Hoge responsen bij RR-B-ALL met CAR-T-therapie

Delen via:
ASCO 2021

Een eenmalige injectie met brexucabtagene autoleucel leidde bij uitgebreid voorbehandelde patiënten relapsed/refractair B-cell ALL tot hoge responspercentages en een duurzaam effect. De resultaten van de ZUMA-3-studie werden gepresenteerd tijdens het 2021 ASCO Virtual Annual Congres en gelijktijdig gepubliceerd in The Lancet.1,2

Ongeveer 40-50% van de patienten met B-ALL ontwikkelen na de primaire behandeling een relaps. In dat geval is de prognose slecht; de eenjaarsoverleving na de eerste salvagebehandeling is 26%, en wordt bij volgende behandelingen steeds lager. De ZUMA-3-studie ging na of patiënten met een eerste relaps of refractaire ziekte voordeel hebben bij autologe anti-CD19 CAR-T-celtherapie KTE-X19, ofwel brexucabtagene autoleucel.

De fase II-ZUMA-3-studie includeerde 71 volwassen patiënten met recidiverend/refractair B-ALL. Na chemotherapie met fludarabine en cyclofosfamide kregen de patiënten de infusie met brexucabtagene autoleucel in een dosis van 1 x 106 anti-CD19 CAR T-cellen/kg. Het primaire eindpunt was complete remissie of complete remissie met onvolledig herstel van het bloedbeeld (CR/CRi). Van de 71 patiënten in het onderzoek kregen 55 uiteindelijk de brexucabtagene autoleucel-infusie. Het medicijn werd met succes geproduceerd bij 92% van de patiënten.

De CR/CRi was 70,9%, waarvan 56,4% complete remissie en 14,5% complete remissie met onvolledig herstel van het bloedbeeld. 97% van de patiënten was MRD-negatief; van 1 patiënt was de MRD-status onbekend. 16,4% van de patiënten vertoonde geen respons. Uiteindelijk werden 10 patiënten alsnog behandeld met een allogene stamceltransplantatie, waaronder 9 met een CR of CRi.

De mediane duur van de respons was 12,8 maanden en op het moment van de analyse was er een aanhoudende remissie bij 12 van de 39 patiënten met een CR/CRi (31%) zonder dat zij waren behandeld met stamceltransplantatie. De mediane OS was 18,2 maanden. Deze resultaten suggereren dat brexucabtagene autoleucel kan leiden tot een langdurig klinisch voordeel bij patiënten met RR B-ALL, aldus de onderzoekers.

Bronnen

  1. Shah BD, et al. Phase 2 results of the ZUMA-3 study evaluating KTE-X19, an anti-CD19 chimeric antigen receptor (CAR) T-cell therapy, in adult patients (pts) with relapsed/refractory B-cell acute lymphoblastic leukemia (R/R B-ALL). 2021 ASCO virtual annual Meeting, abstract 7002
  2. Shah BD, Ghobadi A, Oluwole OO, et al. KTE-X19 for relapsed or refractory adult B-cell acute lymphoblastic leukaemia: phase 2 results of the single-arm, open-label, multicentre ZUMA-3 study. The Lancet, online 4 juni; doi:10.1016/S0140-6736(21)01222-8

Lenvatinib plus pembrolizumab bij gevorderd melanoom met ziekteprogressie

aug 2022 | Dermato-oncologie

Lees meer over Lenvatinib plus pembrolizumab bij gevorderd melanoom met ziekteprogressie

Behandeling van anale HSIL verlaagt risico anuscarcinoom

aug 2022 | HIV, Maag-darm-leveroncologie, Virale infecties

Lees meer over Behandeling van anale HSIL verlaagt risico anuscarcinoom

Naar snellere en betere revisie van oncologische richtlijnen

aug 2022 | Gynaecologische oncologie

Lees meer over Naar snellere en betere revisie van oncologische richtlijnen

ICON8: wekelijkse chemotherapie bij epitheliaal ovariumcarcinoom verbetert overleving niet

aug 2022 | Gynaecologische oncologie

Lees meer over ICON8: wekelijkse chemotherapie bij epitheliaal ovariumcarcinoom verbetert overleving niet

Adjuvant sorafenib na RFA verbetert prognose van HCC-patiënten

aug 2022 | Maag-darm-leveroncologie

Lees meer over Adjuvant sorafenib na RFA verbetert prognose van HCC-patiënten

Weren, kleren, smeren: UV-werende kleding en misverstanden over zonnebrandcrème

aug 2022 | Dermato-oncologie

Lees meer over Weren, kleren, smeren: UV-werende kleding en misverstanden over zonnebrandcrème

Webcast Immuuntherapie: herkennen van bijwerkingen en acties voor de niet-oncoloog

7 sep 2022 om 20:30 | Immuuntherapie

Lees meer over Webcast Immuuntherapie: herkennen van bijwerkingen en acties voor de niet-oncoloog

Vaccinatiezorg voor medische risicogroepen

11 aug 2022 | HIV

Lees meer over Vaccinatiezorg voor medische risicogroepen

Masterclass niet-melanoom huidkanker #3

8 mrt 2022 | Chirurgie, Dermato-oncologie

Lees meer over Masterclass niet-melanoom huidkanker #3

Is triple-negatief nog steeds zo negatief?

