christel Hendrieckx over de psychologische impact van hypoglykemie

Podcast: William Polonsky over de impact van 'diabetes distress' op welzijn en glucoseregulatie

okt 2020 | Diabetes

Lees meer over Podcast: William Polonsky over de impact van 'diabetes distress' op welzijn en glucoseregulatie

Frank Snoek over de rol van de EASD-studiegroep Psychosocial Aspects of Diabetes

sep 2020 | Diabetes

Lees meer over Frank Snoek over de rol van de EASD-studiegroep Psychosocial Aspects of Diabetes

Neuropathische pijn bij diabetes

feb 2020 | Diabetes

Lees meer over Neuropathische pijn bij diabetes
Geen digitale kranten gevonden.