Effectiviteit eenmaal wekelijks insuline icodec gelijk aan eenmaal dagelijks insuline glargine U100

Delen via:

Insuline icodec is de eerste insulineanaloog die dankzij de lange halfwaardetijd (ca. 196 uur) eenmaal wekelijks toegediend kan worden. Uit de fase II-studie met icodec blijkt deze nieuwe insuline net zo effectief als eenmaal dagelijks insuline glargine U100. De resultaten zijn gepresenteerd tijdens de 56th EASD Virtual Meeting en gelijktijdig gepubliceerd in The New England Journal of Medicine.

In een 26 weken durende studie zijn de effectiviteit en veiligheid onderzocht van insuline icodec bij type 2-diabetespatiënten die niet eerder insuline gebruikten en die hun bloedglucosewaarden met metformine en/of een DPP-4-remmer onvoldoende onder controle kregen (HbA1c 54-80 mmol/mol, 7,0-9,5%). De aanvangsdoses waren respectievelijk 70 eenheden insuline icodec per week en 10 eenheden IGlar U100 per dag, met wekelijkse titratie tot een zelfgemeten bloedglucosewaarde voor het ontbijt van 3,9-6,0 mmol/l.

Resultaten

247 patiënten zijn gerandomiseerd naar icodec (n = 125) of IGlar U100 (n = 122). De patiëntkarakteristieken waren vergelijkbaar: gemiddelde leeftijd 59,6 jaar, diabetesduur 9,7 jaar, BMI 31,3 kg/m2 en nuchtere plasmaglucose (FPG) 10,0 mmol/l. De gemiddelde HbA1c-waarden waren respectievelijk 65 mmol/mol (8,1%) en 64 mmol/mol (8,0%) voor de icodec- en de IGlar U100-groepen. Na 26 weken was het HbA1c 50 mmol/mol (6,7%) met icodec en 52 mmol/mol (6,9%) met IGlar U100. De gemiddelde FPG in week 26 was 6,84 mmol/l met icodec en 7,05 mmol/l met IGlar U100 (ETD –0,22 mmol/l; 95%-BI –0,66; 0,23).

Insulinedoses en hypoglykemieën

De gemiddelde wekelijkse insulinedosis tijdens de laatste twee weken van de behandeling was 229 eenheden icodec en 284 eenheden IGlar U100 (geschatte behandelingsratio 0,81; 95%-BI 0,69; 0,94). Het aantal hypoglykemieën (< 3,0 mmol/l) en ernstige hypoglykemieën was laag (53 en 46 voorvallen per 100 patiëntjaren voor respectievelijk icodec en IGlar U100). Dit verschil was niet statistisch significant (p = 0,85).

Bronnen:

  1. Rosenstock J, et al. Once-weekly insulin for type 2 diabetes without previous insulin treatment. Published September 22, 2020, at NEJM.org. DOI: 10.1056/NEJMoa2022474.
  2. Rosenstock J. Once-weekly basal insulin icodec offers comparable efficacy and safety vs once-daily insulin glargine U100 in insulin naive patients with type 2 diabetes inadequately controlled on OADs. 56th EASD Virtual Meeting 2020. Abstract: https://www.easd.org/virtualmeeting/home.html#!resources/once-weekly-basal-insulin-icodec-offers-comparable-efficacy-and-safety-vs-once-daily-insulin-glargine-u100-in-insulin-naive-patients-with-type-2-diabetes-inadequately-controlled-on-oads-5cd2a97c-a70e-41e3-9ed1-f14dba6e0247.

Dat bepaal je zelf - Tien jaar strijden voor een nieuwe Donorwet

feb 2021 |

Lees meer over Dat bepaal je zelf - Tien jaar strijden voor een nieuwe Donorwet

Glucoseverlagende medicatie effectief bij NAFLD

feb 2021 |

Lees meer over Glucoseverlagende medicatie effectief bij NAFLD

Diabetes en gewichtsverandering verhogen het risico op pancreascarcinoom

okt 2020 |

Lees meer over Diabetes en gewichtsverandering verhogen het risico op pancreascarcinoom

DECO-studie: minder beenamputaties bij diabetespatiënten

okt 2020 |

Lees meer over DECO-studie: minder beenamputaties bij diabetespatiënten

Podcast: Christel Hendrieckx over de psychologische impact van hypoglykemie

okt 2020 |

Lees meer over Podcast: Christel Hendrieckx over de psychologische impact van hypoglykemie

Effect van gewichtsverlies op ernst obstructieve slaapapneu: 10-jaar Sleep AHEAD

okt 2020 |

Lees meer over Effect van gewichtsverlies op ernst obstructieve slaapapneu: 10-jaar Sleep AHEAD

