Empagliflozine bij hartfalen met gepreserveerde ejectiefractie

Delen via:
ASN 2021

Resultaten van de EMPEROR-Preserved-studie – die vorige maand in The New England Journal of Medicine verschenen – tonen aan dat de SGLT2-remmer empagliflozine leidt tot betere cardiovasculaire uitkomsten en een tragere nierfunctiedaling in patiënten met hartfalen met gepreserveerde ejectiefractie (HFpEF).

Vorig jaar werd in de EMPEROR-Reduced-trial gevonden dat empagliflozine het risico op ziekenhuisopname voor hartfalen verlaagt bij patiënten met hartfalen met verminderde ejectiefractie (HFrEF), maar effecten bij patiënten met HFpEF waren nog onzeker. Volgens hoofdonderzoeker Faiez Zannad (Université de Lorraine, Inserm INI-CRCT, Frankrijk) zijn de nieuwe resultaten juist daarom zo belangrijk. Hij stelt dat empagliflozine het eerste medicijn is dat een consistente verbetering in cardiovasculaire uitkomsten geeft en bovendien de nierfunctiedaling vertraagt, ongeacht de nierfunctie op baseline, de ejectiefractie en aan- of afwezigheid van diabetes.

In de dubbelblinde EMPEROR-Preserved-studie werden 5988 patiënten met klasse II-IV-hartfalen en een ejectiefractie > 40% gerandomiseerd naar empagliflozine (10 mg, 1 d.d.; n = 2997) of placebo (n = 2991), naast de gebruikelijke behandeling. Ruim de helft van hen (53%) had CNS. De primaire uitkomst was een gecombineerde uitkomstmaat voor cardiovasculaire sterfte en ziekenhuisopname voor hartfalen en de secundaire uitkomsten ziekenhuisopname voor hartfalen en eGFR-verandering.

Tijdens de follow-upperiode (mediane duur 26,2 maanden) kwam de primaire uitkomst voor bij 415 patiënten (13,8%) in de empagliflozine-groep en 511 (17,1%) in de placebogroep (HR 0,79; 95%-BI 0,69-0,90). Dit effect was vooral toe te schrijven aan een lager risico op ziekenhuisopname voor hartfalen met empagliflozine (407 opnames versus 541 met placebo, HR 0,73; 95%-BI 0,61-0,88). De nierfunctie nam minder af met empagliflozine vergeleken met placebo (verschil 1,36 ml/min/1,73 m2/jaar; p < 0,001). De effecten van empagliflozine leken consistent voor patiënten met en zonder diabetes. Subgroepanalyses lieten bovendien zien dat de voordelige effecten golden ongeacht nierfunctie en de aan- of afwezigheid van CNS.

Bronnen:

  1. Zannad F, et al. EMPEROR-Preserved: Empagliflozin and outcomes in heart failure with a preserved ejection fraction and CKD. ASN Kidney Week 2021, High Impact Clinical Trials session.
  2. Anker SD, Butler J, Filippatos G, et al. Empagliflozin in heart failure with a preserved ejection fraction. N Engl J Med. 2021;385:1451-61.

Veel open vragen over Long covid en de beste ondersteuning van de patiënt

nov 2021

Lees meer over Veel open vragen over Long covid en de beste ondersteuning van de patiënt

Nieuw perspectief op niertransplantatie voor hooggeïmmuniseerde volwassenen

nov 2021 | Niertransplantatie

Lees meer over Nieuw perspectief op niertransplantatie voor hooggeïmmuniseerde volwassenen

Afstoting beter voorspellen met kunstmatige intelligentie

nov 2021 | Niertransplantatie

Lees meer over Afstoting beter voorspellen met kunstmatige intelligentie

Avacopan voor de behandeling van ANCA-geassocieerde vasculitis

nov 2021 | Chronische nierschade, Vaatlijden

Lees meer over Avacopan voor de behandeling van ANCA-geassocieerde vasculitis

COVID-19 en vaccinaties in Renine – Update oktober 2021

nov 2021 | Dialyse, Vaccinatie

Lees meer over COVID-19 en vaccinaties in Renine – Update oktober 2021

LUST-trial naar behandeling gebaseerd op longechografie bij hemodialysepatiënten met een hoog cardiovasculair risico

nov 2021 | Dialyse

Lees meer over LUST-trial naar behandeling gebaseerd op longechografie bij hemodialysepatiënten met een hoog cardiovasculair risico

ASN Highlights 2021

24 nov 2021 | Chronische nierschade

Lees meer over ASN Highlights 2021

Live webcast Long covid: wat weten we, wat kunt u verwachten, wat kunt u doen?

