Empagliflozine bij hartfalen met gepreserveerde ejectiefractie

Delen via:
ASN 2021

Resultaten van de EMPEROR-Preserved-studie – die vorige maand in The New England Journal of Medicine verschenen – tonen aan dat de SGLT2-remmer empagliflozine leidt tot betere cardiovasculaire uitkomsten en een tragere nierfunctiedaling in patiënten met hartfalen met gepreserveerde ejectiefractie (HFpEF).

Vorig jaar werd in de EMPEROR-Reduced-trial gevonden dat empagliflozine het risico op ziekenhuisopname voor hartfalen verlaagt bij patiënten met hartfalen met verminderde ejectiefractie (HFrEF), maar effecten bij patiënten met HFpEF waren nog onzeker. Volgens hoofdonderzoeker Faiez Zannad (Université de Lorraine, Inserm INI-CRCT, Frankrijk) zijn de nieuwe resultaten juist daarom zo belangrijk. Hij stelt dat empagliflozine het eerste medicijn is dat een consistente verbetering in cardiovasculaire uitkomsten geeft en bovendien de nierfunctiedaling vertraagt, ongeacht de nierfunctie op baseline, de ejectiefractie en aan- of afwezigheid van diabetes.

In de dubbelblinde EMPEROR-Preserved-studie werden 5988 patiënten met klasse II-IV-hartfalen en een ejectiefractie > 40% gerandomiseerd naar empagliflozine (10 mg, 1 d.d.; n = 2997) of placebo (n = 2991), naast de gebruikelijke behandeling. Ruim de helft van hen (53%) had CNS. De primaire uitkomst was een gecombineerde uitkomstmaat voor cardiovasculaire sterfte en ziekenhuisopname voor hartfalen en de secundaire uitkomsten ziekenhuisopname voor hartfalen en eGFR-verandering.

Tijdens de follow-upperiode (mediane duur 26,2 maanden) kwam de primaire uitkomst voor bij 415 patiënten (13,8%) in de empagliflozine-groep en 511 (17,1%) in de placebogroep (HR 0,79; 95%-BI 0,69-0,90). Dit effect was vooral toe te schrijven aan een lager risico op ziekenhuisopname voor hartfalen met empagliflozine (407 opnames versus 541 met placebo, HR 0,73; 95%-BI 0,61-0,88). De nierfunctie nam minder af met empagliflozine vergeleken met placebo (verschil 1,36 ml/min/1,73 m2/jaar; p < 0,001). De effecten van empagliflozine leken consistent voor patiënten met en zonder diabetes. Subgroepanalyses lieten bovendien zien dat de voordelige effecten golden ongeacht nierfunctie en de aan- of afwezigheid van CNS.

Bronnen:

  1. Zannad F, et al. EMPEROR-Preserved: Empagliflozin and outcomes in heart failure with a preserved ejection fraction and CKD. ASN Kidney Week 2021, High Impact Clinical Trials session.
  2. Anker SD, Butler J, Filippatos G, et al. Empagliflozin in heart failure with a preserved ejection fraction. N Engl J Med. 2021;385:1451-61.

Promotie: Magnesium om cardiovasculaire complicaties te verminderen

feb 2023 | Chronische nierschade, Dialyse

Lees meer over Promotie: Magnesium om cardiovasculaire complicaties te verminderen

Iris Beldhuis onderzoekt hartfalen en nierproblemen

feb 2023 | Chronische nierschade, Hartfalen

Lees meer over Iris Beldhuis onderzoekt hartfalen en nierproblemen

Vertrouwen in de zorg gedaald bij mensen met chronische ziekte

feb 2023

Lees meer over Vertrouwen in de zorg gedaald bij mensen met chronische ziekte

Kan inzet van apotheker therapietrouw voor fosfaatbinders verbeteren?

feb 2023 | Dialyse

Lees meer over Kan inzet van apotheker therapietrouw voor fosfaatbinders verbeteren?

