Hoge responsen bij RR-B-ALL met CAR-T-therapie

Delen via:
ASCO 2021

Een eenmalige injectie met brexucabtagene autoleucel leidde bij uitgebreid voorbehandelde patiënten relapsed/refractair B-cell ALL tot hoge responspercentages en een duurzaam effect. De resultaten van de ZUMA-3-studie werden gepresenteerd tijdens het 2021 ASCO Virtual Annual Congres en gelijktijdig gepubliceerd in The Lancet.1,2

Ongeveer 40-50% van de patienten met B-ALL ontwikkelen na de primaire behandeling een relaps. In dat geval is de prognose slecht; de eenjaarsoverleving na de eerste salvagebehandeling is 26%, en wordt bij volgende behandelingen steeds lager. De ZUMA-3-studie ging na of patiënten met een eerste relaps of refractaire ziekte voordeel hebben bij autologe anti-CD19 CAR-T-celtherapie KTE-X19, ofwel brexucabtagene autoleucel.

De fase II-ZUMA-3-studie includeerde 71 volwassen patiënten met recidiverend/refractair B-ALL. Na chemotherapie met fludarabine en cyclofosfamide kregen de patiënten de infusie met brexucabtagene autoleucel in een dosis van 1 x 106 anti-CD19 CAR T-cellen/kg. Het primaire eindpunt was complete remissie of complete remissie met onvolledig herstel van het bloedbeeld (CR/CRi). Van de 71 patiënten in het onderzoek kregen 55 uiteindelijk de brexucabtagene autoleucel-infusie. Het medicijn werd met succes geproduceerd bij 92% van de patiënten.

De CR/CRi was 70,9%, waarvan 56,4% complete remissie en 14,5% complete remissie met onvolledig herstel van het bloedbeeld. 97% van de patiënten was MRD-negatief; van 1 patiënt was de MRD-status onbekend. 16,4% van de patiënten vertoonde geen respons. Uiteindelijk werden 10 patiënten alsnog behandeld met een allogene stamceltransplantatie, waaronder 9 met een CR of CRi.

De mediane duur van de respons was 12,8 maanden en op het moment van de analyse was er een aanhoudende remissie bij 12 van de 39 patiënten met een CR/CRi (31%) zonder dat zij waren behandeld met stamceltransplantatie. De mediane OS was 18,2 maanden. Deze resultaten suggereren dat brexucabtagene autoleucel kan leiden tot een langdurig klinisch voordeel bij patiënten met RR B-ALL, aldus de onderzoekers.

Bronnen

  1. Shah BD, et al. Phase 2 results of the ZUMA-3 study evaluating KTE-X19, an anti-CD19 chimeric antigen receptor (CAR) T-cell therapy, in adult patients (pts) with relapsed/refractory B-cell acute lymphoblastic leukemia (R/R B-ALL). 2021 ASCO virtual annual Meeting, abstract 7002
  2. Shah BD, Ghobadi A, Oluwole OO, et al. KTE-X19 for relapsed or refractory adult B-cell acute lymphoblastic leukaemia: phase 2 results of the single-arm, open-label, multicentre ZUMA-3 study. The Lancet, online 4 juni; doi:10.1016/S0140-6736(21)01222-8

Mechanismen van verworven resistentie tegen KRASG12C-remmers

sep 2021 | Longkanker, Maag-darm-lever

Lees meer over Mechanismen van verworven resistentie tegen KRASG12C-remmers

Late immuungerelateerde bijwerkingen van PD-1-remmers bij melanoom

sep 2021 | Dermatologie, Immunotherapie, Oncologie

Lees meer over Late immuungerelateerde bijwerkingen van PD-1-remmers bij melanoom

Openheid heelt meer dan u denkt

sep 2021

Lees meer over Openheid heelt meer dan u denkt

Nederlandse editie Faster Than Skincancer

sep 2021 | Dermatologie, Oncologie

Lees meer over Nederlandse editie Faster Than Skincancer

Universiteit Twente lanceert app om mensen met kanker emotioneel te ondersteunen

sep 2021

Lees meer over Universiteit Twente lanceert app om mensen met kanker emotioneel te ondersteunen

Gebruik van biomarkers verbetert selectie voor behandeling coloncarcinoom

sep 2021 | Maag-darm-lever, Oncologie

Lees meer over Gebruik van biomarkers verbetert selectie voor behandeling coloncarcinoom

Live webcast Long covid: wat weten we, wat kunt u verwachten, wat kunt u doen?

