Empagliflozine bij hartfalen met gepreserveerde ejectiefractie

Delen via:
ASN 2021

Resultaten van de EMPEROR-Preserved-studie – die vorige maand in The New England Journal of Medicine verschenen – tonen aan dat de SGLT2-remmer empagliflozine leidt tot betere cardiovasculaire uitkomsten en een tragere nierfunctiedaling in patiënten met hartfalen met gepreserveerde ejectiefractie (HFpEF).

Vorig jaar werd in de EMPEROR-Reduced-trial gevonden dat empagliflozine het risico op ziekenhuisopname voor hartfalen verlaagt bij patiënten met hartfalen met verminderde ejectiefractie (HFrEF), maar effecten bij patiënten met HFpEF waren nog onzeker. Volgens hoofdonderzoeker Faiez Zannad (Université de Lorraine, Inserm INI-CRCT, Frankrijk) zijn de nieuwe resultaten juist daarom zo belangrijk. Hij stelt dat empagliflozine het eerste medicijn is dat een consistente verbetering in cardiovasculaire uitkomsten geeft en bovendien de nierfunctiedaling vertraagt, ongeacht de nierfunctie op baseline, de ejectiefractie en aan- of afwezigheid van diabetes.

In de dubbelblinde EMPEROR-Preserved-studie werden 5988 patiënten met klasse II-IV-hartfalen en een ejectiefractie > 40% gerandomiseerd naar empagliflozine (10 mg, 1 d.d.; n = 2997) of placebo (n = 2991), naast de gebruikelijke behandeling. Ruim de helft van hen (53%) had CNS. De primaire uitkomst was een gecombineerde uitkomstmaat voor cardiovasculaire sterfte en ziekenhuisopname voor hartfalen en de secundaire uitkomsten ziekenhuisopname voor hartfalen en eGFR-verandering.

Tijdens de follow-upperiode (mediane duur 26,2 maanden) kwam de primaire uitkomst voor bij 415 patiënten (13,8%) in de empagliflozine-groep en 511 (17,1%) in de placebogroep (HR 0,79; 95%-BI 0,69-0,90). Dit effect was vooral toe te schrijven aan een lager risico op ziekenhuisopname voor hartfalen met empagliflozine (407 opnames versus 541 met placebo, HR 0,73; 95%-BI 0,61-0,88). De nierfunctie nam minder af met empagliflozine vergeleken met placebo (verschil 1,36 ml/min/1,73 m2/jaar; p < 0,001). De effecten van empagliflozine leken consistent voor patiënten met en zonder diabetes. Subgroepanalyses lieten bovendien zien dat de voordelige effecten golden ongeacht nierfunctie en de aan- of afwezigheid van CNS.

Bronnen:

  1. Zannad F, et al. EMPEROR-Preserved: Empagliflozin and outcomes in heart failure with a preserved ejection fraction and CKD. ASN Kidney Week 2021, High Impact Clinical Trials session.
  2. Anker SD, Butler J, Filippatos G, et al. Empagliflozin in heart failure with a preserved ejection fraction. N Engl J Med. 2021;385:1451-61.

Betere medicatieveiligheid door nieuw systeem van belang voor nierpatiënten

mei 2022 | Chronische nierschade

Lees meer over Betere medicatieveiligheid door nieuw systeem van belang voor nierpatiënten

Is vroeg starten met dialyse de moeite wel waard?

mei 2022 | Dialyse

Lees meer over Is vroeg starten met dialyse de moeite wel waard?