De proximale tubulusepitheelcel

feb 2023 | Chronische nierschade

Lees meer over De proximale tubulusepitheelcel

Zuurbelasting via de voeding en transplantaatuitkomsten

feb 2023 | Niertransplantatie

Lees meer over Zuurbelasting via de voeding en transplantaatuitkomsten

Live webcast Optimaal teamwork bij de DM2-patiënt met zeer hoog risico

30 mrt 2023 om 20:30 | Chronische nierschade, Diabetes, Hartfalen

Lees meer over Live webcast Optimaal teamwork bij de DM2-patiënt met zeer hoog risico

CMV-infecties bij post-transplantatiepatiënten; een behandellandschap in ontwikkeling

14 mrt 2023 om 20:00 | Stamceltransplantatie, Virale infecties

Lees meer over CMV-infecties bij post-transplantatiepatiënten; een behandellandschap in ontwikkeling

Recidiverende nierstenen: diagnostiek en behandeling vereist een multidisciplinaire aanpak!

14 mrt 2023

Lees meer over Recidiverende nierstenen: diagnostiek en behandeling vereist een multidisciplinaire aanpak!

Expertdebat SLE en lupus nefritis - Deel 2

21 dec 2022 | Immuuntherapie, SLE

Lees meer over Expertdebat SLE en lupus nefritis - Deel 2

ASN Highlights 2022

1 dec 2022 om 20:30 | Chronische nierschade, Niertransplantatie, SLE

Lees meer over ASN Highlights 2022

Alledaagse nefrologie; casuïstiek met een staartje

9 nov 2022 om 20:00 | Diabetes, Niertransplantatie

Lees meer over Alledaagse nefrologie; casuïstiek met een staartje

Webcast Immuuntherapie: herkennen van bijwerkingen en acties voor de niet-oncoloog

12 okt 2022 | Immuuntherapie

Lees meer over Webcast Immuuntherapie: herkennen van bijwerkingen en acties voor de niet-oncoloog

Vaccinatiezorg voor medische risicogroepen

11 aug 2022 | HIV

Lees meer over Vaccinatiezorg voor medische risicogroepen

ERA Highlights 2022

29 jun 2022 om 20:00 | Acuut nierfalen, Chronische nierschade

Lees meer over ERA Highlights 2022
Er zijn geen e-learnings gevonden.

ERA in ORANJE 2023

vrijdag 16 jun 2023 van 18:00 tot 21:45 | Chronische nierschade

Lees meer over ERA in ORANJE 2023

Betere kwaliteit van leven na 30 dagen bij RAPN versus OPN

Lees meer
Lees meer over Betere kwaliteit van leven na 30 dagen bij RAPN versus OPN

Rivaroxaban vermindert nadelige renale uitkomsten en sterfte versus VKA’s

Lees meer
Lees meer over Rivaroxaban vermindert nadelige renale uitkomsten en sterfte versus VKA’s

Detectie van lupusnefritis bij patiënten met SLE en een initiële diagnose van lichte proteïnurie

Lees meer
Lees meer over Detectie van lupusnefritis bij patiënten met SLE en een initiële diagnose van lichte proteïnurie

Snelle diagnose BRASH-syndroom cruciaal

Lees meer
Lees meer over Snelle diagnose BRASH-syndroom cruciaal

Grote meta-analyse bevestigt gunstige effecten SGLT2-remmers

Lees meer
Lees meer over Grote meta-analyse bevestigt gunstige effecten SGLT2-remmers

Automatische, elektronische waarschuwing voor medicatiegebruik bij acuut nierfalen

Lees meer
Lees meer over Automatische, elektronische waarschuwing voor medicatiegebruik bij acuut nierfalen

MAU868 voor de behandeling van BK-virus bij niertransplantatiepatiënten

Lees meer
Lees meer over MAU868 voor de behandeling van BK-virus bij niertransplantatiepatiënten

Empagliflozine bij patiënten met chronische nierschade

Lees meer
Lees meer over Empagliflozine bij patiënten met chronische nierschade

State-of-the-art lecture xenotransplantatie: het onmogelijke mogelijk maken

Lees meer
Lees meer over State-of-the-art lecture xenotransplantatie: het onmogelijke mogelijk maken

Maximale RAAS-blokkade bij CKD-patiënten met (risico op) hyperkaliëmie

nov 2020

Lees meer over Maximale RAAS-blokkade bij CKD-patiënten met (risico op) hyperkaliëmie

MedNet Nefrologie 2022-03

dec 2022

Lees meer over MedNet Nefrologie 2022-03

MedNet Nefrologie 2022-02

jul 2022

Lees meer over MedNet Nefrologie 2022-02

MedNet Nefrologie 2022-01

apr 2022

Lees meer over MedNet Nefrologie 2022-01