Hoge responsen bij RR-B-ALL met CAR-T-therapie

Delen via:

Een eenmalige injectie met brexucabtagene autoleucel leidde bij uitgebreid voorbehandelde patiënten relapsed/refractair B-cell ALL tot hoge responspercentages en een duurzaam effect. De resultaten van de ZUMA-3-studie werden gepresenteerd tijdens het 2021 ASCO Virtual Annual Congres en gelijktijdig gepubliceerd in The Lancet.1,2

Ongeveer 40-50% van de patienten met B-ALL ontwikkelen na de primaire behandeling een relaps. In dat geval is de prognose slecht; de eenjaarsoverleving na de eerste salvagebehandeling is 26%, en wordt bij volgende behandelingen steeds lager. De ZUMA-3-studie ging na of patiënten met een eerste relaps of refractaire ziekte voordeel hebben bij autologe anti-CD19 CAR-T-celtherapie KTE-X19, ofwel brexucabtagene autoleucel.

De fase II-ZUMA-3-studie includeerde 71 volwassen patiënten met recidiverend/refractair B-ALL. Na chemotherapie met fludarabine en cyclofosfamide kregen de patiënten de infusie met brexucabtagene autoleucel in een dosis van 1 x 106 anti-CD19 CAR T-cellen/kg. Het primaire eindpunt was complete remissie of complete remissie met onvolledig herstel van het bloedbeeld (CR/CRi). Van de 71 patiënten in het onderzoek kregen 55 uiteindelijk de brexucabtagene autoleucel-infusie. Het medicijn werd met succes geproduceerd bij 92% van de patiënten.

De CR/CRi was 70,9%, waarvan 56,4% complete remissie en 14,5% complete remissie met onvolledig herstel van het bloedbeeld. 97% van de patiënten was MRD-negatief; van 1 patiënt was de MRD-status onbekend. 16,4% van de patiënten vertoonde geen respons. Uiteindelijk werden 10 patiënten alsnog behandeld met een allogene stamceltransplantatie, waaronder 9 met een CR of CRi.

De mediane duur van de respons was 12,8 maanden en op het moment van de analyse was er een aanhoudende remissie bij 12 van de 39 patiënten met een CR/CRi (31%) zonder dat zij waren behandeld met stamceltransplantatie. De mediane OS was 18,2 maanden. Deze resultaten suggereren dat brexucabtagene autoleucel kan leiden tot een langdurig klinisch voordeel bij patiënten met RR B-ALL, aldus de onderzoekers.

Bronnen

  1. Shah BD, et al. Phase 2 results of the ZUMA-3 study evaluating KTE-X19, an anti-CD19 chimeric antigen receptor (CAR) T-cell therapy, in adult patients (pts) with relapsed/refractory B-cell acute lymphoblastic leukemia (R/R B-ALL). 2021 ASCO virtual annual Meeting, abstract 7002
  2. Shah BD, Ghobadi A, Oluwole OO, et al. KTE-X19 for relapsed or refractory adult B-cell acute lymphoblastic leukaemia: phase 2 results of the single-arm, open-label, multicentre ZUMA-3 study. The Lancet, online 4 juni; doi:10.1016/S0140-6736(21)01222-8

Promotie: Postoperatieve uitkomsten bij slokdarmkanker geïnventariseerd

jun 2021 |

Lees meer over Promotie: Postoperatieve uitkomsten bij slokdarmkanker geïnventariseerd

FIT nuttig voor triage darmkanker in de eerste lijn

jun 2021 |

Lees meer over FIT nuttig voor triage darmkanker in de eerste lijn

NK-1-remming vermindert hoesten bij longkanker

jun 2021 |

Lees meer over NK-1-remming vermindert hoesten bij longkanker

Oncolytische immunovirotherapie bij kinderen met hooggradig glioom

jun 2021 |

Lees meer over Oncolytische immunovirotherapie bij kinderen met hooggradig glioom

Beperkte invloed coronacrisis op totaal aantal kankerbehandelingen in 2020

jun 2021 |

Lees meer over Beperkte invloed coronacrisis op totaal aantal kankerbehandelingen in 2020

Veiligheid en immunogeniciteit van 1 versus 2 doses BNT162b2 bij kankerpatiënten

jun 2021 |

Lees meer over Veiligheid en immunogeniciteit van 1 versus 2 doses BNT162b2 bij kankerpatiënten