14 feb 2022 | Borstkanker

Lees meer over Is triple-negatief nog steeds zo negatief?

Webcast Long covid: wat weten we, wat kunt u verwachten, wat kunt u doen?

10 nov 2021 om 20:30

Lees meer over Webcast Long covid: wat weten we, wat kunt u verwachten, wat kunt u doen?

Masterclass vergevorderd cutaan plaveiselcelcarcinoom #2

21 sep 2021

Lees meer over Masterclass vergevorderd cutaan plaveiselcelcarcinoom #2

Kanker en trombose, hoe kiest u het juiste antistollingsmiddel?   

8 feb 2021

Lees meer over Kanker en trombose, hoe kiest u het juiste antistollingsmiddel?   

Masterclass vergevorderd cutaan plaveiselcelcarcinoom

27 jan 2021 om 20:30

Lees meer over Masterclass vergevorderd cutaan plaveiselcelcarcinoom

Hematologie in beeld

3 nov 2020

Lees meer over Hematologie in beeld

Behandeling van patienten met HR+/HER2- borstkanker in de adjuvante EN gemetastaseerde fase

Lees meer over Behandeling van patienten met HR+/HER2- borstkanker in de adjuvante EN gemetastaseerde fase

Immuno-oncologie module 1: immunologie en immuuntherapie

Lees meer over Immuno-oncologie module 1: immunologie en immuuntherapie

Immuno-oncologie module 2: Bijwerkingenmanagement en checkpoint inhibitors

Lees meer over Immuno-oncologie module 2: Bijwerkingenmanagement en checkpoint inhibitors

Immuno-oncologie module 3: Verpleegkundige casuïstiek

Lees meer over Immuno-oncologie module 3: Verpleegkundige casuïstiek

ESMO in ORANJE 2022

zaterdag 10 sep 2022 van 18:00 tot 21:45

Lees meer over ESMO in ORANJE 2022

Combinatiebehandeling met datopotamab-deruxtecan effectief bij gevorderd NSCLC in fase I-studie

Lees meer
Lees meer over Combinatiebehandeling met datopotamab-deruxtecan effectief bij gevorderd NSCLC in fase I-studie

Langetermijnresultaten eerstelijns pembrolizumab bij gevorderd SCLC

Lees meer
Lees meer over Langetermijnresultaten eerstelijns pembrolizumab bij gevorderd SCLC

Inzicht in rol mutaties bij behandeling met durvalumab plus tremelimumab

Lees meer
Lees meer over Inzicht in rol mutaties bij behandeling met durvalumab plus tremelimumab

Combinatie met amivantamab plus lazertinib geeft respons bij eerder behandeld EGFR+ NSCLC

Lees meer
Lees meer over Combinatie met amivantamab plus lazertinib geeft respons bij eerder behandeld EGFR+ NSCLC

EGFR C797X belangrijke resistentiemutatie na osimertinib

Lees meer
Lees meer over EGFR C797X belangrijke resistentiemutatie na osimertinib

Temozolomide plus nivolumab effectief bij subgroep patiënten met gevorderd SCLC

Lees meer
Lees meer over Temozolomide plus nivolumab effectief bij subgroep patiënten met gevorderd SCLC

Overlevingsvoordeel adjuvant atezolizumab bij PD-L1-positief gereseceerd NSCLC

Lees meer
Lees meer over Overlevingsvoordeel adjuvant atezolizumab bij PD-L1-positief gereseceerd NSCLC

NADIM II-studie bevestigt effectiviteit neoadjuvante chemo-immuuntherapie bij resectabel NSCLC

Lees meer
Lees meer over NADIM II-studie bevestigt effectiviteit neoadjuvante chemo-immuuntherapie bij resectabel NSCLC

Sublobulaire resectie vergelijkbaar met lobectomie bij kleine, perifere NSCLC-tumoren

Lees meer
Lees meer over Sublobulaire resectie vergelijkbaar met lobectomie bij kleine, perifere NSCLC-tumoren

Botgezondheid bij mCRPC in de praktijk

okt 2021 | Uro-oncologie

Lees meer over Botgezondheid bij mCRPC in de praktijk

Slokdarm- en maagkanker

jun 2021 | Chirurgie, Maag-darm-leveroncologie

Lees meer over Slokdarm- en maagkanker

Impact van COVID-19 op bevolkingsonderzoek darmkanker in Nederland

feb 2021 | Maag-darm-leveroncologie

Lees meer over Impact van COVID-19 op bevolkingsonderzoek darmkanker in Nederland

MedNet Dermatologie nr 1-2022

jul 2022

Lees meer over MedNet Dermatologie nr 1-2022