Daprodustat voor de behandeling van anemie bij dialysepatiënten

mei 2022 | Dialyse

Lees meer over Daprodustat voor de behandeling van anemie bij dialysepatiënten

Koninklijke onderscheiding voor UMCG hoogleraar Gerjan Navis

mei 2022 | Diabetes

Lees meer over Koninklijke onderscheiding voor UMCG hoogleraar Gerjan Navis

Ook bij eerdere stadia CNS minder cardiovasculaire events met finerenone

mei 2022 | Chronische nierschade, Diabetes, Hartfalen, Myocardinfarct

Lees meer over Ook bij eerdere stadia CNS minder cardiovasculaire events met finerenone

Nieuwe standaardwaarden voor nierfunctie pasgeboren baby’s

mei 2022 | Kinderen

Lees meer over Nieuwe standaardwaarden voor nierfunctie pasgeboren baby’s

Expert debat SLE en lupus nefritis - Deel 2

27 sep 2022 om 20:00 | Immuuntherapie, SLE

Lees meer over Expert debat SLE en lupus nefritis - Deel 2

ERA-EDTA Highlights 2022

29 jun 2022 om 20:00 | Acuut nierfalen, Chronische nierschade

Lees meer over ERA-EDTA Highlights 2022

Vaccinatiezorg voor medische risicogroepen

7 apr 2022 | HIV

Lees meer over Vaccinatiezorg voor medische risicogroepen

ASN Highlights 2021

15 feb 2022 | Chronische nierschade

Lees meer over ASN Highlights 2021

Webcast Long covid: wat weten we, wat kunt u verwachten, wat kunt u doen?

10 nov 2021 om 20:30

Lees meer over Webcast Long covid: wat weten we, wat kunt u verwachten, wat kunt u doen?

Expertdebat SLE en lupus nefritis

19 okt 2021 | SLE

Lees meer over Expertdebat SLE en lupus nefritis

ERA-EDTA Highlights

1 jul 2021 om 20:30

Lees meer over ERA-EDTA Highlights

RAAS-inhibitie anno 2021: wat is optimaal?

4 mei 2021 | Chronische nierschade

Lees meer over RAAS-inhibitie anno 2021: wat is optimaal?

The ART of Preventing Kidney Damage

12 apr 2021 om 20:00 | HIV, Virale infecties

Lees meer over The ART of Preventing Kidney Damage
Er zijn geen e-learnings gevonden.

Exchange Academy: Sharing the path in XLH, from child- to adulthood

donderdag 30 jun 2022 van 09:00 tot 17:00 | Kinderen, Orthopedie

Lees meer over Exchange Academy: Sharing the path in XLH, from child- to adulthood

Stoppen met onderhoudsbehandeling immuunsuppressiva bij lupusnefritis

Lees meer
Lees meer over Stoppen met onderhoudsbehandeling immuunsuppressiva bij lupusnefritis

Humorale respons bij nierpatiënten na derde dosis SARS-CoV-2-vaccin

Lees meer
Lees meer over Humorale respons bij nierpatiënten na derde dosis SARS-CoV-2-vaccin

Vergelijkbaar effect empagliflozine bij patiënten met en zonder AF

Lees meer
Lees meer over Vergelijkbaar effect empagliflozine bij patiënten met en zonder AF

Geen effect van natriumbicarbonaat op eGFR na niertransplantatie

Lees meer
Lees meer over Geen effect van natriumbicarbonaat op eGFR na niertransplantatie

Symptomen en symptoomlast voor en na de start van dialyse onder oudere patiënten

Lees meer
Lees meer over Symptomen en symptoomlast voor en na de start van dialyse onder oudere patiënten

Nieuwe prognostische tool voor patiëntoverleving na niertransplantatie

Lees meer
Lees meer over Nieuwe prognostische tool voor patiëntoverleving na niertransplantatie

Behandeling hartfalen bij chronische nierziekte is complex

Lees meer
Lees meer over Behandeling hartfalen bij chronische nierziekte is complex

Cystatine C-meting geeft betere risicostratificatie voor chronische nierschade

Lees meer
Lees meer over Cystatine C-meting geeft betere risicostratificatie voor chronische nierschade

De effecten van dapagliflozine gecombineerd met RAAS-remmers

Lees meer
Lees meer over De effecten van dapagliflozine gecombineerd met RAAS-remmers

Maximale RAAS-blokkade bij CKD-patiënten met (risico op) hyperkaliëmie

nov 2020

Lees meer over Maximale RAAS-blokkade bij CKD-patiënten met (risico op) hyperkaliëmie