Masterclass vergevorderd cutaan plaveiselcelcarcinoom #2

27 mei 2021 om 20:00 | Dermatologie

Lees meer over Masterclass vergevorderd cutaan plaveiselcelcarcinoom #2

Treatment with DOACs - optimal balance between prevention of thrombosis and bleeding

25 mei 2021 om 20:30 | Cardiologie

Lees meer over Treatment with DOACs - optimal balance between prevention of thrombosis and bleeding

Webcast: Update aanpak RET-gedreven tumoren; diagnostiek en behandelopties

10 mrt 2021 | Longziekten

Lees meer over Webcast: Update aanpak RET-gedreven tumoren; diagnostiek en behandelopties

Kanker en trombose, hoe kiest u het juiste antistollingsmiddel?   

8 feb 2021 | Farmacie

Lees meer over Kanker en trombose, hoe kiest u het juiste antistollingsmiddel?   

Masterclass vergevorderd cutaan plaveiselcelcarcinoom

27 jan 2021 om 20:30 | Dermatologie

Lees meer over Masterclass vergevorderd cutaan plaveiselcelcarcinoom

Hematologie in beeld

3 nov 2020 | Hematologie

Lees meer over Hematologie in beeld

Trombocytopenie - differentiaaldiagnostiek en morfologie

3 nov 2020 om 19:30 | Hematologie

Lees meer over Trombocytopenie - differentiaaldiagnostiek en morfologie

Anemie – differentiaaldiagnostiek en morfologie

3 nov 2020 om 21:00 | Hematologie

Lees meer over Anemie – differentiaaldiagnostiek en morfologie

Precisiezorg dichterbij dan we denken

2 nov 2020 | Cardiologie

Lees meer over Precisiezorg dichterbij dan we denken

Immuno-oncologie module 1: immunologie en immuuntherapie

Huisartsgeneeskunde

Lees meer over Immuno-oncologie module 1: immunologie en immuuntherapie

Immuno-oncologie module 3: Verpleegkundige casuïstiek

Oncologie

Lees meer over Immuno-oncologie module 3: Verpleegkundige casuïstiek
Er zijn geen bijeenkomsten gevonden.

ctDNA mogelijk bruikbaar als prognostische factor voor effect lorlatinib

Lees meer
Lees meer over ctDNA mogelijk bruikbaar als prognostische factor voor effect lorlatinib

Vergelijkbare uitkomsten SABR en chirurgie bij stadium IA NSCLC

Lees meer
Lees meer over Vergelijkbare uitkomsten SABR en chirurgie bij stadium IA NSCLC

Hoge responsen bij RR-B-ALL met CAR-T-therapie

Lees meer
Lees meer over Hoge responsen bij RR-B-ALL met CAR-T-therapie

Toevoegen relatlimab aan nivolumab verbetert PFS bij gevorderd melanoom

Lees meer
Lees meer over Toevoegen relatlimab aan nivolumab verbetert PFS bij gevorderd melanoom

Geen voordeel adjuvante chemotherapie na chemoradiatie bij cervixcarcinoom

Lees meer
Lees meer over Geen voordeel adjuvante chemotherapie na chemoradiatie bij cervixcarcinoom

Mogelijk nieuwe behandelopties voor EGFR-TKI-resistent NSCLC

Lees meer
Lees meer over Mogelijk nieuwe behandelopties voor EGFR-TKI-resistent NSCLC

Video: Nieuwe data sotorasib bevestigen effectiviteit KRAS-remmer

Lees meer
Lees meer over Video: Nieuwe data sotorasib bevestigen effectiviteit KRAS-remmer

MammaPrint identificeert borstkankerpatiënten met indolente ziekte

Lees meer
Lees meer over MammaPrint identificeert borstkankerpatiënten met indolente ziekte

Toripalimab verbetert overleving bij nasofarynxcarcinoom

Lees meer
Lees meer over Toripalimab verbetert overleving bij nasofarynxcarcinoom

Impact van COVID-19 op bevolkingsonderzoek darmkanker in Nederland

feb 2021 |

Lees meer over Impact van COVID-19 op bevolkingsonderzoek darmkanker in Nederland

Neuropathische pijn na chemotherapie

feb 2020 |

Lees meer over Neuropathische pijn na chemotherapie