Ernstige hypoglykemie; het bespreken waard - 19 maart

19 mrt 2021 om 12:30 | Diabetes

Lees meer over Ernstige hypoglykemie; het bespreken waard - 19 maart

Ernstige hypoglykemie; het bespreken waard

16 mrt 2021 | Diabetes

Lees meer over Ernstige hypoglykemie; het bespreken waard

EASD Highlights 2020

22 dec 2020 | Diabetes

Lees meer over EASD Highlights 2020

ADA Highlights 2020

29 jun 2020 om 20:30 | Diabetes

Lees meer over ADA Highlights 2020

EASD Highlights 2019

10 okt 2019 om 20:30 | Diabetes

Lees meer over EASD Highlights 2019

ADA Highlights 2019

1 jul 2019 om 20:30 | Diabetes

Lees meer over ADA Highlights 2019

Diabetische voet; een nieuwe multidisciplinaire richtlijn

3 okt 2018 om 20:30 | Diabetes

Lees meer over Diabetische voet; een nieuwe multidisciplinaire richtlijn

Diabetes Mellitus Type 2: nieuwe richtlijnen voor de huisarts

12 jul 2018 om 20:30 | Diabetes

Lees meer over Diabetes Mellitus Type 2: nieuwe richtlijnen voor de huisarts

Cardiovasculaire risico’s voor patiënten met diabetes type 2

1 jun 2018 | Diabetes

Lees meer over Cardiovasculaire risico’s voor patiënten met diabetes type 2

Persoonsgerichte diabeteszorg en preventie

Diabetes

Lees meer over Persoonsgerichte diabeteszorg en preventie

E-learning over de nieuwe NHG-Standaard Diabetes mellitus type 2 (2018)

Diabetes

Lees meer over E-learning over de nieuwe NHG-Standaard Diabetes mellitus type 2 (2018)
Er zijn geen bijeenkomsten gevonden.

Diabetespatiënten met nierziekte hebben profijt van finerenon

Lees meer
Lees meer over Diabetespatiënten met nierziekte hebben profijt van finerenon

Gewichtsverlies reduceert risico op hartfalen bij DM II en overgewicht

Lees meer
Lees meer over Gewichtsverlies reduceert risico op hartfalen bij DM II en overgewicht

Gemiddelde bloedglucosewaarde meten in traanvocht

Lees meer
Lees meer over Gemiddelde bloedglucosewaarde meten in traanvocht

GLP-1-receptoragonist semaglutide effectief in de strijd tegen overgewicht

Lees meer
Lees meer over GLP-1-receptoragonist semaglutide effectief in de strijd tegen overgewicht

Perifere neuropathie in vroeg stadium type 2-diabetes verhoogt risico op cardiovasculaire ziekten en mortaliteit

Lees meer
Lees meer over Perifere neuropathie in vroeg stadium type 2-diabetes verhoogt risico op cardiovasculaire ziekten en mortaliteit

Dapagliflozine verlaagt risico op overlijden en nierfalen bij patiënten met chronische nierziekte met of zonder type 2-diabetes

Lees meer
Lees meer over Dapagliflozine verlaagt risico op overlijden en nierfalen bij patiënten met chronische nierziekte met of zonder type 2-diabetes

Slechts 20% van de T2D-patiënten met ASCVD krijgt bloedglucoseverlagende medicatie met bewezen cardiovasculaire voordelen

Lees meer
Lees meer over Slechts 20% van de T2D-patiënten met ASCVD krijgt bloedglucoseverlagende medicatie met bewezen cardiovasculaire voordelen

Vijf jaar SGLT2-remmers: een overview

Lees meer
Lees meer over Vijf jaar SGLT2-remmers: een overview

Meerwaarde van digital health tijdens en na de coronapandemie

Lees meer
Lees meer over Meerwaarde van digital health tijdens en na de coronapandemie

Podcast: Christel Hendrieckx over de psychologische impact van hypoglykemie

okt 2020 |

Lees meer over Podcast: Christel Hendrieckx over de psychologische impact van hypoglykemie

Podcast: William Polonsky over de impact van 'diabetes distress' op welzijn en glucoseregulatie

okt 2020 |

Lees meer over Podcast: William Polonsky over de impact van 'diabetes distress' op welzijn en glucoseregulatie

Frank Snoek over de rol van de EASD-studiegroep Psychosocial Aspects of Diabetes

sep 2020 |

Lees meer over Frank Snoek over de rol van de EASD-studiegroep Psychosocial Aspects of Diabetes

Neuropathische pijn bij diabetes

feb 2020 |

Lees meer over Neuropathische pijn bij diabetes