10 nov 2021 om 20:30

Lees meer over Live webcast Long covid: wat weten we, wat kunt u verwachten, wat kunt u doen?

Expertdebat SLE en lupus nefritis

19 okt 2021 | SLE

Lees meer over Expertdebat SLE en lupus nefritis

ERA-EDTA Highlights

1 jul 2021 om 20:30

Lees meer over ERA-EDTA Highlights

RAAS-inhibitie anno 2021: wat is optimaal?

4 mei 2021 | Chronische nierschade

Lees meer over RAAS-inhibitie anno 2021: wat is optimaal?

The ART of Preventing Kidney Damage

12 apr 2021 om 20:00 | HIV, Virale infecties

Lees meer over The ART of Preventing Kidney Damage

Nierfalen: hebben uw patiënten altijd de ‘juiste’ diagnose?

8 apr 2021

Lees meer over Nierfalen: hebben uw patiënten altijd de ‘juiste’ diagnose?

ASN Highlights 2020

9 mrt 2021

Lees meer over ASN Highlights 2020

Mineral homeostasis and the bone; the interplay of calcium, phosphate, and vitamin D

19 jan 2021

Lees meer over Mineral homeostasis and the bone; the interplay of calcium, phosphate, and vitamin D
Er zijn geen e-learnings gevonden.

Exchange Academy: Sharing the path in XLH, from child- to adulthood

donderdag 16 jun 2022 van 09:00 tot 17:00 | Endocrinologie, Kinderen, Orthopedie

Lees meer over Exchange Academy: Sharing the path in XLH, from child- to adulthood

Gunstig effect van avacopan op nierfunctie bij ANCA-geassocieerde vasculitis

Lees meer
Lees meer over Gunstig effect van avacopan op nierfunctie bij ANCA-geassocieerde vasculitis

Nieruitkomsten in de ADVOCATE-trial

Lees meer
Lees meer over Nieruitkomsten in de ADVOCATE-trial

Immunologische respons bij dialyse- en niertransplantatiepatiënten met COVID-19

Lees meer
Lees meer over Immunologische respons bij dialyse- en niertransplantatiepatiënten met COVID-19

Patiromeer voor hyperkaliëmie verlaagt ook serumfosfaat

Lees meer
Lees meer over Patiromeer voor hyperkaliëmie verlaagt ook serumfosfaat

Minder risico op nadelige nieruitkomsten en nierfalen met methylprednisolon bij IgA-nefropathie

Lees meer
Lees meer over Minder risico op nadelige nieruitkomsten en nierfalen met methylprednisolon bij IgA-nefropathie

Chloortalidon effectief voor hypertensie bij patiënten met gevorderde CNS

Lees meer
Lees meer over Chloortalidon effectief voor hypertensie bij patiënten met gevorderde CNS

Dapagliflozine vertraagt nierfunctiedaling bij CNS-patiënten

Lees meer
Lees meer over Dapagliflozine vertraagt nierfunctiedaling bij CNS-patiënten

Verminderde jeuk door difelikefalin correleert met betere slaapkwaliteit bij hemodialysepatiënten

Lees meer
Lees meer over Verminderde jeuk door difelikefalin correleert met betere slaapkwaliteit bij hemodialysepatiënten

Daprodustat ook effectief en veilig voor patiënten niet op dialyse

Lees meer
Lees meer over Daprodustat ook effectief en veilig voor patiënten niet op dialyse

Maximale RAAS-blokkade bij CKD-patiënten met (risico op) hyperkaliëmie

nov 2020

Lees meer over Maximale RAAS-blokkade bij CKD-patiënten met (risico op) hyperkaliëmie