10 nov 2021 om 20:30

Lees meer over Live webcast Long covid: wat weten we, wat kunt u verwachten, wat kunt u doen?

Masterclass niet-melanoom huidkanker #3

2 nov 2021 om 20:00

Lees meer over Masterclass niet-melanoom huidkanker #3

Masterclass vergevorderd cutaan plaveiselcelcarcinoom #2

27 mei 2021 om 20:00

Lees meer over Masterclass vergevorderd cutaan plaveiselcelcarcinoom #2

Treatment with DOACs - optimal balance between prevention of thrombosis and bleeding

25 mei 2021 om 20:30 | Vasculaire geneeskunde

Lees meer over Treatment with DOACs - optimal balance between prevention of thrombosis and bleeding

Kanker en trombose, hoe kiest u het juiste antistollingsmiddel?   

8 feb 2021

Lees meer over Kanker en trombose, hoe kiest u het juiste antistollingsmiddel?   

Masterclass vergevorderd cutaan plaveiselcelcarcinoom

27 jan 2021 om 20:30

Lees meer over Masterclass vergevorderd cutaan plaveiselcelcarcinoom

Hematologie in beeld

3 nov 2020

Lees meer over Hematologie in beeld

Trombocytopenie - differentiaaldiagnostiek en morfologie

3 nov 2020 om 19:30

Lees meer over Trombocytopenie - differentiaaldiagnostiek en morfologie

Anemie – differentiaaldiagnostiek en morfologie

3 nov 2020 om 21:00

Lees meer over Anemie – differentiaaldiagnostiek en morfologie

Immuno-oncologie module 1: immunologie en immuuntherapie

Lees meer over Immuno-oncologie module 1: immunologie en immuuntherapie

Immuno-oncologie module 3: Verpleegkundige casuïstiek

Lees meer over Immuno-oncologie module 3: Verpleegkundige casuïstiek
Er zijn geen bijeenkomsten gevonden.

Retrospectieve analyse toont voordeel chirurgische behandeling mesothelioom

Lees meer
Lees meer over Retrospectieve analyse toont voordeel chirurgische behandeling mesothelioom

Crizotinib voor ROS1-positief gevorderd NSCLC geeft positief resultaat in fase II-studie

Lees meer
Lees meer over Crizotinib voor ROS1-positief gevorderd NSCLC geeft positief resultaat in fase II-studie

Immunotherapie leidt ook bij oudere NSCLC-patiënten tot overlevingsvoordeel

Lees meer
Lees meer over Immunotherapie leidt ook bij oudere NSCLC-patiënten tot overlevingsvoordeel

Nieuwe studie en meta-analyse wijzen op voordeel van longkankerscreening met lage dosis CT

Lees meer
Lees meer over Nieuwe studie en meta-analyse wijzen op voordeel van longkankerscreening met lage dosis CT

Immunotherapie-combinaties effectief bij NSCLC met hersenmetastasen

Lees meer
Lees meer over Immunotherapie-combinaties effectief bij NSCLC met hersenmetastasen

Liquid biopsies en weefselonderzoek complementair bij behandeling NSCLC

Lees meer
Lees meer over Liquid biopsies en weefselonderzoek complementair bij behandeling NSCLC

Neoadjuvant cisplatine-pemetrexed-atezolizumab veilig bij mesothelioom

Lees meer
Lees meer over Neoadjuvant cisplatine-pemetrexed-atezolizumab veilig bij mesothelioom

Datopotamab deruxtecan effectief bij uitgebreid voorbehandeld NSCLC

Lees meer
Lees meer over Datopotamab deruxtecan effectief bij uitgebreid voorbehandeld NSCLC

MicroRNA-bloedtest lijkt bruikbaar voor longkankerscreening

Lees meer
Lees meer over MicroRNA-bloedtest lijkt bruikbaar voor longkankerscreening

Impact van COVID-19 op bevolkingsonderzoek darmkanker in Nederland

feb 2021 | Maag-darm-lever, Oncologie

Lees meer over Impact van COVID-19 op bevolkingsonderzoek darmkanker in Nederland

Neuropathische pijn na chemotherapie

feb 2020 | Oncologie

Lees meer over Neuropathische pijn na chemotherapie